O programie

Program Rekomendacji Technicznych dla firm handlowych sprzedających i montujących okna, to kolejne po rankingu i testach okien przedsięwzięcie vortalu Oknotest.pl w ramach inicjatywy Pro Quality.

Program Rekomendacji Technicznych Pro Quality (PRTPQ) spełnia dwa zadania. Po pierwsze, motywuje sprzedawców i monterów okien do ciągłego podnoszenia kompetencji. Po drugie, ułatwia inwestorom wybór sprawdzonych produktów i niezależnie nadzorowanych partnerów do wspólnej realizacji procesów inwestycyjnych.

Przystępując do Programu Rekomendacji, firma handlowa musi być dystrybutorem okien, które wcześniej zbadaliśmy w testach Pro Quality. Musi otrzymać rekomendację producenta potwierdzającą stabilną ekonomicznie pozycję rynkową. Zobowiązuje się również poddać okresowym testom kompetencyjnym Oknotest.pl w zakresie posiadanej i zdobywanej wiedzy oraz sprawdzianom umiejętności montażowych bezpośrednio na placu budowy.

Samo przystąpienie firmy handlowej do Programu Rekomendacji nie oznacza, że od razu staje się firmą rekomendowaną. Rekomendację Pro Quality, firma może otrzymać dopiero wtedy, gdy kolejne audyty wykażą wzrost poziomu kompetencji i umiejętności. Brak postępów prowadzi do zawieszenia uczestnictwa firmy w Programie, a ewentualny regres nawet do jej usunięcia z Programu. To jeszcze nie koniec wymagań.

Każda z firm uczestniczących w Programie wyraża zgodę na rozstrzyganie przez Oknotest.pl ewentualnych sporów technicznych z nabywcami okien. Werdykt jest dla sprzedawców i producentów ostateczny. W ten sposób nabywcy uzyskują możliwość skorzystania z szybkiej ścieżki oceny technicznej jakości wykonania robót bez konieczności odwoływania się do sądów i biegłych.

Dodatkowo, sposób działania firm handlowych uczestniczących w Programie poddany jest ciągłemu niezależnemu osądowi samych nabywców. Każdy, kto po uruchomieniu Programu skorzysta z produktów i usług firm w nim uczestniczących może samodzielnie zgłosić fakt naruszania przez uczestnika dobrych obyczajów handlowych albo zawiadomić o kwestiach spornych wymagających szybkiego rozstrzygnięcia korzystając z zakładki „Zgłoś naruszenie”. Uczestnicy naruszający dobre obyczaje albo Regulamin PRTPQ mogą być usuwani z Programu.

Indywidualne osiągnięcia firm uczestniczących w programie uwidocznione będą w rankingu tworzonym na podstawie punktowej oceny testów kompetencyjnych oraz audytów na placach budowy. W ten sposób każdy może sprawdzić „historię” uczestników Programu. Odkąd zaczynali i dokąd doszli dzięki własnej pracy i umiejętnościom.

Program Rekomendacji Technicznych Pro Quality (PRTPQ) jest obliczony na stałą, systematyczną i nadzorowaną pracę firm nad poszerzaniem kompetencji oraz budowę partnerskich relacji nabywców i sprzedawców. Brak ram czasowych oraz daleko idące rygory zdecydowanie odróżniają go od jakiejkolwiek innej inicjatywy funkcjonującej na rynku okien. Program Rekomendacji chociaż ryzykowny, jest naturalnym uzupełnieniem i zwieńczeniem wcześniejszych działań vortalu Oknotest.pl. W ramach inicjatywy Pro Quality każdy nabywca może ustalić wartość użytkową i zastosowanie okna, dowiedzieć się o trwałości właściwości użytkowych ustalonej w niezależnych testach oraz wybrać rekomendowanego, kompetentnego partnera, który je dostarczy i zainstaluje.