Pytanie 1

Jeżeli w projekcie budowlanym nie została określona pozycja montażowa okna w ościeży, to w dwuwarstwowym murze konstrukcyjnym, za zalecane i bezpieczne uznaje się zamontowanie okna:

oknotest.pl © 2007-2016 · tel.: +48 61 625 69 49 · mob.: +48 516 156 645 · kontakt@oknotest.pl