VETREX. Lepsze okna w mieście.

10.11.2010
Udostępnij

Jesteś z miasta? No to z pewnością wiesz, co znaczy „wielkomiejski zgiełk”. Auta warczą, tramwaje zgrzytają, dzieci na osiedlowych placach zabaw i boiskach produkują taką ilość decybeli jak F – 16. Od rana do nocy. Jesteś z miasta? No to z pewnością wiesz, co znaczy kwit z Twojej spółdzielni mieszkaniowej z „rozliczeniem ciepła”. Trzeba płacić. Jesteś z miasta i nie masz gdzie uciekać? Musisz koniecznie pomyśleć jak ograniczyć wpływ miejskich niedogodności na Twoje codzienne bytowanie. Musisz coś z tym zrobić i… . Postanawiasz wymienić okna. Tylko gdzie znaleźć takie, które na pewno ograniczą jednocześnie hałas i wysokość rachunków za ogrzewanie? Nie wiesz? To czytaj dalej. Będzie o tym gdzie i o tym, że na pewno i jak zwykle o tym, że są na to dowody!

Komponenty i standardy

Różnego rodzaju fora internetowe, na których istnieją wątki budowlane i okienne, a także nasza skrzynka pocztowa zasypywane są postami z pytaniem inwestorów: „Buduję dom, szykuję remont mieszkania - jakie wybrać okna?” To fakt.

Strony internetowe producentów i sprzedawców okien pełne są opisów i parametrów technicznych kształtowników okiennych, szyb zespolonych, okuć obwiedniowych. Opisów okien jakie z tych komponentów powstają brak. To kolejny fakt.

Prawie każda rozmowa ze sprzedawcą okien w salonie, rozpoczyna się od opowieści o budowie profili okiennych, szyb zespolonych, uszczelek i „ciepłych ramek”. Informacji o tym jaki jest finalny efekt poskładania tych elementów w jednej konstrukcji okiennej brak. To też fakt. O czym to świadczy?

To świadczy po pierwsze o tym, że ani sprzedawcy, ani inwestorzy nie wiążą ze sobą właściwości okien z ich późniejszym zastosowaniem. Po drugie, o tym, że na rynku brak ofert na okna o konkretnym przeznaczeniu i określonym poziomie właściwości. Brak standardów. Co rozumiem „standardy”? To okna, które dzięki zastosowaniu określonych komponentów posiadają pewien zestaw zbadanych właściwości. Zestaw właściwości okien powinien odpowiadać przewidywanemu przez producentów zastosowaniu tych okien w określonych obiektach budowlanych. Trzeba jaśniej?

No to może tak. Mamy nieustający festiwal okien energooszczędnych. Producenci za wszelką cenę próbują wykazać, że ich wyroby posiadają jak najniższy współczynnik przenikania ciepła. Czy to źle? Może nie źle, ale stanowczo za mało! Ta jedna, często nie potwierdzona badaniami, właściwość okna, to stanowczo za mało, by o takim oknie powiedzieć, że jest uniwersalne i może być stosowane w każdym obiekcie. To również za mało, aby o nim powiedzieć, że ma konkretne zastosowanie. Przykład?

Po co w secesyjnej XIX wiecznej kamienicy w centrum miasta okno o przenikalności cieplnej Uw = 0,8? Po nic.

To nie miejsce dla takich okien chyba, że cała kamienica kiedyś zostanie przebudowana tak, aby „skonsumować” ewentualne pożytki z energetycznej pasywności stolarki okiennej. Mając na uwadze położenie takiej kamienicy, czy nie lepiej zastosować okna o jednocześnie podwyższonej izolacyjności akustycznej i dobrej izolacyjności cieplnej? Lepiej! Tylko konia z rzędem temu, kto znajdzie na rynku okien PVC producenta, który takie okno skonstruował, przebadał i uczynił z niego jeden ze standardowych modeli w swojej ofercie.

promocja
promocja

Wszędzie dostępne są składaki. Niby, że jak zastosować to i to, to otrzymamy tamto i siamto, tak mówią sprzedawcy. Po zakupie weryfikacja tych „składakowych” obietnic przez kupującego jest właściwie niemożliwa. Dlatego przydałyby się na rynku oferty okien „standardowych”, gdzie poziom określonych właściwości byłby wcześniej ustalony w badaniach, a ich przeznaczenie określone nieco bardziej precyzyjnie niż, „przeznaczone do obiektów budownictwa mieszkaniowego”.

VETREX – standard „Citiline”

Perfectline, to jeden z systemów okiennych firmy VEKA. W aktualnej ofercie kształtowników okiennych, system Prefectline, to taki „mocny średniak”. Klasyczna pięcikomorówka AD (bez uszczelnienia środkowego), z której można między innymi tworzyć proste konstrukcje jednoramowe, dwupłaszczyznowe, w których zewnętrzne powierzchnie kształtowników z PVC są niezlicowane (nie leżą w jednej płaszczyźnie). Jak to wygląda? Tak jak na poniższych schematach.

Veka Perfectline złożenie
Veka Perfectline złożenie
Veka Perfectline złożenie
Veka Perfectline złożenie

Firma VETREX z Rokitek postanowiła „ożenić” klasyczne kształtowniki Perfectline z dwukomorową szybą zespoloną o złożeniu szyb 8/12/4/12/4 z przestrzenią międzyszybową wypełnioną mieszaniną powietrza i argonu oraz ramką dystansową niemieckiej firmy Technoform Glass Insulation GmbH TGI®-Spacer przeznaczoną do budowy ciepłej krawędzi szyb zespolonych. Całkowita grubość pakietu szyby 40mm, współczynnik przenikalności cieplnej Ug = 0,7 W/(m2*K), ważony współczynnik izolacyjności akustycznej Rw = 37(-2,-7) dB. Co z tego wynikło?

To sprawdzono w badaniach. Skonfigurowane z wyżej opisanych komponentów jedno i wielodzielne konstrukcje okienne zostały poddane badaniom wstępnym pełnym (ITT) w notyfikowanym Laboratorium Techniki Budowlanej w Dąbrowie Górniczej. Poniżej zaprezentujemy fragmenty raportu z badań odnoszące się do dwóch właściwości badanych okien, przenikalności cieplnej i izolacyjności akustycznej. Dlaczego akurat do tych? Bo naszym zdaniem firmie VETREX udało się osiągnąć wyniki, którymi powinni się już zainteresować mieszkańcy wielkomiejskich osiedli mieszkaniowych, wspólnoty mieszkaniowe, lokatorzy kamienic w centrach miast i przede wszystkim deweloperzy, którym oprócz zysku, zależy również na dobrej opinii.

Z połączenia klasycznej Veki z nieklasycznym pakietem szkła zespolonego wyszły okna, które naszym zdaniem nadają się do wszelkich inwestycji związanych z wymianą okien w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych położonych na terenach obciążonych hałasem o średnim natężeniu. Okna nie tylko o podwyższonej izolacyjności akustycznej, ale jednocześnie o bardzo przyzwoitym współczynniku przenikaniu ciepła. Na własny użytek nazwaliśmy je „oknami dla mieszczucha”, ale jak ktoś nie lubi słowa „mieszczuch” może je nazywać z angielska na przykład „Citiline”. Czyż to nie jest dobra nazwa dla „miejskiej” linii okien firmy Vetrex?

„Okna dla mieszczucha” – przenikalność cieplna

Osiedla mieszkaniowe, to tysiące budynków, setki tysięcy mieszkań i miliony okien. Większość z nich nadaje się do wymiany i większość z nich podobna jest do siebie wymiarowo jak dwie krople wody, bo były produkowane w oparciu o schematy wymiarowe i wymagania określone w "Albumie typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego". Stąd też nazwa tych okien, okna typowe. Typowe okna, w typowych blokach budowanych na obrzeżach miast w czasach gdy samochód to był luksus, a energia cieplna kosztowała tyle… . Tyle co nic, więc walką z hałasem i oszczędnościami energii nikt sobie głowy specjalnie nie zawracał. Czasy się zmieniły, ceny energii się zmieniły, poziom hałasu się zmienił, a zimne typowe okna trwają w zimnych betonowych ścianach.

Tym, którzy w najbliższym czasie planują zmienić ten stan rzeczy przedstawiamy poniżej fragmenty sprawozdania LTB z badań nr 350/B-2010, w których notyfikowane laboratorium w drodze obliczeń ustaliło przenikalność cieplną dla okien jedno, dwu, trzy i czterodzielnych. Prezentujemy dwie tabele, w których określono współczynniki przenikania ciepła dla okien jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych. Dlaczego tylko dwie i akurat te? Ponieważ zdecydowana większość okien typowych, które będą podlegać wymianie, to właśnie tego typu konstrukcje. W tabelach podana jest szerokość i wysokość okna oraz ustalony dla takiej konstrukcji współczynnik przenikania ciepła okna „Uw”. Dla ułatwienia czytelnikom odczytu danych z tabeli, wymiary okien najbardziej zbliżone do dokładnych wymiarów okien typowych zaznaczyliśmy czerwonymi ramkami.

Veka Perfectline przenikalność cieplna
Veka Perfectline przenikalność cieplna
Veka Perfectline przenikalność cieplna
Veka Perfectline przenikalność cieplna

Obie powyższe tabele pokazują wprost, że firmie VETREX udało się stworzyć konstrukcje okien lub drzwi balkonowych bez poprzeczek w skrzydłach, które w obrębie wymiarów tzw. okien typowych charakteryzują się współczynnikiem przenikania ciepła w przedziale Uw od 1,3 W/(m2*K), do Uw 1,1 W/(m2*K). Uzyskany w badaniach wynik przenikalności cieplnej dla opisywanych konstrukcji okiennych pozwala bez wątpliwości stwierdzić, że w stosunku do istniejącej starej, z reguły drewnianej stolarki okiennej, następuje obniżenie współczynnika przenikania ciepła o minimum 100%, a w stosunku do dopuszczonej aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła, przenikalność cieplna badanych okien jest lepsza o około 38%.

„Okna dla mieszczucha” – izolacyjność akustyczna

O roli okien w walce z hałasem pisaliśmy już wielokrotnie. Czytelnikom zainteresowanym tymi zagadnieniami polecamy lekturę artykułów „Zabij hałas oknem” oraz „Izolacyjność akustyczna okien. Podstawy” . Teraz bez wdawania się w teoretyczne rozważania przedstawiamy poniżej kolejny fragment raportu z badań okien firmy VETREX odnoszący się do uzyskanych w badaniach wyników izolacyjności akustycznej przy zastosowaniu opisanego wcześniej pakietu szyby zepspolonej.

veka perfectline izolacja akustyczna
Veka perfectline izolacja akustyczna

Jak widać, wyniki izolacyjności akustycznej okien podane w tabeli mają bezpośredni związek z ich powierzchnią. Czytelnicy planujący wymianę starych drewnianych okien typowych mogą teraz bez problemu, przy wykorzystaniu wszystkich zaprezentowanych w artykule tabel, poznać wcześniej zarówno współczynnik przenikania ciepła jak i izolacyjność akustyczną nowych okien. Jak to zrobić? Pokażemy to na przykładzie najpopularniejszego okna typowego, czyli dwudzielnego (dwuskrzydłowego) okna O34/O35 o wymiarach szerokość (B) = 1465 mm, wysokość (H) 1435 mm.

W tabeli przenikalności cieplnej dla okien dwudzielnych odszukujemy wymiary okna najbardziej zbliżone do podanych wyżej wymiarów rzeczywistych. Wybieramy okno o szerokości (B) = 1,5 m i wysokości (H) 1,4 m. Współczynnik przenikania ciepła dla takiego okna ma wartość Uw = 1,2 W/(m2*K). Powierzchnia okna O34, to 1,465 m * 1,435 m = 2,1 m2. W tabeli izolacyjności akustycznej odszukujemy ważony współczynnik izolacyjności akustycznej Rw(C,Ctr) dB dla okien w takim przedziale. Jeśli powierzchnia F okna jest mniejsza od 2,7 m2 , a dla okna O34 ten warunek jest spełniony, to ważony współczynnik izolacyjności akustycznej dla niego wynosi Rw = 36(-1,-5) dB. Czytelnicy, którzy są po lekturze artykułu „Zabij hałas oknem” wiedzą już, że izolacyjność akustyczna właściwa RA2 dla naszego okna O34, wynosi 31 dB. O taką właśnie wartość obniży się poziom irytującego nas hałasu ulicznego.

VETREX – PRO QUALITY

Nie wiemy, czy działanie firmy VETREX jest jednorazowe, czy też firma wybrała właśnie taką drogę rozwoju produktów. Chcielibyśmy wierzyć, że każda nowa konstrukcja okienna będzie wprowadzana na rynek w ten sposób. Dlaczego? Ponieważ, jest to właściwa droga do budowania wzajemnego zaufania pomiędzy producentami okien, a ich nabywcami. To tak jakby firma mówiła klientom: „Nie sprzedajemy Wam byle czego. Nasz produkt ma określone właściwości i przeznaczenie. Sprawdziliśmy to w badaniach i możemy to wykazać. Zapytaj naszych konkurentów czy mogą zrobić to samo”. Taki sposób konstruowania rynkowej oferty i komunikowania się z nabywcami okien uważamy od zawsze za ten najwłaściwszy.

Dobry, sprawdzony produkt w ofercie producenta, którego organizacja zorientowana jest na klienta, to jest właśnie działanie PRO QUALITY. W ciągu niespełna dwóch ostatnich miesięcy VETREX najpierw udowodnił, że potrzeby i oczekiwania konsumentów nie są mu obce, o czym pisaliśmy w artykule „Vetrex i Eco-Okna. Biało na czarnym, czarno na białym”, teraz przedstawił dobry, sprawdzony wyrób. Tak właśnie zostaje się liderem jedynego w swoim rodzaju rankingu PRO QUALITY, w którym nie ma żadnych opłat wstępnych i następnych. Nie ma też żadnych specjalnych nagród, czy orderów, a jedynym wyróżnieniem dla firm jest na razie zwykła satysfakcja z naprawdę dobrze wykonanej pracy, no i oczywiście pozycja w rankingowej tabeli.

Do tej satysfakcji i pozycji dokładamy jeszcze naszą rekomendację kierowaną do „mieszczuchów-inwestorów”. Szukacie okien do waszych mieszkań? Dzwońcie do Rokitek i żądajcie oferty na okna takie jak opisane w tym artykule, bo to dobre i sprawdzone okna! A firmie VETREX dziękując za dobrowolny udział w rankingu, mówimy parafrazując właściciela filipińskiej choroby… . Idźcie tą drogą!

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.80 / 5.00
Thermofasada Veka Perfectline
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Monolit Active
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
AdamS Wicona Wicline 75
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
Plastbud Skyline
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Urzędowski System HS
drzwi unoszono-przesuwne HST drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Termo Profil HST 85 Aluplast
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne