Zaliczka Zadatek Umowa

Okno to nie tylko technika, to także… prawo. Sprzedaż i obrót oknami począwszy od ich wprowadzania na rynek podlega ściśle określonym prawidłom. W tym miejscu przybliżamy czytelnikom nie tylko zasady obrotu oknami, ale również podstawowe zasady obowiązujące przy tworzeniu umów, gwarancji jakości i rękojmi za wady ukryte, płatnościach zaliczek i zadatków, kar umownych.

Jak wyświetlać treści:
Skróty artykułów Same tytuły  Spis treści

Nadzór budowlany sprawdzał „legalność” okien firmy Sożal

Odstąpienie od umowy. Wady istotne okien PVC.

Rękojmia za wady, a sprzedaż okien cz.2

Ustawa o prawach konsumenta, a sprzedaż okien

Prosto z Sądu. Gwarancja i rękojmia za wady.

Zaliczka czy zadatek?

Lista klauzul niedozwolonych prezesa UOKiK

Zaliczka czy zadatek

Wzór Krajowej Deklaracji Zgodności

Obowiązkowe oznakowanie okien

Obowiązkowa informacja o oknach

Treść obowiązkowej informacji o oknach

Gwarancja jakości