O Konfiguratorze Okien i Kalkulatorze Energetycznym

Konfigurator Okien i Kalkulator Energetyczny ma charakter wyłącznie edukacyjny i poglądowy.

Konfigurator Okien

Konfigurator Okien podaje poziomy/klasy właściwości użytkowych określone w normie PN-EN 14351-1+A1:2010 „Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”.

Poziomy/klasy wymagań minimalnych bazują na informacjach zawartych w Instrukcji 480/2012 Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie „Okna i drzwi zewnętrzne. Wymagania, klasyfikacja i zakres stosowania” oraz ustaleniach własnych vortalu Oknotest.pl.

Konfigurator Okien podaje jedynie przybliżone wartości minimalne poziomów/klas właściwości użytkowych okien, które w żaden sposób nie powinny zastępować bądź wpływać na zmianę poziomów/klas określonych projektem budowlanym właściwym dla konkretnego obiektu budowlanego.

Kalkulator Energetyczny

W obliczeniach prognozowanych strat energii przyjmuje się założenie, że jedynym źródłem infiltracji powietrza w obiekcie budowalnym są okna i drzwi balkonowe, a do obliczeń współczynnika strat ciepła pojemność cieplną powietrza przyjmuje się jako 0,33Wh/(m3K).

Przy danej powierzchni okien, długość linii stykowej skrzydła z ościeżnicą obliczana jest w odniesieniu do konstrukcji okna O34.

Przy danej liczbie osób przyjmuje się, że jeden nawiewnik powietrza zewnętrznego dostarcza dodatkowo 20m3/h powietrza na osobę.

Oknotest.pl – Jakub Błaszczyk nie ponosi odpowiedzialności za skutki i szkody powstałe w wyniku interpretacji wyników przez Użytkownika i osoby trzecie, którym Użytkownik udostępni wyniki obliczeń.

Skonfiguruj okna!
oknotest.pl © 2007-2020 · tel.: +48 61 625 69 49 · mob.: +48 516 156 645 · kontakt@oknotest.pl