Przewiń do artykułu

„OKNOPLAST Platinium Evolution2. Za, a nawet przeciw.” - polemika P.P. OKNOPLAST-Kraków sp. z o.o.

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

Drogi Panie Redaktorze,

Jesteśmy zaszczyceni, że był Pan łaskaw poświęcić naszej Firmie tak obszerny artykuł zadając sobie równocześnie trud próby dotarcia do różnych danych i materiałów. Trochę szkoda, że zabrakło w nim podstaw rzetelności dziennikarskiej oraz podpisu autora, bo efekt ma niestety posmak anonimu pisanego w pośpiechu na zlecenie przestraszonej nowością konkurencji.

norma 12608 grubość ścianek profili
norma 12608 grubość ścianek profili

Dla Pana informacji: klasa A profilu definiowana przez normę PN-EN 12608 (tabela poniżej) określa klasę wyłącznie na podstawie grubości ścianek, nie mówiąc nic na temat ich rozłożenia. Szkoda, że nie zadał Pan sobie wysiłku sprawdzenia tego u źródeł – trochę w oczach czytelników z branży się niestety ośmieszając. Szczególnie kuriozalne jest, że sam portal oknotest.pl pisze na swojej stronie: „Norma PN-EN 12608:2004 nie ustala ani minimalnej, ani maksymalnej wielkości poszczególnych komór kształtowników okiennych pozostawiając w tym względzie całkowitą swobodę konstruktorom”… VEKA w swoich materiałach opisuje różne cechy systemu Perfectline 70, w tym również odległości ścianek, ale to nie VEKA definiuje klasy tylko europejska norma! Natomiast system Platinium Evolution2 jest niezależnym autorskim projektem Działu Badań i Rozwoju firmy Oknoplast, posiadającym swoje unikalne cechy oraz własne badania.

Drugi pseudo-argument o naszej rzekomej nierzetelności już tylko pogrąża autora. Nie jest tajemnicą, że badania systemów okiennych wykonuje się najpierw poprzez obliczenia, próby w różnych laboratoriach, a dopiero na końcu potwierdza wyniki w notyfikowanym instytucie. Przy czym w przypadku ift Rosenhaim od samego testu do otrzymania dokumentacji faktycznie upływa nieraz kilka tygodni, co nie oznacza, że zleceniodawca nie zna wcześniej wyników tych badań.

świadectwo badań OKNOPLAST Platinum Eveloution2
świadectwo badań OKNOPLAST Platinum Eveloution2

Dla Pana wewnętrznego spokoju załączam poniżej otrzymany właśnie certyfikat z wartością Uf=1,2. Biorąc pod uwagę, że okno referencyjne Platinium posiadało współczynnik przenikania ciepła na poziomie Uw=1,3, a okno Platinium Evolution2 posiada tę wartość na poziomie Uw=1,0 już w wersji podstawowej - jest to naszym zdaniem zasadnicza różnica dla Klienta. (Oba zresztą wyniki znacząco przewyższają polskie wymagania…) Przy okazji rzetelności proszę o nie umieszczanie w „rankingu” produktów naszej Firmy bez oceny kompletu danych, co jest oczywistą i jawną manipulacją czytelnika.

Na koniec osobisty komentarz: Błędy merytoryczne i nierzetelność zdarzają się każdemu, ale nieco zabawna wydaje się podjęta przez autora próba kąśliwej oceny design-u i cech technicznych okna Platinium, które jest od 3 lat naszym sztandarowym produktem, a jego sprzedaż przekroczyła znacząco 250 000 sztuk. Nie znam w naszym kraju autorskiego projektu rodzimego producenta stolarki o porównywalnym sukcesie, więc może trochę więcej pokory Panie Redaktorze… Przyda się też nieco wiedzy marketingowej, gdyż sprowadzenie naszego hasła wyłącznie do szukania różnic w produktach, przypomina mi nieco naukowy wywód, że po wypiciu Red Bulla wcale nie wyrastają skrzydła.

Bardzo proszę o umieszczenie tego pisma jako naszej odpowiedzi pod tekstem „OKNOPLAST Platinium Evolution2. Za, a nawet przeciw.” Życzę w przyszłości anonimowemu autorowi oraz całemu portalowi więcej profesjonalizmu oraz zajęcia pozycji na rynku mediów porównywalnej z naszą w branży okiennej w Europie.

Piotr Komala
V-ce Prezes Zarządu OKNOPLAST
Kraków, 07.10.2010

„OKNOPLAST Platinium Evolution2. Za, a nawet przeciw.” – replika autora

Szanowny Panie Prezesie,

dziękuję za zajęcie stanowiska w sprawie treści artykułu „OKNOPLAST Platinium Evolution2. Za, a nawet przeciw.” O ile Pan i Firma czuliście się zaszczyceni poświęconym czasem i uwagą, to ja czuję się zażenowany poziomem Pańskiej polemiki. Żałuję, że zamiast przeznaczyć czas oraz miejsce na rzeczowe kontrargumenty poparte dowodami, skoncentrował się Pan głównie na serwowaniu czytelnikom kolejnych sofizmatów1 wspieranych argumentacją ad personam2. Szkoda że źle pojmowana ambicja przysłoniła Panu intencje przyświecające tej publikacji chyba, że faktycznie nie wiele pojął Pan z tego o czym pisałem w artykule i dlaczego on w ogóle powstał, wtedy co innego. Jednocześnie, to śmieszne, a zarazem tragiczne, że niezależny głos i spojrzenie na działalność firmy Oknoplast-Kraków sp. z o.o. ma dla członka jej zarządu posmak spisku konkurencji. Sam nie wiem jak to ocenić. Jakaś spiskowa epidemia wśród Prezesów? Wszak, nie jest Pan pierwszym doszukującym się wszędzie układów i spisku. Własne doświadczenia z prób rozgrywania mediów w walce konkurencyjnej? Drobna genetyczna wada kubeczków smakowych3? Jak to jest z tym Pańskim posmakiem Panie Prezesie?

Wróćmy jednak do treści Pańskiej odpowiedzi i skoncentrujmy na argumentacji w poszczególnych poruszonych kwestiach. Na początek „klasa A”.

Na podstawie fragmentów tekstów zawartych na stronach internetowych Oknoplast-Kraków sp. z o.o. i Veka Polska Sp. z o.o. postawiłem następujące dwa pytania: „…jak to jest naprawdę z odległością pomiędzy komorami wewnętrznymi w kształtownikach klasy „A”? Musi być ponad 5 mm odległości, czy nie musi?”.

Początek Pańskiej odpowiedź brzmi następująco:

„klasa A profilu definiowana przez normę PN-EN 12608 […] określa klasę wyłącznie na podstawie grubości ścianek, nie mówiąc nic na temat ich rozłożenia”.

Brawo Panie Prezesie, jest dokładnie tak jak Pan napisał. Szkoda, że zaraz potem następuje atak na mnie i vortal, a brakuje Panu ikry, by wprost napisać, że Veka Sp. z o.o. podawała (i chyba nadal podaje) na swojej stronie internetowej błędne informacje na temat cech kształtowników klasy A. Czyżby to Panu, zwolennikowi rzetelności, wcale nie przeszkadzało?

Veka Perfectline
Veka Perfectline

W dalszej części polemiki podnosi Pan jednym tchem kwestię własności systemu kształtowników Platinium Evolution2, sposobu prowadzenia badań kształtowników i okien oraz próbuje przywrócić mi wewnętrzny spokój. Trzy różne zagadnienia, dwa razy brak dowodów i trzy razy kulą w płot Panie Prezesie.

Zacznijmy od własności systemu Platinium Evolution2 i wewnętrznego spokoju, pisze Pan tak:

„Platinium Evolution2 jest niezależnym autorskim projektem Działu Badań i Rozwoju firmy Oknoplast, posiadającym swoje unikalne cechy oraz własne badania[…]Dla Pana wewnętrznego spokoju załączam poniżej otrzymany właśnie certyfikat z wartością Uf=1,2.”

Poniżej fragment otrzymanego od Pana certyfikatu:

świadectwo badań Platinum Evolution
świadectwo badań Platinum Evolution

Panie Prezesie, nie jestem germanistą, ale z tego dokumentu wynika, że badania kształtowników Platinium Evolution2 zleciła niemiecka firma, Spółka Akcyjna VEKA z siedzibą Sendenhorst. Uważa Pan, że ten dokument, to najlepszy dowód na potwierdzenie własności i posiadania praw do systemu przez Oknoplast-Kraków Sp. z o.o.? Według mnie, spróbował Pan udowodnić że Nowak, nazywa się Nowak, ponieważ posiada dowód osobisty na nazwisko Kowalski. Gratuluję pomysłowości!

A co do wewnętrznego spokoju, to niech mi Pan wierzy, zawsze z największym uznaniem odnosiłem się do osiągnięć technicznych firmy VEKA i z największym zaufaniem do dokumentów z IFT Rosenheim, dlatego tym razem, to ja dla Pańskiego spokoju potwierdzam, że w badaniach zleconych przez VEKA AG, dla badanego złożenia kształtowników okiennych o nazwie Platinium Evolution2 ustalono współczynnik przenikania ciepła Uf = 1,2 W/(m2*K). Pozwolę sobie tylko zapytać kiedy mogę otrzymać od Pana podobne wyniki badań zleconych przez Oknoplast-Kraków Sp. z o.o. dla kształtowników Platinium Evolution2, których Spółka jest właścicielem?

Obnażając moją niewiedzę w sprawie badań kształtowników i okien pisze Pan tak:

„Nie jest tajemnicą, że badania systemów okiennych wykonuje się najpierw poprzez obliczenia, próby w różnych laboratoriach, a dopiero na końcu potwierdza wyniki w notyfikowanym instytucie.”

Panie Prezesie przecież, tu nie o moją wiedzę o procedurach badawczych idzie, a o Pańską i o możliwe konsekwencje ewentualnej niewiedzy. Zacznijmy zatem od początku i po kolei:

 1. Dla większości nabywców okien, a i sporej części ludzi z branży okiennej, problematyka badań kształtowników okiennych i okien jest tajemnicą i to wielką.
 2. Nie bada się systemów okiennych! Badać można pojedyncze kształtowniki okienne lub ich konkretne złożenia.
 3. Badania kształtowników okiennych rządzą się całkiem innymi zasadami niż badania gotowych konstrukcji okiennych, określane są przez całkowicie różne normy badawcze i klasyfikacyjne, dlatego też nie powinno się ich wkładać razem tak ad hoc4 do jednego worka pod nazwą „badania”.
 4. Niewiele właściwości kształtowników okiennych i okien ustala się w drodze obliczeń, a każdy kto coś na ten temat wie, wie również o tym, że dla każdej właściwości, która może być ustalona w drodze obliczeń istnieje alternatywna zdecydowanie dokładniejsza metodologia badań empirycznych5 umożliwiająca później nieco łatwiejsze przenoszenie wyników badań.
 5. Nikt nie zabrania producentom kształtowników okiennych i okien prowadzenia obliczeń i prób w różnych laboratoriach cokolwiek to dla Pana znaczy. Jednak producent okien nie będąc w posiadaniu wyników badań wykonanych w notyfikowanym laboratorium nie może w sposób zgodny z przepisami:
  1. dokonać oceny zgodności wyrobu według systemu 3 oceny zgodności,
  2. wystawić deklaracji zgodności EC,
  3. oznakować wyrobu oznakowaniem CE,
  4. wprowadzić wyrobu do obrotu,

tak więc o ile wykonywanie obliczeń i prób w różnych laboratoriach, to Pańska sprawa, reklama i ewentualne wprowadzanie do obrotu wyrobów bez posiadania badań z notyfikowanego laboratorium już nie do końca.

 1. W artykule w żaden sposób nie przesądzam, czy Pańska firma w dniu rozpoczęcia kampanii promocyjnej Platinium Evolution2 była w posiadaniu takich badań, czy też nie była, ale dość znamienne są wypowiedzi Pańskich podwładnych, którzy w swej korespondencji stwierdzali brak posiadania wyników badań nadających się do publikacji albo oczekiwali ich uwiarygodnienia. Zastanawia mnie tylko, czy jest jakikolwiek powód, by tak pisać będąc w posiadaniu wyników badań z notyfikowanego laboratorium?
 2. Jak w tym kontekście wyglądają i na ile są wiarygodne opisywane w promocji, a także w treści Pańskiej polemiki niektóre właściwości kształtowników i okien Platinium Evolution2 niech zdecydują czytelnicy.

Panie Prezesie, już kończę. Pozostało zaledwie parę drobiazgów w Pańskim osobistym komentarzu. Zacząć wypada od stwierdzenia: „Błędy merytoryczne i nierzetelność zdarzają się każdemu…”. Słusznie, wiceprezesom też, a może nawet szczególnie.

Dalej pisze Pan:

…nieco zabawna wydaje się podjęta przez autora próba kąśliwej oceny design-u i cech technicznych okna Platinium, które jest od 3 lat naszym sztandarowym produktem, a jego sprzedaż przekroczyła znacząco 250 000 sztuk. Nie znam w naszym kraju autorskiego projektu rodzimego producenta stolarki o porównywalnym sukcesie, więc może trochę więcej pokory Panie Redaktorze… .

Wydaje mi się, że nie tylko kubeczki smakowe Panu szwankują, ale i ze wzrokiem coś nie tęgo. Zdaje się Pan nie dostrzegać istnienia na rynku choćby takich marek jak GL SYSTEM i DRUTEX, AVANTGARDE i DOBROPLAST, RYVEN i PLASTIMET. Wszystkie wymienione przeze mnie systemy, to w takim samym stopniu rodzime projekty producentów okien jak i ten Oknoplastu-Kraków, a może i bardziej. Co więcej, jeśli według Pana jedynie wielkość sprzedaży jest miarą doskonałości, to jestem przekonany, że w ciągu ostatnich trzech lat wielkość sprzedaży okien przynajmniej przez DRUTEX i DOBROPLAST z pewnością dorównuje tej podanej przez Pana, a bardzo możliwe, że bije ją na głowę przy zdecydowanie mniejszych nakładach na promocję. Jak Pan widzi epatowanie wielkością sprzedaży jest kiepską drogą do potwierdzania „wyjątkowości”, o którą nie szczędząc środków tak zabiegacie. Tak przy okazji w kwestii różnych porównań Panie Prezesie, niech Pan zerknie na stronę internetową firmy DRUTEX i sprawdzi ile na niej dostępnych jest wyników badań okien, a ile na stronie Oknoplast-Kraków Sp. z o.o. . Wnioski zostawiam Panu i zarządowi Pańskiej firmy. Może gdyby czasem pójść śladem konkurencji nie byłoby okazji do „kąśliwych ocen” i promocyjnych falstartów.

Zgodnie z Pańską wolą tekst polemiki zostanie zamieszczony tuż obok artykułu, którego ona dotyczy, a co do dalszych Pańskich życzeń, dziękuję, profesjonalizmu nigdy dosyć i zawsze jest lepszy od zwykłej megalomanii6, a małe jest piękne.

Andrzej Błaszczyk
autor artykułu: „OKNOPLAST Platinium Evolution2. Za, a nawet przeciw.”

1 Sofizmat (z gr. "sophisma" - wybieg, wykręt) czyli sztuka "wykręcania kota ogonem". (def. Wikipedia)

2 Argumentum ad personam (łac. argument skierowany do osoby) – pozamerytoryczny sposób argumentowania w którym dyskutant porzuca właściwy spór i zaczyna opisywać faktyczne lub rzekome cechy swego przeciwnika, nie przebierając przy tym w słowach. (def. Wikipedia)

3 Kubki smakowe - zbiorowiska receptorów smaku [...]Wrażliwość na różne smaki, zwłaszcza gorzki i słodki jest uwarunkowana genetycznie... . (def. Wikipedia)

4 Ad hoc (łac.: do tego) - łaciński zwrot występujący w sformułowaniu: działanie ad hoc. Działanie ad hoc oznacza działanie podejmowane doraźnie, dla zrealizowania określonego celu, tymczasowo. (def. Wikipedia)

5 Empiryczny – doświadczalny (def. Wikisłownik)

6 Megalomania - skupienie na własnej doskonałości, samozadowoleniu oraz świadomości własnej wartości, znaczenia i możliwości. Pojęciem tym określa się potocznie zawyżoną nieprawidłową samoocenę, ale także system urojeń, tzw. urojenia wielkościowe... (def. Wikipedia)

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?