APREL - montaż okien Passiv-Line Ultra w szkielecie STEICO

30.03.2017
Udostępnij

Kiedy otrzymaliśmy informację, że firma APREL z Warszawy podejmuje się montażu okien AdamS Passiv-Line Ultra oraz drzwi balkonowych HST Passiv 85 w warstwie ocieplenia domu jednorodzinnego wznoszonego w technologii szkieletowej STEICO wykonywanego przez firmę DARAS-ART Dariusz Baraniok, nie sposób było nie pojechać na plac budowy. Dobre okna, technologia i materiał budynku z certyfikatem Passivhaus Institut w Darmstadt, a na koniec test szczelności Blower Door. Montażowe trzy w jednym.

Uroda pasywna

Byliśmy na budowach podczas montażu okien w budynkach pasywnych, wznoszonych z różnych materiałów, ale ze szkieletową technologią STEICO zetknęliśmy się po raz pierwszy. Przyzwyczajeni do budowania pełnego betonu, silikatów albo ceramiki mieliśmy na początek nie lada kłopot, by przyzwyczaić się do widoku dużego budynku zbudowanego z czegoś jakby… mniej poważnego.

Szkieletowy budynek pasywny w technologii STEICO
Szkieletowy budynek pasywny w technologii STEICO
Szkieletowy budynek pasywny w technologii STEICO
Szkieletowy budynek pasywny w technologii STEICO

Wbrew pozorom STEICO, to jednak kawał solidnego budownictwa pasywnego, a certyfikat Passivhaus Institut w Darmstadt dla materiałów i technologii jest najlepszą tego rekomendacją. Szkielet budynku wykonany z drewna klejonego z fornirów STEICO LVL, obudowany płytami z naturalnego włókna drzewnego, na pewno jest ciepły, na pewno jest zdrowy tylko… jak w tym montować okna?

Na budowie…

Pierwszą czynnością, jaka została wykonana jeszcze przed montażem okien było… „rozpakowanie” budynku. Przezorny inwestor, aby chronić konstrukcję przez nadmiernym nasiąkaniem przykrył obiekt folią od dachu po fundament, stąd widoczne na zdjęciach całe jej zwoje zalegające na placu budowy. Kiedy przywrócono swobodny dostęp do budynku przyszła kolej na przygotowanie otworów ościeży  do montażu. Tym zajęła się specjalna ekipa zatrudniona przez inwestora.

Budynek szkieletowy drewniany, otwory ościeży nieprzygotowane do montażu
Budynek szkieletowy drewniany, otwory ościeży nieprzygotowane do montażu
Budynek szkieletowy drewniany, element nadproża ościeża nieprzygotowany do montażu
Budynek szkieletowy drewniany, element nadproża ościeża nieprzygotowany do montażu

Na pierwszy ogień poszło przycinanie płyt termicznej obudowy budynku. Nie było to specjalnie trudne, bo naturalne włókno drzewne, to materiał dość wdzięczny do obróbki mechanicznej. Łatwość kształtowania powierzchni, to jedna z zalet obiektów opartych o szkieletową konstrukcję drewnianą.

Przygotowanie ościeża do montażu. Wymiarowanie płyt obudowy termicznej.
Przygotowanie ościeża do montażu. Wymiarowanie płyt obudowy termicznej.
Przygotowanie ościeża do montażu. Przycinanie płyt z naturalnego włókna drzewnego.
Przygotowanie ościeża do montażu. Przycinanie płyt z naturalnego włókna drzewnego.

Później przyszła kolej na „odsłonięcie” czoła płyty fundamentowej. Chcąc prawidłowo zamontować drzwi balkonowe HST w obiekcie wznoszonym na płycie fundamentowej, trzeba w tę płytę „wpuścić” znaczną część progu wraz z elementami podparcia oraz mocowania mechanicznego. Wynosząc drzwi balkonowe przed obrys konstrukcji budynku konieczne było usunięcie całych połaci zewnętrznego ocieplenia płyty fundamentowej. Trzeba to robić dość ostrożnie, by nie uszkodzić wykonanych wcześniej warstw izolacji.

Usuwanie termoizolacji płyty fundamentowej
Usuwanie termoizolacji płyty fundamentowej
Czoło płyty fundamentowej po usunięciu warstwy termoizolacji
Czoło płyty fundamentowej po usunięciu warstwy termoizolacji

Ostatnią czynnością w ramach przygotowania otworów do montażu, było wyrównanie płaszczyzn ścian bocznych ościeża w celu uzyskania płaskiego i równego podłoża umożliwiającego w przyszłości wykonanie warstwy termoizolacji z pianki PU o jednolitej grubości. W tym celu wykonano niezbędne dodatkowe „deskowanie”, na głębokość przekraczającą wymiary głębokości ram ościeżnic konstrukcji okiennych.

Deskowanie - element wyrównania płaszczyzny ościeża
Deskowanie - element wyrównania płaszczyzny ościeża
Usuwanie nieszczelności deskowania
Usuwanie nieszczelności deskowania

Na przygotowaniu otworów do montażu zeszło trochę czasu, ale i tak poświęcono go znacznie mniej niż to konieczne w przypadku obiektów murowanych. Krótszy czas przygotowania wynikał z możliwości całkowitego ominięcia „okresów wysychania” zapraw, klejów i innych materiałów stosowanych podczas wyrównywania płaszczyzn w technologiach mokrych.

Ościeże drzwi balkonowych HST Passiv 85 przygotowane do montażu
Ościeże drzwi balkonowych HST Passiv 85 przygotowane do montażu
Ościeże drzwi balkonowych HST Passiv 85 przygotowane do montażu
Ościeże drzwi balkonowych HST Passiv 85 przygotowane do montażu

Otwór gotowy. Teraz można brać się do właściwej montażowej roboty. W tym samym czasie, gdy ekipa inwestora poprawiała, co konieczne, monterzy APREL przygotowali konstrukcję drzwi HST do montażu i odsłonili czoło płyty fundamentowej. „Uzbrojenie” konstrukcji okiennej w niezbędne poszerzenia, kotwy i folie, to zajęcie, które opisywaliśmy wielokrotnie, więc tym razem je pominiemy, przypominając jednakże, że zawsze wymaga uwagi i staranności, a już szczególnie wtedy, gdy po zakończeniu montażu okien ma być sprawdzana szczelność budynku. Testów Blower Door nie warto lekceważyć, pokażą każdą nieszczelność połączenia okna z ościeżem.

Montaż drzwi balkonowych HST Passiv 85

Montaż drzwi unoszono-przesuwnych HST Passiv 85, monterzy APREL rozpoczęli w sposób niestandardowy. W przygotowany otwór ościeży wpasowana została rama ościeżnicy. Warto zwrócić uwagę, że próg wsparto jedynie na kilku tymczasowych drewnianych podporach, które wykorzystano również do poziomowania konstrukcji.

Instalacja ościeżnicy drzwi balkonowych HST Passiv 85 w ościeży
Instalacja ościeżnicy drzwi balkonowych HST Passiv 85 w ościeży
Pozycjonowanie ościeżnicy drzwi balkonowych HST Passiv 85 w ościeży
Pozycjonowanie ościeżnicy drzwi balkonowych HST Passiv 85 w ościeży

Aby właściwie i ostatecznie zamocować do odsłoniętego czoła płyty fundamentowej progową część drzwi balkonowych HST wykorzystano elementy konsoli kątowych o zwiększonej nośności Knelsen SLW. Zrezygnowano ze wsporników konsoli ze śrubami regulacyjnymi ponieważ utrudniałyby połączenie płaszczyzny nośnej konsoli z przesuniętymi względem siebie dwoma rzędami systemowych poszerzeń znajdujących się bezpośrednio pod progiem.

Konsole Knelsen SLW – elementy mocowania
Konsole Knelsen SLW – elementy mocowania
Konsola Knelsen SLW – zastrzał wsporników
Konsola Knelsen SLW – zastrzał wsporników

Nieschematyczne pozycjonowanie i poziomowanie konstrukcji, wymagało w dalszej części montażu zastosowania równie nieszablonowego podejścia do wykonania mocowań mechanicznych. O ile przykręcenie konsoli do czoła płyty fundamentowej nie stanowiło problemu, o tyle połączenie systemowych poszerzeń z płaszczyzną podparcia wydawało się być już problematyczne ze względu na niewielką ilość miejsca pod progiem. Jednak, to co wydawało się problemem, okazało się być dość łatwe do pokonania. Monterzy APREL wykorzystali specjalną kątową nasadkę do wkrętarek umożliwiającą wkręcanie pod kątem 90° w miejscach trudnodostępnych. Bardzo pożyteczny „drobiazg”, który każda ekipa monterów okien powinna mieć w swojej skrzynce narzędziowej.

Mocowanie konsoli SLW do czoła płyty fundamentowej
Mocowanie konsoli SLW do czoła płyty fundamentowej
Mocowanie konsoli SLW do elementów poszerzeń systemowy za pomocą nasadki kątowej 90°
Mocowanie konsoli SLW do elementów poszerzeń systemowy za pomocą nasadki kątowej 90°

Znane powiedzenie mówi o tym, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. W montażu okien wydaje się być podobnie. Nawet nieco kręte drogi powinny prowadzić do uzyskania zgodnego z wymaganiami, poprawnego i trwałego efektu. Tak właśnie było w tym przypadku. APREL zabrał się do rzeczy nieschematycznie, ale efekt uzyskał, jak instrukcja przykazuje. To świadczy o umiejętnościach monterów. Robią jak chcą, a jest, jak być powinno.

Rozmieszczenie konsoli Knelsen SLW pod progiem drzwi balkonowych HST Passiv 85
Rozmieszczenie konsoli Knelsen SLW pod progiem drzwi balkonowych HST Passiv 85
Sposób mechanicznego połączenia konsoli Knelsen SLW z systemowym poszerzeniem
Sposób mechanicznego połączenia konsoli Knelsen SLW z systemowym poszerzeniem

Pozostałe do wykonania mocowania mechaniczne w obrębie stojaków i nadproża ościeżnicy drzwi balkonowych HST Passiv 85 rozwiązano w sposób standardowy. Dwustronnie wpięte i zamocowane do kształtownika ościeżnicy stalowe kotwy montażowe przykręcane łącznikami do konstrukcji obiektu.


Mocowanie mechaniczne ościeżnicy drzwi balkonowych HST Passiv 85 do ościeża przy użyciu kotew stalowych
Mocowanie mechaniczne ościeżnicy drzwi balkonowych HST Passiv 85 do ościeża przy użyciu kotew stalowych

Mocowanie mechaniczne ościeżnicy drzwi balkonowych HST Passiv 85 do ościeża przy użyciu kotew stalowych
Mocowanie mechaniczne ościeżnicy drzwi balkonowych HST Passiv 85 do ościeża przy użyciu kotew stalowych

Nieco odmieny sposób wykonania mocowań przyjęto podczas instalcji wielokwaterowych konstrukcji okiennych składających się z pojedynczych oszkleń stałych oraz drzwi balkonowych łączonych w zestawy przy użyciu łączników statycznych. W tym przypadku do poszerzeń systemowych znajdujących się pod progami poszczególnych elementów zestawu od razu mocowano konsole Knelsen SLW ze wspornikami umożliwiającymi regulację poziomu. Wykorzystanie poszerzeń w progu zestawu było konieczne ponieważ „klasyczne” okna Passiv-Line Ultra, to super nowoczesna koncepcja bazująca na kształtownikach okiennych Energeto® 8000, w których nie stosuje się stalowych kształtowników wzmacniających w ościeżnicach. Dzięki temu uzyskujemy świetne wyniki wartości współczynnika przenikania ciepła Uf, ale jednocześnie w niektórych przypadkach trzeba stosować nieszablonowe rozwiązania montażowe.

Instalacja w ościeżu zestawu okien o różnej funkcjonalności
Instalacja w ościeżu zestawu okien o różnej funkcjonalności
Pozycjonowanie w ościeżu zestawu okien o różnej funkcjonalności
Pozycjonowanie w ościeżu zestawu okien o różnej funkcjonalności

Warto zwrócić uwagę na odmienne niż przy instalacji drzwi balkonowych HST rozmieszczenie wsporników. Odległości pomiędzy wspornikami pod progiem balkonu HST instalowanego poza obrysem konstrukcji budynku są równe, ponieważ ich głównym zadaniem jest równomierne przeniesienie na konstrukcję budynku sił pochodzących od ciężaru konstrukcji. W przypadku montażu w warstwie ocieplenia zestawu okien, rozmieszczenie wsporników powinno uwzględniać możliwość powstawania odmiennych wartości obciążeń eksploatacyjnych w obrębie każdej z kwater o różnej funkcjonalności, a jednocześnie nie można zapominać o generalnej zasadzie nakazującej przesunięcie skarajnych punktów podparcia elementów konstrukcji w kierunku stojaków ościeżnic. To tylko kolejne montażowe drobiazgi, szczegóły, ale chyba nic tak dobrze nie świadczy o klasie ekipy monterskiej APREL, jak pamięć o takich szczegółach i detalach.

Rozmieszczenie konsoli Knelsen FMW pod progiem zestawu okien Passiv-Line Ultra
Rozmieszczenie konsoli Knelsen FMW pod progiem zestawu okien Passiv-Line Ultra
Podparcie stojaków ościeżnic okien Passiv-Line Ultra
Podparcie stojaków ościeżnic okien Passiv-Line Ultra

Konstrukcja i przekrój ramy ościeżnicy okna Passiv-Line Ultra oraz brak stalowych wzmocnień wymaga specyficznego i precyzyjnego mocowania nie tylko w obrębie progów. Najlepsze do wykonania tego elementu montażu są śruby ramowe, które powinny przechodzić przez profil w wyznaczonym do tego kanale mocowania kształtownika okiennego. Można też tak, jak w tym przypadku zastosować „mieszany” sposób mocowania mechanicznego, w którym oprócz śrub ramowych zastosowane są równocześnie systemowe kotwy stalowe. Uzyskujemy w ten sposób właściwą odporność na obciążenia wiatrem, a jednocześnie kompensujemy ewentualne obciążenia powstające w wyniku rozszerzalności liniowej kształtowników okiennych.

Mocowanie mechaniczne ościeżnic okien Passiv-Line Ultra za pomocą śrub ramowych
Mocowanie mechaniczne ościeżnic okien Passiv-Line Ultra za pomocą śrub ramowych
Mocowanie mechaniczne ościeżnic okien Passiv-Line Ultra za pomocą śrub ramowych
Mocowanie mechaniczne ościeżnic okien Passiv-Line Ultra za pomocą śrub ramowych

Warstwę termoizolacji w przestrzeni szczelin dylatacyjnych wokół konstrukcji okiennych wykonano przy użyciu klasycznej, niskorozprężnej pianki PU.

Wykonanie warstwy termoizolacji szczeliny dylatacyjnej przy użyciu pianki PU
Wykonanie warstwy termoizolacji szczeliny dylatacyjnej przy użyciu pianki PU
Wykonanie warstwy termoizolacji szczeliny dylatacyjnej przy użyciu pianki PU
Wykonanie warstwy termoizolacji szczeliny dylatacyjnej przy użyciu pianki PU

Zabezpiecznie warstwy termoizolacji przed negatywnym wpływem wilgoci wykonano przy użyciu folii paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych.

Wykonanie warstwy paroizolacji przy użyciu folii
Wykonanie warstwy paroizolacji przy użyciu folii
Wykonanie warstwy paroizolacji przy użyciu folii
Wykonanie warstwy paroizolacji przy użyciu folii

Po całym tygodniu intensywnej pracy dom zaczął przypominać… dom. Aż wierzyć się nie chce, jak bardzo zmienia się postrzeganie nawet nieotynkowanej bryły budynku po instalcji okien. Efekt wizualny jest oczywiście ważny, ale w budynku o pasywnej charakterystce energetycznej wcale nie najważniejszy. Przyszła pora na test szczelności Blower Door.

Drzwi balkonowe HST Passiv 85 zainstalowane w budynku o szkieletowej konstrukcji drewnianej STEICO
Drzwi balkonowe HST Passiv 85 zainstalowane w budynku o szkieletowej konstrukcji drewnianej STEICO
Okna i drzwi balkonowe AdamS Passiv-Line Ultra zainstalowane w budynku o szkieletowej konstrukcji drewnianej STEICO
Okna i drzwi balkonowe AdamS Passiv-Line Ultra zainstalowane w budynku o szkieletowej konstrukcji drewnianej STEICO

Test szczelności budynku Blower Door

W pewnym uproszczeniu test szczelności budynku Blower Door wykonywany według procedur normy PN-EN 13829:2002 „Właściwości cieplne budynków - Określanie przepuszczalności powietrznej budynków - Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora” polega na wtłaczaniu lub wyciąganiu powietrza z budynku tak długo aż w jego wnętrzu nie powstanie ciśnienie lub podciśnienie rzędu 50 Pa. Przy tej wartości ciśnienia następuje określenie współczynnika krotności wymiany powietrza n50. Wartość współczynnika n50 określa ilość wymian powietrza, która zachodzi przy różnicy ciśnień 50 Pa, czyli definiuje jaka część powietrza ucieka w sposób niekontrolowany z budynku w ciągu jednej godziny przy danej różnicy ciśnienia. W warunkach naturalnych taki efekt może mieć miejsce np. na skutek oddziaływania wiatru.


Test szczelności budynku Blower Door – kierunek przepływu powietrza – nadciśnienie
Test szczelności budynku Blower Door – kierunek przepływu powietrza – nadciśnienie
Test szczelności budynku Blower Door – kierunek przepływu powietrza – podciśnienie
Test szczelności budynku Blower Door – kierunek przepływu powietrza – podciśnienie

Badany za pomocą testu szczelności współczynnik krotności wymian powietrza przy różnicy ciśnienia równiej 50 Pa powinien wynosić [ 1/h]:

  • Dla budynków z wentylacją grawitacyjną lub hybrydową n50 < 3 [1/h].
  • Dla budynków z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją n50 < 1,5 [1/h].
  • Dla budynku pasywnego n50 < 0,6 [1/h].

Inwestor strasznie był ciekaw efektu i poziomu szczelności, który zostanie osiągnięty tuż po zamknięciu obiektu i zamontowaniu okien. Można by rzec, że w tym przypadku test Blower Door wykonywano w czasie kiedy pianka PU jeszcze do końca nie wyschła. Wynik?

STEICO + AdamS + APREL = n50 < 0,32 [1/h]

Świadectwo badania szczelności budynku o szkieletowej konstrukcji drewnianej STEICO Świadectwo badania szczelności budynku o szkieletowej konstrukcji drewnianej STEICO

Budowlane trzy w jednym

Budowanie domu wcale nie musi być mitręgą i pełną wyrzeczeń drogą przez mękę. Są tylko trzy warunki: Trzeba mieć dobry pomysł, odpowiednie środki na realizację i właściwych partnerów. W tym przypadku inwestor i wybrani przez niego partnerzy uzyskali świetny wynik potwierdzony badaniem szczelności. Osiągnięto zamierzony efekt. Nic dodać, nic ująć. My tylko dodatkowo cieszymy się, że APREL, jako uczestnik Programu Rekomendacji Oknotest.pl nie pierwszy już raz potwierdził na placu budowy swoje wysokie kompetencje techniczne podczas realizacji ciekawego i nietypowego zadania montażu okien, tym razem w szkieletowym budynku STEICO.

OKNOTEST.PL

Zobacz także