Test wytrzymałości naroży i zgrzewów w oknach

15.07.2013
Udostępnij

Na fora internetowe wraca, co pewien czas, dyskusja o jakości i wytrzymałości zgrzewów w oknach PCV. Lepszy profil A, czy B? W profilu C, lepszy zgrzew „standardowy”, czy konturowy, potocznie nazywany „nitką”? W odpowiedzi usłyszysz, że komuś narożnik pękł jak okno wnosił, innemu jak znosił, a kolejnemu wcale i bądź tu mądry. Pogłoski, plotki i marketingowe półprawdy. A fakty? Dzięki kolejnym testom Pro Quality czytelnicy będą mogli je teraz poznać, a po części nawet… zobaczyć!

Zgrzewalność = Wytrzymałość

Pytania o wytrzymałość zgrzanych naroży ościeżnic i skrzydeł są w istocie pytaniami o zgrzewalność, czyli jedną z wymaganych i badanych cech kształtowników okiennych z PVC. Badania wykonują przede wszystkim producenci profili. Do określenia zgrzewalności kształtowników, zgrzewane narożniki są badane zgodnie z normą PN-EN 514:2002. Przeprowadzane są zarówno próby na zginanie przez rozciąganie, jak i próby na zginanie przez ściskanie. Minimalne wartości obliczeniowych wartości naprężeń niszczących podaje norma PN-EN 12608:2004. Na podstawie własnych badań systemodawcy opracowują tabele wymaganej wytrzymałości zgrzanych naroży, a zadaniem producentów jest okresowe badanie produktów pod kątem spełnienia tych wymagań. Firmy szanujące klientów i własną markę robią je na pewno w ramach działań zakładowej kontroli produkcji.

Prowadzone na forach debaty o „wytrzymałości”, czy też „nośności” naroży w oknach X lub Y dowodzą tyleż ciekawości, co i pewnej niewiedzy uczestników. Norma PN-EN 12 608:2004 wymaga badania naroży ze zgrzewem nie wykończonym przez rowkowanie bądź okrawanie. W gotowym oknie mamy natomiast do czynienia wyłącznie ze zgrzewami wykończonymi. W związku z tym, aby rzeczowo odpowiedzieć na pytania dotyczące wytrzymałości naroży w gotowym oknie konieczne byłoby jednoczesne przeprowadzenie badań normowych, jak i wykraczających poza zakres normy. Być może producenci okien prowadzili podobne badania jednak do tej pory nie spotkaliśmy się z raportem, w którym uwidoczniona byłaby wytrzymałość naroży nieoczyszczonych i oczyszczonych. Biorąc to pod uwagę, w ramach testów Pro Quality, przeprowadziliśmy własne badanie. Uzyskane wyniki wskazują, że informacje podawane na forach odnośnie wytrzymałości naroży nie zawsze znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. Bywa i tak, że z tą rzeczywistością w ogóle nie mają nic wspólnego.

Nasze badanie zostało przeprowadzone w dniach 19 i 20 czerwca 2013 roku w siedzibie firmy AdamS w Mrągowie. Wybór producenta nie był przypadkowy. Po pierwsze, firma wykorzystuje w produkcji kształtowniki okienne pvc kilku systemów zróżnicowanych pod względem klas i materiału z jakiego je wykonano. Po drugie, część z nich jest modyfikowana poprzez wypełnianie komór pianką PU, co może mieć wpływ na wytrzymałość zgrzewów naroży okien w warunkach naturalnych. Po trzecie, zgrzewanie i obróbka naroży odbywa się zarówno w sposób standardowy jak i konturowy, czyli na tzw. „nitkę”.

Łamanie Adamsa

Pierwotnym założeniem badania było sprawdzenie odporności na zginanie przez ściskanie zgrzanych naroży kształtowników wykorzystywanych do produkcji energooszczędnych okien PASSIV-LINE. Życie sprawiło, (a może tylko nasza ciekawość), że zakres badań został ad hoc rozszerzony na inne produkty z asortymentu i tu pojawi się ciekawa nowina dla wszystkich potencjalnych nabywców okien z Mrągowa.

Badanie przeprowadzono na urządzeniu technologicznym do sił ściskających typ PR-1, nr fabryczny 450, którego producentem jest firma URBAN. Urządzenie posiada aktualne świadectwo wzorcowania Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku, które przedstawiamy poniżej:

Świadectwo wzorcowania Firma Adams H. Pędzich
Świadectwo wzorcowania
Firma Adams H. Pędzich

Próbki do badań przygotowane zostały w oparciu o kształtowniki wykorzystywane w bieżącej produkcji, zgodnie z zasadami określonymi w normie PN-EN 514:2002 oraz wytycznymi firm systemowych ALUPLAST, BRÜGMANN i SCHÜCO.

Mamy świadomość, że wiele wątpliwości zgłaszanych na forach wynika z faktu, że inwestorzy mają dość mgliste pojęcie, jak powstają ramy okien PCV, jak się je zgrzewa i jakim procesom wykończeniowym podlegają zanim trafią na budowy. Zainteresowanych zapraszamy do objerzenia pierwszego filmu z naszego badania, który może nieco przybliżyć pewne zagadnienia techniczne. Oczywiście, to co zobaczycie dotyczy wyłącznie firmy AdamS z Mrągowa. W innych firmach proces technologiczny będzie podobny, ale może odbywać z wykorzystaniem innych urządzeń lub przy zaangażowaniu większej ilości pracowników. Urządzenie widoczne na filmie to nowoczesne wielogłowicowe centrum zgrzewające HOLLINGER-III-1K-300-300. Dalsza obróbka ram odbywa się na urządzeniu firmy ROTOX.

AdamS, to duża firma dysponująca kilkoma liniami technologicznymi wyposażonymi w różne urządzenia zgrzewające. Aby badanie było miarodajne próbki naroży do badań były pobierane z wielu automatów zgrzewających. W sumie, w ciągu dwóch dni „złamaliśmy” kilkaset różnych narożników ram ościeżnic i skrzydeł wykonanych z podstawowych odmian kształtowników okiennych stosowanych w bieżącej produkcji. O skali przedsięwzięcia możecie przekonać się oglądając kolejny film stanowiący króciuteńką relację z dwudniowego maratonu „łamania narożników”. Początkowe sekwencje filmu pokazują część narożników, które badane były w pierwszym dniu testu. W dalszej części pokazujemy na czym polega samo badanie wytrzymałości zgrzanych naroży na obciążenia ściskające. Warto zwrócić uwagę na wykonywane przy okazji pomiary grubości ścian kształtowników pozwalające na dokonanie weryfikacji klas profili deklarowanych przez producentów. Bardzo ciekawa może być dla przyszłych klientów ostatnia sekwencja, która zdradza pewną tajemnicę handlową. Firma AdamS szykuje się, a właściwie jest już gotowa do produkcji okien z kształtowników SCHÜCO!

Zanim przejdziemy do prezentacji wyników naszego testu jeszcze jedna uwaga natury technicznej związana z filmem. Jednym z często pokazywanych elementów jest „zegar” mierzący wartość ciśnienia jakie tłok urządzenia wywiera na badany narożnik. Zegar jest wyskalowany przez Urząd Miar i podaje ciśnienie w barach. Dokładny sposób przeliczania wartości ciśnienia na siłę podany jest w treści świadectwa wzorcowania. Tak na szybko… pomnóżcie wartość widoczną na zegarze razy 960 i będziecie mieli przybliżony wynik w niutonach.

Nośność naroży w oknach firmy AdamS

Prezentacja wyników badań nośności naroży wcale nie jest taka prosta jakby się mogło wydawać. Oczywiście moglibyśmy podać jedynie wartości wymagane i zbadane, ale to jednak zbyt mało informacji dla późniejszych dyskusji o zagadnieniu albo prób wyciągania bardziej ogólnych wniosków. Czytelnicy, a przede wszystkim nabywcy okien powinni dysponować również informacją o konstrukcji kształtowników, materiale z jakiego zostały wykonane, deklarowanej przez producentów klasie oraz zbadanej grubości ścian widocznych oraz wymaganej nośności dla naroży niewykończonych i wykończonych, a także nośności ustalonej w badaniach. Sporo tego, a na dodatek wszystko powinno być czytelne i przejrzyste. Jedyny sposób prezentacji jaki przyszedł nam do głowy to tabele, w których można jednocześnie zawrzeć wszystkie informacje o badanym kształtowniku. Aby zaprezentować tylko podstawową część informacji zgromadzonych w badaniu prezentujemy poniżej aż 17 tabel zawierających podstawowy komplet informacji o badanych kształtownikach. Sporo tego, ale dla pocieszenia powiemy, że tabele przynoszą ciekawy materiał do przemyśleń, a przy okazji poddają w wątpliwość kilka dość popularnych okiennych mitów o czym napiszemy nieco dalej.

Nośność naroży w oknach Aluplast AS 4000 Classic i AS 4000 Rondo

ALUPLAST AS 4000 Classic
ALUPLAST AS 4000 Classic
ALUPLAST AS 4000 Rondo
ALUPLAST AS 4000 Rondo

Tabela nr 1

OKNO ALUPLAST AS 4000 Classic i Rondo
System ALUPLAST IDEAL 4000  
ościeżnica aluplast 140001
Badany kształtownik Rama ościeżnicy
Kolor kształtownika Biały
Numer katalogowy 140001
Materiał Pierwotny
Deklarowana klasa B
Zmierzona grubość ścian
wartość średnia w (mm)
2,54 – 2,77
Wymagania i wynik badania
Wymagana minimalna nośność naroża (N) Nieoczyszczonego 2600
Oczyszczonego 2080
 
Zbadana nośność naroża (N)
Wartość średnia dla wszystkich próbek
Zgrzew nieoczyszczony 3240
Zgrzew oczyszczony standardowo 2327

 Tabela nr 2

OKNO ALUPLAST AS 4000 Classic i Rondo
System ALUPLAST IDEAL 4000 Aluplast ościeżnica 140001
Badany kształtownik Rama ościeżnicy
Kolor kształtownika Biały
Numer katalogowy 140001
Materiał Recycling + Koekstruzja
Deklarowana klasa B
Zmierzona grubość ścian
wartość średnia w (mm)
2,66 – 2,67
Wymagania i wynik badania
Wymagana minimalna nośność naroża (N) Nieoczyszczonego 2600
Oczyszczonego 2080
 
Zbadana nośność naroża (N)
Wartość średnia dla wszystkich próbek
Zgrzew nieoczyszczony 3850
Zgrzew oczyszczony standardowo 3168

Tabela nr 3

OKNO ALUPLAST AS 4000 Classic
System ALUPLAST IDEAL 4000 Aluplast rama skrzydła 140020
Badany kształtownik Rama skrzydła
Kolor kształtownika Biały
Numer katalogowy 140020
Materiał Recycling + Koekstruzja
Deklarowana klasa B
Zmierzona grubość ścianwartość średnia w (mm) 2,60 – 3,03
Wymagania i wynik badania
Wymagana minimalna nośność naroża (N) Nieoczyszczonego 2950
Oczyszczonego 2360
 
Zbadana nośność naroża (N)
Wartość średnia dla wszystkich próbek
Zgrzew nieoczyszczony 3690
Zgrzew oczyszczony standardowo 3393

Tabela nr 4

OKNO ALUPLAST AS 4000 Classic
System ALUPLAST IDEAL 4000 Aluplast rama skrzydła 140022
Badany kształtownik Rama skrzydła
Kolor kształtownika Biały
Numer katalogowy 140022
Materiał Recycling + Koekstruzja
Deklarowana klasa B
Zmierzona grubość ścian
wartość średnia w (mm)
2,55 – 2,66
Wymagania i wynik badania
Wymagana minimalna nośność naroża (N) Nieoczyszczonego 3300
Oczyszczonego 2640
 
Zbadana nośność naroża (N)
Wartość średnia dla wszystkich próbek
Zgrzew nieoczyszczony 3458
Zgrzew oczyszczony standardowo 3177

Nośność naroży w oknach Brügmann Classic i Brügmann Rondo

Brügmann Classic
Brügmann Classic
Brügmann Rondo
Brügmann Rondo

Tabela nr 5

OKNO BRÜGMANN Classic i BRÜGMANN Rondo
System BRÜGMANN AD BRÜGMANN AD rama ościeżnicy HO 1220
Badany kształtownik Rama ościeżnicy
Kolor kształtownika Biały
Numer katalogowy HO 1220
Materiał Recycling + Koekstruzja
Deklarowana klasa B
Zmierzona grubość ścian
wartość średnia w (mm)
2,78 – 2,84
Wymagania i wynik badania
Wymagana minimalna nośność naroża (N) Nieoczyszczonego 3008
Oczyszczonego Brak
 
Zbadana nośność naroża (N)
Wartość średnia dla wszystkich próbek
Zgrzew nieoczyszczony 3581
Zgrzew oczyszczony standardowo 3146

Tabela nr 6

OKNO BRÜGMANN Classic
System BRÜGMANN AD BRÜGMANN AD rama skrzydła HO 1720
Badany kształtownik Rama skrzydła
Kolor kształtownika Biały
Numer katalogowy HO 1720
Materiał Recycling + Koekstruzja
Deklarowana klasa B
Zmierzona grubość ścian
wartość średnia w (mm)
2,74 – 2,75
Wymagania i wynik badania
Wymagana minimalna nośność naroża (N) Nieoczyszczonego 3277
Oczyszczonego Brak
 
Zbadana nośność naroża (N)
Wartość średnia dla wszystkich próbek
Zgrzew nieoczyszczony 4945
Zgrzew oczyszczony standardowo 3581

Tabela nr 7

OKNO BRÜGMANN Rondo
System BRÜGMANN AD BRÜGMANN AD rama skrzydła HO 1820
Badany kształtownik Rama skrzydła
Kolor kształtownika Biały
Numer katalogowy HO 1820
Materiał Recycling + Koekstruzja
Deklarowana klasa B
Zmierzona grubość ścian
wartość średnia w (mm)
2,69 – 2,77
Wymagania i wynik badania
Wymagana minimalna nośność naroża (N) Nieoczyszczonego 3637
Oczyszczonego Brak
 
Zbadana nośność naroża (N)
Wartość średnia dla wszystkich próbek
Zgrzew nieoczyszczony 4800
Zgrzew oczyszczony standardowo 3798

Nośność naroży w oknach PASSIV-LINE COLOR

PASSIV-LINE COLOR
PASSIV-LINE COLOR

Tabela nr 8

OKNO PASSIV-LINE COLOR
System BRÜGMANN AD BRÜGMANN AD rama ościeżnicy HP 102
Badany kształtownik Rama ościeżnicy
Kolor kształtownika Kolor
Numer katalogowy HP 102
Materiał Pierwotny
Deklarowana klasa A
Zmierzona grubość ścian
wartość średnia w (mm)
3,24 – 3,30
Wymagania i wynik badania
Wymagana minimalna nośność naroża (N) Nieoczyszczonego 3249
Oczyszczonego Brak
 
Zbadana nośność naroża (N)
Wartość średnia dla wszystkich próbek
Zgrzew nieoczyszczony 3749
Zgrzew oczyszczony standardowo -
Zgrzew oczyszczony „na nitkę” 3626

Tabela nr 9

OKNO OKNO PASSIV-LINE COLOR
System BRÜGMANN AD BRÜGMANN AD rama skrzydła classic HP 1520
Badany kształtownik Rama skrzydła classic
Kolor kształtownika Kolor
Numer katalogowy HP 1520
Materiał Pierwotny
Deklarowana klasa A
Zmierzona grubość ścian
wartość średnia w (mm)
3,17 – 3,23
Wymagania i wynik badania
Wymagana minimalna nośność naroża (N) Nieoczyszczonego 3508
Oczyszczonego Brak
 
Zbadana nośność naroża (N)
Wartość średnia dla wszystkich próbek
Zgrzew nieoczyszczony 4516
Zgrzew oczyszczony standardowo 3944
Zgrzew oczyszczony „na nitkę” 3725

Tabela nr 10

OKNO OKNO PASSIV-LINE COLOR
System BRÜGMANN AD BRÜGMANN AD rama skrzydła rondo HP 1820
Badany kształtownik Rama skrzydła rondo
Kolor kształtownika Kolor
Numer katalogowy HP 1820
Materiał Pierwotny
Deklarowana klasa A
Zmierzona grubość ścian
wartość średnia w (mm)
2,96 – 3,20
Wymagania i wynik badania
Wymagana minimalna nośność naroża (N) Nieoczyszczonego 3742
Oczyszczonego Brak
 
Zbadana nośność naroża (N)
Wartość średnia dla wszystkich próbek
Zgrzew nieoczyszczony 4541
Zgrzew oczyszczony standardowo -
Zgrzew oczyszczony „na nitkę” 4295

Nośność naroży w oknach PASSIV-LINE

PASSIV-LINE
PASSIV-LINE

Tabela nr 11

OKNO PASSIV-LINE
System BRÜGMANN AD SunLine BRÜGMANN AD SunLine Rama ościeżnicy HO 1200
Badany kształtownik Rama ościeżnicy
Kolor kształtownika Biały
Numer katalogowy HO 1200
Materiał Recycling + koekstruzja
Deklarowana klasa B
Zmierzona grubość ścian
wartość średnia w (mm)
2,55 – 2,75
Wymagania i wynik badania
Wymagana minimalna nośność naroża (N) Nieoczyszczonego 2191
Oczyszczonego Brak
 
Zbadana nośność naroża (N)
Wartość średnia dla wszystkich próbek
Zgrzew nieoczyszczony 3098
Zgrzew oczyszczony standardowo 2904

Tabela nr 12

OKNO PASSIV-LINE
System BRÜGMANN AD SunLine BRÜGMANN AD SunLine Rama ościeżnicy HO 1200
Badany kształtownik Rama ościeżnicy
Kolor kształtownika Biały
Numer katalogowy HO 1200
Materiał Recycling+Koekstruzja+PU
Deklarowana klasa B
Zmierzona grubość ścian
wartość średnia w (mm)
2,57 – 2,79
Wymagania i wynik badania
Wymagana minimalna nośność naroża (N) Nieoczyszczonego 2191
Oczyszczonego Brak
 
Zbadana nośność naroża (N)
Wartość średnia dla wszystkich próbek
Zgrzew nieoczyszczony 3240
Zgrzew oczyszczony standardowo 2496

Tabela nr 13

OKNO PASSIV-LINE
System BRÜGMANN AD SunLine BRÜGMANN AD SunLine rama skrzydła rondo HO 1820
Badany kształtownik Rama skrzydła rondo
Kolor kształtownika Biały
Numer katalogowy HO 1820
Materiał Recycling+Koekstruzja+PU
Deklarowana klasa B
Zmierzona grubość ścian
wartość średnia w (mm)
2,54 – 2,76
Wymagania i wynik badania
Wymagana minimalna nośność naroża (N) Nieoczyszczonego 3637
Oczyszczonego Brak
 
Zbadana nośność naroża (N)
Wartość średnia dla wszystkich próbek
Zgrzew nieoczyszczony 4850
Zgrzew oczyszczony standardowo 4284

Nośność naroży w oknach PASSIV-LINE PLUS

PASSIV-LINE PLUS
PASSIV-LINE PLUS

Tabela nr 14

OKNO PASSIV-LINE PLUS
System ALUPLAST IDEAL 8000  ALUPLAST IDEAL 8000 rama ościeżnicy 180085
Badany kształtownik Rama ościeżnicy
Kolor kształtownika Biały
Numer katalogowy 180085
Materiał Recycling+Koekstruzja+PU
Deklarowana klasa B
Zmierzona grubość ścian
wartość średnia w (mm)
2,54 – 2,74
Wymagania i wynik badania
Wymagana minimalna nośność naroża (N) Nieoczyszczonego 3850
Oczyszczonego 3080
 
Zbadana nośność naroża (N)
Wartość średnia dla wszystkich próbek
Zgrzew nieoczyszczony 4972
Zgrzew oczyszczony standardowo 4143

Tabela nr 15

OKNO PASSIV-LINE PLUS
System ALUPLAST IDEAL 8000 ALUPLAST IDEAL 8000 rama skrzydła 180020
Badany kształtownik Rama skrzydła
Kolor kształtownika Biały
Numer katalogowy 180020
Materiał Recycling+Koekstruzja+PU
Deklarowana klasa B
Zmierzona grubość ścian
wartość średnia w (mm)
2,76 – 2,86
Wymagania i wynik badania
Wymagana minimalna nośność naroża (N) Nieoczyszczonego 3550
Oczyszczonego 2840
 
Zbadana nośność naroża (N)
Wartość średnia dla wszystkich próbek
Zgrzew nieoczyszczony 4170
Zgrzew oczyszczony standardowo 3775

Nośność naroży w oknach PASSIV-LINE ULTRA

PASSIV-LINE ULTRA
PASSIV-LINE ULTRA

Tabela nr 16

OKNO PASSIV-LINE ULTRA
System ENERGETO 8000 ENERGETO 8000 rama ościeżnicy 80085
Badany kształtownik Rama ościeżnicy
Kolor kształtownika Biały
Numer katalogowy 80085
Materiał Pierwotny + PU
Deklarowana klasa B
Zmierzona grubość ścian
wartość średnia w (mm)
2,81 – 2,84
Wymagania i wynik badania
Wymagana minimalna nośność naroża (N) Nieoczyszczonego 4600
Oczyszczonego 3680
 
Zbadana nośność naroża (N)
Wartość średnia dla wszystkich próbek
Zgrzew nieoczyszczony 6550
Zgrzew oczyszczony standardowo 5666

Tabela nr 17

OKNO PASSIV-LINE ULTRA
System ENERGETO 8000 ENERGETO 8000 rama skrzydła 80086
Badany kształtownik Rama skrzydła
Kolor kształtownika Biały
Numer katalogowy 80086
Materiał Pierwotny + PU
Deklarowana klasa B
Zmierzona grubość ścian
wartość średnia w (mm)
2,80 – 2,87
Wymagania i wynik badania
Wymagana minimalna nośność naroża (N) Nieoczyszczonego 3850
Oczyszczonego 3080
 
Zbadana nośność naroża (N)
Wartość średnia dla wszystkich próbek
Zgrzew nieoczyszczony 4808
Zgrzew oczyszczony standardowo 4388

Zanim zabierzesz głos na forum

Zanim zdecydujecie się wziąć udział w kolejnej dyskusji na temat jakości zgrzewanych naroży okien PVC, warto poświęcić chwilę czasu na przeanalizowanie informacji zawartych w tabelach powyżej. Oczywiście wyników jednego badania nie można przenosić na całość produkcji okien PVC, ale  pokazują one pewne prawidłowości, które zdają się burzyć niektóre mity krążące po forach, a jednocześnie mogą być kolejną podpowiedzią przed dokonaniem wyboru okien do waszych domów i mieszkań. Co można wyczytać w naszych tabelach?

  1. Pierwsza i najważniejsza informacja jest taka, że wszystkie badane zgrzane naroża okien firmy AdamS spełniły wymagania, co do ich wytrzymałości określone przez właścicieli systemów i normę 12608:2004.
  2. Podane w tabelach wartości, co do nośności zgrzanych naroży i grubości ścianek są wartościami średnimi ustalonymi w wyniku wielokrotnych powtórzeń badania.
  3. W rozmowach handlowych nie dajcie się zwieść wartościom podawanym dla nośności zgrzanych naroży nieoczyszczonych, bowiem są one zazwyczaj lepsze, a czasami znacząco lepsze od nośności naroży oczyszczonych, co jest widoczne we wszystkich 17 tabelach.
  4. Wymiary ścian widocznych badanych kształtowników okiennych mieszczą się w tolerancjach wymiarowych normy 12608:2004. Pewnym zaskoczeniem jest fakt występowania, niezależnie od systemu, różnic wymiarowych pomiędzy ściankami widocznymi tego samego kształtownika, na przykład zewnętrzną i wewnętrzną, co nie pozostaje bez wpływu na uzyskiwane wyniki.
  5. Wyniki z tabel nr 1 i 2 wskazują, że potępiany dość powszechnie na forach „KOEX”, czyli profile z kolorowymi, koekstrudowanymi rdzeniami wcale nie są gorsze pod względem nośności zgrzanych naroży od profili wykonywanych wyłącznie z materiału pierwotnego, czyli „całych białych”. Wydaje się, że może być wręcz odwrotnie, pod tym względem coex’y górą!
  6. Nośność naroży okien białych wykonanych z kształtowników koekstrudowanych, klasyfikowanych w klasie B może być wyższa od nośności takich samych okien wykonanych z kształtowników „kolorowych” klasyfikowanych w klasie A, co zdaje się wynikać z porównania danych w tabeli nr 7 i 10.
  7. Pianka PU aplikowana do wnętrza kształtowników okiennych w celu poprawy współczynnika przenikania ciepła nie wpływa negatywnie na właściwości kształtowników, a przede wszystkim na ich zgrzewalność, co wynika z porównania danych w tabelach nr 7 i 13 oraz tabelach nr 11 i 12
  8. Konturowe zgrzewanie i oczyszczanie naroży wydaje się przynosić odrobinę gorsze wyniki dla nośności naroży od klasycznego zgrzewu i oczyszczania rowkowego, co wynika z tabeli nr 9.
  9. Większe od klasy kształtownika, a nawet decydujące znaczenie dla nośności zgrzewu mają wymiary całkowitej szerokości i głębokości kształtownika oraz jego wewnętrzna konstrukcja, szczególnie wtedy jeśli elementy usztywniające także są zgrzewane w procesie łączenia naroży, co pokazuje porównanie wyników tabeli nr 14 i 16.

To tylko kilka najoczywistszych wniosków, które wynikają z wyników kolejnego badania Pro Quality. Zanim zabierzesz głos na forum opowiadając się za lub przeciw jakiemuś rozwiązaniu, za lub przeciw jakiejś konstrukcji okiennej albo systemowi kształtowników, warto byś miał w ręce choćby równie mocne argumenty. Jak mówią z faktami się nie dyskutuje, chyba że w tych forumowych dyskusjach wcale nie chodzi o fakty, a o zwyczajne gadanie bez składu i ładu. Wtedy, to co innego. W tym przypadku rzeczywiście najważniejsze jest, że jednemu zgrzany narożnik pękł jak okno wnosił, drugiemu jak znosił, a trzeciemu wcale, a każdy może przyjąć wersję jaka mu akurat najbardziej pasuje do zakupu lub sprzedaży.

Podsumowanie

Badanie nośności zgrzanych naroży okien nie jest ot takim sobie kolejnym nic nie znaczącym normowym wymysłem. Osadzone w murze konstrukcyjnym okna poddawane są nieustannemu oddziaływaniu sił pochodzących od czynników zewnętrznych, jak choćby różnic temperatur, ciężaru własnego skrzydeł, parcia i ssania wiatru. Użytkownicy sami z siebie dokładają jeszcze szereg obciążeń eksploatacyjnych. Wartości oddziałujących sił są zmienne i często liczone w setkach kilogramów. Jeśli okno ma służyć latami musi być przygotowane do przyjęcia i przeniesienia tych obciążeń na konstrukcję budynku. Czytelnikom mniej biegłym w zagadnieniach techniki okiennej podpowiadamy, że wartości sił podawane w tabelach i wyrażone w niutonach wystarczy podzielić przez 10, aby uzyskać przybliżoną wartość w kilogramach, co powinno ułatwić ocenę i samodzielne określenie wartości prezentowanych produktów.

Badanie w Mrągowie było drugim z planowanej serii testów Pro Quality. Mamy nadzieję, że zgłoszą się kolejne firmy, które nie będą obawiały się o zewnętrzną i bezstronną ocenę wartości i jakości ich okien. Przypomnijmy, że „wartość wyrobu” i „jakość wyrobu”, to dwie całkowicie odrębne kategorie pojęciowe. Prof. A. Blikle w swojej książce „Doktryna jakości” mówi o nich tak: „W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że produkt jest tym bardziej luksusowy, (wartościowy), im więcej obiecuje on klientowi, a jest tym lepszej jakości, im bardziej obietnice te są spełnione.” Oczywiście Pan Profesor i my nie mamy na myśli tak banalnych obietnic jak ilość przegródek w profilu, czy współczynnik przenikania ciepła okna referencyjnego. W naszych testach potwierdzamy spełnienie bardziej zaawansowanych obietnic z zakresu techniki okiennej. W naszej ocenie Firma AdamS pokazała, że w dziedzinie technologii produkcji jeśli coś obiecuje, to nie obiecuje po próżnicy.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Drutex IGLO HS
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
MS więcej niż OKNA MSline
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Oknoplast Slide
drzwi przesuwne PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Sonarol MB-86
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Team Plast Select SLIDE
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Oknoplast HST Premium
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne