Reklamacja na pękające szyby

15.09.2022
Udostępnij

Producenci ścigają się na udzielanie nabywcom okien coraz dłuższych okresów ochrony gwarancyjnej, a nabywcy naiwnie wierzą, że ta długość okresu ochrony ma dla nich podstawowe znaczenie. Prawdą jest, że nabywcom okien przysługują odpowiednie środki ochrony z tytułu udzielonej gwarancji jakości albo rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Nieprawdą, a raczej błędnym przekonaniem konsumentów jest, że mogą z nich korzystać zawsze, wszędzie i bez żadnych ograniczeń. Jednym z przypadków, w którym boleśnie albo raczej kosztownie można doświadczyć ograniczeń w działaniu środków ochrony konsumentów są reklamacje na szyby, które rzekomo „same pękają”.

W tym odcinku mówimy o tym kiedy gwarant albo sprzedawca mogą reklamację na pękniętą szybę odrzucić, a kiedy takie odrzucenie reklamacji nie powinno mieć miejsca i można przenieść spór przed sąd powszechny. Wiecie już, że pękanie standardowych szyb, niewzmacnianych termicznie, pod wpływem nagłych zmian albo różnic temperatur nie jest czymś nadzwyczajnym i może się przydarzyć w każdej chwili, dlatego warto obejrzeć ten „reklamacyjny” odcinek video-poradnika OKNORADA.

A za tydzień hit! Zaskakująca odpowiedź na pytanie: „Jaki sposób montażu jest najlepszy?”

Znajdziecie nas na YouTubeSpotifyInstagramie oraz stronie internetowej oknorada.pl.

Zobacz także
Popularne