Ranking okien - drogowskaz, kolec, trampolina

08.07.2019
Udostępnij

Ranking Okien, to zbiór informacji o właściwościach użytkowych okien i drzwi balkonowych z PVC-U. Zbiór wiarygodny, tworzony wyłącznie w oparciu o wyniki badań wstępnych typu wykonywanych przez notyfikowane laboratoria. Zbiór jest bezpłatny dla producentów okien, co sprawia że żadnego miejsca nie można w nim kupić, a pozycja firmy zależy wyłącznie od liczby i zakresu wykonanych badań oraz poziomów/klas/wartości zbadanych właściwości użytkowych. Komu Ranking może pomóc, a komu przeszkadza?

Drogowskaz

Okna, to wyrób budowlany, który ma istotny wpływ na właściwości użytkowe budynków, dlatego powinny być wybierane przez nabywców rozważnie i odpowiednio do przewidywanego zastosowania. W najważniejszej dla funkcjonowania rynku okiennego normie PN-EN 14351-1, Polski Komitet Normalizacyjny prezentuje ponad 20 cech, właściwości użytkowych, wspólnych dla wszystkich okien elewacyjnych i dachowych niezależnie od materiału z jakiego zostaną wykonane. Wskazuje także ogólną zasadę wyboru okien i drzwi balkonowych.

Decyzję zakupową powinno poprzedzić porównanie wymaganych dla danego obiektu budowlanego poziomów właściwości użytkowych okien ze względu na przewidywane zastosowanie z poziomem właściwości zbadanym i deklarowanym przez producenta. Jeżeli poziom właściwości deklarowanych jest zgodny lub korzystniejszy od poziomu wymaganego, to należy uznać, że okno nadaje się do przewidywanego zastosowania. Metodę i sposób jej wykorzystania w procesie porównywania poszczególnych cech okien opisano w punkcie 5 oraz załączniku informacyjnym D do wskazanej wcześniej normy wyrobu.

Za określenie wymaganego poziomu właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych dla obiektu budowlanego odpowiedzialny jest projektant, osoba dokonująca adaptacji projektu powtarzalnego lub sam inwestor w przypadku, gdy projektant albo adaptator tego nie uczynią. Co do zasady, poziom właściwości użytkowych okien, wymagany dla konkretnej inwestycji powinien wynikać z projektu budowlanego.

Poziom właściwości deklarowanych dla konstrukcji okiennych powinien być podany przez producenta w deklaracji właściwości użytkowych, której kopię w formie elektronicznej lub papierowej dostarcza się dla każdego wyrobu budowlanego udostępnianego na rynku.

Jedną z dróg pozwalających producentowi okien stworzyć deklarację właściwości użytkowych dla okien i drzwi są badania wstępne typu, (badania ITT), konstrukcji okiennych, wykonywane przez notyfikowane laboratoria badawcze. Porównanie poziomów wymaganych i deklarowanych dokonane przez nabywcę lub osobę działającą w jej imieniu powinno przesądzać o wyborze i zastosowaniu okien w przypadku każdej inwestycji.

W Polsce funkcjonują setki, jeśli nie tysiące firm zajmujących się produkcją okien i drzwi balkonowych. Inwestor, aby zapoznać się z poziomem/klasą/wartością właściwości użytkowych udostępnianych na rynku okien musiałby przejrzeć setki albo tysiące stron internetowych bądź nawiązać bezpośredni kontakt z setkami lub tysiącami firm, jak w tej sytuacji mówić o możliwości porównań?

Ranking Okien Pro Quality tworzony w oparciu o przesłane bądź udostępniane przez producentów w domenie publicznej świadectwa i sprawozdania badań wstępnych typu powstał po to, by skróć proces poszukiwania informacji o właściwościach użytkowych konstrukcji okiennych. Dzięki informacjom i funkcjonalnościom Rankingu łatwiej i szybciej można pozyskać i porównać informacje o zbadanych, maksymalnych poziomach/klasach/wartościach właściwości użytkowych, które producenci mogą później deklarować w odniesieniu do kilkunastu najpowszechniej stosowanych w budownictwie konstrukcji okiennych z PVC-U. W tym zakresie Ranking spełnia rolę drogowskazu nie dzieląc okien na lepsze i gorsze, bo każde z nich może znaleźć swoje zastosowanie podczas realizacji inwestycji. Jakie zastosowanie? O tym właśnie decyduje zbadany poziom/klasa/wartość właściwości użytkowych, które można sprawdzić i porównać w Rankingu Okien.   

Kolec

Często jesteśmy pytani dlaczego w Rankingu okien firma A wyprzedza firmę B, a firmy C w ogóle nie ma? Pozycja firmy w Rankingu związana jest tylko i wyłącznie z ilością wykonanych badań wstępnych typu okien i drzwi balkonowych produkowanych przez danego producenta, liczbą zbadanych właściwości użytkowych oraz poziomem/klasą/wartością zbadanych właściwości.

Im więcej konstrukcji okiennych objętych Rankingiem zostanie zbadanych, im większa liczba poddanych ocenie właściwości użytkowych oraz wyższy poziom/klasa/wartość poszczególnych właściwości, tym więcej punktów w tabeli. Ot i cała tajemnica. Opierając się o takie, a nie inne kryteria, Ranking w sposób pierwotnie niezamierzony wpisał się w kompleks przepisów prawa konsumenckiego zmierzających do ograniczania zjawiska nazywanego „ekscesami reklamy”. 

Pozycja firmy w Rankingu nie ma nic wspólnego z wielkością firmy, rozpoznawalnością i postrzeganiem marki przez klientów bądź partnerów albo udziałem marki w rynku. Rozumiemy płynące z tego rozterki, a nawet rozdrażnienie, ale to nie nasza wina, że twarde, techniczne fakty w postaci wyników badań czasami rozmijają się z marketingiem, przekazem reklamowym i autowizerunkiem firm.

Tworząc Ranking wprowadziliśmy do niego marki 100 producentów, wysyłając do każdego informację listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej, z prośbą o przesłanie świadectw i raportów z badań wstępnych typu produkowanych okien i drzwi balkonowych z PVC-U albo oświadczenia o rezygnacji z notowania firmy w Rankingu. Każdy postąpił wedle uznania i tak powstała tabela w pierwotnym kształcie. W ciągu czterech lat funkcjonowania pojawiła się niewielka grupa firm, które regularnie przesyłają do portalu świadectwa i raporty z wykonywanych badań wstępnych typu, to one tworzą czołówkę. Są firmy, które przesłały wyniki jednorazowo lub wskazały miejsce ich publikacji, a później czyniły to tylko sporadycznie, co pozwala im plasować się w górnej lub środkowej części tabeli. Zaskoczeniem jest grupa, która wykazała się i trwa w zadziwiającej obojętności, co powoduje, że w Rankingu są tam… gdzie są.

Dlaczego niektórych producentów w ogóle nie ma Rankingu? Nieobecność marki producenta w Rankingu może wynikać z dwóch powodów. Po pierwsze, producent może nie ujawniać wyników badań ITT w domenie publicznej oraz nie przesyła ich do portalu Oknotest.pl. W przypadku, gdy nie znalazł się w pierwszej grupie stu firm, dopisywanie do tabeli kolejnej firmy, której nie można przypisać żadnych punktów rankingowych wydaje się być bezcelowe i nieuzasadnione, bo co tu porównywać zgodnie z metodologią normy wyrobu? Po drugie, producent mógł zrezygnować z prezentacji danych w Rankingu, jeśli był w nim wcześniej notowany. Takie przypadki miały, mają i pewnie będą miały miejsce. Dlaczego producenci rezygnują z publikacji informacji o właściwościach użytkowych okien i drzwi w Rankingu? Faktyczny powód rezygnacji znają tylko oni, my możemy tylko powiedzieć, jak to uzasadniają w rozmowach lub kierowanej do nas korespondencji. Istnieją cztery powody rezygnacji:

  1. Nie chcemy być w Rankingu, bo nie i już.
  2. Chcemy być w Rankingu na pierwszym miejscu lub nie chcemy być w nim w ogóle.
  3. Ranking nie wpisuje się w naszą strategię marketingową.
  4. Mamy zastrzeżenia, co stosowanej metodologii tworzenia Rankingu.

Powodów oraz motywacji poszczególnych firm rezygnujących z Rankingu nie oceniamy i nie komentujemy. Każdą rezygnację przyjmujemy do wiadomości i zgodnie z przyjętymi zasadami zaprzestajemy wyświetlania informacji usuwając markę z tabeli.

Trampolina

Znacie powiedzenie „Każda liszka swój ogonek chwali”? Oznacza tyle, że każdy lubi chwalić się i przypisywać sobie zasługi, często bezpodstawnie. Tak dzieje się też na rynku okien i drzwi balkonowych z PVC-U. Każdy z producentów mówi o swoim wyrobie, że dobry, czasem nawet, że najlepszy. Mówi, bo wie, że przeciętnemu nabywcy trudno to sprawdzić. Gdy spytać dlaczego chwali się ponad miarę odpowie, że inni też tak robią, więc co w tym złego? Tak właśnie powstaje marketing i reklama rynku okiennego. Dużo chwalenia, słów o jakości, mało powszechnie dostępnych dowodów na jej potwierdzenie.

Profesor Andrzej Blikle w wydanej w roku 2009 książce „Doktryna jakości” stwierdza między innymi, że wartość produktu, (także okna lub drzwi balkonowych z PVC-U), określamy przez odniesienie cech tego produktu do cech innych analogicznych produktów na rynku. Produkt jest tym wyższej wartości im więcej obiecuje on klientowi, a jest tym lepszej jakości, im bardziej obietnice te są spełnione. Między innymi właśnie ta jakże słuszna myśl Pana Profesora zainspirowała nas do stworzenia Rankingu Okien Pro Quality. Informacja o poziomach/klasach/wartościach właściwości użytkowych wybranych typów okien i drzwi balkonowych z PVC-U znajdująca się w Rankingu stwarza możliwość porównywania cech analogicznych produktów oraz jednoczesnego ustalenia w oparciu o wyniki badań wyrobów, na ile reklamowe obietnice producenta mogą być spełnione.

Znamienne, że gdy Polska Norma zachęca do porównywania poziomów właściwości użytkowych w celu określenia możliwości zastosowania okien w obiekcie budowlanym, a wybitny specjalista od zarządzania jakością, wykładowca uczelni w Berkeley, Kopenhadze i Linköping mówi o określaniu wartości produktów poprzez porównanie ich cech, pewna część producentów okien robi wiele, by ograniczyć nabywcom możliwość dokonywania takich porównań. Dlaczego tak się dzieje? Wnioski niech każdy wyciąga sam.

Według statystyk Google Analytics, Ranking okien odwiedziło ponad 620.000 użytkowników. Co najmniej połowa z nich, to inwestorzy zainteresowani zakupem okien. Wierzymy, że wielu skorzystało z możliwości dokonania porównań poziomów/klas/wartości wybranych właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych. W ich imieniu dziękujemy producentom, którzy pozytywnie odpowiadają na Ranking Okien.

Wiemy, jak wiele trudu i pieniędzy kosztuje systematyczne prowadzenie badań w notyfikowanych laboratoriach. Mamy nadzieję, że Wasze wysiłki, nakłady na badania i obecność w Rankingu stały się trampoliną do wzrostu sprzedaży. Jeśli tak, to w pełni na to zasłużyliście, stając się liderami branży w zakresie upowszechniania dostępu do informacji technicznej. Rozumiecie normę wyrobu, stosujecie normę wyrobu i rozsądnie z niej korzystacie. Wiecie jakie są Wasze okna i możecie to poprzeć dowodami. Jeżeli nabywcy okien uważają przy okazji, że to są najlepsze okna i powinni je kupić, chociaż Ranking wcale tak nie mówi i do kupna nie namawia, to otrzymujecie od nabywców dodatkowy bonus, zaufanie, którego żadną miarą zawieść nie można i nie warto.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.80 / 5.00
Plastixal Kubus
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Jarbetal Aluprof MB-79N
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Plastixal MB-77 HS
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Wikęd Prestige Line
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Monolit PremiDoor 76
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Ola Złoty 82+
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne