Test drzwi balkonowych Oknoplast Winergetic Premium cz.2

13.05.2014
Udostępnij

W programie badań okien Pro Quality sprawdzamy poziomy wybranych właściwości użytkowych i ich trwałość w warunkach symulujących korzystanie z produktu w warunkach naturalnych. W poprzednim artykule wiele miejsca poświęciliśmy omówieniu wyników badania przepuszczalności powietrza drzwi balkonowych z ruchomym słupkiem WINERGETIC PREMIUM. Naszym zdaniem, okno zdało powietrzny egzamin doskonale. Czy dalej poszło mu równie dobrze?

Winergetic Premium zakres badań Pro Quality

Przed przystąpieniem do prezentacji kolejnych wyników testu Pro Quality przypominamy zakres i kolejność dziewiętnastu badań, jakim poddana została konstrukcja okienna Winergetic Premium firmy Oknoplast Sp. z o.o.

 1. Przepuszczalność powietrza,
 2. Wodoszczelność
 3. Cykle otwierania, zamykania i uchylania - 5000 cykli ręcznie, [badania poza zakresem akredytacji],
 4. Przepuszczalność powietrza,
 5. Wodoszczelność,
 6. Nagrzewanie do +50°C – 7 dni, [badania poza zakresem akredytacji],
 7. Przepuszczalność powietrza,
 8. Wodoszczelność,
 9. Nagrzewanie do temperatury +75°C – 7 dni, [badania poza zakresem akredytacji],
 10. Przepuszczalność powietrza
 11. Wodoszczelność
 12. Cykle otwierania, zamykania i uchylania - 5000 cykli ręcznie, [badania poza zakresem akredytacji],
 13. Przepuszczalność powietrza,
 14. Wodoszczelność,
 15. Badanie obciążenia wiatrem
 16. Przepuszczalność powietrza,
 17. Wodoszczelność,
 18. Siły operacyjne,
 19. Nośność urządzeń zabezpieczających.
promocja
promocja

Winergetic Premium – wodoszczelność

Nikt nie lubi, jak przy byle deszczu, woda wlewa się do mieszkania przez okno. Dlatego wodoszczelność okna Winergetic Premium sprawdzaliśmy aż sześciokrotnie na różnych etapach badania. Uzyskane wyniki okazały się być ogromnym i pozytywnym zaskoczeniem. W dość powszechnej opinii, dwuskrzydłowy balkon z ruchomym słupkiem nie zalicza się do konstrukcji okiennych o wybitnej odporności na przenikanie wody opadowej.

Winergetic Premium zmusza do zmiany tej opinii. O ile ubytek szczelności wystąpił w zakresie przepuszczalności powietrza o tyle wodoszczelność Winergetica Premium, to coś zupełnie wyjątkowego. Spójrzcie w tabelę z wynikami:

Oknoplast Winergetic Premium – wodoszczelność (PN-EN 12208:2001)
Etap badań Ciśnienie Klasa
Okno nowe - przed badaniami 600 Pa 9A
Okno po 5000 cykli otwierania/zamykania 900 Pa E900
Okno po 5000 cykli otwierania/zamykania i po nagrzewaniu do +50oC 1200 Pa E1200
Okno po 5000 cykli otwierania/zamykania i nagrzewaniu do +50 oC  i nagrzewaniu do +75oC 1050 Pa E1050
Okno po 5000 cykli otwierania/zamykania, nagrzewaniu  do +50 oC  i +75oC oraz kolejnych 5000 cyklach otwierania/zamykania 1050 Pa E1050
Okno po 5000 cykli otwierania/zamykania, nagrzewaniu do +50 oC  i +75oC, kolejnych 5000 cyklach otwierania/zamykania oraz badaniach obciążeniem wiatrem 1050 Pa E1050

W całym przekroju badań wodoszczelność okna Winergetic Premium nie tylko, że nie malała, ale wykazała tendencję wzrostową. Niewielki spadek odnotowano jedynie po etapach testów termicznych. W dalszej części testów poziom wodoszczelności ustabilizował się i to na poziomie znacząco lepszym od stanu początkowego.

W wielu badaniach już uczestniczyliśmy, ale ze zjawiskiem tak znacznego wzrostu wodoszczelności okna w trakcie użytkowania spotykamy się po raz pierwszy. Coś niebywałego! Aż trochę żal, że nie ma konkurencyjnych badań i wyników do porównań. Wtedy zrobiłoby się jeszcze ciekawiej.

Winergetic Premium – odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie

Miarą trwałości każdego okna może być jego odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Zgodnie z normami badawczymi, tę właściwość okna lub drzwi bada się z użyciem specjalnego automatu, który rytmicznie otwiera i zamyka skrzydło. W ogóle nie bada się przy tym odporności okna na uchylanie. Szkoda, bo doświadczenie uczy, że w warunkach naturalnej eksploatacji, jeśli skrzydło ma funkcję uchylną, to częściej jest uchylane niż otwierane.

Biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia i doświadczenia, w badaniach Pro Quality wyszliśmy poza ustalenia normowe przyjmując, że użytkownik nie zachowuje się jak automat, a okno musi być sprawdzone w zakresie wszystkich funkcjonalności. Dla dwuskrzydłowych drzwi balkonowych Winergetic Premium ustalono następującą zasadę badania odporności na wielokrotne otwieranie i zamykanie :

 • Wykonać dwa badania po 5.000 cykli rozwierania i zamykania skrzydła czynnego w każdym cyklu.
 • Po każdym otwarciu i zamknięciu ryglować okucie.
 • Po co dziesiątym cyklu skrzydło raz uchylić.
 • Po co pięćdziesiątym cyklu otworzyć i zamknąć skrzydło bierne.
 • Po co setnym cyklu sprawdzać stan okuć i drzwi.
 • Pomiaru cykli dokonywać automatycznie.

Badanie wykonano w dwóch etapach. Etap pierwszy, to 5.000 cykli wykonanych przed testami termicznymi i wygrzewaniem konstrukcji w temperaturach +50°C oraz +75°C. Etap drugi, kolejne 5.000 cykli po zakończeniu testów termicznych.

Całość badania była rejestrowana przy użyciu kamery internetowej, dlatego możemy zademonstrować czytelnikom krótki fragment przebiegu badania odporności drzwi balkonowych Winergetic Premium na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Ze względu na „dynamikę akcji” uprzedzamy, że materiał przeznaczony jest dla czytelników o stalowych nerwach i… wielkiej cierpliwości.

Co można powiedzieć o trwałości okna Winergetic Premium? Przed, w trakcie i po badaniu odporności na wielokrotne otwieranie, zamykanie i uchylanie nie było konieczności przeprowadzania jakiejkolwiek regulacji albo wymiany części. Nie stwierdzono również żadnych uszkodzeń okuć, uszczelek i kształtowników. Wniosek wydaje się oczywisty: Winergetic Premium, to mocna albo raczej trwała rzecz.

Winergetic Premium – zachowanie konstrukcji przy zmiennych temperaturach

Większe lub mniejsze ugięcia okien, to jedna z najpowszechniej zgłaszanych usterek okien PVC, szczególnie tych „kolorowych”. Jako przyczynę powstawania ugięć najczęściej wskazuje się oddziaływanie znaczących różnic temperatur. Mimo tej wiedzy, mało który z producentów sam bada zachowanie konstrukcji okiennych poddanych działaniu różnych klimatów.

Postanowiliśmy sprawdzić jak zachowa się „kolorowy” balkon z ruchomym słupkiem Winergetic Premium poddany następującemu po sobie symulowanemu intensywnemu oddziaływaniu słońca i zimnego deszczu. W badaniu, słońce zostało zastąpione potężną baterią żarówek wytwarzających odpowiednio wysokie temperatury, a zimny deszcz, wodą wodociągową.

Oknoplast Winergetic Premium badanie odporności na działanie wysokich temperatur
Oknoplast Winergetic Premium badanie odporności na działanie wysokich temperatur
ITB ruchome stanowisko badania odporności termicznej okien
ITB ruchome stanowisko badania odporności termicznej okien

Badanie termiczne wykonano w dwóch etapach, według własnej metody badawczej ITB, po zakończeniu pierwszych 5000 cykli otwierania i zamykania.

 • Etap I -  siedem ośmiogodzinnych cykli nagrzewania do temperatury +50°C.
 • Etap II - siedem ośmiogodzinnych cykli nagrzewania do temperatury +75°C.
 • 1 cykl = 4 godz. nagrzewania, schłodzenie konstrukcji wodą wodociągową, 4 godz. nagrzewania.
 • W trakcie badania dokonywano automatycznego pomiaru i rejestracji temperatur.

Rozmieszczenie czujników i punktów pomiaru temperatury na powierzchni i wewnątrz konstrukcji okiennej widoczne jest na poniższym rysunku:

Punkty pomiarowe temperatur
Punkty pomiarowe temperatur

Punkty pomiarowe temperatur:

 • 1, 3, 5 - prawy ramiak skrzydła lewego,
 • 2, 4, 6 - lewy ramiak skrzydła prawego,
 • 7, 8, 9 - lewy ramiak skrzydła lewego,
 • 10 - wrąb skrzydła lewego,
 • 11 - wrąb skrzydła prawego,
 • 12 - szyba skrzydła lewego.

W trakcie całego badania pomiary temperatury odbywały się automatycznie, były rejstrowane i zapisywane w postaci raportów, na których widoczny jest dzień i godzina sporządzenia oraz numer czujnika i rejestrowana temperatura. Przykład raportu z badań termicznych prezentujemy poniżej:

Oknoplast Winergetic Premium raport z pomiarów temperatury
Oknoplast Winergetic Premium raport z pomiarów temperatury

Mimo dwóch tygodni systematycznego podgrzewania i schładzania powierzchni okna, w tym całotygodniowego intensywnego podgrzewania do poziomu +75°C, czyli granicznej temperatury mięknienia PVC, kształtowniki użyte w konstrukcji badanych drzwi balkonowych nie wykazały żadnych istotnych zmian kształtu.

Na ich powierzchni nie pojawiły się również żadne uszkodzenia okleiny imitującej kolor i strukturę drewna. Jeżeli do tego dodać wcześniej opisane wyniki  badań szczelności powietrznej, jak i wodoszczelności, to wszystko wskazuje, że w trakcie eksploatacji okna, samo oddziaływanie wysokich temperatur nie stanowi poważniejszego zagrożenia dla poziomu podstawowych właściwości użytkowych okien Winergetic Premium.

Winergetic Premium odporność na obciążenie wiatrem i siły operacyjne

Na zakończenie konsumenckiego testu Pro Quality zdecydowaliśmy o zbadaniu odporności drzwi balkonowych Winergetic Premium na obciążenie wiatrem oraz ustaleniu wartości sił operacyjnych niezbędnych do sterowania okuciami i poruszania skrzydłami. Mimo „zmęczenia” konstrukcji wcześniejszymi badaniami, w zakresie obu badanych właściwości uzyskano bardzo dobre wyniki.

Odporność na obciążenie wiatrem w klasie C3, to wynik ponad przeciętny, jak na typ i wielkość badanej próbki. Taki poziom odporności okna na obciążenie wiatrem umożliwia praktyczne zastosowanie konstrukcji w dowolnej strefie obciążenia wiatrem na terenie Polski.

Ustalona w badaniach klasa 1 w zakresie sił operacyjnych dowodzi zaś, że siła niezbędna do poruszania klamką i sterowania okuciami w mocno eksploatowanym oknie jest mniejsza od 100 N, czyli mniej więcej od 10 kg. Wynik to znamienity, jeśli wziąć pod uwagę, że na żadnym z etapów badania okno nie było w ogóle  regulowane.

Winergetic Premium zbiorcze zestawienie wyników badań Pro Quality

W trakcie czteromiesięcznego testu, produkt firmy Oknoplast został przebadany pod kątem ustalenia poziomu siedmiu istotnych, wymienianych przez normę PN-EN 14351-1+A1:2010 właściwości użytkowych każdego okna, takich jak:

 1. Przepuszczalność powietrza
 2. Wodoszczelność
 3. Odporność na obciążenie wiatrem
 4. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie
 5. Zachowanie między różnymi klimatami
 6. Siły operacyjne
 7. Nośność urządzeń zabezpieczających

Poniżej zbiorcza tabela wyników testu Pro Quality dla dwuskrzydłowego balkonu z ruchomym słupkiem Winergetic Premium:

Właściwość Wynik badania Dokument
odniesienia
Przepuszczalność
powietrza
przed badaniami klasa 4 PN-EN 12207:2001
po 5000 cykli otwierania/zamykania klasa 4
po 5000 cykli otwierania/zamykania i po nagrzewie +50oC klasa 4
po 5000 cykli otwierania/zamykania i po nagrzewaniu +50 oC i +75oC klasa 4
po 5000 cykli otwierania/zamykania, po nagrzewaniu +50 oC i +75oC i po kolejnych 5000 cykli otwierania/zamykania klasa 3
po 5000 cykli otwierania/zamykania, po nagrzewaniu +50 oC i +75oC, po kolejnych 5000 cykli otwierania/zamykania i po badaniach obciążeniem wiatrem klasa 3
Wodoszczelność przed badaniami klasa 9A PN-EN 12208:2001
po 5000 cykli otwierania/zamykania E900
po 5000 cykli otwierania/zamykania i po nagrzewie +50oC E1200
po 5000 cykli otwierania/zamykania i po nagrzewaniu +50 oC i +75oC E1050
po 5000 cykli otwierania/zamykania, po nagrzewaniu +50 oC i +75oC i po kolejnych 5000 cykli otwierania/zamykania E1050
po 5000 cykli otwierania/zamykania, po nagrzewaniu +50 oC i +75oC, po kolejnych 5000 cykli otwierania/zamykania i po badaniach obciążeniem wiatrem E1050
Odporność na obciążenie wiatrem klasa C3 PN-EN 12210:2001
Odporność na uderzenie wiatrem +1800 Pa
-1800 Pa
Siły operacyjne klasa 1 PN-EN 13115:2002
Nośność urządzeń zabezpieczających spełnione PN-EN 14351-1+A1:2010
p. 4.8, PN-EN 14609:2006

W tabeli nie uwzględniono wyników badań termicznych ilustrujących zachowanie okna poddanego oddziaływaniu zmiennego klimatu. Przyczyna jest prosta. Brak ostatecznych wymagań. Możemy co najwyżej mówić o pewnych zaleceniach, co do dopuszczalnej wartości odkształceń kształtowników, podawanych przez ITB w instrukcji 480/2012. W  omówieniu wyników badania termicznego oparliśmy się zarówno na przywołanej wcześniej instrukcji, jak i normie PN-EN 12608:2004.

Bądź Pro Quality

Do tej pory poddaliśmy testom dwa produkty, dwóch znanych producentów okien. Pierwszy z nich jest liderem naszego Rankingu, drugi, najbardziej znaną marką okienną w Polsce. W obu przypadkach badane okna uzyskały bardzo dobre, a w zakresie niektórych właściwości wręcz znakomite wyniki. To świetna informacja przede wszystkim dla inwestorów poszukujących okien o wysokiej wartości użytkowej.

Takie okna istnieją i są w zasięgu ręki, tylko brać! To także dobra informacja dla rynkowych konkurentów obu firm. Nie ma już co walczyć na „na treść reklamy” albo lepszy lub gorszy PR. Czas pokazać przewagę wynikającą z wartości własnych produktów, a wtedy niech… wygrają lepsze. Nasz program badań trwa nieustająco. Zapraszamy do udziału w nim wszystkich producentów, którzy chcą być i działać Pro Quality.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Team Plast Aluprof MB-86
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Bogdański Husaria HST
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Termo Profil Superial
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
AdamS HST Passiv
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Vetrex HST V82
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Termo Profil Duoport SK Z
drzwi uchylno-przesuwne PSK PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne