Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Gotowi na 55 rok z oknami PCW i Rurami

Luty 2023 · EPPA

Posłowie Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele przemysłowi i reprezentanci Komisji Europejskiej dyskutują o znaczeniu sektora dla realizacji Zielonego Ładu Unii Europejskiej.

8 lutego poseł Parlamentu Europejskiego Jens Gieseke (EPL) był gospodarzem dyskusji przy okrągłym stole na temat tego, w jaki sposób profile okienne z PCW aktywnie wspierają realizację celów Fit-for-55, ponieważ PCW jest materiałem stosowanym w produktach, które już przyczyniają się do gospodarki Unii Europejskiej o obiegu zamkniętym. EPPA i jej członkowie mają jasno określone ambicje i chcą wykorzystać istniejące zaangażowanie do zwiększania swojego wkładu w nadchodzących dziesięcioleciach na rzecz tej działalności.

reklama

Przedstawiciele DG Grow (Rozwój) i DG Env (Środowisko) Komisji Europejskiej przedstawili prezentację na temat legislacji chemicznej oraz tego, w jaki sposób ma ona nadal umożliwiać i zwiększać recykling starych okien w nadchodzących latach. Profile okienne można poddawać recyklingowi nawet 10-krotnie, co wspiera cele UE w zakresie redukcji emisji CO2. Poseł do Parlamentu Europejskiego Tiemo Wölken z grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, który również uczestniczył w dyskusji, stwierdził:

„Odpady muszą być poddawane recyklingowi, gdy tylko jest to możliwe. Prawodawstwo europejskie powinno wspierać skuteczne (zamknięte) systemy recyklingu, takie jak te dotyczące właśnie profili PCW”.

Branża profili okiennych przyczynia się do tworzenia miejsc pracy i wzrostu w Europie dzięki silnej bazie produkcyjnej w regionie. Branża prowadzi prace badawczo-rozwojowe w celu opracowania nowych technologii, które pomogą zwiększyć ilość produktów z PCW, które można poddać recyklingowi. Prezes EPPA, Carsten Heuer, stwierdził:

„Jestem dumny z naszej branży i jej produktów. Profile okienne z PCW to wysoce energooszczędny produkt w obiegu zamkniętym. Zielony Ład i wynikająca z niego pośrednio fala renowacji oraz dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (obecnie dyskutowana) stanowczo i słusznie domagają się przyspieszenia energooszczędnych renowacji. Najskuteczniejszym sposobem zwiększenia efektywności energetycznej budynków jest wymiana okien. Nasz sektor dąży do tego, aby coraz więcej profili PCW było zbieranych i poddawanych recyklingowi w celu uniknięcia ich spalania lub trafiania na wysypiska śmieci”.

reklama

Aby wykorzystać ten potencjał, należy wprowadzić ulepszenia mające na celu uświadomienie obywatelom, że publiczne pieniądze są dostępne na stymulowanie inwestycji w renowację budynków. Często dostęp do takich funduszy jest zbiurokratyzowany. Poseł do Parlamentu Europejskiego Jens Gieseke zgodził się z uczestnikami, że

Musimy sprawić, by energooszczędne renowacje były bardziej dostępne dla właścicieli domów. Usunięcie obciążeń biurokratycznych i ułatwienie dostępu do bezpośrednich dotacji inwestycyjnych może wesprzeć realizację fali renowacji i jednocześnie zmniejszyć emisję CO2 z budynków w całej Europie”.

EPPA 2023-02-17 00:00:00 aktualizacja: 2023-02-17 10:22:11


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024