Przewiń do artykułu

Podsumowanie testu okien AdamS Passiv-line Plus

ocena gwiazdki 5.00 / 5.00 - 1 głosów Oceń

O ile jakość wyznaczana jest przez subiektywne oczekiwania kupującego o tyle wartość użytkową okna oraz możliwości jego zastosowania określają mierzalne poziomy właściwości eksploatacyjnych, a także trwałość tychże właściwości w okresie użytkowania. Im wyższy i trwalszy spełniony poziom właściwości użytkowych tym wyższa jakość okna. Czy okna Passiv-line PLUS firmy AdamS są oknami o wysokiej wartości użytkowej i wysokiej jakości sprawdziliśmy w badaniach.

Jakość okien potwierdzana w badaniach

To co wyróżnia program badań okien i drzwi balkonowych Pro Quality pośród innych inicjatyw, to koncepcja oryginalnych i rozbudowanych badań realizowanych przy udziale Laboratorium Zakładu Konstrukcji i Elementów Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej. To jedyny program oceny wartości użytkowej okien PVC oparty wyłącznie o fakty ustalone w badaniach, którego efektem oprócz potwierdzonej jakości są prace naukowo-badawcze w całości udostępnione naszym czytelnikom.

Świadectwo badań
Świadectwo badań

Na podstawie pracy badawczej zrealizowanej na zlecenie Oknotest.pl pod tytułem: „Badania wytrzymałościowo-funkcjonalne, termiczne, wielokrotnego otwierania i zamykania okna trójdzielnego ze słupkami stałymi z profili PVC systemu Ideal 8000 Passiv-line PLUS” przedstawimy podstawowe właściwości użytkowe okien Passiv-line PLUS produkowanych przez firmę AdamS z Mrągowa.

Passiv-line PLUS – odporność na obciążenie wiatrem

Norma PN-EN 14351-1+A1:2010 uznaje, że badanie odporności na obciążenie wiatrem jest badaniem niszczącym konstrukcję okieną. W badaniach ProQuality odeszliśmy od takiego założenia bowiem w praktyce okno zainstalowane w budynku poddawane jest nieustannie obciążeniom wiatrem o różnej i zmiennej sile, a w całym okresie użytkowania konstrukcja powinna przetrzymać niejednego „Ksawerego” zachowując sprawność działania i funkcjonalność.

Badane okno Passiv-line Plus dwukrotnie przeszło próbę odporności na obciążenie wiatrem. Po raz pierwszy jako produkt nowy, po raz drugi po zakończeniu całego cyklu badań. Podczas pierwszej próby nie wykonywano próby „bezpieczeństwa”, w drugim podejściu badanie wykonano w pełnym zakresie wraz z obciążeniem P3 o wartości 2400 Pa symulującym oddziaływanie wiatru wiejącego z prędkością mniej więcej 223 km/h.

Passiv-line PLUS – odporność na obciążenie wiatrem
Passiv-line PLUS – odporność na obciążenie wiatrem

Podczas obu badań nie stwierdzono żadnych uszkodzeń konstrukcji okiennej. Okno zachowało pełną funkcjonalność w całym cyklu badań Pro Quality, który odpowiada okresowi około 7 - 10 lat intensywnej eksploatacji w zmiennych warunkach klimatycznych. W wyniku testów ustalono klasę odporności na obciążenie wiatrem dla trójdzielnego okna Passiv-line PLUS na bardzo wysokim poziomie odpowiadającym klasie C 4 według normy PN-EN 12210:2001.

Passiv-line PLUS – przepuszczalność powietrza

Szczelności powietrznej okien Passiv-line PLUS poświęciliśmy w całości poprzedni artykuł pod tytułem: Okna Passivline Plus - test jakości Pro Quality cz.2 – szczelność. Nie będziemy powtarzać pełnej analizy badań i produktu ograniczając się do końcowego wniosku: Badane okno Passiv-line PLUS, to wyrób bardzo, ale to bardzo szczelny, dzięki czemu może i powinien być stosowany przede wszystkim w obiektach wyposażonych w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną.

Passiv-line PLUS - wodoszczelność

Cechą każdego okna nie mniej ważną od izolacyjności cieplnej i szczelności powietrznej jest wodoszczelność. Wielu zjawiskom pogodowym, w szczególności tym ekstremalnym, towarzyszą intensywne opady deszczu. Od wodoszczelności konstrukcji okiennej zależy, czy nasze mieszkania zostaną uszkodzone przez wdzierającą się do pomieszczeń wodę opadową, czy możemy spać spokojnie.

Wodoszczelność okna Passiv-line PLUS była badana aż siedmiokrotnie. W tabeli przedstawiamy wszystkie kolejno osiągnięte wyniki.

Badania Pro QualityPassiv-line PLUS - wodoszczelność
Badanienr 1* Badanienr 2* Badanienr 3* Badanienr 4* Badanienr 5* Badanienr 6* Profesjonalna regulacja Badanienr 7*
0 0 0 0 0 0 0
50 50 50 50 50 50 50
100 100 100 100 100 100 100
150 150 150 150 150 150 150
200 200 200 200 200 200 200
250 250 250 250 250 250 250
300 300 300 300 300 300 300
450 450 450 450 450 450 450
600 600 600 600 600 600 600
750 750 750 750 750 750** 750
900 900 900 900 900**   900
1050 1050 1050 1050     1050
1200 1200 1200 1200     1200
1350 1350 1350 1350     1350**
1500 1500 1500 1500      
1650** 1650** 1650 1650      
    1800** 1800**        
* 1. Okno nowe
* 2. Po I badaniu obciążenia wiatrem
* 3. Po badaniu obciążenia wiatrem i wytrzymałości mechanicznej oraz I cyklu otwierania i zamykania (5.100 prób)
* 4. Po I cyklu otwierania oraz 7 dniach nagrzewu do + 50°C
* 5. Po I i II cyklu otwierania (10.200 prób) oraz 7 dniach nagrzewu do + 50°C i 7 dniach nagrzewu do + 75°C,
* 6. Po I i II cyklu otwierania (10.200 prób) oraz 7 dniach nagrzewu do + 50°C i 7 dniach nagrzewu do + 75°C,
* 7. Badanie końcowe po regulacji okna
** Kolorem czerwonym oznaczono wartość ciśnień próbnych powodujących przedostawanie się wody na wewnętrznąpowierzchnię badanej próbki.

Poziom wodoszczelności badanego okna należy uznać za doskonały. W całym cyklu badań nigdy nie zszedł poniżej klasy 9A (600 Pa). Warto jednak zwrócić uwagę na dwa fakty. Nawet w doskonale skonstruowanym oknie następuje spadek wodoszczelności w trakcie eksploatacji, to po pierwsze. Po drugie, możliwe jest przywrócenie najwyższych poziomów wodoszczelności po profesjonalnie wykonanej regulacji. Mając na uwadze powtarzające się systematycznie w badaniach ProQuality zjawiska zmian szczelności okien niezależnie od systemu i producenta, inwestorzy oraz sami sprzedawcy powinni wprowadzać do umów zapisy gwarantujące okresową profesjonalną regulację okien i drzwi balkonowych wykonaną nie wtedy kiedy okno już nie działa, ale wtedy kiedy należy to zrobić, by zachowało sprawność działania. Warto za to zapłacić, jeżeli w efekcie otrzymuje się gwarancję spokojnego snu i kolejne lata bezawaryjnego, a przede wszystkim komfortowego użytkowania okna. Z badania wodoszczelności okna Passiv-line PLUS prezentujemy krótki materiał filmowy.

Passiv-line PLUS – siły operacyjne

Badanie sił operacyjnych ma na celu ustalenie wartości siły jakiej należy użyć, aby poruszać klamką okienną albo wprawić w ruch skrzydło okienne. To badanie związane ściśle z komfortem użytkownika. Nikt nie lubi kiedy skrzydło „haczy” o ramę okna albo nie można swobodnie zmieniać położenia klamki okiennej. Wartości sił operacyjnych mierzyliśmy dwukrotnie. Na początku badań kiedy okno było „nowe” oraz po zakończeniu całego cyklu badań i regulacji. Uzyskane wyniki prezentujemy w tabelach

Passiv-line PLUS - wyniki badania sił operacyjnych
Passiv-line PLUS - wyniki badania sił operacyjnych
Passiv-line PLUS - wyniki badania sił operacyjnych
Passiv-line PLUS - wyniki badania sił operacyjnych

Wartości sił odpowiadające poszczególnym klasom ustala norma klasyfikacyjna PN-EN 13115:2002:

W klasie 1 wartość siły niezbędnej do otwarcia skrzydła lub wykonania obrotu klamki okiennej wynosi 100 N (około 10 kg). W klasie 2 wartość siły niezbędnej do otwarcia skrzydła lub wykonania obrotu klamki okiennej wynosi 30 N (około 3 kg).

W obu badanych przypadkach okno ze sporym zapasem mieści się w obrębie klasy 1 sił operacyjnych, co oznacza, że użytkownicy nie powinni mieć żadnych kłopotów z obsługą nawet po długim okresie eksploatacji, a na pewno nie będą ich mieli o ile zadbają o okresową regulację, o której już wspominaliśmy. Jeden ze sposobów badania sił operacyjnych możecie obejrzeć na filmie.

Passiv-line PLUS – wytrzymałość mechaniczna

Wytrzymałość mechaniczna okna, to jeden z aspektów bezpieczeństwa użytkowania. Badanie wytrzymałości mechanicznej nie mieści się w zakresie podstawowych badań typu (ITT), więc wykonywane jest przez producentów bardzo rzadko. Szkoda, bo wiele mówi o sposobie wykonania okna, a w szczególności staranności okuwania. Fragment badania wytrzymałości mechanicznej okna możecie obejrzeć na kolejnym z filmów. Zarejestrowaliśmy część badania w zakresie ustalania wytrzymałości okna na dodatkowe obciążenia działające w płaszczyźnie skrzydła, czyli tzw. racking. Na skrzydle otwartym do kąta 90° zawiesza się dodatkowe obciążenia mierząc zakresy ugięcia oraz odkształcalność po zdjęciu obciążenia. Maksymalne dodatkowe obciążenie działające na okucia oprócz wagi oszklonego skrzydła przekracza 80 kg.

Badane okno Passiv-line PLUS przeszło badanie wytrzymałości mechanicznej w zakresie rackingu dwukrotnie, na początku i na końcu badań. W obu przypadkach ustalono najwyższą 4 klasę wytrzymałości mechanicznej. Oznacza to, że okresowe oddziaływanie dodatkowych sił o wartości 800 N (80kg) nie powoduje żadnych uszkodzeń ani nie wpływa negatywnie na inne właściwości użytkowe okna. Świadczy to jednoznacznie o prawidłowej konstrukcji, a dla potencjalnych nabywców jest informacją, że mogą je bezpiecznie użytkować.

Passiv-line PLUS – odporność na działanie wysokich temperatur

Okna PVC, szczególnie te „kolorowe” łatwo poddają się oddziaływaniu wysokich temperatur, a pod ich wpływem odkształcają. Chociaż jest to powszechnie wiadome, badanie zachowania konstrukcji okiennych poddanych działaniu wysokich temperatur wykonuje się sporadycznie. W testach Pro Quality jest wręcz odwrotnie. Okna poddawane są wielodniowym procesom nagrzewania i stygnięcia w zakresie temperatur od +50°C do +75°C. Jednocześnie, o czym wcześniej pisaliśmy, sprawdzana jest wielokrotnie ich funkcjonalność, a w szczególności oba parametry szczelności. Sposób w jaki sprawdzamy odporność okien na działanie wysokich temperatur można obejrzeć na filmie.

Kształtowniki IDEAL 8000 zmodyfikowane przez firmę AdamS wykorzystane do budowy konstrukcji okiennych Passiv-line PLUS nie wykazują tendencji do nadmiernych i trwałych odkształceń powodujących utratę właściwości użytkowych okien. Pewnym zaskoczeniem i ciekawostką może być informacja wynikająca z tabeli prezentowanej przy okazji omawiania wodoszczelności konstrukcji, z której wynika, że okno poddane wcześniej niekorzystnym badaniom odporności na obciążenie wiatrem, wytrzymałości mechanicznej w zakresie rackingu oraz ponad pięciu tysiącom cykli otwierania i zamykania, pod wpływem temperatur sięgających +/- 50°C robi się… bardziej szczelnie niż okno nowe.

Passiv-line PLUS – odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie

Badanie odporności na wielokrotne otwieranie i zamykanie, a w przypadku badań Pro Quality również wielokrotne uchylanie, (o ile badana konstrukcja posiada taką funkcję okuć), przynosi odpowiedź na pytanie o trwałość konstrukcji i jej funkcjonalność w długim okresie użytkowania. Badając trójdzielne, (trzyskrzydłowe), okno Passiv-line PLUS każde ze skrzydeł zostało zamknięte i otwarte 3.400 razy oraz 68 razy uchylone.

W przeciwieństwie do klasycznego normowego badania, w którym skrzydła okienne otwiera i zamyka automat, w naszych badaniach robili to ludzie, bo to oni ze swoimi przyzwyczajeniami i humorami użytkują okna. Może robią to automatycznie, ale na pewno nie jak automaty stąd ta zamiana.

Ponad 10.000 cykli otwarć, zamknięć i uchyleń wykonanych raptem w ciągu trzech tygodni nie zrobiło na badanym oknie większego wrażenia. Nie odnotowano żadnych zacięć, ani nadmiernego zużywania okuć lub uszczelek, a przecież trzeba pamiętać, że pomiędzy cyklami otwierania i zamykania prowadzone były jeszcze dodatkowe badania, które nie pozostawały bez wpływu na zużycie i właściwości okna. Pod względem sprawności Passiv-line PLUS spisał się bez zarzutu.

Passiv-line PLUS – regulacja okna

Dwa wcześniejsze badania okien w ramach programu Pro Quality jednoznacznie pokazały, że nawet w najlepszych oknach podczas użytkowania następuje zmiana początkowych poziomów właściwości, a w szczególności zmienia się ich szczelność. Badanie okna Passiv-line PLUS potwierdziło tę prawidłowość, jednak po raz pierwszy nasz test oprócz potwierdzenia cech i walorów użytkowych konstrukcji miał jeszcze jeden cel. Chcieliśmy sprawdzić, w jaki sposób okresowa profesjonalna regulacja i konserwacja okna może wpłynąć na poprawę właściwości użytkowych utraconych w czasie eksploatacji.

W artykule Okna Passivline Plus - test jakości Pro Quality cz.2 – szczelność w tabeli nr 6 pokazujemy zmierzone poziomy szczelności badanego okna na końcu badania i po jego regulacji. Łatwo obliczyć, że w całym badaniu okna średni ubytek szczelności powietrznej wyniósł +/- 30%. Profesjonalna regulacja, której fragmenty pokazujemy na filmie sprawiła, że ubytek szczelności zmniejszył się do średniego poziomu +/- 3%. Wniosek jest oczywisty. Dobrze i w porę wykonana regulacja może aż dziesięciokrotnie poprawić szczelność powietrzną użytkowanego okna.

Podobnie jest w przypadku wodoszczelności. W końcowym badaniu ustalono dla okna Passiv-line PLUS klasę wodoszczelności 9A. To bardzo wysoka klasa wodoszczelności i wiele konkurencyjnych okien nawet nie zaczyna w tym miejscu w którym badane okno skończyło. Nie mniej końcowe 600 Pa od początkowych 1500 dzieli spora odległość 6 klas i aż 900 Pa. Wykonana regulacja zmniejszyła ten dystans do 2 klas i 300 Pa bowiem wynik wodoszczelności dla okna Passiv-line PLUS po regulacji to 1200 Pa.

Wniosek stąd płynie oczywisty – okresowe regulacje okien mogą wydatnie wpływać na utrzymanie wysokiej jakości okien i komfortu użytkowania. Warunek jest tylko jeden. Nie należy mylić okresowej regulacji i konserwacji okna z wezwaniem serwisu „na regulację” w momencie kiedy okno całkowicie straciło swoje funkcjonalności i właściwości. W tym przypadku nie ma mowy o regulacji, to zwyczajna naprawa.

Passiv-line PLUS – zbiorcze zestawienie klas i poziomów właściwości użytkowych

Na zakończenie tego obszernego omówienia wyników kolejnego badania Pro Quality prezentujemy zbiorczą tabelę klas i poziomów badanych właściwości użytkowych okna Passiv-line PLUS w całym cyklu badawczym. To dobry materiał dla projektantów, a jeszcze lepszy dla sprzedawców. Aby ciekawie zaprezentować okno wcale nie trzeba uciekać się do nie zawsze fortunnych porównań „samochodowych”. Parafrazując Mikołaja Reja niechaj sprzedawcy zawsze pamiętają, iż okna nie auta i swój język mają. Może nie specjalnie piękny, ale bardzo konkretny.

Passiv-line PLUS – zbiorcze zestawienie klas i poziomów właściwości użytkowych
Passiv-line PLUS – zbiorcze zestawienie klas i poziomów właściwości użytkowych

Podsumowanie - okna AdamS Passiv-line PLUS

Passiv-line PLUS firmy AdamS był trzecią z kolei konstrukcją okienną badaną i testowaną w ramach programu jakości Pro Quality. Okno zdało egzamin celująco przy okazji zaznaczając i podkreślając swoje specyficzne właściwości. Z przyjemnością dołączamy okna AdamS Passiv-line PLUS do okien Vetrex V90+ i Oknoplast Winergetic Premium jako produkt sprawdzony, godny polecenia oraz uwagi każdego inwestora. Ostateczna decyzja i wybór pozostaje jak zwykle po stronie inwestorów.

OKNOTEST.PL  

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?