Szukaj w Oknotest.pl
reklama

Jakie okna na dofinansowanie? Czyste Powietrze & Ciepłe Mieszkanie

Maj 2023

„Czyste Powietrze” i „Ciepłe mieszkanie”, to dwa programy priorytetowe, funkcjonujące równolegle i niezależnie od siebie, w których posiadacze domów i mieszkań mogą uzyskać dofinansowanie do wymiany okien w istniejących budynkach mieszkalnych.

Dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie”, to uzupełnienie oferty względem wdrażanego już od 2018 r. programu „Czyste Powietrze”. Celem obu programów ma być poprawa stanu powietrza w Polsce.

reklama

W obu programach nie ustanawia się żadnych wymagań, co do rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane okna, które zastąpią stare konstrukcje okienne. Każdy z beneficjentów programów może według własnego uznania skorzystać z okien wykonanych z tworzywa sztucznego PVC-U, włókna szklanego, drewna, aluminium, a nawet stali.

Jedyne warunki jakie należy spełnić dotyczą temperatury pomieszczeń, w których można wymienić okna oraz maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła konstrukcji okiennych.

Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej dopuszcza się jedynie w przypadku wymiany okien w pomieszczeniach ogrzewanych, w których temperatura obliczeniowa ti jest większa lub równa 16°C. W budynkach mieszkalnych do tej kategorii pomieszczeń zalicza się: Łazienki, pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska gazowe lub elektryczne.

Zakupione i zamontowane okna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe muszą spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1225), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.

reklama

Zgodnie z punktem 1.2 załącznika nr 2 do Rozporządzenia wartości współczynnika przenikania ciepła Uw okien, (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych i powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, dla wszystkich rodzajów budynków, nie mogą być większe niż 0,9 W/(m2*K), a dla okien połaciowych, (dachowych), 1,1 W/(m2*K).

Oknotest.pl


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...
OKNOTEST.PL © 2007 - 2023

Strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie strony oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu.