Deklaracja Właściwości Użytkowych - nowy wzór, nowe zasady

22.06.2014
Udostępnij

Niespełna rok temu zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia PE 305/2011, a wraz z nimi nałożony na producentów okien obowiązek sporządzania deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z podanym wzorcem. W ocenie PE i Rady przyjęte rozwiązanie okazało się być mało elastyczne i trudne w praktycznym zastosowaniu. W związku z tym od 01 czerwca 2014 wprowadza się do obrotu nowy wzorzec i nowe zasady sporządzania deklaracji właściwości użytkowych, a raczej sankcjonuje brak jednolitego wzorca.

Deklaracja właściwości użytkowych – wzorce

Poniżej zamieszczamy dwa wzorce deklaracji właściwości użytkowych. Ten już „nieobowiązujący”, stanowiący pierwotny załącznik nr III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. oraz ten aktualnie obowiązujący pochodzący z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.

Deklaracja właściwości użytkowych - wzór nieobowiązujący

Deklaracja właściwości użytkowych - wzór nieobowiązujący
Deklaracja właściwości użytkowych - wzór nieobowiązujący
Deklaracja właściwości użytkowych - wzór nieobowiązujący
Deklaracja właściwości użytkowych - wzór nieobowiązujący

Deklaracja właściwości użytkowych - wzór obowiązujący od 01.06.2014

Deklaracja właściwości użytkowych - wzór obowiązujący od 01.06.2014
Deklaracja właściwości użytkowych - wzór obowiązujący od 01.06.2014

Obowiązujące zasady i formy deklaracji właściwości użytkowych

Przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych producent:

  1. Stosuje sformułowania i nagłówki podane we wzorze, które nie są ujęte w nawias kwadratowy
  2. Zastępuje puste miejsca i nawiasy kwadratowe wymaganymi informacjami.

Producenci mogą również podać w deklaracji właściwości użytkowych odniesienie do strony internetowej, na której kopia deklaracji właściwości użytkowych jest udostępniona zgodnie z przepisami art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 305/2011. Odniesienie takie można podać po pkt 8 lub w innym miejscu, w którym nie wpływa ono na czytelność i jasność informacji obowiązkowych.

Wyjątki od reguły

Z zastrzeżeniem podania informacji obowiązkowych wymaganych na mocy art. 6 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 w sposób jasny, kompletny i spójny, przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych można:

  1. Zastosować inny układ niż określono we wzorze.
  2. Połączyć punkty wzoru, przedstawiając niektóre z nich łącznie.
  3. Przedstawić punkty określone we wzorze w innej kolejności lub z zastosowaniem jednej tabeli lub większej ich liczby.
  4. Pominąć niektóre punkty określone we wzorze, które nie dotyczą wyrobu, w odniesieniu do którego sporządzana jest deklaracja właściwości użytkowych. Jest to możliwe na przykład dlatego, że deklaracja właściwości użytkowych może opierać się albo na normie zharmonizowanej, albo na europejskiej ocenie technicznej wydanej dla wyrobu, co sprawia, że jedna z tych opcji nie ma zastosowania. Pominięcia takie mogłyby również odnosić się do punktów dotyczących upoważnionego przedstawiciela lub zastosowania odpowiedniej dokumentacji technicznej i specjalnej dokumentacji technicznej.
  5. Przedstawić punkty bez numeracji.

Jeżeli producent zamierza wydać jedną deklarację właściwości użytkowych obejmującą różne wersje typu wyrobu, co najmniej następujące elementy należy przedstawić odrębnie i w sposób czytelny dla każdej wersji wyrobu: numer deklaracji właściwości użytkowych, kod identyfikacyjny w pkt 1 oraz deklarowane właściwości użytkowe w pkt 7.

Krok do bałaganu

Spoglądając na zmiany wprowadzone we wzorcu i zasadach sporządzania deklaracji właściwości użytkowych dla okien i drzwi balkonowych od strony klientów branży okiennej trudno o zachwyt. W praktyce nic się nie zmienia, nie zmienia na lepsze oczywiście. Zachowany zostaje zakres informacji, zmienia się jedynie forma prezentacji. Od stylu klasycznego przechodzimy do dowolnego. Z pewnością łatwiej będzie nim płynąć producentom niż nabywcom. Czy o to chodziło?

Podstawowym kłopotem deklarowania jest i będzie „typologia”. Niewielu producentów okien chce i potrafi podzielić asortyment produkcji na określone typy wyrobów o reprezentatywnych poziomach lub klasach właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk. Spora część w ogóle nie określa poziomów i klas właściwości użytkowych w badaniach, korzystając w najlepszym przypadku z badań kaskadowych, często z naruszeniem zasad. Dlatego między innymi o właściwościach użytkowych okien producenci nie informują sprzedawców, a sprzedawcy nabywców. W ten sposób wypaczone zostaje podstawowe przesłanie normy EN 14351-1:2006 dotyczące sposobu wyboru okien przez porównywanie wymagań i deklarowanego poziomu właściwości użytkowych produktów oraz idea powszechnego dostępu do informacji o wyrobach zawarta w rozporządzeniu 305/2011 PE. Pierwsze zmiany w tym rozporządzeniu na naszym rynku niczego nie zmienią. Wybór okien ciągle będzie bardziej loterią i dziełem przypadku niż przemyślanym stosowaniem informacji technicznej i obowiązującego prawa.

OKNOTEST.PL 

Zobacz także
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Eko-Okna Smart Slide
drzwi przesuwne PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Eko-Okna MB-77 HS
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Oknoplast HST
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Eko-Okna Ultraglide
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Vetrex V82 ProSafe
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Sokółka Thermo 80
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne