Ocena energetyczna stolarki budowlanej - polemika LTB

11.11.2012
Udostępnij

Z ogromną radością zabierałem się do zapoznania z  publikacją pt.: „Ocena energetyczna stolarki budowlanej”, zamieszczonym w kwartalniku „Profiokno”: wreszcie z wyprzedzeniem dostosowujemy się – jako Nasz Kraj - do wymagań, które przed Państwami Członkowskimi Zjednoczonej Europy stawiają nowe wyzwania związane z oszczędnością energii. Obszerność artykułu pozwalała sądzić, iż temat został dogłębnie przeanalizowany, a informacja jest rzetelna i sprawdzona. Niestety wraz z każdym nowym akapitem mój entuzjazm słabł, zdziwienie rosło, a jedna z konkluzji mówiąca o aktywnym wpływie środowiska i konsultacjach branżowych wzbudziły obawy. By jednak nie ograniczyć się do utyskiwania, odniosę się w poniższych uwagach do powodów moich wątpliwości.

etykieta energetyczna
Etykieta energetyczna

Po pierwsze, widoczna powyżej efektowna, kolorowa etykieta, będąca podsumowaniem rozważań powstała w oparciu o wzór:;

Eh,w = -(96,2 x Uw)-(26,49 x a)+(205,6 x gG) [kWh/rok]

- do którego autor publikacji Pan Jerzy Żurawski z Dolnośląskiej Agencji Poszanowania Energii doszedł na podstawie „złożonych analiz” - informuje nas ona zupełnie innym wyniku niż można wyliczyć samemu podstawiając podane w niej wartości współczynników  do powyższego wzoru. 

promocja
promocja

Na etykiecie zaprezentowano wartości współczynników dla przykładowego okna firmy ELWIZ, gdzie otrzymano klasę „A” i wskaźnik energii 67,4 sprawdźmy sami, czy otrzymamy identyczne wartości, wszak obliczenia nie wydają się skomplikowane .

Z etykiety zaprezentowanej w artykule odczytujemy przedstawione poniżej wartości:

Współczynnik przenikania ciepła U= 0,72,

Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej g= 0,62,

Współczynnik infiltracji a = 0,10

podstawiamy do wzoru i otrzymujemy:

Eh,w=- (96,2 x 0,72)-(26,49 x 0,1)+ (205,6 x 0,62 )=-69,264-2,649+127,472

Eh,w=55,559

Niestety nasze obliczenia i otrzymany wskaźnik o wartości 55,559 oraz obliczenia Pana Jerzego Żurawskiego i wartość  67,4 wydają się mało identyczne, co nadwątla zaufanie co do istoty opracowania, lub umiejętności posługiwania się aparatem matematycznym w zakresie minimalnym (chodzi w zasadzie o umiejętność dodawania i mnożenia).

Po drugie, etykieta przedstawia okno w klasie „A”, a przedstawiona w tabeli 4 opracowania „Podział na klasy energetyczne stolarki budowlanej” dla obliczonej wartości wskazuje jako właściwą klasę „ A+”. No, może się czepiam, może grafik miał słabszy dzień, ale klasa A i klasa A+ to jednak nie to samo, co więcej taki sam sposób myślenia napotkałem w kolejnej publikacji autora  w branżowym magazynie stolarki budowlanej „Windoor expert”, więc błąd jest wykluczony.  

Po trzecie mam spory problem z ustaleniem właściwej jednostki wyrażania wskaźnika oceny energetycznej. Ostateczny wzór zaprezentowany powyżej przedstawia wynik w [kWh/rok], a podział na klasy sporządzony jest w [kWh/m2rok]. Trudno orzec czy jest to błąd, czy zamierzona działalność, nie zmienia to ogólnego wrażenia, że wpływ na ocenę energetyczną okien ma również chaos, mimo tego, że nikt o nim w opracowaniu nie wspomina.

Po czwarte, kolejnym błędnym założeniem wydaje się być odnoszenie się do zagregowanej wartości wskaźnika oceny energetycznej. Istotną informacją dla przyszłego użytkownika stolarki okiennej jest otrzymanie informacji dotyczącej efektywności energetycznej okna dla sezonu chłodniczego i dla sezonu grzewczego. Efekt sumaryczny nie dostarcza bowiem podstawowych informacji, dla właściwego doboru stolarki. Istotne jest dla potencjalnego użytkownika, czy mając większość okien zwróconych na północ nasza potencjalna stolarka posiada bardzo dobre własności izolacyjności cieplnej, czy też może bardzo dobre własności związane z pozyskiwaniem  energii od promieniowania słonecznego. Sposób podejścia do problematyki efektywności energetycznej zaprezentowany w artykule, pozbawia nas tej znaczącej informacji.

Usytuowanie budynku, a więc również okien wobec stron świata jest nader istotne w ocenie efektywności energetycznej, co zresztą zauważa autor opracowania. Czemu więc popełnia tak istotny błąd metodologiczny?  Odpowiedź jest nieznana, natomiast efekt końcowy oddziaływania etykiety energetycznej będzie zupełnie różny od pożądanego.

Po piąte, szalenie wzburza mnie sytuacja gdy w opracowaniach wykorzystywane są cytaty z innych źródeł ( artykuły lub normy ) i zmienia się ich treść według swoistych wyobrażeń lub doraźnych potrzeb. W artykule Pan Jerzy Żurawski odnosi się do wzoru na obliczanie współczynnika przenikania ciepła Uw zaczerpniętego z normy PN-EN ISO 10077-1  „wzbogacając go” o wpływ mostka liniowego na połączeniu stolarki z budynkiem, co jest ewidentnym nadużyciem i manipulacją.

Metodologicznie takie podejście pozbawione jest również podstaw merytorycznych, bo wpływ mostka  liniowego na połączeniu stolarki z budynkiem można rozważać po poznaniu sposobu zamontowania stolarki okiennej w konstrukcji muru, po uwzględnieniu usytuowania okna względem ocieplenia, rodzaju ściany itp. Liniowy współczynnik przenikania ciepła nie jest chyba ulubionym zagadnieniem rozważań autora artykułu, bowiem informacja że istnieje możliwość wykorzystania wartości z bazy danych producentów szyb zespolonych, jest błędna logicznie i metodycznie.

Norma PN-EN ISO 10077-2, określa sposób obliczania tego współczynnika , a norma PN-EN ISO 10077-1 w załączniku E określa sytuacje w których można ten współczynnik przyjąć bez obliczeń, na podstawie danych tabelarycznych. Zupełnie błędna jest myśl iż liniowy współczynnik przenikania ciepła zależy tylko od rodzaju oszklenia i zastosowanej ramki dystansowej.

Po szóste moje spostrzeżenia skierowane pod adresem autora, mógłbym mnożyć ale ważniejsze wydaje mi się, iż należy zwrócić uwagę że (może w sposób ułomny, ale jednak) opracowanie stało się ciekawym głosem w bardziej wnikliwej analizie ważnego problemu oceny energetycznej stolarki budowlanej. Na koniec jeszcze trzy rzeczy:

Etykieta energetyczna, nie zlikwiduje etykiety wyrobu do której umieszczania w sposób określony normą PN-EN 14351-1+A1 zobowiązani są wszyscy producenci okien i drzwi zewnętrznych. Warto więc by informacje na obu etykietach nie były sprzeczne.

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki przygotowało i przedstawiło w Ministerstwie Infrastruktury swój własny oparty na założeniach merytorycznych dr. Aleksandra Panka projekt rozwiązań systemowych dotyczących  oceny energetycznej stolarki budowlanej i wymagań krajowych w tym zakresie. Rozwiązania te, o ile będzie taka wola, znajdą się w nowelizowanym Rozporządzeniu nr 690 Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

W najbliższym numerze kwartalnika „Profiokno” przedstawione zostanie szersze opracowanie dotyczące zgłoszonego przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki projektu, z uwzględnieniem wielu przykładów i omówieniem wpływu nowych propozycji na rozwój systemów okiennych, a także rozwiązań dodatkowych współpracujących z oknami. I też będzie etykieta, dane i wzory …, i zachęcam gorąco wszystkich czytelników do podstawiania danych i sprawdzenia obliczeń, mam wrażenie, że tym razem wszystko się będzie zgadzało.

autor: Bogdan Wójtowicz Kierownik Techniczny Laboratorium Techniki Budowlanej ltb@ltb.org.pl
opracowanie: OKNOTEST.PL

Zobacz także
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.80 / 5.00
Tur-Plast Aliplast Imperial
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Mirox Ideal 8000 Classic Line
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Pinus okna w stylu anglosaskim
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Ronkowski Gemini Classic
okna i drzwi balkonowe drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Domel Protecto
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Budvar T-Passive Forte In
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Popularne