Okna pasywne dla wszystkich budynków jako standard!

19.01.2017
Udostępnij

Informacje i kryteria dla certyfikowanych komponentów domu pasywnego: elementy transparentne i elementy otwierane w powłoce budynku PHI Darmstadt. Doradztwo i pomoc PIBPiEO w certyfikacji komponentu, - dotyczy badań i wdrożenia stolarki pasywnej do produkcji oraz oferty handlowej. Oferta kierowana do systemodawców, producentów, dystrybutorów i montażystów stolarki.

Tematy prezentacji

 1. Informacje i kryteria dla certyfikowanych komponentów  pasywnych : ementy transparentne i elementy otwierane w powłoce budynku PHI Darmstadt .
 2. Polski Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON-PROFIT zakłada by w każdym województwie był minimum jeden producent stolarki pasywnej z certyfikatem PHI wraz z akredytacją PIBPiEO stwierdzającą odpowiednią jakość produktów, doświadczenie technologów oraz ekip montażowych.

Niniejsza prezentacja odnosi się do następujących kategorie komponentów:

 • ramy okienne
 • ramy z oszkleniem stałym
 • systemy okienne
 • drzwi
 • drzwi przesuwne
 • systemy składane
 • konstrukcje słupowo-ryglowe
 • dach szklany
 • elementy otwierane w dachu szklanym
 • kopuły świetlikowe
 • świetliki i okna dachowe połaciowe

Sekcja I

Informacje i kryteria dla certyfikowanych komponentów pasywnych: elementy transparentne i elementy otwierane w powłoce budynku PHI Darmstadt.

Certyfikat PHI – potwierdzona jakość techniczna

Rynek budynków wysoko efektywnych energetycznie przeżywa szybki rozwój, w związku z czym rośnie popyt na produkty o bardzo dobrych, potwierdzonych parametrach, w tym tych świadczących o efektywności energetycznej danego rozwiązania. Zdarza się jednak, że projektanci i inwestorzy nie są do końca pewni, które z dostępnych wyrobów w pełni spełniają wymagania obowiązujące przy budowie takich obiektów. Tym bardziej, że niektórzy producenci przedstawiają takie współczynniki wyrobów, jakich nie są w stanie zagwarantować.

Instytut Domów Pasywnych (PHI), za pośrednictwem Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej (PIBPiEO), jako jedyna akredytowana jednostka w Polsce, certyfikuje wysoko efektywne komponenty zgodnie z międzynarodowymi kryteriami. Na prezentacji zostaną omówione kryteria certyfikacji i jak zdobyć certyfikat PHI dla danej strefy klimatycznej.

Wymagania odnośnie parametrów okien i ich elementów w budynku pasywnym, z uwzględnieniem podziału na strefy klimatyczne.

Wymogi, jakie należy spełnić w poszczególnych strefach klimatycznych. Rozgraniczenie stref klimatycznych.

Współczynnik przenikania ciepła uzależniony od strefy klimatycznej
Współczynnik przenikania ciepła uzależniony od strefy klimatycznej
Mapa stref klimatycznych świata
Mapa stref klimatycznych świata

Dla elementów/komponentów nachylonych (45°) i poziomych (0°) obowiązuje zasada: rzeczywista wartość U oszklenia obowiązuje przy nachyleniu referencyjnym, zgodnie z normą DIN EN 673, alternatywnie zgodnie z normą ISO 15099.

Wartość graniczna w stanie zamontowanym jest równa wartości granicznej niezamontowanego elementu. Wartość graniczna U elementu dla nachylonych elementów budowlanych jest, w porównaniu z wartością graniczną elementów pionowych, wyższa o 0,10 W/(m2K) , a elementów poziomych – o 0,20 W/(m2K) . Wyjątek: w klimacie umiarkowanie chłodnym dla elementów nachylonych jest ona większa o 0,20 W/(m2K), a dla poziomych – o 0,30 W/(m2K).

Również w termomodernizacji

Okna, drzwi zewnętrzne, stałe szklenia i fasady pasywne – potwierdzone certyfikatem PHI Darmstadt – wskazują obecnie najlepsze, dostępne na całym świecie, rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej. Charakteryzują się najwyższym bilansem energetycznym w przegrodach budowlanych oraz parametrami potwierdzającymi spełnienie wymagań wynikających ze stawianych im warunków, dotyczących komfortu cieplnego i higienicznego.

Trzeba mieć na uwadze, że są to parametry bazowe, niewskazujące dodatkowych wytycznych dotyczących projektowania stolarki przeznaczonej do stosowania w budynkach pasywnych i obliczeń bilansu energetycznego takiego obiektu, tj.:

 • odpowiednio dobrany współczynnik g (ang. solar factor) dla okien południowych – okna doprowadzają do wnętrza budynku ciepło i światło, co wpływa znacząco na obniżenie kosztów eksploatacji (ogrzewanie i sztuczne oświetlenie), z drugiej jednak strony stanowią
 • lukę w ciągłości warstwy ocieplenia budynku. Okna od strony południowej odpowiadają za największe zyski energetyczne budynku, zaś te od strony północnej – za największe straty (źrodło: ecofix.biz);
 • poprawny i staranny montaż (mający duży wpływ na podniesienie szczelności budynku) ze zredukowaniem mostków do minimum;
 • obowiązkowe zastosowanie redukcji współczynnika g poprzez żaluzje, markizy lub rolety zewnętrzne na oknach i fasadach południowych, celem nieprzegrzania budynku (syndrom chorych budynków).

W przypadku termomodernizacji konieczna jest wymiana okien. Zastosowanie certyfikowanej stolarki PHI zawsze jest bardziej atrakcyjne i korzystne, nawet w budynkach niebędących obiektami pasywnymi. Jednocześnie trzeba zwracać uwagę, czy wszystkie deklarowane komponenty, wchodzące w skład gotowego wyrobu (ramy, szyby, ramki międzyszybowe), są zgodne z wytycznymi zawartymi w otrzymanym certyfikacie PHI .

Sekcja II

Doradztwo i pomoc PIBPiEO w certyfikacji komponentu, - dotyczy badań i wdrożenia stolarki pasywnej do produkcji i oferty handlowej. Oferta kierowana do systemodawców, producentów, dystrybutorów i montażystów stolarki pasywnej.

Zalety certyfikacji PHI dla systemodawców i producentów stolarki :

 • doradztwo na etapie tworzenia produktów dla budynków wysokoefektywnych energetycznie
 • wejście na rozwojowy rynek
 • większa widoczność na rynku i rozpoznawalność produktu
 • niezależność kontroli i certyfikacji: korzystanie ze znaku „Komponent domu pasywnego”
 • umieszczenie w bazie danych komponentów prowadzonej przez Instytut
 • zintegrowanie z programem do obliczania bilansu energetycznego budynków PHPP

Polski Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON-PROFIT zakłada dodatkowo by w każdym województwie był minimum jeden akredytowany przez PIBPiEO producent stolarki pasywnej z certyfikatem PHI lub ze specjalną akredytacją i certyfikatem PIBPiEO stwierdzającą odpowiednią i najwyższą jakość produktów pasywnych wraz z przeszkoloną kadrą pracowników oraz wyspecjalizowaną ekipą montażową.

Oferta będzie kierowana tylko do producentów na certyfikowanym komponencie PHI systemodawcy.

Specjalny certyfikat wraz z akredytacją PIBPiEO otrzyma Producent tylko po kompleksowych szkoleniach oraz audycie wdrażającym produkt na rynek.

Powyższy certyfikat będzie w sposób jednoznaczny wyłaniać i promować najlepszych producentów stolarki pasywnej podkreślając specjalizacje Producenta w produktach do budownictwa pasywnego.

Sławomir Tomasz Kwiatkowski
Członek Zespołu Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Güntera Schlagowskiego NON PROFIT Sp.zo.o.

 • Współtwórca i Koordynator inwestycji: „Pierwsza pasywna hala produkcyjna w Europie”
 • Twórca pierwszych polskich certyfikowanych (PHI) okien pasywnych z PVC,
 • Ekspert budownictwa pasywnego specjalizujący się w powłokach przeziernych, przemysłowych budynkach pasywnych,
 • Koordynator procesów wdrażania rozwiązań pasywnych.

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej

Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.80 / 5.00
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Filplast Trend Star Plus
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Ola MB-104 Passive
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Eko-Okna S 9000
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Oknoplast Ideal 7000
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Jezierski MB-70 HI
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
AMB Salamander BluEvolution PSK
drzwi uchylno-przesuwne PSK PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Popularne