Montaż rolet według IsoFas

10.11.2009
Udostępnij

Wypada się tylko cieszyć, że powoli pojawiają się odpowiedzi na nasz redakcyjny artykuł pt: "Niebezpieczne rolety nadstawne", w którym opisaliśmy nagminnie stosowany, a naszym zdaniem błędny sposób montażu okien z roletami nadstawnymi. Niedawno otrzymaliśmy artykuł od firmy "IsoFas" objaśniający zalecany sposób montażu okna z roletą. Prezentujemy treść nadesłanego do nas artykułu i rysunków bez jakichkolwiek zmian oraz redakcyjnych dopisków, aby nasi czytelnicy sami mogli ocenić przydatność kolejnego prezentowanego rozwiązania technicznego.

Jest

rozwiązanie prawidłowego kotwienia ramy okiennej lub drzwiowej wyposażonej w żaluzję ze skrzynką nasadkową.

Montaż rolety nadstawnej ISOFAS. Przekrój. Rzut od boku.
Montaż rolety nadstawnej ISOFAS. Przekrój. Rzut od boku.
Montaż rolety nadstawnej ISOFAS. Przekrój. Rzut od góry.
Montaż rolety nadstawnej ISOFAS. Przekrój. Rzut od góry.
Montaż rolety nadstawnej do okna pcv. Przykład zamocowania zgodny z patentem firmy ISOFAS.
Montaż rolety nadstawnej do okna pcv. Przykład zamocowania zgodny z patentem firmy ISOFAS.

Według wytycznych firm oferujących systemy żaluzji zewnętrznych ze skrzynką montowaną na ramie okiennej, drzwiowej lub innej konstrukcji okienno drzwiowej, skrzynka żaluzyjna jest montowana bezpośrednio do ramy okiennej lub, w przypadku większej szerokości okna (od około 1,7m.), dodatkowo montowany jest stalowy profil wzmacniający, zintegrowanego z oknem, do którego mocowana jest skrzynka żaluzyjna. W obu rozwiązaniach elementem nośnym dla skrzynki żaluzyjnej jest rama okienna. Takie rozwiązanie praktycznie uniemożliwia zakotwienie górnego profilu ramy okiennej do nadproża lub innego elementu konstrukcyjnego, tworzącego wnękę okienną, co jest z technicznego punktu widzenia nieprawidłowe i niezgodne z instrukcją ITB nr 421/2006.

Opisany powyżej przypadek niemożliwości prawidłowego montażu ramy okiennej gdy zamontowano na niej skrzynkę żaluzyjną i brak systemowego rozwiązania tego problemu , jest dość typowy dla sytuacji styku dwóch systemów lub styku działalności dwóch wykonawców.

promocja
promocja

Zajmując się produkcją rolet już bez mała od 18 lat, nie mogliśmy nie dostrzec tych problemów w naszej praktyce montażowej. Zresztą nasi Klienci, a w większości są to osoby z doświadczeniem w branży ( głównie producenci okien i firm montażowych ), zwracali nam sami uwagę na niepoprawność rozwiązań proponowanych w tym zakresie przez twórców systemów. Dobrym przykładem jest jeden z przedstawicieli Thermoplast (firma SAS z Gliwic), który od wielu lat zaopatruje się u nas wyłącznie w rolety nasadkowe, umożliwiające prawidłowy montaż okien. To on i jemu podobni wręcz wymuszają stosowanie rozwiązań technicznie poprawnych, co jest zresztą zgodne z naszą filozofią. Daliśmy temu wyraz proponując opisane poniżej rozwiązanie umożliwiające prawidłowy montaż ramy okiennej lub drzwiowej gdy zamontowano na niej skrzynkę żaluzyjną.

Aby umożliwić montaż konstrukcji okiennej, drzwiowej lub innej konstrukcji okienno drzwiowej zgodnie z założeniami prawidłowego kotwienia ramy tych konstrukcji, a tym samym zgodnie z instrukcją ITB nr 421/2006, proponujemy wykorzystanie profilu, stosowanego przez systemy żaluzyjne do wzmocnienia i usztywnienia skrzynki żaluzyjnej, jako belki nośnej do przeniesienia części obciążenia poziomego z konstrukcji okiennej, drzwiowej lub innej konstrukcji okienno drzwiowej oraz ze skrzynki żaluzyjnej na elementy tworzące wnękę okienną ( np. mur ościeży lub element konstrukcji ryglowej). Profil wzmacniający, aby mógł pełnić opisaną wyżej funkcję belki nośnej musi być odpowiednio sztywny i być zakotwiony bezpośrednio w murze ościeży lub w innym elemencie konstrukcyjnym, tworzącym wnękę okienną.

W przeciwnym wypadku profil wzmacniający nie spełni zakładanej funkcji belki nośnej. Do jego zakotwienia służy kotwa profilu wzmacniającego która, aby skutecznie spełniała swoją funkcję, powinna być indywidualnie zaprojektowana dla każdego systemu żaluzyjnego. Kotwa ta, na etapie montażu skrzynki żaluzyjnej na ramie konstrukcji okiennej, drzwiowej lub innej konstrukcji okienno drzwiowej jest mocowana bezpośrednio do profilu nośnego. Po ustawieniu tych konstrukcji, łącznie ze skrzynką żaluzyjną w miejscu montażu, kotwa jest mocowana do muru ościeży lub innego elementu konstrukcyjnego. Sytuacją ta obrazują zamieszczone poniżej rysunki i zdjęcie.

Proponowane przez nas rozwiązanie:

  • Uniemożliwia odkształcenie górnej ramy okna lub drzwi i skrzynki żaluzyjnej pod wpływem obciążeń siłami poziomymi (parcie wiatru, inne, poziome obciążenia użytkowe ) powyżej dopuszczalnych wartości strzałki ugięcia.
  • Uniemożliwia odkształceń górnej ramy okna lub drzwi pod wpływem obciążeń pionowych (obciążenia własnego ramy, obciążenia ciężarem skrzynki żaluzyjnej ) powyżej dopuszczalnych wartości strzałki ugięcia.
  • Umożliwia zachowania szczelności wiatrowej i termicznej połączenia ramy okna lub drzwi i skrzynki aluzyjnej, dzięki ograniczeniom odkształceń ramy i skrzynki poniżej wartości dopuszczalnych.
  • Poprawia sprawność i trwałość funkcjonowania skrzydeł okiennych i drzwiowych dzięki ograniczeniu odkształceń ramy konstrukcji okiennej lub drzwiowej.
  • Jest bardzo ekonomiczne. Jego atrakcyjność ekonomiczna polega nie tylko na niskich kosztach dodatkowych związanych z zakotwieniem profilu wzmacniającego, ale przede wszystkim na uniknięciu negatywnych konsekwencji nieprawidłowego montażu konstrukcji okiennej lub drzwiowej:
    • nieszczelne połączenie skrzynki żaluzyjnej i ramy okiennej, czyli wiatr i niska temperatura w pomieszczeniu,
    • źle działające okucia okienne lub drzwiowe w związku z wypaczoną ramą okienną czyli nerwy i niekończące się wizyty serwisantów itp.
  • Objęte ochroną patentową.

Zdajemy sobie sprawę, że powyższe informacje nie udzielają odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania w zakresie poruszonego przez nas problemu. Chętnie uzupełnimy powyższe informacje udzielając odpowiedzi na zadane przez Państwa, na adres isofas@isofas.pl, pytania.

Mamy nadzieję, że proponowane przez nas rozwiązanie zakotwienia okien i drzwi, w przypadku zamontowania na nich skrzynki żaluzyjnej, pozwolą uniknąć naszym Klientom kłopotów związanych z uzasadnionymi zastrzeżeniami Inspektorów Nadzoru lub Użytkowników, a dotyczących nieprawidłowego montażu okien. Nie mamy również wątpliwości, a nawet jesteśmy pewni, że rozwiązanie to przyczyni się do większego komfortu użytkowania okien lub drzwi, z zamontowanymi na nich żaluzjami, przez wszystkich Użytkowników prawidłowo zamontowanych okien i drzwi.

"IsoFas" Sp. z o.o.
ul. Pawliczka 26,
41-800 Zabrze

Zobacz także
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.80 / 5.00
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Gebauer Passiv Lux 92
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Jezierski Elita
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Pagen Premium Line Arte
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Plast-Bud Clasictherm
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Barilo MB-104 Passive
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
OknoPlus SwissForm Art
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne