Szukaj w Oknotest.pl
reklama

Deceuninck przyjmuje ambitne cele dla zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w oparciu o Science Based Targets

Lipiec 2022 · Deceuninck

Firma Deceuninck zobowiązała się do wyznaczenia celów w zakresie redukcji emisji  zgodnie z założeniami inicjatywy Science Based Targets (SBTi). W związku z tym Deceuninck dołączył do kampanii Business Ambition for 1.5°C – ogólnoświatowej grupy firm dostosowujących swoją działalność do postanowień paryskiego porozumienia klimatycznego, którego celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C.

Deceuninck zobowiązał się do realizacji celów SBTi w lutym 2022 roku, po inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla opracowanej w roku 2021. W ostatnich miesiącach Deceuninck określił mapę drogową redukcji emisji zgodnie ze standardem Net-Zero. Firma jest gotowa do przedłożenia celów do walidacji przez SBTi.

reklama

Emisje związane z działalnością własną (Zakres 1 i 2) stanowią 12% śladu węglowego firmy Deceuninck. Pokazuje to, jak ważne jest spojrzenie na cały łańcuch wartości, a w szczególności na pozyskiwanie surowców. Dodatkowe wysiłki w zakresie recyklingu będą miały kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów firmy.

Deceuninck zobowiązuje się do zmniejszenia bezwzględnych emisji z Zakresów 1 i 2 o 60% do roku 2030 w porównaniu z rokiem bazowym 2021. Uwzględniając oczekiwany wzrost, wymaga to 75% redukcji emisji na tonę wyprodukowanego produktu. Dzięki temu celowi Deceuninck przekracza minimalną ambicję SBTi (42%).

Deceuninck zobowiązuje się do zmniejszenia emisji z Zakresu 3 o 48% na tonę wyprodukowanego produktu do roku 2030 w stosunku do roku bazowego 2021. Maksymalizacja wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu będzie kluczowym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie tych ambitnych celów.

Deceuninck zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w całym łańcuchu wartości do 2050 roku.

reklama

„Odpowiedź na apel SBTi o podjęcie przez korporacje działań na rzecz klimatu ilustruje nasze silne zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Cele oparte na badaniach naukowych stanowią dla nas ramy do oceny każdej decyzji biznesowej z punktu widzenia ograniczania zmian klimatu.

Od lat jesteśmy pionierem w branży dzięki naszym zakładom recyklingu. Recykling będzie nadal odgrywał kluczową rolę w naszej mapie drogowej redukcji emisji dwutlenku węgla, ponieważ oznacza ograniczenie pozyskiwania surowców. Chcemy dawać przykład w branży i czekamy na podjęcie znaczących działań na rzecz klimatu wspólnie z naszymi dostawcami i innymi interesariuszami”.

reklama

Bruno Humblet, CEO Deceuninck

„Nasza mapa drogowa redukcji emisji dwutlenku węgla obejmuje inwestycje w efektywność energetyczną naszych procesów operacyjnych oraz elektryfikację, stopniowe wycofywanie oleju opałowego, a także produkcję i pozyskiwanie energii odnawialnej”.

Celine De Waele, Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy Deceuninck

Deceuninck


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...
OKNOTEST.PL © 2007 - 2023

Strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie strony oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu.