Przewiń do artykułu

Profile okienne PVC, (kształtowniki), normatywny podział ze względu na funkcje

Mówiąc o podziałach kształtowników okiennych na odmiany, grupy lub kategorie nie można mieć na względzie wyłącznie podziałów dokonanych w obrębie danego systemu profili przez jego właściciela. Norma PN-EN 12608:2004 „Kształtowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Klasyfikacja, wymagania i metody badań” wprowadza pewien generalny podział kształtowników ze względu na funkcję jaką spełniają one w konstrukcji okiennej. Kształtowniki pełniące funkcje nośne nazywane są profilami głównymi, pozostałe, nie pełniące funkcji nośnej, to tak zwane profile dodatkowe. Poniżej w tabeli prezentujemy przykłady profili głównych, występujących w większości konstrukcji okiennych oraz profili dodatkowych.

Profile główne 
eforte rama ościeżnicy
eforte rama ościeżnicy
eforte skrzydło
eforte skrzydło
eforte słupek stały
eforte słupek stały
Profile dodatkowe
eforte listwa przyszybowa
eforte listwa przyszybowa
eforte listwa transportowa
eforte listwa transportowa
eforte poszerzenie 25 mm
eforte poszerzenie 25 mm

OKNOTEST.PL

Więcej produktów Przejdź do kategorii „Artykuły i wiadomości branżowe” Przejdź do kategorii „Okna energooszczędne”