Przewiń do artykułu

Okna PVC. Odporność na wpływy klimatyczne.

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

To będzie krótki artykuł o skutkach niedoceniania pracy jaką latami wykonują okna. Pisząc o „pracy” wcale nie myślimy o modnym aktualnie „oszczędzaniu energii”. Energia zostanie zaoszczędzona tylko wtedy jeśli klasa techniczna okna i jego praca będzie nienaganna w ciągu całego okresu użytkowania. Z tym bywa już różnie. Ostatnimi czasy coraz więcej reklamacji dotyczy mniejszego lub większego uginania się elementów konstrukcyjnych okien. Okiennych „bananów”.

Dopuszczalne ugięcia według Instrukcji ITB 480/2012

Zimą na dworze -20 °C, a w pomieszczeniu +20 °C. Latem, na elewacji +70 °C, a w pomieszczeniu +23 °C. Gdzieś pośrodku tej amplitudy temperatur zależnych od pór roku stoi latami wasze okno. W tym samym momencie z jednej strony zamrożone, z drugiej ciepłe albo na odwrót, z jednej strony rozgrzane z drugiej chłodne. Taka sytuacja nie może być obojętna dla stanu technicznego produktu, tym bardziej, że oddziaływania temperatur nie są zjawiskami jednorazowymi i chwilowymi.

Aspekt oddziaływania zmiennych temperatur na okna PVC jest zazwyczaj całkowicie pomijany przez nabywców w trakcie dokonywania zakupu. Zafascynowani przyszłymi „oszczędnościami energii” zdają się oni nie dostrzegać, że aby je osiągnąć muszą wcześniej zostać spełnione określone warunki, szczególnie te związane z poprawną konstrukcją produktu i jego klasą techniczną, między innymi odpornością na wpływy klimatyczne.

Zachowanie pomiędzy różnymi klimatami, bo tak nazwano tę cechę okna w normie PN-EN 14351-1+A1:2010 można ustalić w badaniach laboratoryjnych na długo przed wprowadzeniem na rynek produktu o określonej konstrukcji. Warto, by inwestorzy wiedzieli, że odporność okien na wpływy klimatyczne jest cechą badaną. Chcąc zminimalizować ryzyko, że kupowane dzisiaj okno, jutro zmieni się w okiennego banana warto oprócz policzenia komór w profilu zapytać także o to, czy producent przeprowadził odpowiednie badania zachowania okien pod wpływem działania zróżnicowanych temperatur i kupować okna o sprawdzonej już konstrukcji.

Jeśli ktoś nie zapytał o to zawczasu poniżej przedstawiamy tabelę pochodzącą z Instrukcji 480/2012 Instytutu Techniki Budowlanej, w której podano minimalne wymagania, jakie ITB stawia oknom poddawanym zmiennym wpływom klimatycznym.

Właściwość po badaniu Wymagania
Wygląd
  • Powierzchnie zewnętrzne włącznie z powłokami wykończeniowymi nie powinny ulec rozwarstwieniom, zarysowaniom, spękaniom, istotnym zmianom barwy i połysku.
  • Na powierzchni drewna nie powinien następować rozwój pleśni, sinizn, powodujący nieodwracalne przebarwienia i uszkodzenia.
  • Powierzchnie lakierowane, pokrywane farbą nie powinny wykazywać złuszczeń lakierów (farb), spękań, powstawania pęcherzy, odbarwień, przebarwień.
  • Powierzchnie profili PVC, białe, kolorowe, z fakturą drewna nie powinny wykazywać odklejeń folii, spękania i uszkodzeń, odbarwień i przebarwień powierzchni, wybrzuszenia i wklęśnięcia na powierzchniach profili, odkształceń i deformacji ścianek wewnętrznych, rozerwania tych ścianek, przemieszczeń osadzenia stalowych profili usztywniających, przemieszczania okuć.
  • Okucia nie powinny wykazywać śladów korozji tak samo jak stalowe wkręty i inne akcesoria.
Odkształcenia
  • Odkształcenia nie powinny przekraczać: 1,5 mm/ 1 mb – w przypadku okien z PVC   1,0 mm/ 1 mb – w przypadku okien wykonanych z innych materiałów niż PVC, szczególnie drewnianych, aluminiowych, stalowych itp.  
  • Odkształcenia, w tym zmiany kształtu i wymiarów wyrobu, nie powinny pogorszyć w sposób istotny sprawności działania.
  • Odkształcenia nie mogą wywoływać uszkodzeń elementów okien, tj. wyrywania i uszkadzania okuć, uszkadzania uszczelek, korozji okuć, uszkadzania ram (wyszerbienia, wyłupania).
Siły operacyjne Po badaniu wyrób powinien uzyskać co najmniej klasę 1 według PN-EN 13115:2002  
Przepuszczalność powietrza
  • Po badaniu wyrób powinien uzyskać klasę 2 według PN-EN 1026:2001, co najwyżej o jeden stopień niższą niż zadeklarowaną (uzyskaną) przed badaniem lecz nie niższą niż 2 – dla okien z urządzeniami rozszczelniającymi, 3 dla okien szczelnych.
  • Współczynnik infiltracji powietrza nie powinien być większy niż 0,3 m3/(hmdaPa2/3) – dla okien szczelnych  
Wodoszczelność Po badaniu wyrób powinien uzyskać klasę według PN-EN 1027:2001, co najwyżej o jeden stopień niższą niż zadeklarowaną (uzyskaną) przed badaniem lecz nie niższą niż 4A.  

Z tabeli wynika, że ITB uznaje pewne wartości ugięcia elementów konstrukcji za dopuszczalne. Oczywiście trzeba mieć przy tym na względzie, że Instrukcja 480 nie ma statusu przepisu prawa powszechnego. Nie mniej przy coraz powszechniejszym zjawisku trwałych odkształceń zabudowanych okien może stanowić pożyteczne źródło wiedzy zarówno dla inwestorów jak i wykonawców. Tabela jest również ciekawym uzupełnieniem naszego wcześniejszego artykułu pod tytułem „FENESTRA CURVA” .

Tajne przez poufne

Coraz więcej rzetelnej wiedzy z dziedziny techniki okiennej staje się dostępne dla inwestorów i architektów. Naszym zdaniem warto z niej korzystać, bo to nie tylko droga do dobrych okien, ale czasem także droga do całkiem pokaźnych oszczędności, znacznie większych i szybszych niż te w wyniku oszczędzania energii. Nic już na ten temat nie powiemy, bo mądrym i to wystarczy, a innym nawet więcej nie pomoże. Czasem tylko żal, że ciekawe i pod wieloma względami nowatorskie opracowania leżą gdzieś po bibliotekach kurząc się na półkach zamiast stawać się przedmiotem szerszych debat technicznych. Zaprezentowaliśmy dwa ciekawe fragmenty Instrukcji 480. Na tyle uzyskaliśmy zgodę. Szkoda. Naszym zdaniem brak promocji i taka nie wiadomo po co stosowana „tajna poufność” dobrych źródeł wiedzy, Polskich Norm albo Instrukcji ITB, sprawia, że podstawową cechą „najwyższej jakości” okna PVC jest nadal liczba komór. Póki to się nie zmieni czytelnikom pozostaje udać się po „banany” albo po instrukcje. Po co wcześniej - wybór należy do Was.

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?