Przewiń do artykułu

Przesuwne drzwi balkonowe PSK firmy Vidok - podsumowanie testu

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

Jakie cechy powinni posiadać kandydaci na życiowych partnerów? Powinni być mądrzy, opiekuńczy, zaradni, gospodarni, sympatyczni, ciepłego charakteru, wierni no i… piękni. Szkoda, że inwestorzy nie stawiają podobnie rozbudowanych wymagań nabywanym oknom. Ciekawe, czy wtedy wybraliby dla siebie okno tylko dlatego, że tanie albo ciepłego charakteru? Okna są naszymi wieloletnimi partnerami, od których wiele zależy, warto o nich wiedzieć coś więcej niż tylko to, że… „ciepłe” albo „najtańsze”.

Cechy okna

Każdemu oknu, tak jak każdemu człowiekowi można przypisać mniej lub bardziej wyraziste cechy charakteru. Okienne cechy charakteru nazywamy właściwościami użytkowymi. Pierwotne poziomy cech użytkowych okna przesądzają o wartości produktu. Tempo ich nieuniknionego spadku w czasie eksploatacji przynosi informację o jego trwałości, a co za tym idzie trwałości naszego związku z oknem, który planowany był… „na lata”. Brak odpowiedniej informacji i wiedzy nabywców o istotnych cechach konstrukcji okiennej przed jej zakupem sprawia często, że okienne rozwody bywają szybkie, a przy okazji niemniej kosztowne, jak te z partnerami życiowymi.

Norma PN-EN 14351-1+A1:2010 wymienia ponad 20 różnych cech okna. Dotyczą szczelności produktu, jego trwałości, bezpieczeństwa użytkowania oraz sprawności. Żaden z inwestorów nie powinien zapominać o ich istnieniu i znaczeniu. Na początku powinny decydować o wyborze oraz zastosowaniu konstrukcji okiennej w danym obiekcie budowlanym, później zdecydują o poziomie satysfakcji z wyboru i zakupu, a przede wszystkim o komforcie użytkowników.

Poniżej przedstawiamy informacje o kilku ważnych właściwościach drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych PSK firmy VIDOK zbadanych podczas kolejnego konsumenckiego testu Pro Quality. Należy pamiętać, że dotyczą one badanej konstrukcji, nie mniej jednak pewnie ogólne wnioski płynące z badań można przenieść także na inne podobne konstrukcje okienne.

Siły operacyjne

Siły operacyjne, to tylko pozornie błaha właściwość okna. Podane w niutonach wartości wskazują jakiej siły należy użyć do poruszania klamką okienną albo poruszania skrzydłem. Poniżej przedstawiamy dwie tablice z danymi z badań sił operacyjnych koniecznych do uruchamiania i obsługi drzwi balkonowych PSK firmy VIDOK. Tablica nr 6 pokazuje wartości sił dla okna „nowego”, a tablica nr 23 wartości sił ustalone po zakończeniu całego cyklu badań, który opisywaliśmy w dwóch poprzednich artykułach pod tytułem Test przesuwnych drzwi balkonowych PSK firmy Vidok cz.1 oraz Test szczelności drzwi balkonowych PSK firmy Vidok cz.2.

Wyniki badania sił operacyjnych [N]Tablica nr 6
Wyzębienie [N]Zazębienie [N]Otwieranie [N]
1 33,3 1 33,0 1 16,00
2 33,0 2 35,0 2 15,00
śr. 33,2 śr. 34,0 śr. 15,50
Niepewność pomiarów +/- 1%. Ramię siły 10 cm
Wyniki badania sił operacyjnych [N]Tablica nr 23
Wyzębienie [N]Zazębienie [N]Otwieranie [N]
1 22,5 1 33,0 1 12,50
2 22,0 2 31,0 2 13,00
śr. 22,3 śr. 32,0 śr. 12,75
Niepewność pomiarów +/- 1%. Ramię siły 10 cm

Mając na uwadze, że firma VIDOK użyła wersji okuć ROTO PATIO S bez „wspomagania”, wyniki badań zdają się świadczyć, że nieco przesadzone mogą być opowieści o rzekomych trudnościach z otwieraniem i zamykaniem poprawnie wykonanych i zamontowanych balkonów PSK. Należy przyjmować, że wartość 10 N odpowiada ciężarowi mniej więcej jednego kilograma. Użyte w tablicach pojęcia „wyzębienie” i „zazębienie” oznaczają ruch klamki niezbędny do zwolnienia lub zaryglowania rolek zasuwnic na zaczepach obwiedniowych okuć, inaczej mówiąc do otwarcia lub zamknięcia okna. Pojęcie „otwieranie”, określa wartość siły niezbędnej do rozpoczęcia ruchu skrzydła okiennego. Po okresie intensywnej eksploatacji konstrukcji podczas badań zauważalna jest różnica oraz malejące wartości sił potrzebnych do wyzębiającego ruchu klamki. To oznacza, że samo użytkowanie okna przez inwestora powoduje powolne, ale nieuchronne „zużywanie się” okuć, co może być jedną z przyczyn zjawiska narastającej infiltracji powietrza o czym pisaliśmy w poprzednim artykule omawiającym wyniki badań szczelności balkonu PSK. Aby zapobiegać albo raczej opóźniać nieuchronne i negatywne skutki zużywania się części mechanicznych okien i drzwi balkonowych z PVC, inwestorzy powinni koniecznie pamiętać o niezbędnej okresowej regulacji i konserwacji elementów konstrukcji okiennej. W ten prosty sposób można zapewnić znaczne przedłużenie trwałości eksploatacyjnej produktu.

Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie

Właściwością okien świadczącą o ich trwałości użytkowej jest odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Badany w testach balkon PSK został ręcznie otwarty i zamknięty 5.000 razy w trzech kolejnych seriach, pomiędzy którymi wykonano szereg dodatkowych badań z intensywnym nagrzewaniem konstrukcji włącznie. Przyjęliśmy, że odpowiada to mniej więcej ilości otwarć i zamknięć wykonywanych przez użytkownika w ciągu 5 – 7 lat eksploatacji okna w przeciętnych całorocznych warunkach pogodowych. Sposób w jaki przeprowadzono badania odporności na zamykanie i otwieranie oraz test „klimatyczny” odporności konstrukcji na działanie wysokich temperatur można obejrzeć na filmie.

Poniżej prezentujemy trzy kolejne tablice ze sprawozdania Instytutu Techniki Budowlanej, w których odnotowana jest ilość cykli otwarcia i zamknięcia oraz stan techniczny produktu podczas bieżącej kontroli przeprowadzanej w tracie badania.

Wyniki badania otwierania/zamykania skrzydełTablica 7
Liczba cykliOd początkuUwagi i obserwacje
250 250 bez uszkodzeń
500 500 bez uszkodzeń
750 750 bez uszkodzeń
1000 1000 bez uszkodzeń
1250 1250 bez uszkodzeń
1500 1500 bez uszkodzeń
Wyniki badania otwierania/zamykania skrzydełTablica 13
Liczba cykliOd początkuUwagi i obserwacje
250 1750 bez uszkodzeń
500 2000 bez uszkodzeń
750 2250 bez uszkodzeń
1000 2500 bez uszkodzeń
1250 2750 bez uszkodzeń
1500 3000 bez uszkodzeń
Wyniki badania otwierania/zamykania skrzydełTablica 19
Liczba cykliOd początkuUwagi i obserwacje
250 3250 bez uszkodzeń
500 3500 bez uszkodzeń
750 3750 bez uszkodzeń
1000 4000 bez uszkodzeń
1250 4250 bez uszkodzeń
1500 4500 bez uszkodzeń
1750 4750 bez uszkodzeń
2000 5000 bez uszkodzeń

Jak widać nawet intensywna eksploatacja okna balkonowego PSK w połączeniu z oddziaływaniem zmiennych temperatur nie wpłynęła negatywnie na komfort użytkowania i stan techniczny elementów mechanicznych konstrukcji odpowiedzialnych z płynność ruchu. Inwestorzy zainteresowani zakupem podobnych okien powinni koniecznie zwrócić uwagę na prawidłowy sposób montażu. Na zdjęciu nr 2 zamieszczonym w artykule pod tytułem Test szczelności drzwi balkonowych PSK firmy Vidok cz.2 dokładnie widać, że płynność ruchu skrzydła zapewniona jest między innymi przez odpowiednie podparcie dolnej szyny jezdnej na całej długości. To element, który często jest pomijany w trakcie montażu ze względu na różnice w wysokości istniejących, a właściwie nieistniejących jeszcze posadzek. Co gorsze, nawet po ich wykonaniu mało kto zawraca sobie głowę wykonaniem takiego podparcia, a to może prowadzić do trwałych odkształceń i skręcania dolnej części konstrukcji okiennej aż do utraty funkcjonalności okuć i skrzydeł włącznie. Pierwszym objawem będzie konieczność użycia większej siły, (wzrost wartości sił operacyjnych), do manewrowania skrzydłem, a w dalszej kolejności istnieje spore ryzyko, że balkon w ogóle przestanie się otwierać i zamykać. Warto o tym pamiętać! Jeżeli chcecie wykonać we własnych domach co najmniej 5.000 płynnych cykli otwarcia i zamknięcia nie zapominajcie o podparciu dolnej szyny jezdnej!

Zachowanie pomiędzy różnymi klimatami

Zmiany w technologii produkcji kształtowników okiennych PVC oraz źle pojęta „oszczędność” materiałów wykorzystywanych do budowy konstrukcji okiennych sprawiają, że z rynku dochodzą głosy, iż okna poddane odziaływaniu wysokich lub niskich temperatur, szczególnie te kolorowe, wykazują nadmierną skłonność do trwałego odkształcania się. Nabywcy okien nie mają większego wpływu na pierwotny dobór komponentów z jakich wykonane zostanie zamawiane przez nich okno. Metodą ograniczającą ryzyko nabywcy powodowane zmianami technologicznymi w produkcji kształtowników i okien może być korzystanie z wyników badań zachowania konstrukcji pomiędzy różnymi klimatami. Badania laboratoryjne wykonywane są zgodnie z ustaleniami normy PN-EN 13420:2011 „Okna -- Zachowanie się pomiędzy różnymi klimatami -- Metoda badania”

Ze względu na wielkość konstrukcji, które poddajemy badaniom w konsumenckich testach Pro Quality nie mamy możliwości wykonania w Polsce pełnego badania normowego. Doświadczenia z placów budów i laboratorium wskazują jednak, że większym wrogiem okien PVC są temperatury wysokie. W związku z tym badane konstrukcje okien jedno i dwustronnie okleinowanych poddajemy wielodniowym oddziaływaniom wysokich temperatur sprawdzając według metody własnej ITB  jaki to wywiera wpływ na stan techniczny wyrobu.

Nagrzewanie drzwi balkonowych PSK
Nagrzewanie drzwi balkonowych PSK
Nagrzewanie drzwi balkonowych PSK
Nagrzewanie drzwi balkonowych PSK

Przeprowadziliśmy dwa cykle nagrzewań. W pierwszym cyklu zewnętrzną płaszczyznę drzwi balkonowych PSK nagrzewano do temperatury +50°C. Przeprowadzono pięć ośmiogodzinnych cykli nagrzewania. 1 cykl - 4 godz. nagrzewania, schłodzenie, 4 godz. nagrzewania Wynik badania - uszkodzeń drzwi, okuć, utraty funkcjonalności nie stwierdzono.

W drugim cyklu nagrzewania przeprowadzono pięć ośmiogodzinnych cykli nagrzewania do temperatury +75°C . 1 cykl - 4 godz. nagrzewania, schłodzenie, 4 godz. nagrzewania. Wynik badania - uszkodzeń drzwi, okuć, utraty funkcjonalności nie stwierdzono.

Przy ocenie wyników i zachowania produktu trzeba wziąć pod uwagę, że tego typu badania mają charakter niszczący dla badanej próbki. Już po nagrzewie do +50°C nie powinny być na próbce prowadzone inne badania właściwości użytkowych. W testach Pro Quality odchodzimy od tego warunku i pomiędzy oboma cyklami nagrzewania wykonano szereg badań dodatkowych związanych ze sprawdzaniem szczelności powietrznej i wodoszczelności oraz odpornością na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Wydaje się, że uzyskany w tych warunkach wynik, brak uszkodzeń i utraty funkcjonalności nabiera jeszcze większego znaczenia dla oceny trwałości konstrukcji.

Odporność na obciążenie wiatrem

Punkty pomiaru przemieszczeń
Punkty pomiaru przemieszczeń

Odporność konstrukcji na obciążenie wiatrem to jedno z podstawowych badań wykonywanych podczas rutynowych badań wstępnych typu (ITT). W badaniu ustala się wielkość chwilowych odkształceń kształtowników okiennych poddanych symulowanemu ciśnieniu parcia wiatru. Uzyskane wyniki decydują o możliwości stosowania wyrobu w poszczególnych strefach obciążenia wiatrem występujących na terytorium Polski oraz kategoriach terenu i wysokości wbudowania. Posiłkując się wymaganiami minimalnymi określonymi przez ITB w Instrukcji 480 „Okna i drzwi zewnętrzne. Wymagania, klasyfikacja i zakres stosowania” ustalona dla badanego balkonu PSK klasa odporności na obciążenie wiatrem C3 wskazuje na możliwość wykorzystywania tego typu konstrukcji w I i II strefie obciążenia wiatrem, niezależnie od kategorii terenu do wysokości wbudowania 20 m raczej bez ograniczeń. W pozostałych przypadkach konieczne wydaje się wcześniejsze ustalenie wartości charakterystycznej ciśnienia parcia wiatru i porównanie ze zbadanymi osiągami wyrobu.

Drzwi balkonowe PSK firmy VIDOK – właściwości użytkowe

Na zakończenie prezentacji wyników czwartego z kolei testu Pro Quality, w którym badaliśmy właściwości użytkowe drzwi balkonowych PSK firmy VIDOK przedstawiamy zbiorczą tabelę poziomów właściwości i klas odnotowywanych dla badanej próbki w całym przebiegu badania. Dla nabywców poszukujących okien „na lata”, to ważny i istotny materiał informacyjny, na podstawie którego łatwiej będzie nie tylko podejmować decyzje, ale również porównywać produkty pod względem wartości użytkowej.

Zgodność z wymaganiami badanych drzwiTablica 26
WłaściwośćWynik badaniaDokument odniesienia
3.1. Przepuszczalność powietrza. Badanie początkowe – przed rozpoczęciem cykli otwierania/zamykania [29.09.2014] klasa 4 PN-EN 12207:2001
3.2. Wodoszczelność. Badanie początkowe - przed rozpoczęciem cykli otwierania/zamykania [29.09.2014] klasa E1200 PN-EN 12208:2001
3.3. Odporność na obciążenie wiatrem. Badanie początkowe - przed rozpoczęciem cykli otwierania/zamykania [29.09.2014] klasa C3 PN-EN 12210:2001
3.4. Przepuszczalność powietrza. Badanie początkowe - po badaniu obciążeniem wiatrem [29.09.2014] klasa 4 PN-EN 12207:2001
3.5. Wodoszczelność. Badanie początkowe - po badaniu obciążeniem wiatrem [29.09.2014] klasa E1200 PN-EN 12208:2001
3.6. Siły operacyjne. Badanie początkowe[29.09.2014] klasa 1 PN-EN 13115:2002
3.7. Cykle otwierania i zamykania. Pierwsza seria cykli otwierania / zamykania skrzydła [1500 cykli] bez uszkodzeń -
3.8. Przepuszczalność powietrza. Badanie po pierwszej serii cykli otwierania / zamykania [13.10.2014] klasa 4 PN-EN 12207:2001
3.9. Wodoszczelność. Badanie po pierwszej serii cykli otwierania / zam. 13.10.2014 klasa 8A PN-EN 12208:2001
3.10. Cykle nagrzewania 500C  .Pierwszy cykl nagrzewania. bez uszkodzeń -
3.11. Przepuszczalność powietrza. Badanie po pierwszych cyklach otwierania / zamykania i cyklach nagrzewu 500C [24.10.2014] klasa 4 PN-EN 12207:2001
3.12. Wodoszczelność. Badanie po pierwszych cyklach otwierania / zamykania i cyklach nagrzewu.[ 24.10.2014] klasa E750 PN-EN 12208:2001
3.13. Cykle otwierania i zamykania. Druga seria cykli otwierania / zamykania – 1500 cykli bez uszkodzeń -
3.14. Przepuszczalność powietrza. Badanie po 3000 cykli otwierania / zamykania i cyklu nagrzewu do 500C [27.10.2014] klasa 4 PN-EN 12207:2001
3.15. Wodoszczelność. Badanie po 3000 cykli otwierania / zamykania i cyklu nagrzewu do 500C [28.10.2014] klasa 9A PN-EN 12208:2001
3.16. Cykle nagrzewania 750C Drugi cykl nagrzewania bez uszkodzeń -
3.17. Przepuszczalność powietrza. Badanie po 3000 cyklach otwierania / zamykania i dwóch cyklach nagrzewu i po regulacji ustawienia skrzydła [06.11.2014] klasa 4 PN-EN 12207:2001
3.18. Wodoszczelność. Badanie po dwóch cyklach otwierania / zamykania i dwóch cyklach nagrzewu i po regulacji[06.11.2014] klasa E900 PN-EN 12208:2001
3.19. Cykle otwierania i zamykania. Trzeci cykl otwierania / zamykania bez uszkodzeń -
3.20. Przepuszczalność powietrza. Badanie po 5000 cyklach otwierania / zamykania i dwóch cyklach nagrzewu [15.11.2014] klasa 4 PN-EN 12207:2001
3.21. Wodoszczelność. Badanie po dwóch cyklach otwierania / zamykania i dwóch cyklach nagrzewu i po regulacji[15.11.2014] klasa E750 PN-EN 12208:2001
3.22. Badanie odporności na obciążenie wiatrem. Badanie końcowe[15.11.2014] klasa C3 PN-EN 12210:2001
3.23 Siły operacyjne. Badanie końcowe. [14.11.2014] klasa 1 PN-EN 13115:2002
3.24. Przepuszczalność powietrza. Badanie po 5000 cyklach otwierania / zamykania i dwóch cyklach nagrzewu [14.11.2014] i końcowej regulacji okuć, ustawienia skrzydła klasa 4 PN-EN 12207:2001
3.25. Wodoszczelność. Badanie po 5000 cyklach otwierania / zamykania i dwóch cyklach nagrzewu i końcowej regulacji okuć, ustawienia skrzydła [14.11.2014] klasa 9A PN-EN 12208:2001

Papkin okienny

Chociaż testy okien to temat poważny na zakończenie naszego sprawozdania z badań Pro Quality okna balkonowego PSK firmy VIDOK pozwolimy sobie na odrobinę luzu. Aleksander Fredro w prześwietnej „Zemście” włożył do ust Papkinowi narzekającemu na wymagania Klary takie oto słowa: „Dawniej młoda panieneczka, mile rzekła kochankowi: „Daj mi, luby, kanareczka”. A dziś każda swemu powie: „Jeśli nie chcesz mojej zguby, Krokodyla daj mi, luby”. Co to ma wspólnego z wyborem okien przez inwestorów? Ano tylko tyle, że jak który szuka okien „na lata” powinien rzec do sprzedawcy: „Jeśli nie chcesz mojej zguby… wynik badań daj mi luby”. Sprzedawcy VIDOKU mogą, czy dadzą, to już inna sprawa.

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?