Okna antywłamaniowe. Badania i świadectwa badań.

01.07.2011
Udostępnij

Kupujesz okna „antywłamaniowe”? Przeczytaj ten artykuł, bo może Tobie się tylko tak wydaje! Klasa odporności na włamanie okna z PVC musi być potwierdzona wynikami badań przeprowadzonych przez notyfikowane laboratorium. Wiarygodność powszechnej na rynku praktyki polegającej na wmawianiu nabywcom, że dołożenie do okien okuć i szyb o podwyższonej odporności na włamanie automatycznie uczyni z nich „okno antywłamaniowe” można obrazowo porównać do sytuacji, w której założenie „tylnej kratki” w Fiacie Seicento czyni z tego autka samochód ciężarowy.

Odporność okien na włamanie – powtórka.

O odporności okien na włamanie i o tym jak okna mogą wpisywać się w cały system rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo mienia i osób pisaliśmy już kilkakrotnie, podkreślając z uporem, że oknu bez odpowiedniego świadectwa badań trudno przypisać jakikolwiek miarodajny stopień ochrony przed włamaniem. W tym artykule chcemy zademonstrować jak wygląda świadectwo badań oraz "Okna PVC INTERNORM – odporność na włamanie klasa 1 (WK 1) – świadectwo badańać pokrótce ciekawe procedury badawcze, ale na początek, krótkie przypomnienie kilku podstawowych „antywłamaniowych” informacji.

Klasa odporności na włamanie odpowiada na pytanie jak długo okno stawi opór na próby nieuprawnionego otwarcia z zewnątrz przy użyciu różnych zestawów narzędzi i działaniu różnych sił.

Odporność na włamanie jest właściwością wynikającą z samej konstrukcji okna, jak i z doboru odpowiednich materiałów do wykonania tej konstrukcji. Kupujący, ale także sprzedawcy używają potocznie określenia „okna antywłamaniowe”. W zasadzie jest to zwrot niepoprawny i wprowadzający w błąd, bowiem okna w 100% antywłamaniowe nie istnieją.

Klasy odporności okien na włamanie określane są w oparciu o postanowienia normy ENV 1627:2006, która ustala dla konstrukcji okiennych 6 różnych klas odporności na włamanie. Klasa 1, to najniższy poziom ochrony, klasa 6 to najwyższy poziom ochrony. Od niemieckiego słowa „Wiederstandsklasse” (klasy odporności), przyjęło się na polskim rynku okien mówić o tak zwanych klasach odporności na włamanie „WK”, np. WK 1, WK 2, WK 3 itd. Warto wiedzieć, że jak dotąd najwyższy zbadany poziom ochrony dla okien PVC, to klasa 2 (WK 2) odporności na włamanie.

Odporność okien na włamanie – badania.

W czerwcowym numerze branżowego kwartalnika „Profiokno” ukazał się artykuł Pana Bogdana Wójtowicza, Kierownika Technicznego, Laboratorium Techniki Budowlanej s.c. w Dąbrowie Górniczej, posiadającego notyfikację nr 1827 do przeprowadzania badań wstępnych typu (ITT) w ramach oceny zgodności wyrobów budowlanych, koniecznej do legalnego wprowadzania ich na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA), pod tytułem „Antywłamaniowość okien w praktyce”. Spora część tego artykułu poświęcona została "Okna PVC INTERNORM – odporność na włamanie klasa 1 (WK 1) – świadectwo badańowi procesu badań, w których ustalana jest klasa odporności na włamanie okien z PCV. Pragniemy przedstawić naszym czytelnikom jego odpowiedni fragment, bo to informacje ważne i z pierwszej, niezwykle kompetentnej ręki.

Oto co Pan Bogdan Wójtowicz mówi o badaniach odporności na włamanie:

Badania odporności na włamanie przeprowadzane są sekwencyjnie dla dwóch identycznych próbek, z których pierwsza jest poddawana badaniom na obciążenia statyczne zgodnie z normą PN -ENV 1628, po zakończeniu której - tylko w przypadku pozytywnego wyniku –odbywa się próba odporności na obciążenie dynamiczne zgodnie z normą PN - ENV 1629. Jeżeli oba badania obciążeniowe zakończyły się wynikiem pozytywnym kolejna próbka służy do badań odporności na ręczną próbę włamania zgodnie z normą PN -ENV 1630.

Odporność na obciążenie statyczne, polega na wielokrotnym wywieraniu nacisku za pomocą siłownika w ściśle określone miejsca wyznaczone na badanym obiekcie, na przykład:

miejsca badania odporności na obciążenie statyczne
Miejsca badania odporności na obciążenie statyczne

Badaniom poddawane są:

  • Narożniki wypełnienia ( oszklenia ) [punkty F1],
  • Punkty ryglowania [punkty F3]
  • Punkty pomiędzy miejscami ryglowania , jeśli odległość między nimi jest większa niż 400mm [punkty F2]

Obciążenie badawcze w zależności od badanej klasy i miejsca badania może przyjmować wartości od 1,5 do 15 KN co odpowiada około od 150 KG do 1500 KG.

Mierzonym parametrem jest ugięcie próbki, które następuje pod wpływem przyłożonej siły.

Odporność na obciążenie dynamiczne, polega na uderzeniu za pomocą ciała miękkiego i ciężkiego ( skórzany worek wypełniony piaskiem ) w miejsca wyznaczone na próbce.

Miejsca badania na obciążenie dynamiczne
Miejsca badania na obciążenie dynamiczne

Wymagania dotyczące badania przedstawi poniższa tabela:

Klasa odporności Masa impaktora [kg] Wysokość spadania [mm]
1 30 800
2 30 800
3 30 1200

Dla klas 4-6 nie jest przewidywane badanie odporności na obciążenie dynamiczne. Badanie jest zaliczone gdy próbka pozostanie zamknięta i nie powstanie w niej otwór pozwalający na swobodny dostęp.

Najbardziej rozpalającą wyobraźnię producentów stolarki budowlanej, jest badanie - na dotychczas niewykorzystywanej próbce – polegające na siłowym (ręcznym) otwarciu badanego obiektu. Atak przeprowadzany jest dla klas 2-5 przy użyciu odpowiedniego zestawu narzędzi w ściśle określonym czasie działania. Niestety efektowne, znane z filmów kryminalnych sceny zastąpione są spokojnym i metodycznym oddziaływaniem za pomocą nieskomplikowanych narzędzi na badaną próbkę zgodnie z ustalonym wcześniej przez kierownika badań planem działania opartym na analizie dokumentacji badanej próbki. Zestaw narzędzi jest ściśle określony i jedyną możliwością improwizacji jest sposób wykorzystania i współdziałania dostępnych materiałów.

Wynik tego badania też odbiega od powszechnych wyobrażeń, ważne jest czy w wyznaczonym czasie uda się otworzyć badaną próbkę, lub czy nie powstał otwór który umożliwi swobodny dostęp. Wyznaczony czas, to od 3 do 20 minut w zależności od klasy odporności, a badanie zostaje przerwane natychmiast po jego upływie.

Tyle Pan Bogdan Wójtowicz o badaniach. My w uzupełnieniu przedstawiamy poniżej tabelę pochodzącą z normy PN-ENV 1627:2006, która wyjaśnia, co miał na myśli autor cytowanego wyżej fragmentu artykułu pisząc o „zestawach narzędzi i ściśle określonym czasie działania”.

Klasa odporności Przewidywana metoda włamania rabunkowego Czas oporu w min. Całkowity czas badania w min.
1 (WK 1) Przypadkowe próby włamania poprzez rozbicie okna, przy użyciu przemocy fizycznej, np. kopnięcia, napierania barkiem, podnoszenia, wyrywania. - -
2 (WK 2) Przypadkowe próby włamania poprzez rozbicie okna, z dodatkowym użyciem prostych narzędzi, np. śrubokręta, szczypców, klina. 3 15
3 (WK 3) Próby włamania rabunkowego przy użyciu dodatkowego śrubokręta oraz łomu stalowego. 5 20
4 (WK 4) Włamania oparte na doświadczeniu, przy dodatkowym użyciu pił, młotków, siekier, dłut oraz przenośnych bateryjnych wiertarek z napędem silnika. 10 30
5 (WK 5) Włamania poparte doświadczeniem, z dodatkowym użyciem narzędzi elektrycznych, np. wiertarek, wyrzynarek, przenośnych pił oraz szlifierek kątowych z maksymalną średnicą tarczy 125 mm. 15 40
6 (WK 6) Włamania oparte na doświadczeniu, z dodatkowym użyciem narzędzi elektrycznych dużej mocy, np. wiertarek, wyrzynarek, pił oraz szlifierek kątowych z tarczami o maksymalnej średnicy 230 mm. 20 50

Odporność okien na włamanie – świadectwa.

Zakup okien „antywłamaniowych” na naszym rynku, to fraszka. Wchodzisz na pierwszą lepszą stronę internetową producenta okien, a tam napisane, że okna antywłamaniowe wyprodukują bez problemu. Tylko chciej je kupić. Wchodzisz do pierwszego z brzegu punktu sprzedaży, a tam przemiła pani lub pan od razu Tobie powie, że „dołoży się do okna okucia WK 1 lub WK 2, szybę P4 i okno „antywłamaniowe” gotowe.

Niestety, aż takie proste, to nie jest. Spróbujcie zapytać takiego producenta lub sprzedawcę o świadectwo badań potwierdzające odporność na włamanie konstrukcji okiennych, które chcecie kupić, a zapadnie głuche milczenie albo pojawią się dokumenty potwierdzające klasę okuć lub szyb. Świadectwa badań okien możecie szukać z przysłowiową świecą. Nam dotarcie do takiego dokumentu pochodzącego bezpośrednio od producenta okien zajęło ponad 3 lata!

Otrzymaliśmy je od znajdującego się w Warszawie przedstawicielstwa austriackiej firmy INTERNORM, którą całkiem niedawno mieliśmy przyjemność po raz pierwszy przedstawić naszym czytelnikom. Dość szybko okazało się, że to co o sobie mówił ten producent okien w filmie znajduje realne potwierdzenie w dokumentach.

Poniżej jako pierwszy i chyba jedyny vortal internetowy, przedstawiamy prawdziwie unikatowe na polskim rynku świadectwa badań odporności na włamanie okien PCV pochodzące od producenta okien, a nie od systemodawcy. Oryginały świadectw pochodzą z najbardziej renomowanego, notyfikowanego branżowego laboratorium, Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim i zostały sporządzone w języku niemieckim. Na potrzeby tej publikacji zwróciliśmy się do firmy INTERNORM o przedstawienie polskich tłumaczeń i dzięki jej uprzejmości możemy teraz pokazać Państwu wersję oryginalną dokumentu wraz z polskim przekładem.

"Okna PVC INTERNORM – odporność na włamanie klasa 1 (WK 1) – świadectwo badań
"Okna PVC INTERNORM – odporność na włamanie klasa 1 (WK 1) – świadectwo badań
Okna PVC INTERNORM – odporność na włamanie klasa 1 (WK 1) – świadectwo badań
Okna PVC INTERNORM – odporność na włamanie klasa 1 (WK 1) – świadectwo badań
Okna PVC INTERNORM – odporność na włamanie klasa 1 (WK 1) – świadectwo badań
Okna PVC INTERNORM – odporność na włamanie klasa 1 (WK 1) – świadectwo badań
Okna PVC INTERNORM – odporność na włamanie klasa 2 (WK 2) – świadectwo badań
Okna PVC INTERNORM – odporność na włamanie klasa 2 (WK 2) – świadectwo badań
Okna PVC INTERNORM – odporność na włamanie klasa 2 (WK 2) – świadectwo badań
Okna PVC INTERNORM – odporność na włamanie klasa 2 (WK 2) – świadectwo badań
Okna PVC INTERNORM – odporność na włamanie klasa 2 (WK 2) – świadectwo badań
Okna PVC INTERNORM – odporność na włamanie klasa 2 (WK 2) – świadectwo badań
Okna PVC INTERNORM – odporność na włamanie klasa 2 (WK 2) – świadectwo badań
Okna PVC INTERNORM – odporność na włamanie klasa 2 (WK 2) – świadectwo badań

Jednym z istotnych elementów w obu świadectwach, na który chcemy zwrócić Państwa uwagę jest tzw. „lista typologiczna”, a w niej wykaz wariantów konstrukcji okiennych, którym na podstawie tych dokumentów można przypisać określoną klasę odporności na włamanie. Spójrzcie na ten wykaz wersji konstrukcyjnych raz jeszcze:

  • Jednoskrzydłowe okna lub portfenetry
  • Dwuskrzydłowe okna ruchome lub ruchome portfenetry
  • Do wyboru z przeszklonymi trwale elementami bocznymi lub bez
  • Płaszczyzny stałe
  • Wieloczęściowe konstrukcje składające się z elementów jednoskrzydłowych lub dwuskrzydłowych (złączonych lub połączonych za pośrednictwem słupka stałego wzgl. podpory) oraz płaszczyzn stałych (dzielone słupkami lub podporami w pionie lub poziomie).

To bardzo ważna informacja i wskazówka. Producent okien oferujący do sprzedaży „okna antywłamaniowe” nie dość, że powinien posiadać dla nich odpowiednie świadectwo badań, to z treści świadectwa powinno wynikać, że dana, oferowana nabywcy konstrukcja okna była przedmiotem badań lub przedstawione wyniki badań mogą być na nią przeniesione.

Przykładowo na podstawie prezentowanych przez nas świadectw nie wolno wprowadzać do obrotu konstrukcji okiennych i balkonowych z ruchomymi słupkami albo okien i drzwi balkonowych przesuwnych. Określenie klasy odporności na włamanie dla tego typu konstrukcji wymagałoby przeprowadzenia odrębnych badań na reprezentatywnych próbkach.

Ciężarówki i „cieniasy”.

Tak jak auto osobowe z kratką jest quasi ciężarówką, tak okno nawet z szybą P 4 i okuciami w klasie WK 2 jest tylko quasi „antywłamaniowe”. Austriacki INTERNORM, za naszym pośrednictwem udowodnił, że ma papiery na produkcję określonych typów ciężarówek. Teraz z niecierpliwością czekamy na podobne świadectwa badań pochodzące od polskich wytwórców okien.

Kończąc wyrażamy nadzieję, że dzięki temu i poprzednim naszym artykułom, w których pisaliśmy o odporności okien na włamanie wiecie już o co pytać i jakich dokumentów wymagać od Waszych lokalnych producentów i sprzedawców okien, aby nie kupić przysłowiowego „cieniasa” z kratką w cenie prawdziwego Steyr’a.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.80 / 5.00
Ekoplast Perfekt
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Framex blueMaxx
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
KNS Perfectline
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Dako DA-90 Thermo
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Kapica Aluprof MB-77 HS
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Dankar Aluplast Ideal 4000
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Popularne