Pytanie 1

Technika analityczna służąca porządkowaniu informacji oraz identyfikacji kategorii słabych i silnych stron oraz szans i zagrożeń w działalności przedsiębiorstwa albo organizacji to:

oknotest.pl © 2007-2016 · tel.: +48 61 625 69 49 · mob.: +48 516 156 645 · kontakt@oknotest.pl