Program Rekomendacji Technicznych

Podstawowym celem Programu Rekomendacji jest podnoszenie kompetencji technicznych i sprzedażowych pracowników firm handlowych współpracujących z producentami uczestniczącymi w programie badań okien Pro Quality. Dajemy sprzedawcom motywację i argumenty do sprzedaży produktów o wysokiej wartości użytkowej oraz rekomendujemy nabywcom ich usługi. Program dedykowany jest przede wszystkim firmom, które jako cel działalności stawiają sobie budowanie pozycji rynkowej w oparciu o markowy produkt, świadomą politykę jakości oraz budowanie relacji z nabywcą.

Uczestnicy Programu poprzez stałe audyty oraz uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych i testach zdobywają odpowiednią wiedzę, która daje im pewność i przekonanie do praktycznego stosowania zaawansowanych rozwiązań technicznych, a także pozwala skutecznie odpierać zastrzeżenia klientów oraz wskazywać słabe punkty w działalności konkurentów bez naruszania zasad uczciwej konkurencji.

Brak ram czasowych oraz daleko idące rygory zdecydowanie odróżniają go od jakiejkolwiek innej inicjatywy funkcjonującej na rynku okien. Jest to najbardziej wymagająca inicjatywa mająca na celu podnoszenie kompetencji i umiejętności!

Zobacz także

Kontakt

Adres do korespondencji:

OKNOTEST.PL
os. Przemysława 14b lok. 8
61-064 Poznań

Kontakt:

tel.: +48 (61) 625 69 49
tel kom.: +48 516 156 645
e-mail: kontakt@oknotest.pl

Reklama w portalu:

tel.: +48 (95) 783 68 69
tel kom.: +48 535 997 778
e-mail: jedrzej@oknotest.pl