Przewiń do artykułu
Artykuły tematyczne

Artykuły są sortowane alfabetycznie według porządku A-Z. Jeżeli nie możesz odszukać interesującej Cię treści w spisie treści skorzystaj z wyszukiwarki treści.

Zamknij spis treści

Okna PVC. Deklaracja właściwości użytkowych.

Poniedziałek 01 lipca 2013. Od dzisiaj zaczynają obowiązywać nowe, zharmonizowane dla wszystkich państw Unii Europejskiej, zasady wprowadzania do obrotu materiałów budowlanych, w tym okien i drzwi, wynikające z treści Rozporządzenia 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady. Każde okno objęte normą EN 14351 musi posiadać oznakowanie CE i do każdego musi być dołączona Deklaracja Właściwości Użytkowych. Niby nic wielkiego, a jednak… .

O Deklaracji w Jachrance

W lutym 2012 roku, chyba jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy do zakresu prowadzonych przez nas szkoleń problematykę wynikającą z opisywanych zmian w zasadach obrotu materiałami budowlanymi. Kto chciał, mógł skorzystać z naszej „Twardej wiedzy”, kto nie chciał, może mieć teraz twardsze lądowanie. Wydaje się, że do wielu producentów okien i drzwi nie dotarło jeszcze znaczenie nadchodzących zmian, a może nawet informacja o ich istnieniu. Będą zaskoczeni szczególnie na tych rynkach eksportowych, na których lokalni konkurenci przy odrobinie złej woli zechcą bronić swoich interesów przy użyciu unijnych regulacji i krajowych instytucji nadzoru. Tam twardą wiedzę trzeba już mieć żeby miękko lądować.

Rzutem na taśmę, w dniach 17 i 18 czerwca Związek Polskie Okna i Drzwi zorganizował dla wszystkich zainteresowanych spotkanie w podwarszawskiej Jachrance, poświęcone problematyce stosowania w obrocie zasad wynikających z Rozporządzenia 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiających zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylających dyrektywę Rady 89/106/EWG. Sprawa nie jest błaha i wymagać będzie pewnie kolejnych wspólnych branżowych ustaleń, bo jak mówią eksperci o ostatecznym sposobie stosowania nowych zasad obrotu zadecyduje… praktyka rynkowa, a to oznacza, że na razie mamy jedno wspólne unijne rozporządzenie i aż dwadzieścia osiem różnych możliwych krajowych interpretacji tego dokumentu. To może być kosztowne.

W spotkaniu w Jachrance udział wzięli przedstawiciele akredytowanych i notyfikowanych laboratoriów badawczych (ITB, LTB, CTO, Metalplast Złotów), systemodawcy (ALUPLAST, BRUGMANN, REHAU) oraz spora grupa producentów okien i drzwi, których wyroby objęte są normą europejską EN 14351.

Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu, które za cel postawiło sobie opracować wspólny dla branży okiennej sposób posługiwania się Deklaracją Właściwości Użytkowych i jej prawidłowego wypełniania oraz określenie zawartości dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę do oznakowania okien i drzwi oznakowaniem CE.

Cel został osiągnięty, a to oznacza, że chyba po raz pierwszy od wielu lat branża okienna wypracowała porozumienie, które może jej skutecznie ułatwić przyszłą współpracę z organami administracji budowlanej, a w szczególności Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, który nadzoruje i kontroluje w Polsce obrót materiałami budowlanymi. Do jego kompetencji należy kontrola sposobu stosowania i przestrzegania postanowień Rozporządzenia 305/2011 przez producentów okien i drzwi. Nie będziemy pisać o szczegółowych rozwiązaniach odsyłając w tym względzie wszystkich zainteresowanych producentów do Związku Polskie Okna i Drzwi, który przygotowuje specjalny zapis ze spotkania. Tym, co dopiero w zagadnienie startują może być on przydatny jako namiastka… instrukcji lądowania.

Deklaracja właściwości użytkowych

Zmiany wprowadzone Rozporządzeniem 305, nazywanym też CPR, od angielskiego pojęcia Construction Products Regulation, z pozoru wydawać mogą się niewielkie. Dotyczą głównie dokumentacji związanej z obrotem i zachodzą w strefie niewidocznej dla odbiorców produktów, w obrębie organizacyjnej działalności producentów, stąd może to mylne wrażenie. Firmy duże, o rozbudowanej strukturze, posiadające wykwalifikowaną kadrę, poradzą sobie z nowymi warunkami  raczej bez problemu. Dla firm średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw, CPR może okazać się istną drogą przez mękę, choćby w sferze prawno - administracyjnej.

Na dodatek, kolejna niczym nieuzasadniona zwłoka w uchwaleniu zmian w Ustawie o wyrobach budowlanych pozbawiła tych przedsiębiorców dobrodziejstwa w postaci okresu przejściowego, który w projekcie zmian był zapisany. Nie ma ustawy, nie ma okresu przejściowego. Zanim ustawa o zmianie Ustawy o wyrobach budowlanych przejdzie przez Sejm końca może dobiec termin okresu przejściowego w niej zapisanego. Parafrazując ludowe powiedzenie można by rzec: Małemu wiatr zawsze w oczy. W tym stanie rzeczy, jeśli na początku lipca GUNB zdecyduje się podreperować budżet kosztem takich producentów… ofiar z pewnością mu nie zabraknie. Pozostaje mieć nadzieję, że dzisiejszy dzień, tydzień i miesiąc nie okażą się być czarnym okresem dla branży okiennej, która w większości wydaje się być jeszcze całkowicie nieprzygotowana na zmiany. Swoją drogą spoglądając na wszystko z innej perspektywy można zastanowić się, czy taki wstrząs nie byłby dla branży zdrowy i wskazany w czasie, w którym ilość nie przechodzi w jakość?

Jedyną zmianą dostrzegalną dla wszystkich uczestników rynku okiennego będą… Deklaracje Właściwości Użytkowych dołączane do każdego wyrobu. Wzór deklaracji określa załącznik do Rozporządzenia 305/2011. To istotne novum i zmiana w stosunku do dotychczas stosowanej Deklaracji Zgodności EC, czy też Krajowej Deklaracji Zgodności. Podstawową formą przekazywania Deklaracji Właściwości Użytkowych nabywcom okien będzie forma elektroniczna. W formie papierowej deklaracja wydawana będzie wyłącznie na żądanie nabywcy. Zasadą jest, że Deklaracja powinna być sporządzona w języku kraju, w którym następuje sprzedaż, czy też poprawniej udostępnienie produktu. Poniżej dla przypomnienia przedstawiamy wzór Deklaracji pochodzący z załącznika nr III Rozporządzenia 305/2011.

Deklaracja Właściwości Użytkowych - strona 1
Deklaracja Właściwości Użytkowych - strona 1
Deklaracja Właściwości Użytkowych - strona 2
Deklaracja Właściwości Użytkowych - strona 2

O tym jak ją należy wypełniać, co wpisać w poszczególne punkty deklaracji, aby była zgodna z ideą Rozporządzenia i wstępnymi uzgodnieniami organów wspólnoty dyskutowano w Jachrance. Nie czas i miejsce na przedstawianie wypracowanych zasad. Ponownie odsyłamy zainteresowanych do Związku Polskie Okna i Drzwi. Zasady zasadami, ale nie ma to jednak, jak zobaczyć jakiś gotowy wzór dokumentu. Dzięki uprzejmości firmy Aluplast przedstawiamy poniżej, (wyłącznie przykładową), jedną z wielu możliwych wersji, wypełnionej Deklaracji Właściwości Użytkowych. Odpowiada ona ustaleniom z Jachranki, chociaż w pewnych punktach została nieco zmodyfikowana. Pokazujemy wzór, bo być może przyda się niektórym spóźnialskim w pogoni za obowiązującymi przepisami.

Deklaracja Właściwości Użytkowych - Aluplast
Deklaracja Właściwości Użytkowych - wzór

Podstawowe zmiany jakie firma Aluplast wprowadziła do deklaracji, to sposób wypełnienia tabeli w punkcie 7. Wszystkim, którzy jeszcze poszukują własnego sposobu na Deklarację podpowiadamy, że zasadnicze charakterystyki, które powinny pojawić się w tabeli (pkt 9 wzoru z Rozporządzenia) najłatwiej odnaleźć w załączniku ZA1 do normy EN 14351. Czy muszą pojawić się wszystkie? Nie muszą. Minimalny zakres deklarowanych właściwości użytkowych okien wyznaczają wymagania kraju, w którym następuje udostępnienie produktu. Jeśli eksportujesz, a nie znasz albo nie jesteś pewien, co do zakresu wymagań krajowych zwróć się do punktu kontaktowego ds. wyrobów budowlanych danego państwa członkowskiego Unii. W Polsce taki punkt kontaktowy organizuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Powinien rozpocząć działalność od 01.07.2013.

Czym jest Deklaracja Właściwości Użytkowych dla konsumentów?

Jeśli w tym miejscu wyjdziemy nieco poza opłotki techniki okiennej i przepisów budowlanych okaże się, że deklaracja właściwości użytkowych może być dla konsumentów zarówno źródłem wiedzy jak i groźnym orężem. Z jednej strony, to dokument, z którego wynika możliwość zastosowania okien w konkretnym obiekcie budowlanym. Z drugiej, jest to oświadczenie producenta, co do poziomów, klas i wartości właściwości użytkowych w odniesieniu do cech okna określonych w normie EN 14351, za które przyjmuje on pełną odpowiedzialność. W tym sensie deklarację producenta należy traktować, jako zapewnienie konsumenta o właściwości rzeczy. Jeśli w przekonaniu kupującego nabyty produkt, okno, nie będzie posiadał właściwości użytkowych na zadeklarowanym poziomie, kupujący może podnieść zarzut w trybie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Sprzedawcy powinni już wiedzieć, że konsumencka reklamacja w trybie niezgodności towaru z umową ma wiele wspólnego z kodeksową reklamacją w trybie rękojmi za wady. Zarzutowi konsumenta, co do niezgodności towaru z umową opartemu o przesłankę braku deklarowanego poziomu właściwości użytkowych można przyznać walor merytorycznego zarzutu peremptoryjnego będącego środkiem służącym do obrony przed roszczeniem sprzedawcy o zapłatę ceny. Tym sposobem deklaracja właściwości użytkowych wydana przez producenta staje się dokumentem o znaczeniu nie tylko technicznym, ale również prawnym, wpływając chociażby na możliwy kształt i zakres stosunków zobowiązaniowych pomiędzy sprzedawcą, a nabywcą okien. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że deklaracja właściwości użytkowych jest albo może być początkiem końca czasów łatwej sprzedaży okien i opowiadania o nich niestworzonych rzeczy. Mniej będzie miejsca na nieumiarkowane samochwalstwo! Z jednej strony czyha GUNB, z drugiej konsumenckie reklamacje. I jak tu sprzedawać, zapytają sprzedawcy? To wcale nie będzie takie trudne, ale o tym już przy innej okazji.

OKNOTEST.PL

Więcej produktów Przejdź do kategorii „Artykuły i wiadomości branżowe” Przejdź do kategorii „Okna energooszczędne”