Przewiń do artykułu

Program Rekomendacji Technicznych Pro Quality

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

Od 01.07.2014 uruchamiamy Program Rekomendacji Technicznych Pro Quality dla firm handlowych. Będzie spełniał jednocześnie dwa zadania. Po pierwsze, motywował uczestniczących w Programie sprzedawców okien oraz monterów do ciągłego podnoszenia kompetencji. Po drugie, ułatwiał inwestorom wybór sprawdzonych produktów i partnerów do realizacji procesów inwestycyjnych.

Program jakości i kompetencji

W przeciwieństwie do wielu rynkowych inicjatyw, nasza nie polega na przyznawaniu certyfikatów po kilkugodzinnym kursie. Jakości i kompetencji w sprzedaży lub montażu nie można zbudować w jeden dzień, tydzień, czy miesiąc. To ciągle postępujące procesy, które nie mają końca! W związku z tym Program Rekomendacji Technicznych Pro Quality jest bezterminowy, wymagający i restrykcyjny. Z tej przyczyny będzie... elitarny.

Aby przystąpić do Programu Rekomendacji, firma handlowa:

  • Musi być dystrybutorem okien, które wcześniej zbadaliśmy w testach Pro Quality.
  • Musi otrzymać od producenta rekomendację do udziału w Programie wraz z poświadczeniem stabilnej ekonomicznie pozycji.
  • Musi zaliczyć pozytywnie przygotowany przez Oknotest.pl test z wiedzy o technice okiennej, montażu okien, prawie i marketingu oraz sprawdzian umiejętności montażowych na placu budowy.   
  • Musi zobowiązać się do poddania kolejnym okresowym sprawdzianom wiedzy i umiejętności montażowych.

Zgłoszenie i przystąpienie sprzedawcy okien do Programu nie oznacza jeszcze, że od razu staje się firmą przez Oknotest.pl rekomendowaną. Rekomendację Pro Quality uzyskają tylko te firmy, które w kolejnych testach i sprawdzianach wykażą rzeczywisty wzrost poziomu kompetencji. Brak postępów może być powodem zawieszenia uczestnictwa, a ewentualny regres nawet usunięcia firmy z Programu.

Każda z firm uczestniczących w Programie wyraża zgodę na rozstrzyganie przez Oknotest.pl ewentualnych sporów technicznych z nabywcami okien. Werdykt jest dla sprzedawców i rekomendujących ich producentów ostateczny. W ten sposób inwestorzy uzyskują możliwość skorzystania z szybkiej ścieżki oceny technicznej jakości wykonania robót bez konieczności odwoływania się do czasochłonnych procedur sądowych.

Sposób działania sprzedawców okien uczestniczących w Programie poddany zostanie ciągłemu niezależnemu osądowi samych nabywców. Każdy z konsumentów, który po uruchomieniu Programu nabędzie okna albo skorzysta z usług firm w nim uczestniczących może zgłosić fakt naruszania dobrych obyczajów handlowych albo zawiadomić o kwestiach spornych wymagających rozstrzygnięcia. Wystarczy skorzystać z odpowiedniej zakładki na stronie Programu Rekomendacji. Uczestnicy naruszający dobre obyczaje ponad miarę będą usuwani z Programu.

Na podstawie wyników testów wiedzy i sprawdzianów umiejętności postaramy się w niedługim czasie stworzyć Ranking Pro Quality firm handlowych. Potwierdzony faktami wysoki poziom kompetencji i jakości wykonania robót montażowych, to najlepsze dla inwestorów kryterium wyboru partnera do realizacji dostawy i instalacji okien. Do budowy domu w ogóle.

Jakość ma sens

Program Rekomendacji Technicznych Oknotest.pl obliczony jest na ciągłą, systematyczną pracę firm handlowych nad poszerzaniem kompetencji, a także budowę prawdziwie partnerskich relacji nabywców i sprzedawców okien PVC. Już na starcie wysoko zawieszamy poprzeczkę. Nie zakreślamy ram czasowych dla Programu. Na starcie wymagamy od uczestników wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności. Udział obwarowujemy daleko idącymi rygorami i poddajemy nadzorowi nabywców! To zdecydowanie odróżnia naszą inicjatywę od jakiejkolwiek innej funkcjonującej do tej pory na rynku okien. Czynią ją elitarną.

Śmiałków do poddania się rygorom i publicznej zewnętrznej ocenie zbyt wielu nie będzie. Ci, którym nie zabraknie odwagi, wiedzy i umiejętności, aby zmierzyć się z naszym Programem Rekomendacji Technicznych oraz ci, którym uda się do niego rzeczywiście wejść i w nim zaistnieć, to będzie prawdziwa elita rynku okiennego. Na dzień dzisiejszy najlepsi z najlepszych. Inaczej być nie może. Chcemy, aby dzięki inicjatywie Oknotest.pl Pro Quality czytelnicy zdobywali najlepszą wiedzę, dostęp do najlepszych i sprawdzonych produktów oraz do najlepszych partnerów w realizacji zamierzeń budowlanych.

Producentów okien i firmy handlowe zapraszamy do udziału w Programie Rekomendacji Technicznych Pro Quality, a czytelników zachęcamy do korzystania z Programu. Panie i Panowie, jakość ma sens! Teraz wspólnie możemy to udowodnić.

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?