Szukaj w Oknotest.pl
reklama

Jakie wymogi muszą spełniać okna do programu Czyste Powietrze?

Maj 2023

W programie Czyste Powietrze, zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej dopuszcza się jedynie w przypadku wymiany okien w pomieszczeniach ogrzewanych, w których temperatura obliczeniowa ti jest większa lub równa 16°C. W budynkach mieszkalnych do tej kategorii pomieszczeń zalicza się: Łazienki, pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska gazowe lub elektryczne.

Zakupione i zamontowane okna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe muszą spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1225), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.

reklama

Zgodnie z punktem 1.2 załącznika nr 2 do Rozporządzenia wartości współczynnika przenikania ciepła Uw okien, (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych i powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, dla wszystkich rodzajów budynków, nie mogą być większe niż 0,9 W/(m2*K), a dla okien połaciowych, (dachowych), 1,1 W/(m2*K).

Jednostkowe wymaganie programu Czyste Powietrze dotyczące maksymalnej dopuszczalnej wartości współczynnika przenikania ciepła dla okien i drzwi nie ogranicza możliwości określenia przez beneficjenta dodatkowych, bardziej restrykcyjnych wymagań obiektowych dotyczących właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i rezultatów montażu.

Dla uzyskania optymalnego wyniku wymiany warto rozważyć dodatkowe określenie:

  • Pożądanej szczelności okien na przenikanie powietrza.
  • Pożądanej szczelności połączeń okien z ościeżami na przenikanie powietrza.
  • Pożądanej wodoszczelności okien.
  • Pożądanej wodoszczelności połączeń okien z ościeżami.
  • Pożądanej odporności okien na obciążenie wiatrem w zależności od lokalizacji obiektu budowlanego.
  • Pożądanej izolacyjności akustycznej w przypadku, gdy budynek narażony jest na oddziaływanie hałasu.
  • Pożądanej odporności na włamanie w przypadku, gdy budynek narażony jest na nieuprawnione wtargnięcie.
Oknotest.pl


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...
OKNOTEST.PL © 2007 - 2023

Strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie strony oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu.