Przewiń do artykułu

Okna PCV - terminologia w czterech językach

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

Czy wiesz czym różni się oszklenie stałe od okna stałego? Czy wiesz z jakich elementów składa się okno PCV? Jaka jest różnica pomiędzy szerokością światła ościeży, a szerokością ościeżnicy? Znajomość prawidłowej okiennej terminologii, to jedno z pierwszych zadań każdego nabywcy i sprzedawcy okien. Wchodząc w świat okien PCV warto poznać jego specyficzny język. Po co? Po to, by móc się dobrze i skutecznie porozumiewać. Po to, by pojęcie użyte w prezentacji, ofercie lub umowie miało to samo znaczenie dla nabywcy i sprzedawcy nawet wtedy gdy mówią różnymi językami.

Europa już dość dawno porozumiała się co do znaczenia okiennych pojęć, ustaliła, „co jest czym” w oknie PVC i przyjęła wspólny unijny słownik, zamykając go w ramy normy europejskiej PN-EN 12519:2007 „Okna i drzwi –Terminologia”. Poniżej, specjalnie dla naszych czytelników zaprezentujemy ten wielojęzyczny słownik okienny oraz przedstawimy grafiki ilustrujące prawidłowy sposób nazywania wymiarów i części składowych konstrukcji okiennych.

Okna, wykaz terminów polskich i odpowiadających im terminów w językach obcych

flaga Polski flaga Wielkiej Brytanii flaga Francji Flaga Niemiec
część oporowa ościeżnicy stop arrêt Anschlag
drzwi door porte Tür
drzwi balkonowe casement door porte-fenêtre Fenstertür
drzwi dwuskrzydłowe rozwierane double leaf door porte battante à deux vantaux Drehtür, zweiflügelig
drzwi dwuskrzydłowe wahadłowe double leaf double swing door porte va-et-vient à deux vantaux zweiflügelige Pendeltür/Schwingtür
drzwi dwustronnego działania, double action door porte va-et-vient Pendeltür
drzwi jednoskrzydłowe rozwierane single side-hung door porte battante à un vantail Drehtür
drzwi jednoskrzydłowe wahadłowe single leaf double swing door porte va-et-vient à un vantail einflügelige Pendeltür / Schwingtür
drzwi lewe left hand door porte ouvrant à gauche linksöffnende Tür
drzwi obrotowe prawe (trzy lub czteroskrzydłowe) right revolving door (three or four leaves) porte carrousel (à tambour) (à trois ou quatre vantaux) rechtsdrehende Karusselltür (drei oder vierflügelig)
drzwi płycinowe/skrzydło drzwiowe przeszklone Panelled door/glazed door leaf vantail de porte menuisee Füllungstür/verglastes Türblatt
drzwi (skrzydła) płytowe flush door (Ieaf) vantail de porte piane glattes Türblatt / Sperrtür
drzwi podwójne double door double porte Doppeltür
drzwi prawe right hand door porte ouvrant à droite rechtsöffnende Tür
drzwi przesuwne sliding door porte coulissante Schiebetür
drzwi przesuwno -składane centre fold door porte repliable Faltschiebetür/Harmonikatür
drzwi składane folding door porte accordeon Falttür
drzwi wewnętrzne internal door porte intérieure Innentür
drzwi zewnętrzne external door porte extérieure  Außentür
kierunek obrotu direction of rotation sens d'ouverture Drehrichtung
listwa maskująca architrave couvre-joint Deckleiste
listwa przyszybowa glazing bead parclose Glashalteleiste
listwa zasłaniająca architrave couvre-joint Deckleiste
łącznik subframe/coupling bar dormant de pose Blindstock
nadproże lintel linteau Sturz
nadproże ościeżnicy head traverse haute oberstes Rahmenteil
nadświetle fanlight imposte Oberlicht
nominalna szerokość otworu nominal opening width ouverture nominale (largeur) lichte Falzbreite
nominalna wysokość otworu nominal opening height ouverture nominale (hauteur) lichte Falzhöhe
okno window fenêtre Fenster
okno dachowe roof window fenêtre de toit Dachflächenfenster
okno jednoramowe single window fenêtre standard Einfachfenster
okno obrotowe vertical pivot casement fenêtre pivotante Wendefenster
okno odchylne otwierane na zewnątrz top-hung casement opening outwards fenêtre projetante Klappfenster
okno odchylne z osią przesuwną (typu włoskiego) sliding projecting, top-hung casement Italian style window fenêtre projetante, ( à visière simple), à axe coulissant, fenêtre à l'italienne Senkklappfenster
okno przechylne horizontal pivot casement fenêtre basculante Schwingfenster
okno przesuwne pionowo vertical sliding sash fenêtre à guillotine Vertikalschiebefenster
okno przesuwne poziomo horizontal sliding coulissants horizontaux Horizontalschiebefenster
okno przesuwne poziomo dwuskrzydłowe double horizontal sliding sash fenêtre coulissante à l'horizontale à deux vantaux Horizontalschiebefenster zweiflügelig
okno rozwierane jednoskrzydłowe otwierane do wewnątrz single side-hung casement, opening inwards fenêtre battante à un vantail, ouverture vers l'intérieur Drehfenster, einflügelig nach innen öffnend
okno rozwierane jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz single side-hung casement, opening outwards fenêtre battante à un vantail, ouverture vers l'extérieur Drehfenster, einflügelig nach außen öffnend
okno rozwierane z osią przesuwną, otwierane na zewnątrz sliding projecting, side-hung casement, open out fenêtre à visiere simple à axe vertical, overture vers l'extérieur Schiebedrehfenster nach aufsen öffnend
okno składane sliding folding window fenêtre accordeon Faltfenster
okno skrzynkowe double window double fenêtre monobloc Doppelfenster/ Kastenfenster
okno stałe fixed window fenêtre fixe fenster Flügelrahmen
okno uchylne bottom hung casement fenêtre à soufflet Kippfenster
okno uchylno-przesuwne, dwuskrzydłowe double tilting sliding sash fenêtre oscillo - coulissante Hebeschiebekipp-Fenster /Tür
okno uchylno-rozwierane tilt and turn fenêtre oscillo battante à un vantail Drehkippfenster
okno unoszono-przesuwne lifting sliding sash fenêtre coulissante à levage Hebeschiebe-Fenster / Tür
okno zespolone coupled window fenêtre à vantaux dédoublés Verbundfenster / Doppelfenster
okno żaluzjowe louvred window with intermediate axis fenêtre jalousie à lames orientables Lamellenfenster
oszklenie glazing vitrage Verglasung
oszklenie dolne sublight allège Unterlicht
oszklenie stałe fixed light chàssis fixe Festverglasung
ościeże reveal tableau/ébrasernent Leibung
ościeżnica frame dormant Rahmen / Zarge
ościeżnica drzwiowa door frame dormant de porte Türstock / Zarge
otwór opening - Öffnung
otwór ościeża structural opening baie lichtes Rohbaumaß (Wandöffnung)
podstawa wrębu szybowego glazing rebate platform (fond de) feuillure Glasfalzgrund
powierzchnia otwierająca opening face face d'ouverture Öffnunqsfläche
powierzchnia zamykająca closing face face de fermeture Schließfläche
próg sill traverse basse de dormant, pièce d'appui Blendrahmen, Unterstück, Sohlbank, Wetterschenkel
próg threshold seuil Schwelle
przylga rebate feuillure Falz
ramiak boczny skrzydła stile montant de rive d'ouvrant aufrechtes Flügel- Rahmenteil
ramiak dolny ościeżnicy sili traverse basse de dormant, pièce d'appui Blendrahmen - Unterstück, Sohlbank, Wetterschenkel
ramiak dolny skrzydła bottom rail traverse basse Unterstück des Flügelrahmens
ramiak górny ościeżnicy head traverse haute oberstes Rahmenteil
ramiak górny skrzydła toprail traverse haute Oberstück des Flügelrahmens
skrzydło bierne inactiv leaf vantail secondaire Standflügel
skrzydło czynne active leaf vantail de service Hauptflügel, Gehflügel
skrzydło drzwiowe door leaf vantail de porte Türblatt
skrzydło drzwiowe płycinowe/ przeszklone panelled/glazed door leaf vantail de porte menuisée Füllungstür/verglastes Türblatt
skrzydło drzwiowe płytowe flush door leaf vantail de porte plane glattes Türblatt
skrzydło okienne obracane casement vantail de fenêtre à frappe Drehflügel
skrzydło okienne przesuwne sash ventail coulissant Schiebeflügel
słupek dystansowy subframe/coupling bar dormant de pose Blindstock
słupek okienny mullion meneau Pfosten
stojak ościeżnicy jamb petit bois Sprosse
szczeblina glazing bar petit bois Sprosse
szerokość ościeżnicy frame width dormant hauteur Rahmen/ Stockaußenmaßbreite
szerokość otworu ościeża structural opening width baie largeur lichtes Rohbaumaß (Wandöffnung)
szerokość skrzydła drzwiowego lub okiennego leaf casement or sash width largeur du vantail Flügelbreite
szerokość światła ościeżnicy clear opening width passage en largeur lichte Öffnungsbreite
szerokość we wrębie ościeżnicy nominal opening width ouverture nominale (largeur) lichte Falzbreite
ślemię transom traverse intermédiaire Riegel/Kämpfer
światło ościeżnicy clear opening passage libre lichter Durchgang
wymiary modularne coordinating dimension dimension de coordination Baurichtmaß
wypełnienie infill remplissage Füllung
wypełnienie płytowe infill panel vitrage Verglasung
wysokość ościeżnicy frame height dormant targeur Rahmen/ Stockaußenmaßbreite
wysokość otworu ościeża structural opening height baie hauteur lichtes Rohbaurnaß (Wandöffnung)
wysokość ramiaka dolnego/progu sill/threshold height hauteur de traverse basse de dormant/ seuil Schwelle/Schwellenhöhe
wysokość skrzydła drzwiowego lub okiennego leaf casement or sash height hauteur du vantail Flügelhöhe
wysokość światła ościeżnicy clear opening height passage en hauteur lichte Öffnungshöhe
wysokość we wrębie ościeżnicy nominal opening height ouverture nominale (hauteur) lichte Falzhöhe
wysokość wrębu szybowego, glazing rebate upstand listel-batté Glasfalzhöhe
zespół drzwiowy door set bloc porte Türelement (von einem Anbieter)
zestaw drzwiowy door assembly bloc porte assemblé Türelement (von verschiedenen Anbietern)

Wymiary okien i otworów okiennych

W praktyce budowlanej, czytając projekt albo przepisy techniczno-budowlane często można spotkać się z różnymi pojęciami dotyczącymi wymiarów. Zestawienia stolarki znajdujące się w projektach podają wymiary otworów okiennych w świetle ościeży. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi liczony jest w świetle ościeżnic. Podobnie podawana jest minimalna wymagana szerokość drzwi wejściowych do budynków i pomieszczeń. W ofertach, sprzedawcy podają zazwyczaj wymiary wykonawcze okien, do czego służą im wymiary modularne, ewentualnie wymiary szerokości i wysokości ościeżnicy. Przy takim zróżnicowaniu docierających do inwestora informacji o wymiarach konstrukcji budynku i gotowych wyrobów budowlanych warto wiedzieć, co należy rozumieć pod konkretnymi pojęciami określającymi wymiary, aby nie popełnić błędu, którego efektem może być wykonanie okien zbyt małych albo zbyt dużych względem istniejących otworów ościeży.

Poniżej przedstawiamy dwa schematy rysunkowe, na których zaznaczono i nazwano podstawowe wymiary najczęściej stosowane przy opisie okien, drzwi i otworów okiennych.

Wymiary - szerokość
 A – szerokość światła ościeżnicy
B – szerokość skrzydła okiennego
C – nominalna szerokość otworu
C – szerokość we wrębie ościeżnicy
D – szerokość ościeżnicy
E – wymiary modularne
F – szerokość otworu ościeża
wymiary szerokość
Wymiary - wysokość
 G – wysokość światła ościeżnicy
H – wysokość skrzydła okiennego
I – nominalna wysokość otworu
I – wysokość we wrębie ościeżnicy
J – wysokość ościeżnicy
K – wymiary modularne
L – wysokość otworu ościeża
M – wysokość ramiaka dolnego/progu
wymiary wysokość

Elementy okien

Większość klasycznych konstrukcji okien i drzwi, w tym okien i drzwi z PCV składa się tych samych elementów. Prawie każdy spoglądając na proste w konstrukcji okno jednodzielne-jednoskrzydłowe powie, że składa się ono z dwóch elementów; ramy i skrzydła. To bardzo uproszczony opis okna. Tak naprawdę w oknie jednodzielnym-jednoskrzydłowym można wyróżnić aż 8 różnych elementów konstrukcyjnych i dodać dziewiąty jakim będzie nadproże. W normie PN-EN 12519:2007 opisano 13 elementów okna. Poniżej przedstawiamy schemat rysunkowy z zaznaczonymi elementami oraz wykorzystując nasz czterojęzyczny słownik terminologii okiennej podajemy pojęcia charakteryzujące wyodrębnione elementy okien z PCV.

Części okna
1 nadproże lintel linteau Sturz
2 ramiak górny ościeżnicy head traverse haute oberstes Rahmenteil
3 nadświetle fanlight imposte Oberlicht
4 ślemię transom traverse intermédiaire Riegel/Kämpfer
5 ramiak górny skrzydła toprail traverse haute Oberstück des Flügelrahmens
6 stojak ościeżnicy jamb petit bois Sprosse
7 skrzydło okienne window leaf ventaile de fenêtre Fensterflügel
8 szczeblina glazing bar etit bois Sprosse
9 ramiak boczny skrzydła stile montant de rive d'ouvrant aufrechtes Flügel- Rahmenteil
10 ramiak dolny skrzydła bottom rail traverse basse Unterstück des Flügelrahmens
11 słupek okienny mullion meneau Pfosten
12 oszklenie dolne sublight allège Unterlicht
13 ramiak dolny ościeżnicy/próg sili traverse basse de dormant, pièce d'appui Blendrahmen - Unterstück, Sohlbank, Wetterschenkel

W tym krótkim artykule nie sposób przedstawić wszystkich interesujących zagadnień objętych zakresem normy PN-EN 12519:2007. Niektóre z nich wydają się jednak na tyle istotne z punktu widzenia każdego inwestora i sprzedawcy, że z pewnością wrócimy do nich w kolejnych publikacjach na naszej stronie. Zanim to nastąpi, warto, aby czytelnicy naszego vortalu już teraz zapamiętali, że istnieje norma europejska zawierająca pożyteczne definicje i odwoływali się do niej w razie jakichkolwiek problemów związanych z okienną terminologią.

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?