Szukaj w Oknotest.pl
reklama

Okna dźwiękoszczelne z Vetrexu

Luty 2015 · Vetrex

Co łączy ulicę Marszałkowską w Warszawie, z osiedlowym marketem i… kosiarką sąsiada? Hałas. Narzędziem do walki z hałasem mogą być okna nazywane potocznie dźwiękoszczelnymi. Oferują je wszyscy producenci, jednak w praktyce okazuje się, że niewielu z nich dysponuje gamą produktów o zbadanej, ustalonej izolacyjności akustycznej. Na tym tle pozytywnie wyróżniają się okna V90+, VP70 oraz VR90 Synergy firmy Vetrex. Wszystkie były badane przez Zakład Akustyki ITB i to nie jeden raz.

Trzy i pół „błędu akustycznego”

Okno, jako środek walki z hałasem ulicznym nie jest złym wyborem pod warunkiem, że nie popełnimy któregoś z trzech powszechnych błędów albo, co jeszcze gorsze, wszystkich trzech na raz.

reklama

O hałasie nie wystarczy wiedzieć, że jest irytujący i nie do wytrzymania. Warto poświęcić chwilę czasu, aby ustalić jaka jest rzeczywista, zmierzona w decybelach wartość hałasu obciążającego, a jeszcze lepiej, gdy dowiemy się także czegoś o częstotliwości dźwięków emitowanych przez źródła hałasu.

Bez tej wiedzy nie dobierzemy okna o odpowiedniej izolacyjności akustycznej i nie zapewnimy właściwego komfortu w domu lub mieszkaniu popełniając pierwszy błąd. Kupimy okno „na wyrost” przepłacając albo nie usuniemy problemu kupując produkt, który nie spełni oczekiwań. Aby ustrzec się błędu prezentujemy, (z przymrużeniem oka), prosty „wzór” na „ciszę” w mieszkaniu:

„Cisza” = Poziom hałasu zewnętrznego (dB) – [(izolacyjność akustyczna okna (dB) + montaż (dB)]

Komfort i ciszę w mieszkaniu może zapewnić jedynie odpowiednia izolacyjność akustyczna oraz prawidłowa instalacja okna. Jedno bez drugiego funta kłaków warte! Trzeba o tym koniecznie pamiętać, aby ustrzec się błędu numer dwa. Nawet „super okno”, o nadzwyczajnej izolacyjności akustycznej, zamontowane na poziomie aktualnego standardu „pianka + kotwa”  przed niczym nie ochroni w dłuższym okresie czasu.

Trzeciego błędu unikniemy mając na uwadze, że za „ciszę i komfort” odpowiedzialne jest całe okno, a nie tylko szyba w tym oknie! Co prawda, szyba ze względu na powierzchnię oszklenia jest znaczącym elementem konstrukcji wpływającym na poziom izolacyjności akustycznej, ale nie jedynym. Dlatego jeśli pytamy o izolacyjność akustyczną okna nie możemy zadowolić się wyłącznie odpowiedzią dotyczącą wartości izolacyjności akustycznej szyby zespolonej.

reklama

Dlaczego sprzedawcy tak chętnie odwołują się do dźwiękoszczelności szyb zespolonych użytych w konstrukcji okiennej? Bo producenci pakietów szkła badają ich izolacyjność akustyczną, a producenci okien robią to od przypadku lub w ogóle. W tym kontekście Vetrex i zlecane przez tę markę w ITB badania akustyczne jawią się jako wyjątkowe.

Pozostaje wyjaśnić jeszcze tytułowe „pół błędu akustycznego”. Pół błędu, bo dość optymistycznie zakładamy, że tylko połowa sprzedawców okien nie ma bladego pojęcia o izolacyjności akustycznej okien i związanych z tym wymaganiach oraz zależnościach. Szansa, że traficie na sprzedawcę bez pojęcia, to pół na pół, ale jak już na takiego traficie, to… trzy i pół „błędu akustycznego” pewne.

Izolacyjność akustyczna okien Vetrex

Jakiś czas temu opublikowaliśmy artykuł pod tytułem „Lepsze okna w mieście”. Oprócz ogólnych zagadnień związanych z akustyką zaprezentowaliśmy w nim wynik badań izolacyjności akustycznej dla konstrukcji okiennej firmy Vetrex stanowiącej ciekawe połączenie izolacyjności cieplnej i akustycznej. Coś w sam raz dla mieszkańców miast i miasteczek chcących mieszkać energooszczędnie, a przy okazji komfortowo.

Kolejny cykl badań akustycznych zleconych przez Vetrex w laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej, dotyczy okien jednego typu lecz wykonanych z różnych odmian kształtowników i ze zróżnicowanym oszkleniem. Uzyskane wyniki są dobrym przykładem ilustrującym wpływ różnic konstrukcyjnych oszklenia na poziom izolacyjności akustycznej okien PVC oraz zróżnicowanie wartości izolacyjności akustycznej samego oszklenia i okna z tym oszkleniem.

Tabela nr 1

Rodzaj i wymiar okna Nazwa systemu Oszklenie Wskaźniki izolacyjności akustycznej (dB)
Rw(C,Ctr) RA1* RA2*

Rodzaj i wymiar okna
V90+ 44.4/16/6/14/4 42(-2;-5) 40 37
V90+ 4/18/4/18/4 34(-2;-6) 32 28
VP70 44.2PHON/20/6 43(-1;-4) 42 39
VP70 4/14/4/14/4 36(-1;-4) 35 32
VP70 44.2/16/4 41(-1;-6) 40 35
VP70 4/16/4 34(-1;-5) 33 29
VP70 6/16/4 38(-2;-5) 36 33
VR90 Synergy 44.4/18/4/18/4 41(-1;-5) 40 36

W tabeli nr 1 przedstawiamy wyniki badań izolacyjności akustycznej okna jednodzielnego o wymiarach referencyjnych, w którego konstrukcji zastosowano różne odmiany kształtowników i oszkleń. Wnioski nasuwające się z analizy wyników mogą być dla niektórych czytelników zaskoczeniem.

reklama

Okno VP70 z jednokomorowym oszkleniem 4/16/4 izoluje od hałasu na równi z oknem V90+ z oszkleniem dwukomorowym 4/18/4/18/4. Różnica 1dB w wartościach wskaźników RA1 i RA2 jest niedostrzegalna dla ucha ludzkiego, jako istotna zmiana poziomu hałasu. Nie można jednak przy tym zapominać, że obie konstrukcje znacząco różnić będą się poziomem izolacyjności cieplnej.

Okazuje się także, że liczba szyb w pakiecie szyby zespolonej ma mniejsze znaczenie dla izolacyjności akustycznej niż odpowiednie zróżnicowanie ich grubości. Wystarczy porównać wynik dla okna VP70 z oszkleniem 4/16/4 do wyniku okna VP70 z oszkleniem 6/16/4, albo okna VP70 z oszkleniem 6/16/4 do okna V90+ z oszkleniem 4/18/4/18/4 bądź do VP70 z oszkleniem 4/14/4/14/4.

Warto też wziąć pod uwagę, że zróżnicowanie potencjału szyb użytych do budowy jednokomorowego pakietu wraz z jednoczesnym zastosowaniem w szybie zewnętrznej  odpowiedniej folii tłumiącej przenoszenie drgań przynosi lepszy rezultat niż zróżnicowanie potencjału szyb w pakiecie dwukomorowym, w którym zastosowano folię bez właściwości akustycznych. Przykładem może być wynik badań okna VP70 z szybą 44.2PHON/20/6 oraz okna V90+ z szybą 44.4/16/6/14/4.

Tabela nr 2

Szyba zespolona Wskaźniki izolacyjności akustycznej (dB) Okno jednodzielne 1230mm x 1480mm z oszkleniem Wskaźniki izolacyjności akustycznej (dB)
Rw(C,Ctr) RA1* RA2* Rw(C,Ctr) RA1* RA2*
44.2PHON/20/6 42(-2;-6) 40 36 44.2PHON/20/6 43(-1;-4) 42 39
4/14/4/14/4 31(-2;-6) 29 25 4/14/4/14/4 36(-1;-4) 35 32
44.2/16/4 37(-1;-5) 36 32 44.2/16/4 41(-1;-6) 40 35
4/16/4 31(-1;-5) 30 26 4/16/4 34(-1;-5) 33 29
6/16/4 34(-1;-5) 33 29 6/16/4 38(-2;-5) 36 33

W tabeli nr 2 przygotowaliśmy dla czytelników porównanie zbadanej izolacyjności akustycznej samych szyb zespolonych do zbadanej izolacyjności okien z tym oszkleniem. We wszystkich przedstawionych konfiguracjach oszklenia, izolacyjność akustyczna okien okazuje się być lepsza od izolacyjności akustycznej szyb. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze i nie w każdym przypadku tak właśnie będzie.

Przyjmując, że różnica izolacyjności akustycznej przegrody o 3 dB jest odczuwalna dla ucha ludzkiego, a różnica o 5 dB jest istotnie znacząca, okazuje się że posługiwanie się w sprzedaży okien dźwiękoszczelnych wyłącznie danymi dotyczącymi izolacyjności akustycznej przeszkleń może prowadzić do istotnych pomyłek.

Izolacyjność akustyczna okien – badać, czy liczyć?

Izolacyjność akustyczną okien PVC można ustalać w dwojaki sposób. Albo na podstawie badań akustycznych w notyfikowanych laboratoriach, jak to uczynił Vetrex albo metodą uproszczoną, obliczeniowo, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku B normy PN-EN 14351-1+A1:2010. Stosując obliczenia normowe punktem wyjścia do ustalania izolacyjności akustycznej okien jest znana wcześniej izolacyjność akustyczna szyby zespolonej.

Posługując się metodą normową obliczyliśmy izolacyjność akustyczną dla okna VP70 o wymiarach 1230mm x 1480mm z oszkleniem 6/16/4. W tabeli nr 3 przedstawiamy porównanie izolacyjności akustycznej okna ustalonej obliczeniowo i w badaniach laboratoryjnych.

Tabela nr 3

Wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw(C;Ctr)
dla okna 1230mm x 1480mm o oszkleniu 6/16/4 z Rw 34(-1;-5)
Wartość obliczeniowa zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010 Wartość ustalona w laboratoryjnych badaniach akustycznych
Rw(C,Ctr) RA1* RA2* Rw(C,Ctr) RA1* RA2*
35(-1;-5) dB 34 dB 30 dB 38(-2;-5) dB 36 dB 33 dB

Wniosek nasuwa się oczywisty. Izolacyjność akustyczna okna ustalona w badaniach laboratoryjnych może być wyższa od izolacyjności akustycznej określonej w sposób obliczeniowy zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010. To wskazówka istotna dla nabywców okien, a jeszcze bardziej dla producentów. Przy rosnących wymaganiach obiektowych i walce konkurencyjnej czasem już na dziesiąte części współczynników właściwości użytkowych, izolacyjność akustyczna okien PVC powinna być ustalana w badaniach laboratoryjnych.

Akustyka okien - postępowanie dowodowe

Przeciętny nabywca stając przed koniecznością zakupu okien coraz częściej odczuwa znaczny dyskomfort. Okazuje się, że pozornie prosta rzecz i prozaiczna czynność jaką jest okno i jego zakup wcale nie jest taka prosta kiedy muszą być spełnione określone wymagania, a na domiar złego informacje płynące z rynku oraz od sprzedawców często są sprzeczne i wzajemnie się wykluczają.

Rada na to jest jedna. Każda informacja musi mieć pokrycie w twardym materiale dowodowym, w badaniach. Informacje techniczne o produkcie i jego właściwościach niepotwierdzone wynikami badań nie powinny mieć wpływu na dokonywane wybory. Poniżej zamieszczamy trzy pełne sprawozdania z badań izolacyjności akustycznej okien VETREX VP70, V90+ oraz VR90 Synergy w laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej, które posłużyły nam za źródło dla niniejszego artykułu, a dla wszystkich nabywców są „dowodem”, o którym wcześniej wspomnieliśmy.

Kto szuka okien dźwiękoszczelnych może domagać się od sprzedawcy przedstawienia podobnych wyników badań, a co najmniej świadectwa, w którym laboratorium dokonuje obliczeń izolacyjności akustycznej na podstawie normy wyrobu.

Sprawozdanie z badań izolacyjności akustycznej okna VP70
Sprawozdanie z badań izolacyjności akustycznej okna VP70
Sprawozdanie z badań izolacyjności akustycznej okna V90+
Sprawozdanie z badań izolacyjności akustycznej okna V90+
Sprawozdanie z badań izolacyjności akustycznej okna VR90 Synergy
Sprawozdanie z badań izolacyjności akustycznej okna VR90 Synergy

Dlaczego jeszcze warto pytać o sprawozdania z badań akustycznych i posługiwać się nimi podczas zakupu okien o pożądanej izolacyjności akustycznej? Chociażby dlatego, że opieranie się na prawidłowo ustalonym ważonym wskaźniku izolacyjności akustycznej Rw(C;Ctr), czy też wskaźnikach izolacyjności akustycznej właściwej RA1 i RA2 nie mówi jeszcze całej prawdy o zachowaniu się okna poddanego obciążeniu hałasem.

Jak okno zachowa się w obliczu hałasu generowanego przez autobus, samolot lub naszych rozbrykanych milusińskich, czyli dźwięków o różnych częstotliwościach dowiedzieć się można jedynie z raportów laboratoryjnych badań akustycznych.

Izolacyjność akustyczna właściwa okna V90+ z oszkleniem 4/18/4/18/4
Izolacyjność akustyczna właściwa okna V90+ z oszkleniem 4/18/4/18/4

Na ilustracji prezentujemy pochodzące z jednego z raportów tabelę i wykres przedstawiający izolacyjność akustyczną właściwą okna V90+ z oszkleniem 4/18/4/18/4, którego ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej określono w badaniach na Rw 34(-2;-6). Jak widać izolacyjność akustyczna tego okna nie jest wartością stałą i zmienia się w zakresie od 17 dB do aż 54 dB w zależności od częstotliwości dźwięku emitowanego przez źródło hałasu. Nie bez kozery pisząc o „błędach akustycznych” wspominaliśmy, że wybierając się po zakup okna dźwiękoszczelnego warto wiedzieć co nieco o poziomie hałasu obciążającego przegrodę i częstotliwości dźwięków.  

Ciszej z Vetrexem

Akustyka, to jeden z najtrudniejszych działów fizyki. Od nabywcy kupującego raz w życiu okna do domu lub mieszkania trudno wymagać, by poświęcał swój czas na studia techniczne. Nie mniej można od każdego nabywcy okien żądać zachowania należytej staranności i dokonywania wyborów w oparciu o potwierdzone badaniami fakty, a te mówią jasno, w domu ciszej… z Vetrexem.

OKNOTEST.PL

* Wszystkie wartości wskaźników izolacyjności akustycznej właściwej RA1 i RA2 w tabelach obliczone przez redakcję.

Oknotest.pl


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...
OKNOTEST.PL © 2007 - 2023

Strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie strony oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu.