Przewiń do artykułu

A imię jego: Budvar Centrum S.A.

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

Mamy nowego lidera rankingu Pro Quality! Jest nim od kilku dni firma Budvar Centrum S.A. ze Zduńskiej Woli. Kilka tygodni temu informowaliśmy o zmianach w kryteriach oceny rankingu wynikających z zakończonego okresu przejściowego i nowelizacji treści normy PN-EN 14351. Jak to bywa przy takich okazjach, niektóre notowane w rankingu firmy odczuły zmiany dość boleśnie. Szczególnie bolesnych strat punktowych doznał znany producent okien firma Budvar, której w tabelach rankingowych pozostał mizerny 1 punkcik.

Przyznajemy, że nie liczyliśmy na tak szybką i tak skuteczną reakcję zainteresowanej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem. Oby tak zawsze w kontaktach z klientami i mediami, a uwierzymy, że nawet w branży okiennej mogą dziać się rzeczy i sprawy z pogranicza cudów. W kilka dni po weryfikacji punktacji w tabelach rankingowych otrzymaliśmy od Budvar Centrum S.A. wystawione przez notyfikowane laboratorium świadectwo badań ITT dla okien wykonanych z kształtowników KBE 88+. Niedługo potem, instrukcję montażu opracowaną przez tego producenta oraz wzór karty gwarancyjnej. Parę dni trwały mailowe dyskusje na temat zawartości przedstawionych dokumentów, bo przyznajemy się, że próbowaliśmy zasugerować pewne zmiany w treści niektórych z nich, np. karcie gwarancyjnej. Na razie się nie udało, ale z pewnością czas pokaże czy nasze sugestie były uprawnione i z pożytkiem dla firmy oraz konsumentów. Jedno co nam się bez dwóch zdań powiodło, to namowa do publikacji wszystkich nowych dokumentów na stronie internetowej firmy Budvar w zakładce „FIRMA” - Dokumenty do pobrania. Gdyby tak jeszcze (to nic, że będzie podwójnie) znalazły się tam promesa dla nowego certyfikatu ISO 9001 ( a później i sam certyfikat) oraz ISO 14001, to byłby komplet.

W związku z tym, że posiadanie odpowiednich certyfikatów do obu norm jest rzadkością wśród producentów okien, specjalnie dla naszych czytelników krótkie wyjaśnienie czego one dotyczą, bo jak już chwalić firmę, to niech będzie wiadomo za co.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała z datą 15 listopada 2008 r. normę ISO 9001:2008 „Quality management systems - Requirements” (Systemy zarządzania jakością - Wymagania), która zastępuje ISO 9001:2000.

ISO 9001:2008 nie zawiera nowych wymagań w porównaniu z normą z 2000 r.

Wprowadzane zmiany mają na celu poprawę spójności wymagań normy i kompatybilności z ISO 14001:2004. Te postanowienia, które budziły wątpliwości i wymagały interpretacji, zapisano w sposób bardziej przejrzysty i jednoznaczny. Zmieniono sformułowania w tych miejscach, w których istniała możliwość błędnego tłumaczenia. Niektóre zagadnienia przedstawiono w bardziej logiczny i przejrzysty sposób, np. wymagania dotyczące nadzoru nad zapisami, auditów wewnętrznych, nadzoru nad wyrobem niezgodnym. W wielu punktach dodano uwagi ułatwiające zrozumienie lub wyjaśnienie wymagań, których dotyczą, np. procesów realizowanych na zewnątrz, nadzoru nad dokumentami, zasobów ludzkich, środowiska pracy, percepcji klienta co do tego, czy organizacja spełniła wymagania klienta.

W ISO 14001:2004 wyszczególniono wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego w celu umożliwienia organizacji opracowania i wdrożenia polityki oraz celów uwzględniających wymagania prawne i inne, które dotyczą organizacji, oraz informacje dotyczące znaczących aspektów środowiskowych. Norma dotyczy tych aspektów, które organizacja zidentyfikowała i które może nadzorować oraz tych, na które może mieć wpływ. W normie nie określono szczegółowych kryteriów efektów działalności środowiskowej.

ISO 14001:2004 ma zastosowanie do każdej organizacji, która pragnie ustanowić, wdrożyć, utrzymywać i doskonalić system zarządzania środowiskowego, mieć pewność co do postępowania zgodnego z ustaloną przez siebie polityką środowiskową i wykazać zgodność z normą przez:

  • samoocenę i własną deklarację, lub
  • dążenie do potwierdzenia zgodności przez strony zainteresowane organizacją, takie jak klienci, lub
  • dążenie do potwierdzenia własnej deklaracji przez zewnętrzne w stosunku do organizacji strony, lub
  • dążenie do certyfikacji/ rejestracji systemu zarządzania środowiskowego przez zewnętrzną organizację.

Wszystkie wymagania normy ISO 14001:2004 można włączyć do dowolnego systemu zarządzania środowiskowego. Zakres zastosowania będzie zależał od takich czynników, jak polityka środowiskowa organizacji, charakter działań, wyrobów i usług oraz lokalizacji i warunków, w jakich organizacja działa.

Firmie Budvar Centrum S.A. gratulujemy szybkiego i udanego powrotu do tabel rankingu PRO QUALITY, licząc że nie spocznie teraz na laurach w dążeniu do organizacyjnej i handlowej doskonałości, a o swoich dalszych osiągnięciach w tym zakresie powiadomi nasz skromny vortal i jego czytelników.

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?