Wyszukaj firmy

Zgłoś firmę do Programu

logo Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej
znajdź firmę

Zgłoś firmę do wybranego Programu Rekomendacji

Dziękujemy, że podjęliście decyzję o dołączeniu do elitarnego grona firm uczestniczących w Programie Rekomendacji Technicznych albo Programie Rekomendacji Montażu, który realizujemy przy współudziale jednostki notyfikowanej, Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej. Przed wypełnieniem formularza zgłoszenia prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią Regulaminu Programu Rekomendacji (Regulamin Programu Rekomendacji Technicznych, Regulamin Programu Rekomendacji Montażu), do którego chcecie dołączyć. To ważne, aby decyzja o uczestnictwie podjęta była z pełną świadomością. Przypominamy, że wysłanie formularza zgłoszenia nie jest równoznaczne z uzyskaniem przez firmę statusu uczestnika wybranego Programu Rekomendacji. Otrzymanie statusu uczestnika wybranego Programu Rekomendacji następuje zgodnie z postanowieniami właściwego Regulaminu.

Formularz zgłoszenia

Pola oznaczone symbolem * są polami obowiązkowymi. Aby zgłosić wniosek należy je wszystkie wypełnić.

Zgłoś do Programu Rekomendacji

Dane firmy

Montaż naszej stolarki otworowej wykonują...

Dane osoby zgłaszającej