Wymagania dotyczące montażu okien i drzwi z udziałem wkrętów ościeżnicowych

W dziedzinie montażu stolarki okiennej od lat popularne są tzw. wkręty ościeżnicowe. Montaż z udziałem tych wkrętów jest prosty i efektywny. Co jednak najważniejsze, daje pewne zamocowanie ram okiennych i drzwiowych, które nie ulegają odkształceniom na skutek wieloletniej eksploatacji, zmian temperatury w szerokim zakresie czy też silnych wiatrów. Wymienione zalety wkrętów ościeżnicowych istotne są oczywiście nie tylko dla inwestorów, ale także dystrybutorów i montażystów stolarki. Odpowiedzialność tych ostatnich za poprawny montaż rośnie wraz z rozwojem technologii i stosowaniem w budownictwie coraz większych i złożonych konstrukcyjnie przeszkleń. Montażyści coraz częściej spotykają się z zadaniami, w realizacji których nie wystarczą zalecenia ITB czy też RAL dotyczące standardowego montażu stolarki. Na etapie planowania montażu rodzi się wiele pytań np.: W jakiej odległości od fasady budynku nawiercać otwory pod wkręty? Jak rozmieścić elementy mocujące w przypadku montażu w klasie RC2? Jak mocować elementy budowlane (np. z przeszkleniem do podłogi), które zabezpieczają przed wypadnięciem z okna? W jakim przypadku można zrezygnować z zastosowania klocków dystansowych etc. Na te i wiele innych pytań odpowiada firma EJOT, opracowując wraz ze swoimi partnerami – producentami profili i stolarki okiennej – wytyczne dotyczące montażu w różnych warunkach budowlanych.

Wkręt ościeżnicowy Ejot RA-P
Wkręt ościeżnicowy RA-P
Wkręt ościeżnicowy Ejot RA-U
Wkręt ościeżnicowy RA-U
Schemat montażu okna przy użyciu wkręta ościeżnicowego
Schemat montażu okna przy użyciu wkręta ościeżnicowego

Wymagania podstawowe dotyczące montażu z udziałem wkrętów ościeżnicowych firmy EJOT zawiera Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2018/0596.

W poniższej tabeli przestawiono parametry montażowe wkrętów RA-P i RA-U.

Poz. Parametr Rodzaj podłoża
beton zwykły1) cegła pełna2) pustak ceramiczny3) cegła silikatowa drążona4) beton komórkowy5)
1 2 3 4 5 6 7
1 Średnica otworu do równa nominalnej średnicy wiertła dnom, mm 6,0 6,0 5,0 6,0 6)
2 Minimalna głębokość otworu h1, mm 40 50 70 70 6)
3 Efektywna głębokość zakotwienia hef, mm 30 40 60 60 60
4 Całkowita głębokość osadzenia hnom, mm 30 40 60 60 60
6 Minimalna grubość podłoża hmin, mm 80 60 90 90 90
7 Minimalny rozstaw osiowy wkrętów s, mm 90 120 180 180 180
8 Minimalna odległość wkrętów od krawędzi podłoża c, mm 45 80 120 120 120
1) beton zwykły, niezarysowany, zbrojony lub niezbrojony, klasy C20/25 ÷ C50/60 wg normy PN-EN 206+A1:2016
2) cegła ceramiczna, pełna, klasy 20 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 lub cegła silikatowa, pełna, klasy 20 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015
3) pustak ceramiczny, poryzowany (z otworami), klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015; grubość ścianki: 12 mm
4) cegła silikatowa, z otworami (drążona), klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015; grubość ścianki: 40 mm
5) autoklawizowany beton komórkowy klasy 2 (według średniej wytrzymałości na ściskanie), o klasie gęstości min. 400, wg normy PN-EN 771-4+A1:2015
6) w przypadku betonu komórkowego należy stosować tzw. montaż bezpośredni (bez wykonywania otworu montażowego)

Montaż okien i drzwi w klasie RC2

Montaż okien i drzwi antywłamaniowych, czyli takich, których odporność na włamanie została potwierdzona w testach, wymaga zastosowania specjalnych wytycznych, dotyczących sposobu rozmieszczenia elementów mocujących, ich odległości oraz głębokości zakotwienia w zależności od rodzaju podłoża. Aby wypełnić zalecenia RC2, wkręty muszą być kotwione gęściej i głębiej, niż w standardowym montażu. Przykładowo dla okna z tworzywa sztucznego mocowanego w ościeży z pustaka ceramicznego, odległość miedzy wkrętami nie może przekraczać 500 mm, a ich głębokość zakotwienia nie powinna być mniejsza niż 100 mm.

Próba włamania przez okno
Ejot - Certyfikat Instytutu EPH
Certyfikat Instytutu EPH

* Wkręty RA-P oraz RA-U zostały przebadane pod kątem przydatności do stosowania w montażu antywłamaniowym w klasie RC2.

Montaż, który zabezpiecza przed wypadnięciem z okna

W konstrukcjach okiennych sięgających do podłogi, powinny być zastosowane odpowiednie materiały (np. szyby w odpowiedniej klasie antywłamaniowości) i elementy wzmacniające konstrukcję ramy i tym samym chroniące przed wypadnięciem z okna (np. poprzeczki w ramie lub profile statyczne mocowane do ramy od strony zewnętrznej). Równie ważny jest odpowiedni montaż stolarki gwarantujący bezpieczeństwo.

Wzmocnienie konstrukcji ramy przez profil statyczny
Rys.1 Wzmocnienie konstrukcji ramy przez profil statyczny
Zasada montażu w obszarze profilu statycznego
Rys.2 Zasada montażu w obszarze profilu statycznego

Podobnie jak w przypadku montażu RC2, ważne jest rozmieszczenie elementów mocujących. Przykładowo w oknach z przeszkleniem do podłogi, w których zastosowano profil statyczny, konieczne jest dodatkowe kotwienie w obszarze połączenia tego profilu z ramą okna. Wkręty powinny być położone symetrycznie względem profilu statycznego w odległości maksymalnie 300 mm (rys. 2).

Nasi klienci, zarówno w przypadku montażu w klasie RC2, jak i w montażu, który zabezpiecza przed wypadnięciem, mogą liczyć na doradztwo EJOT dotyczące prawidłowego doboru elementów mocujących, ich rozmieszczenia oraz sposobu kotwienia. Aby uzyskać szczegółowe informacje wystarczy skontaktować się z naszym przedstawicielem.

Wymagania dotyczące jakości i wytrzymałości wkrętów ościeżnicowych RA-P i RA-U

Niezależnie od okresowych badań i corocznych inspekcji ZKP związanych z ITB-KOT, EJOT bada każdą partię wkrętów pod kątem właściwości mechanicznych, odporności na korozję i zgodności wymiarowej. Wyniki badań w postaci raportów są przechowywane w archiwum i są dostępne dla klientów.

Badanie wytrzymałości wkrętów ościeżnicowych Ejot
Badanie wytrzymałości wkrętów ościeżnicowych Ejot

Na zapytanie dostępne są również wyniki badań dotyczące wartości sił wyrywających z różnych materiałów, wytrzymałości na rozerwanie oraz na ścinanie.

Kontakt

EJOT udziela wszelkich szczegółowych informacji związanych z montażem stolarki okiennej z uwzględnieniem wymagań właściwych dla danej sytuacji budowlanej.
Na Państwa pytania odpowie nasz Doradca Techniczno - Handlowy:

Marek Frąckowiak
mfrackowiak@ejot.com
tel. 600 397 074

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?