Przewiń do artykułu

Okna PCV. Niezlicowane, półzlicowane, zlicowane.

W wielkiej mnogości systemów okiennych i ich odmian dostępnych na rynku, każda z nich będzie posiadała dwie charakterystyczne cechy wynikające bezpośrednio z konstrukcji kształtowników okiennych.

Pierwsza cecha, to sposób w jaki nakładają się na siebie kształtowniki ramy ościeżnicy i ramy skrzydła. Ze względu na sposób przestawania względem siebie płaszczyzn ram ościeżnicy i skrzydła wyróżniamy dwa rodzaje okien dwupłaszczyznowych nazywanych niezlicowanymi i półzlicowanymi oraz okna jednopłaszczyznowe nazywane oknami zlicowanymi.

Druga cecha, to sposób uszczelnienia połączeń styku płaszczyzn ramy ościeżnicy z ramą skrzydła. Według sposobu uszczelnienia dzieli się okna, na okna z uszczelnieniem środkowym "MD" (rzadkość) i okna bez uszczelnienia środkowego "AD" (powszechne), ale o tym w następnym rozdziale.

Skoncentrujmy się na pokazaniu podstawowych różnic pomiędzy wyglądem okien niezlicowanych, półzlicowanych i zlicowanych. Poniżej, w tabeli pokazujemy odpowiednie schematy złożeń kształtowników okiennych, zaznaczając i omawiając występujące pomiędzy nimi różnice konstrukcyjne.

ZŁOŻENIA RAM OKIEN NIEZLICOWANYCH, PÓŁZLICOWANYCH, ZLICOWANYCH.

Okno niezlicowane
OKNA PVC NIEZLICOWANE


Schemat okna lub drzwi balkonowych jednoramowych, dwupłaszczyznowych systemu IDEAL 4000. Zaznaczone na rysunku zewnętrzne powierzchnie kształtowników z PVC są niezlicowane - nie leżą w jednej płaszczyźnie.
Okno półzlicowane
OKNA PVC PÓŁZLICOWANE


Schemat okna lub drzwi balkonowych jednoramowych, dwupłaszczyznowych, systemu IDEAL 4000. Zaznaczone na rysunku zewnętrzne powierzchnie kształtowników z PVC są tylko częściowo przesunięte względem siebie, ale nadal nie leżą w jednej płaszczyźnie.
Okno zlicowane
OKNA PVC ZLICOWANE


Schemat okna lub drzwi balkonowych jednoramowych, jednopłaszczyznowych systemu IDEAL 4000. Zaznaczone na rysunku zewnętrzne powierzchnie kształtowników z PVC są zlicowane względem siebie i leżą w jednej płaszczyźnie.

OKNOTEST.PL

Więcej produktów Przejdź do kategorii „Artykuły i wiadomości branżowe” Przejdź do kategorii „Okna energooszczędne”