Przewiń do artykułu

Wentylacja

Właściwość tę ustala się i powinni ją deklarować producenci, którzy w konstrukcjach swoich okien stosują zintegrowane z oknem dodatkowe urządzenia nawiewne.

W związku z tym, iż większość produkowanych obecnie okien z PVC, to okna szczelne, o bardzo niskim współczynniku infiltracji powietrza, koniecznym, a nawet obowiązkowym w świetle krajowych przepisów budowlanych staje się stosowanie w nich urządzeń nawiewnych, które zapewniają odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniach.

Ze względu na możliwą dużą różnorodność zintegrowanych z oknem nawiewników, norma nie ustala w tym zakresie żadnych klas właściwości, pozostawiając producentom swobodę deklarowania klasy tej właściwości okna w zależności od zbadanych właściwości okna z zastosowanym konkretnym rozwiązaniem wentylacji.

OKNOTEST.PL

Więcej produktów Przejdź do kategorii „Artykuły i wiadomości branżowe” Przejdź do kategorii „Okna energooszczędne”