Przewiń do artykułu

Test okien AdamS Passiv-line Plus cz.1

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

Program testów Pro Quality, w którym sprawdzamy wartość użytkową i właściwości eksploatacyjne okien PVC nabiera tempa. Laboratorium ITB zakończyło właśnie kolejne, drugie w tym roku, zlecone przez Oknotest.pl badanie. Tym razem ocenie poddaliśmy okno Passiv-line PLUS wyprodukowane przez firmę AdamS z Mrągowa. Celem badania było sprawdzenie stopnia zużycia okna podczas eksploatacji oraz zakresu w jakim okresowa regulacja przywraca pierwotny poziom właściwości użytkowych.

Dlaczego okna AdamS Passiv-line PLUS?

Okna Passiv-line PLUS, podobnie jak V90+, czy Winergetic Premium zaliczyliśmy do kategorii konstrukcji „przyszłościowych”, czyli takich, które już obecnie spełniają przyszłe wymagania budownictwa energooszczędnego, to po pierwsze. Wyniki badań wstępnych, o których obszernie pisaliśmy w artykule  Okna AdamS Passiv-line PLUS  wydały się na tyle interesujące, że warto było je zweryfikować w badaniu trudniejszym i bardziej kompleksowym, to po drugie. Po trzecie, okna wykonywane są ze zmodyfikowanych przez producenta kształtowników IDEAL 8000, a wypełnienie niektórych komór dodatkowym materiałem termoizolacyjnym może wpływać na ich odmienne zachowanie podczas odziaływania zmiennych temperatur, co warto sprawdzić.

Przekrój skrzydło ościeżnica - Passiv-line PLUS
Przekrój skrzydło ościeżnica - Passiv-line PLUS
Przekrój skrzydło słupek stały - Passiv-line PLUS
Przekrój skrzydło słupek stały - Passiv-line PLUS

Po czwarte, firma nie bała podjąć się wyzwania, poddając produkt niezależnemu i surowemu sprawdzianowi w badaniach okien i drzwi balkonowych Pro Quality, co równie dobrze może prowadzić do weryfikacji wcześniejszych ocen, jak i stać się ostatecznym potwierdzeniem wysokiej wartości użytkowej i jakości okien Passiv-line PLUS.

Przedmiot badania

Aby sprawdzić wady i zalety okien Passiv-line PLUS tajemniczy klient, (osoba z branży okiennej związana z rynkowym konkurentem firmy AdamS), otrzymał polecenie zakupu trzyskrzydłowego, dwustronnie okleinowanego okna ze stałymi słupkami. Sprzedawcy przekazano dodatkową informację, że będzie ono „pracować” w trudnych warunkach klimatycznych i eksploatacyjnych.

Trójdzielne okno Passiv-line PLUS na stanowisku badawczym ITB
Trójdzielne okno Passiv-line PLUS na stanowisku badawczym ITB
Schemat rozmieszczenia zaczepów w próbce trójdzielnego okna Passiv-line PLUS
Schemat rozmieszczenia zaczepów w próbce trójdzielnego okna Passiv-line PLUS

W wyniku tych ustaleń, sprzedawca w dniu odbioru stolarki, dostarczył do badań w laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie trzyskrzydłowe okno o wymiarach 2595 mm x 1630 mm, dwustronnie okleinowane folią w kolorze orzech, przeszklone dwukomorowymi szybami zespolonymi o budowie  4/18/4/18/4, wyposażone w okucia obwiedniowe Siegenia Tytan AF oraz klamki Hoppe Secustic Atlanta. Zdjęcie okna, a także schemat rozmieszczenia zaczepów obwodowych okucia na ramie ościeżnicy prezentujemy powyżej. W progowej części okna zastosowano zaczepy wzmocnione, tzw. „antywyważeniowe”. Profile okienne skrzydeł i słupków wzmocniono systemowymi kształtownikami stalowymi o grubości ścian 2mm.

Cel i zakres badania okna AdamS Passiv-line PLUS

Cechą przeciętnego użytkownika jest… lekceważenie zaleceń prawidłowego użytkowania okien PVC wydanych przez producenta, a w szczególności „zapominanie” o okresowej regulacji i konserwacji. Długotrwałe użytkowanie przy braku dbałości o okno powoduje przyspieszone zużywanie się elementów konstrukcyjnych i gwałtowny ubytek pierwotnych właściwości użytkowych. Z czasem przez okna zaczyna wiać, a do wnętrza konstrukcji albo co gorsze, do wnętrza domu przedostaje się woda z opadów deszczu. Kto wtedy jest winny nieszczęścia? Producent okna! To wytłumaczenie najprostsze, ale często nieprawdziwe. Okno to produkt przemysłowy, techniczny, podobnie jak samochód, czy rower. Dlatego podobnie jak samochodom, czy rowerom, także oknom PVC należy się okresowa profesjonalna regulacja i konserwacja. To wydatnie przedłuża ich żywotność i w znacznym stopniu przywraca pierwotne poziomy właściwości użytkowych.

Zlecając Instytutowi Techniki Budowlanej badanie okna Passiv-line PLUS postanowiliśmy sprawdzić, jak długotrwała i intensywna eksploatacja okna wpłynie na zmiany poziomów podstawowych właściwości użytkowych, a przede wszystkim szczelności, która w oknie energooszczędnym powinna towarzyszyć odpowiednio niskiej przenikalności cieplnej przez cały okres życia produktu oraz w jakim zakresie nawet mocno wyeksploatowane okno poddane fachowej regulacji odzyska pierwotną wartość użytkową.

W tym celu badane okno Passiv-line PLUS poddano następującej sekwencji badań właściwości użytkowych:

Badanie pierwotnych poziomów właściwości użytkowych badanej próbki Passiv-line PLUS

 1. Przepuszczalność powietrza
 2. Wodoszczelność
 3. Badanie obciążenia wiatrem, [bez uderzenia bezpieczeństwa – P3]
 4. Przepuszczalność powietrza
 5. Siły operacyjne
 6. Wytrzymałość mechaniczna
  • Skręcanie statyczne
  • Racking - obciążenie w płaszczyźnie skrzydła

Symulacja obciążeń oddziałujących na konstrukcję w warunkach naturalnych i badanie wpływu na szczelność okna

 1. Pierwszy cykl otwierania/zamykania/uchylania - 5100 cykli - 1700 na każde skrzydło
 2. Przepuszczalność powietrza
 3. Wodoszczelność
 4. Nagrzewanie konstrukcji – 7 ośmiogodzinnych cykli do temperatury +500C
 5. Przepuszczalność powietrza
 6. Wodoszczelność
 7. Nagrzewanie konstrukcji – 7 ośmiogodzinnych cykli do temperatury +750C
 8. Przepuszczalność powietrza
 9. Wodoszczelność
 10. Drugi cykl otwierania/zamykania/uchylania - 5100 cykli - 1700 na każde skrzydło
 11. Przepuszczalność powietrza
 12. Wodoszczelność

Regulacja okna i badanie porównawcze

 1. Siły operacyjne
 2. Wytrzymałość mechaniczna
  • Skręcanie statyczne
  • Racking - obciążenie w płaszczyźnie skrzydła
 3. Przepuszczalność powietrza,
 4. Wodoszczelność,
 5. Badanie obciążenia wiatrem [pełny zakres z uderzeniem bezpieczeństwa P3]

Ten niezwykle obszerny program badań został zrealizowany w ciągu zaledwie 30 dni. W tym czasie okno było wielokrotnie otwierane, grzane i studzone, moczone, wyginane oraz dodatkowo obciążane.

Ręczny test odporności na wielokrotne otwieranie i zamykanie
Ręczny test odporności na wielokrotne otwieranie i zamykanie
Badanie wartości sił operacyjnych
Badanie wartości sił operacyjnych
Badanie odporności okna na działanie zmiennych temperatur w zakresie +50°C do + 75°C
Badanie odporności okna na działanie zmiennych temperatur w zakresie +50°C  do + 75°C
Badanie wytrzymałości mechanicznej. Obciążenie 800 N (≈81,5 kg)
Badanie wytrzymałości mechanicznej. Obciążenie 800 N (≈81,5 kg)

Można przyjmować, że badana próbka okna musiała w tym czasie przyjąć obciążenia, które w normalnym użytkowaniu wystąpiłby mniej więcej równomiernie w okresie 7 – 10 lat. Czy i jak okno Passiv-line PLUS zdało ten trudny egzamin jakości i wytrzymałości? Jaki był poziom ubytku właściwości użytkowych? Czy regulacja sprawiła, że „stare” okno było „jak nowe”? Czy warto inwestować w okna Passiv-line PLUS? Na te wszystkie pytania odpowiemy w kolejnych częściach sprawozdania z badań ProQuality.

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?