Regulamin katalogu firm OKNOTEST.PL

21.08.2014
Udostępnij

Katalog  firm OKNOTEST.PL

15 października 2014 katalog firm uzyskał nowe funkcjonalności. Każda z firm może zaprezentować pełny profil działalności oraz cały asortyment sprzedaży, w szczegółowym podziale na branże i produkty. Taki sposób prezentacji ułatwi użytkownikom, czytelnikom vortalu OKNOTEST.PL precyzyjne odnajdowanie partnerów do realizacji okiennych inwestycji, a przy okazji staje się realnym wsparciem dla budowy wizerunku marki.

Sposób prezentacji oferty uzależniony jest od wyboru typu wpisu w katalogu. Ze względu na sposób prezentacji wpisy dzielą się na bezpłatne i płatne.

Typy wpisów

 Podstawowy
0.00 
brutto/rok
Standardowy
369.00 
brutto/rok
Zaawansowany
738.00 
brutto/rok
Indywidualny
cena ustalana indywidualnie
Dane teleadresowe Tak Tak Tak Tak
Logo Tak Tak Tak Tak
Branże / zakres usług Do 3 Do 6 Bez ograniczeń Ustalenia
indywidualne
Profile działalności Do 3 Do 4 Bez ograniczeń Ustalenia
indywidualne
Formularz kontaktowy Nie Tak Tak Tak
Oznaczenie na mapach Google Nie Tak Tak Tak
Wyróżnienie wpisu Nie Tak Tak Tak
Pierwszeństwo wyświetlania Nie Tak Tak Tak
Sieć sprzedaży Nie Do 8 punktów Do 48 punktów Ustalenia
indywidualne
Oferta Nie Nie Do 12 produktów Ustalenia
indywidualne
Aktualności Nie Nie Do 24 aktualności Ustalenia
indywidualne
Realizacje Nie Nie Do 12 realizacji Ustalenia
indywidualne

Jeżeli pożądana ilość prezentowanych we wpisie:

 • partnerów handlowych/punktów sprzedaży
 • produktów
 • realizacji
 • aktualności

przekracza ilości podane w tabeli, ceny wpisów ustalane będą indywidualnie, a wpis dodawany we współpracy z administratorem Katalogu jedrzej@oknotest.pl, tel. 535 997 778.

Dodanie wpisu

Wpis dodajemy za pośrednictwem formularzy dostępnych pod adresami:

Dodanie wpisu za pośrednictwem formularza bądź poprzez administratora Katalogu uważane jest za zawarcie umowy zlecenia, do której mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Przyjmującym zlecenie jest OKNOTEST.PL Jakub Błaszczyk z siedzibą w Poznaniu, osiedle Przemysława 14b lok. 8 zwany dalej Zleceniobiorcą.

Przesyłanie materiałów do wpisu

Wszystkie materiały, treści, zdjęcia, grafiki,  które firma dokonująca wpisu chce zamieścić w Katalogu muszą być wcześniej dostarczone administratorowi drogą poczty elektronicznej na adres jedrzej@oknotest.pl w formie dokumentów w formacie Microsoft Word (.docx lub .doc) i plików graficznych w formacie .jpg lub .png. Przesyłane teksty, zdjęcia lub grafiki muszą stanowić własność firmy dokonującej wpisu. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadki naruszenia praw autorskich związanych z publikacją materiałów przesłanych przez firmę dokonującą wpisu do Katalogu. W przypadku nadsyłania materiałów, do których firma dokonująca wpisu nie posiada pełni praw autorskich wraz z nadesłanymi materiałami powinna przekazać również co najmniej umowę licencyjną uprawniającą ją do korzystania z tych materiałów na polu publikacji w sieci Internet.

Firma dokonująca wpisu do katalogu może przesłać do administratora Katalogu oświadczenie upoważniające go do bezpośredniego pobrania określonych informacji, treści i plików graficznych ze strony internetowej prowadzonej pod domeną stanowiącą własność składającego oświadczenie. Pobieranie i zamieszczanie w Katalogu treści i plików graficznych pozyskanych przez Administratora w ten sposób jest czynnością odrębnie płatną, niezależnie od rodzaju wpisu i jego wartości podanej wcześniej w tabeli w punkcie „Typy wpisów”. Opłata za czynności webmasterskie administratora jest stawką za 1 rbg podaną w punkcie „Płatności” .

Warunki publikacji wpisu i płatności

Każdy wpis dokonywany za pośrednictwem formularza w katalogu firm OKNOTEST.PL wymaga akceptacji administratora przed publikacją.

Pierwszym warunkiem akceptacji dotyczącym wszystkich typów wpisów jest zgodność wpisu z tematyką katalogu – okna i drzwi oraz materiały do montażu a w szczególności:

 • Okna PCV
 • Okna drewniane
 • Okna aluminiowe
 • Okna dachowe
 • Ogrody zimowe
 • Drzwi zewnętrzne
 • Drzwi wewnętrzne
 • Bramy garażowe
 • Żaluzje, rolety, markizy
 • Parapety wewnętrzne, zewnętrzne
 • Wentylacja, nawiewniki
 • Montaż/serwis okien i drzwi
 • Szyby i szkło
 • Chemia budowlana
 • Systemy profili okiennych
 • Okna używane

Dodatkowym warunkiem akceptacji dotyczącym wpisów standardowych, zaawansowanych i indywidulanych jest zapłata należności za wpis, której wysokość wynika z treści regulaminu lub indywidualnych ustaleń z administratorem Katalogu.

Płatności

Zapłata należności za wpis do katalogu następuje na podstawie faktury vat wystawionej przez Zleceniobiorcę. Standardowy termin płatności ustala się na 14 dni od daty wystawienia faktury. Firma dokonująca płatnego wpisu do Katalogu powinna określić sposób w jaki zostanie jej dostarczona faktura. Zleceniobiorca na żądanie firmy dokonującej wpisu może przesłać oryginał faktury w formie papierowej listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej albo drogą elektroniczną w postaci dokumentu pdf bez podpisu.

W przypadku udziału administratora w przygotowaniu wpisu indywidualnego oprócz opłaty za wpis standardowy lub zaawansowany pobierana jest opłata za czynności webmasterskie według stawki w rbg w wysokości 50,- zł + 23% vat. (Orientacyjnie 1 rbg webmastera to dodanie 5 punktów/partnerów handlowych albo 2 elementów oferty, realizacji bądź 2 aktualności do 8.000 znaków ze zdjęciami)

 Czas prezentacji wpisu

Wpisy podstawowe prezentowane są w katalogu bezterminowo, do czasu zgłoszenia przez zainteresowaną firmę woli usunięcia lub zmiany typu wpisu na standardowy, zaawansowany albo indywidualny.

Wpisy standardowe, zaawansowane i indywidualne prezentowane są przez okres jednego roku (365 dni) od chwili  publikacji wpisu w katalogu firm OKNOTEST.PL.

Firmy korzystające z wpisów: standardowych, zaawansowanych i indywidualnych będą powiadamiane o dobiegającym końca czasie prezentacji drogą poczty elektronicznej na 14 oraz ponownie na 7 dni przed upływem okresu prezentacji.

Po upływie roku (365 dni) w braku informacji o przedłużeniu wpisu: standardowego, zaawansowanego i indywidualnego oraz braku wpłaty za następny roczny okres prezentacji wpis automatycznie zmieni typ na podstawowy i będzie dalej prezentowany w katalogu do czasu zgłoszenia przez zainteresowaną firmę woli usunięcia lub ponownej zmiany typu wpisu na standardowy, zaawansowany albo niestandardowy.

Zmiany treści lub typu wpisu w trakcie prezentacji

Możliwość zmiany treści oraz typu wpisu jest możliwa jedynie poprzez bezpośredni kontakt z administratorem katalogu:

kontakt@oknotest.pl
mob.: +48 535 997 778
tel.: +48 95 783 68 69

Aktualizacja początkowa

Aktualizacja początkowa wpisu dotyczy wyłącznie firm, które posiadały swój wpis w katalogu firm OKNOTEST.PL przed dniem 15 października 2014 roku.

Przeprowadzenie procesu aktualizacji początkowej przez każdego dotychczasowego użytkownika katalogu firm OKNOTEST.PL jest niezbędne do prawidłowego wyświetlania danych w nowej wersji katalogu firm OKNOTEST.PL. Aby przeprowadzić aktualizację początkową każdy z użytkowników zobowiązany jest do wypełnienia formularza, który otrzyma od administratora katalogu drogą poczty elektronicznej.

Usunięcie wpisu

Wpis można usunąć jedynie poprzez bezpośredni kontakt z administratorem katalogu firm:

kontakt@oknotest.pl
mob.: +48 535 997 778
tel.: +48 95 783 68 69

Zobacz także
Oknal KBE System 70mm Elegance
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
AdamS HST Premium
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Eko-Okna MB-104 Passive
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Windows 2000 Aluplast Ideal 8000
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Fasada IV 92 Pasywny
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Aluron Gemini Quadrat FB
okna i drzwi balkonowe drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne