Przewiń do artykułu

AdamS - okna ciepłe i ekologiczne

ocena gwiazdki 4.77 / 5.00 - 13 głosów Oceń

Dla wielu nabywców wartość współczynnika przenikania ciepła Uw jest potwierdzeniem i wykładnikiem jakości okna, warto więc przyjrzeć się, jak kształtuje się poziom tego współczynnika w zależności od typu konstrukcji i odmiany kształtowników użytych do jej wyprodukowania. Świetnym materiałem do tego celu są wyniki kompleksowego i wyjątkowego ze względu na zakres badania przenikalności cieplnej w Laboratorium Techniki Budowlanej, okien produkowanych przez firmę AdamS z Mrągowa.

Współczynnik przenikania ciepła okna Uw

W systemie 3 oceny zgodności, właściwym dla okien i drzwi balkonowych, ustalenie wartości współczynnika przenikania ciepła Uw dla okna o określonej konstrukcji jest zadaniem akredytowanych i notyfikowanych jednostek badawczych, ewentualnie producentów działających pod nadzorem takich jednostek. Co do zasady tylko tak ustalone wartości można i należy przyjmować, jako właściwe oraz miarodajne. Wartości współczynnika Uw obliczone przez osoby, jednostki i firmy nieuprawnione mają, co najwyżej charakter szacunkowy i przybliżony. Wymagana należyta dokładność w ustaleniu wartości współczynnika przenikania ciepła Uw okien ma ścisły związek z jego rolą i znaczeniem dla spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane oraz spełnienia wymagań przepisów techniczno-budowlanych przez konkretne wyroby budowlane lub zestawy wyrobów.

Dom. Straty ciepła.
Dom. Straty ciepła.

Współczynnik przenikania ciepła Uw określa ilość energii przenikającej w jednostce czasu przez konstrukcję okienną o określonej powierzchni przy danej różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej, co można zapisać w postaci następującej zależności:

W = Uw * h * m2 * ΔT

gdzie:

  • W - ilość energii przenikającej przez okno
  • Uw - współczynnik przenikania ciepła okna
  • h - czas, dla którego prowadzimy obliczenie
  • m2 - powierzchnia okna
  • ΔT - różnica temperatur powietrza po obu stronach okna

Podstawiając odpowiednie dane do wzoru i wykonując proste obliczenie każdy z inwestorów może samodzielnie oszacować wielkość, a co za tym idzie także wartość strat ciepła przez przenikanie dla każdego kupowanego okna albo wszystkich okien przewidzianych do zastosowania w obiekcie budowlanym.

Współczynnik przenikania ciepła okien i drzwi balkonowych AdamS

Sprawozdanie nr 976/B-2018 Laboratorium Techniki Budowlanej w Dąbrowie Górniczej, to dokument rzadko spotykany ze względu na liczbę konstrukcji poddanych jednoczesnemu badaniu. Na zlecenie producenta okien, firmy AdamS z Mrągowa, jednostka notyfikowana ustaliła wartość współczynnika przenikania ciepła 9 różnych konstrukcji okiennych w 4 odmianach handlowych, łącznie badaniu poddano aż 36 różnych typów okien i drzwi balkonowych. Dzięki temu powstał dokument unikalny i wielce pożyteczny dla każdego inwestora zainteresowanego zakupem okien produkowanych przez tę firmę.

Krótką prezentację wyników badania rozpoczynamy od przedstawienia zbiorczej tabeli, w której znajdują się wartości współczynników przenikania ciepła właściwe dla 8 podstawowych konstrukcji okiennych Passiv-line PLUS, Aluplast 7000, Veka SL 82 oraz Veka PF 70.

Typ konstrukcji Szer.(m) Wys.(m) Pow.(m2) Wartość współczynnika przenikania ciepła Uw[W/(m2*K)]
Passiv-line Plus Aluplast 7000 Veka SL 82 Veka PF 70
Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe 1,1 2,5 2,75 0,73 0,96 0,76 1,2
Okno dwuskrzydłowe ze słupkiem stałym 2,8 1,5 4,20 0,74 0,97 0,77 1,3
Okno dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym 2,2 1,5 3,30 0,77 1,0 0,80 1,3
Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym 1,9 2,5 4,75 0,75 0,98 0,78 1,3
Okno jednorzędowe trzyskrzydłowe 2,6 1,63 4,24 0,80 1,0 0,83 1,3
Drzwi balkonowe trzyskrzydłowe ze słupkiem ruchomym 2,8 2,2 6,16 0,77 1,0 0,79 1,3
Okno jednorzędowe czteroskrzydłowe 2,4 1,7 4,08 0,88 1,1 0,91 1,4
Drzwi balkonowe czteroskrzydłowe z dwoma słupkami ruchomymi 3,0 2,1 6,30 0,81 1,1 0,83 1,3

Tabela i wyniki obliczeń przeprowadzonych przez notyfikowane laboratorium jednoznacznie potwierdzają niekwestionowany prymat okien Passiv-line PLUS w zakresie ochrony pomieszczeń przed stratami ciepła przez przenikanie. Co równie ciekawe dla nabywców okien, tabela pokazuje istotną różnicę wartości współczynnika przenikania ciepła pomiędzy starszymi technologicznie konstrukcjami okiennymi wykonanymi z kształtowników pięciokomorowych, w tym przypadku VEKA PF 70, a tymi samymi konstrukcjami wykonanymi z kształtowników o większej głębokości zabudowy.

Okno AdamS Passiv-Line PLUS
Okno AdamS Passiv-Line PLUS
Okno AdamS Veka PF70
Okno AdamS Veka PF70

Aby lepiej przedstawić korzyści płynące dla inwestorów z posiadania informacji o wartościach współczynników ciepła Uw, korzystając z zależności, o której napisaliśmy na początku artykułu obliczyliśmy szacunkowe wielkości strat ciepła generowane przez różne typy okien Passiv-line PLUS i VEKA PF 70. Wybraliśmy do obliczeń okna o skrajnie różnych właściwościach w zakresie przenikania ciepła ponieważ każda kWh energii zyskiwanej lub traconej w wyniku wyboru okien do domu lub mieszkania, to wymierny zysk lub strata dla inwestorskich portfeli, ponoszona rok w rok w całym okresie eksploatacji w zależności od rodzaju paliwa wykorzystywanego do ogrzewania i jego ceny.

Wielkość strat ciepła w zależności od wartości współczynnika przenikania ciepła Uw okna*
Typ konstrukcji Szer.(m) Wys.(m) Pow.(m2) Passiv-line Plus Veka PF 70
Uw
W/(m2*K)
Wielkość strat ciepła (kWh) Uw
W/(m2*K)
Wielkość strat ciepła (kWh)
Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe 1,1 2,5 2,75 0,73 185 1,2 304
Okno dwuskrzydłowe ze słupkiem stałym 2,8 1,5 4,20 0,74 286 1,3 502
Okno dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym 2,2 1,5 3,30 0,77 234 1,3 395
Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym 1,9 2,5 4,75 0,75 328 1,3 568
Okno jednorzędowe trzyskrzydłowe 2,6 1,63 4,24 0,80 312 1,3 507
Drzwi balkonowe trzyskrzydłowe ze słupkiem ruchomym 2,8 2,2 6,16 0,77 436 1,3 737
Okno jednorzędowe czteroskrzydłowe 2,4 1,7 4,08 0,88 330 1,4 526
Drzwi balkonowe czteroskrzydłowe z dwoma słupkami ruchomymi 3,0 2,1 6,30 0,81 470 1,3 754
*Do obliczeń wielkości strat ciepła przyjęto różnicę temperatur ΔT = 18°C oraz czas 5112 h

W odniesieniu do każdej z badanych konstrukcji średnia różnica wielkości strat ciepła, to mniej więcej 40% na korzyść okien Passiv-line PLUS. To wielka oraz istotna różnica w zakresie ochrony cieplnej domów i pomieszczeń przed stratami ciepła w sezonie grzewczym. Jak wielka? Każdy może obliczyć to sam, mnożąc podaną w kWh wielkość strat ciepła przez cenę 1 kWh energii uzyskiwanej w wyniku spalania paliwa wykorzystywanego do ogrzania własnego domu.

Ul. Giżycka 5
11-700 Mrągowo
Polska warmińsko-mazurskie

Przy okazji warto również zwrócić uwagę, że w świetle obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, okna VEKA PF 70 mogą być stosowane wyłącznie w pomieszczeniach, w których temperatura obliczeniowa ti pomieszczenia ogrzewanego jest < 16°C, co w istotny sposób ogranicza możliwość ich zastosowania w aktualnie wznoszonych obiektach budowlanych, natomiast ograniczenie to w żaden sposób nie dotyczy okien Passiv-line PLUS, które spełniają nie tylko obecne wymagania, ale także wymagania, które mogą wejść w życie dopiero w roku 2021.

Okna AdamS, a ograniczenie emisji CO2 do atmosfery

Walka ze smogiem oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, to potrzeba chwili i jeden z gorących tematów bieżących debat o środowisku naturalnym i klimacie. Niewielu nabywców okien ma świadomość, że wartość współczynnika przenikania ciepła okien Uw pośrednio przekłada się na poziom emisji CO2, a podejmowane decyzje zakupowe dotykają nie tylko portfeli w dniu zakupu lecz przez wiele lat będą przyczyniać się do ochrony lub degradacji otaczającego nas środowiska naturalnego. Poniżej w tabeli, na przykładzie jednej z badanych konstrukcji okiennych, drzwi balkonowych jednoskrzydłowych, przedstawiamy szacunkowy poziom emisji dwutlenku węgla ze spalania różnych paliw wykorzystywanych do ogrzewania budynków w odniesieniu do wartości współczynnika przenikania ciepła Uw.

Rodzaj opału Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe pow. 2,75 m2
Passiv-line Plus Uw = 0,73 W/(m2*K)Veka PF 70 Uw = 1,2 W/(m2*K)
Wielkość strat ciepła = 185 kWh Wielkość strat ciepła = 304 kWh
Wielkość emisji CO2 do atmosfery Wielkość emisji CO2 do atmosfery
Węgiel kamienny 49 kg 80 kg
Olej opałowy 55 kg 90 kg
Gaz ziemny 39 kg 64 kg
Propan 43 kg 70 kg
Pellets 49 kg 81 kg
Drewno iglaste suche 44 kg 73 kg

Wielkość emisji CO2 podana w tabeli jednoznacznie wskazuje, że takie same z pozoru okna mogą istotnie różnić się pod względem właściwości użytkowych wpływających nie tylko na komfort cieplny domu lub mieszkania, ale także stan otaczającego nas środowiska. Drzwi balkonowe Passiv-line PLUS to nie tylko potencjalna 40 % oszczędność i korzyść wynikająca z ograniczenia spalania paliwa wykorzystywanego do ogrzania domu, to także 40% ograniczenie emisji jednego z najgroźniejszych gazów cieplarnianych.  

Szeroka oferta wymaga mądrych wyborów

Okna AdamS, to marka znana na krajowym rynku. W ofercie handlowej firmy znajduje się wiele odmian handlowych okien i drzwi balkonowych, więc każdy z inwestorów na pewno znajdzie produkt, który spełni jego oczekiwania, co do wartości użytkowej. Ostateczny wybór zawsze jednak należy do nabywcy i tu pojawi się znany i stary jak świat dylemat, kupić taniej i odnieść jednorazową korzyść przy zakupie, czy jednak pomyśleć o korzyściach długoterminowych zarówno dla siebie, jak i otaczającego nas środowiska. Chociaż dla nas wybór drogi wydaje się dość oczywisty, nie nam radzić w tym względzie. Wszystkim, którzy stoją przed zadaniem wyboru okien i mają wątpliwości, jakie okna wybrać do domu lub mieszkania możemy podpowiedzieć, że warto zajrzeć na stoisko firmy AdamS podczas targów BUDMA 2019. Co prawda okien kupić tam nie można, ale można o nich profesjonalnie porozmawiać, można je obejrzeć, dotknąć, zmierzyć, zważyć, a przede wszystkim zastanowić się w gronie fachowców. Zapraszamy na BUDMĘ, bo szeroka oferta okien i drzwi wymaga rozważnych i mądrych wyborów także tych dotyczących ciepłych i ekologicznych okien marki AdamS.

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?