Szukaj w Oknotest.pl
reklama

AMAR potwierdza kompetencje w montażu okien

Listopad 2020 · Amar Centrum Okien i Drzwi

Wśród inwestorów budujących domy jednorodzinne wyraźnie daje się zauważyć rosnące zainteresowanie zagadnieniami montażu okien oraz oceny jakości wykonania robót montażowych. Nabywcy zaczęli doceniać rolę i znaczenie prawidłowego montażu, jako czynnika istotnie wpływającego na przyszły komfort użytkowania budynków. Problem przed którym stają, to wybór wykonawcy, który sprosta ich wymaganiom i oczekiwaniom. Jak przekonać się o kompetencjach firm i ekip monterów?  

Montażowa filozofia

Poszukiwanie wykonawcy montażu warto rozpocząć od rozmowy nie tyle o sposobach, co o rezultatach, które powinniśmy i chcemy osiągnąć w wyniku wykonanych prac montażowych. Jakie rezultaty powinny być osiągnięte w wyniku prawidłowego wykonania montażu okien i drzwi balkonowych? Mając na uwadze zarówno wymagania wynikające z polskich przepisów techniczno-budowlanych, jak i wymagania obiektowe określane indywidualnie przez projektanta lub inwestora, rezultatem każdego prawidłowego montażu okien i drzwi balkonowych w dniu zakończenia robót montażowych powinno być co najmniej:

  1. Przeniesienie przez połączenia mechaniczne z okna na mur konstrukcyjny sił pochodzących od obciążenia powodowanego przez dodatnie i ujemne ciśnienia prędkości wiatru odpowiadające, strefie obciążenia wiatrem, kategorii terenu i wysokości wbudowania konstrukcji okiennej właściwej dla lokalizacji obiektu budowlanego.
  2. Przeniesienie przez klocki podporowe albo podwaliny pod progami okien i drzwi balkonowych na mur konstrukcyjny sił pochodzących od obciążeń powodowanych przez ciężar konstrukcji okiennej oraz codzienną eksploatację przez użytkowników.
  3. Uzyskanie wodoszczelności połączenia okna z ościeżem rozumianego, jako uniemożliwienie przenikania wody opadowej do wnętrza budynku w przypadku oddziaływania dodatnich i ujemnych ciśnień prędkości wiatru o określonej wartości podczas zacinającego deszczu.
  4. Uzyskanie pełnej szczelności na przenikanie powietrza przez połączenie okna z ościeżem rozumianej jako ustalona wartość współczynnika infiltracji „a” w przypadku oddziaływania dodatnich i ujemnych ciśnień prędkości wiatru o określonej wartości.
  5. Uzyskanie na wewnętrznej powierzchni połączeń okien z ościeżami temperatury zapobiegającej występowaniu kondensacji pary wodnej umożliwiającej rozwój grzybów pleśniowych, co uważać należy za spełnione, gdy wymagana wartość krytyczna współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury, co najmniej 20°C przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego φ = 50%, będzie ≥ 0,72.

Wszystkie wyżej wskazane rezultaty prawidłowego montażu okien, można osiągnąć wykonując prace na wiele różnych sposobów i przy użyciu wielu różnych materiałów. Istotne jest, by wykonawca robót montażowych zobowiązał się do osiągnięcia takich rezultatów w dniu zakończenia robót instalacyjnych, określił w jakich warunkach zostaną osiągnięte oraz objął roboty gwarancją jakości na czas, w którym rezultaty pozostaną na wskazanym przez niego poziomie. Jeżeli tak się stanie, sam sposób wykonania robót montażowych i dobór materiałów ma już drugorzędne znaczenie z punktu widzenia nabywcy usługi.

Wybory i oceny

Kiedy poznamy już montażową filozofię wykonawcy oraz otrzymamy zapewnienie, co do przyszłego rezultatu robót instalacyjnych możemy pójść o krok dalej, redukując ryzyko błędnego wyboru poprzez weryfikację oraz ocenę jakości wykonywanych robót montażowych. W tym celu można oprzeć się o polecenia i rekomendacje inwestorów, którzy wcześniej korzystali z usług wykonawcy albo zajrzeć na place budowy gdzie usługi wykonano.  W obu przypadkach odwoływać się będziemy jednak bardziej do własnej intuicji niż twardych faktów. Polecenia inwestorów mają swoją wagę, ale zawsze trzeba brać pod uwagę, że wygłaszają je osoby nie będące profesjonalistami w dziedzinie montażu. Wizyta na budowie, także nie przyniesie pełnej odpowiedzi na pytanie o ocenę jakości wykonania robót, bo bez specjalistycznego sprzętu i wiedzy, uwaga oceniającego skupia się raczej na materiałach i estetyce wykonanych prac niż na faktycznym rezultacie.  Czy jest inna droga weryfikacji kompetencji firm i ekip wykonujących roboty instalacyjne stolarki budowlanej?

Badania szczelności połączeń okien z ościeżami

Wydaje się, że najlepszą, aktualnie dostępną drogą do oceny kompetencji firm i ekip wykonujących roboty instalacyjne stolarki budowlanej jest odwołanie do wyników badań szczelności połączeń okien z ościeżami wykonywanych bezpośrednio na placu budowy. Od trzech lat portal Oknotest.pl oraz jednostka notyfikowana, Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej z Wałbrzycha dokonują oceny jakości wykonywanych prac montażowych, połączonej z badaniem szczelności przeprowadzanym na placu budowy.

W trakcie badania wodoszczelności montażu
W trakcie badania wodoszczelności montażu
W trakcie badania wodoszczelności montażu
W trakcie badania wodoszczelności montażu

Na potrzeby oceny opracowano procedurę badań oraz sformułowano niezwykle rygorystyczne wymagania, co do rezultatu, który należy osiągnąć w wyniku wykonywanych robót montażowych. Jak wygląda proces badania można obejrzeć w relacji z oceny jakości montażu wykonanego przez firmę AMAR z Widlina k.Pucka.

Ocena jakości usług montażowych w oparciu o wyniki badań szczelności powietrznej i wodoszczelności połączeń okien z ościeżami wyklucza działania intuicyjne oparte o wrażenia wynikające z estetyki wykonania robót bądź dobór mniej lub bardziej markowych materiałów. Tu liczą się wyłącznie twarde fakty i rezultat zgodny z wymaganiami procedur badawczych. Pod uwagę bierze się wpływ, jaki na uzyskany wynik badania mają: przygotowanie budynku i ościeży do wykonania prac, pozycja okna względem muru konstrukcyjnego, podparcie okien i drzwi balkonowych, mocowania mechaniczne oraz uszczelnienia we wszystkich strefach montażu. Firma i ekipa monterów, która przechodzi taki test z wynikiem pozytywnym bez wątpienia posiada najwyższy poziom kompetencji w dziedzinie montażu okien.

Obiekt, w którym wykonano badanie szczelności montażu
Obiekt, w którym wykonano badanie szczelności montażu

AMAR firma kompetentna

Czy wykonywanie badań szczelności połączeń okien z ościeżami na placu budowy ma sens, gdy materiały, których używa się do wykonywania prac przechodzą wcześniej cykl badań laboratoryjnych? Odpowiedź wyda się oczywista, gdy porównamy warunki panujące w laboratorium z warunkami placu budowy. Plac budowy doskonale weryfikuje jakość materiałów i umiejętności ich stosowania przez ekipy monterów. Powie ktoś, że i tu można przygotować się do wykonania badania w sposób przekraczający zwyczajową należytą staranność. Tak mogłoby być, gdyby wykonywać jednorazowe badanie i tylko na tym budować oceny. Firma AMAR pierwsze badanie wykonała w październiku 2018, drugie w październiku 2020. Wyniki obu badań pokazują nie tylko ponadprzeciętne rezultaty uzyskiwane w wyniku wykonanych prac lecz także progres wyniku, chociaż uzyskanie postępu w tym względzie było niebywale trudne.

Prędkość wiatru (km/h) 14 46 79 112
Ciśnienie prędkości wiatru (Pa) 10 100 300 600
Badanie nr 1 Przenikanie powietrza (m3/hm) 0 0 0 0,03
Badanie nr 2 Przenikanie powietrza (m3/hm) 0 0 0 0
Badanie nr 1 Wodoszczelność 100% 100% 100% 100%
Badanie nr 2 Wodoszczelność 100% 100% 100% 100%

W pierwszym badaniu w roku 2018 przy oddziaływaniu bardzo silnego wiatru o prędkości 112 km/h, którego ciśnienie wynosi 600 Pa, niezwykle czuła aparatura pomiarowa wykryła śladowy ruch powietrza w obrębie połączeń, nieodczuwalny dla użytkownika, ale dający się rejestrować. W drugim badaniu ekipa monterów firmy AMAR wyeliminowała wszelkie niedoskonałości uzyskując doskonały wynik. Pełna szczelność na przenikanie powietrza i odporność na oddziaływanie wody opadowej przy ciśnieniu 600 Pa, to wynik marzeń. Jak bardzo dobry jest ten rezultat niech świadczy różnica pomiędzy rezultatem wymaganym dla spełnienia procedur badawczych, a wynikiem uzyskanym. Przy tej wartości ciśnienia wymagana jest szczelność powietrzna na poziomie 0,45 m3/hm.

Po badaniu szczelności montażu - wynik? Pozytywny!
Po badaniu szczelności montażu - wynik? Pozytywny!

Tak montować okna i drzwi balkonowe potrafią tylko najlepsze firmy i najlepsi monterzy! Rezultaty i wyniki badań montażu wykonanych na zlecenie firmy AMAR potwierdzone są certyfikatami i raportami jednostki notyfikowanej, Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej.

AMAR certyfikat nr 1
AMAR certyfikat nr 1
AMAR certyfikat nr 2
AMAR certyfikat nr 2

AMAR partner sprawdzony w montażu

Szukając właściwego partnera do realizacji montażu okien i drzwi balkonowych warto pytać wykonawców o to czy poddali jakość usług niezależnej ocenie wiarygodnej i niezwiązanej z wykonawcą strony trzeciej oraz czy posiadają certyfikaty i raporty z badań, w których określono poziom osiąganych rezultatów. W ten sposób inwestor zdejmuje sobie z głowy problem samodzielnej oceny kompetencji wykonawcy. Firma AMAR z Widlina poddała się takiej ocenie już dwukrotnie i zawsze z doskonałym rezultatem uzyskując w ten sposób dwuletnią rekomendację portalu Oknotest.pl dla jakości usług montażowych potwierdzoną przez jednostkę notyfikowaną Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej z Wałbrzycha. Firmie gratulujemy, a inwestorów informujemy, że AMAR z Widlina, to sprawdzony i kompetentny partner w montażu okien i drzwi balkonowych.

OKNOTEST.PL

Andrzej Błaszczyk


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...
OKNOTEST.PL © 2007 - 2023

Strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie strony oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu.