Pewny montaż okien niezależnie od pogody

Temperatura powierzchni, na jaką przychodzi monterom aplikować piankę poliuretanową, jest nie mniej istotna niż temperatura otoczenia.

Niejednokrotnie ekipa, która przyjeżdża na montaż wczesnym rankiem, odnotowuje dodatnią temperaturę za oknem. Tymczasem, po nocnych przymrozkach, temperatura na powierzchni muru może utrzymywać się dłuższy czas poniżej zera. Przed przystąpieniem do wykonania izolacji złącza okiennego, także z zaizolowaniem go foliami, powinno się więc zmierzyć temperaturę muru z użyciem pirometru. Aby zaizolować dodatkowo piankę foliami, temperatura muru nie może być niższa niż -5°C, bez szronu, zlodowaceń czy zapylenia.

Co więcej, używamy folii do tego przeznaczonej, która powinna utrzymywać pełną funkcjonalność po zainstalowaniu w trudnych warunkach pogodowych . Przed czynnością przyklejania folii do muru w warunkach niskich temperatur powinniśmy się upewnić, czy producent nie zaleca zastosowania uprzednio środka gruntującego, który poprawi przyczepność. Pierwszym etapem do wykonania prawidłowego (szczelnego) montażu jest przygotowanie otworu okiennego z obróbką. Alternatywnie do zestawu illbruck ME508 + ME902, firma tremco illbruck proponuje wielofunkcyjne taśmy rozprężne.

Więcej o taśmach rozprężnych illbruck https://www.illbruck.com/pl_PL/produkty/grupa-produktow-tasmy/

Montaż okien w niskich temperaturach

Montaż okien bez ograniczeń temperaturowych

Montaż okien bez ograniczeń temperaturowych z wykorzystaniem taśmy rozprężnej illbruck TP650
Warstwa zewnętrzna
TP650 Taśma rozprężna illmod Trio

Dolna granica temperaturowa montażu:

  • bez ograniczeń temperaturowych

TREMCO illbruck

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?