Przewiń do artykułu

Profile okienne PVC, (kształtowniki), normatywny podział ze względu na klasę

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

Norma PN-EN 12608:2004 dzieli kształtowniki nie tylko ze względu na funkcje jakie pełnią w konstrukcji okiennej. Kolejny podział tworzony jest w oparciu o grubość ścian widocznych i niewidocznych. Jakie ściany kształtowników uznajemy za widoczne, a jakie za niewidoczne prezentujemy na poniższych rysunkach:

Rama ościeżnicy podział ścianek do normy PN-EN 12608:2004
Rama ościeżnicy podział ścianek do normy PN-EN 12608:2004
Rama skrzydła podział ścianek do normy PN-EN 12608:2004
Rama skrzydła podział ścianek do normy PN-EN 12608:2004

Norma PN-EN 12608:2004 dzieli kształtowniki okienne na klasy: A, B, C.

Do klasy A zaliczają się kształtowniki, w których grubości ścianki:

  • powierzchni widocznej jest ≥ 2,8 mm
  • powierzchni niewidocznej jest ≥2,5mm.

Do klasy B zaliczają się kształtowniki, w których grubości ścianki:

  • powierzchni widocznej jest ≥ 2,5 mm
  • powierzchni niewidocznej jest ≥2,0mm.

Dla kształtowników klasy C norma nie ustala żadnych wymagań, co do grubości ścianek widocznych i niewidocznych. Minimalną wartość grubości ścianki widocznej jak i niewidocznej powinien zadeklarować producent

Mówiąc o klasie kształtowników odniesiemy się przy okazji do pewnego aspektu marketingowego związanego z tym zagadnieniem. Poszukując informacji o kształtownikach okiennych łatwo natknąć się na informację sugerującą, że profile klasy A i okna z nich wykonane są lepsze od profili i okien klasy B. Ten pogląd trudno byłoby udowodnić. Klasa kształtownika nie ma decydującego wpływu na wartość którejkolwiek z właściwości użytkowych okien określonych normą PN-EN 14351-1+A1:2010. Większa grubość ścianek widocznych i niewidocznych może sprawić, że dany przekrój kształtownika PVC będzie charakteryzował się nieco większą wartością momentu bezwładności, co nie zmienia faktu, że moduł Younga i bezwładność samego kształtownika nie jest uwzględniana w obliczeniach statycznych okien. Klasa profilu mogłaby mieć też wpływ na nośność zgrzanych naroży. Tu jednak ze względu na wymiarowe „widełki” w poszczególnych klasach, w teorii, równie dobrze można założyć, że ścianka widoczna profilu w klasie A ma grubość 2,81 mm, a w klasie B, 2,79 mm. Co prawda, kształtowniki znajdą się w różnych klasach, ale różnica grubości ścian widocznych wynosi zaledwie 0,02 mm. Tyle, co grubość jednego włosa! W wynikach badań okien będzie, to po prostu niezauważalne.

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?