Aprel - montaż okien w ociepleniu

12.04.2015
Udostępnij

Co jest podstawą prawidłowego wykonania montażu okien w warstwie ocieplenia? Wbrew pozorom nie są to systemy montażowe albo nowoczesne materiały. Podstawowym czynnikiem decydującym o powodzeniu instalacji okien zawsze jest pomysł, przemyślane działanie na budowie oraz staranność gwarantująca uzyskanie pożądanego efektu. Tylko tyle i aż tyle. Firma Aprel z Warszawy, partner handlowy firmy AdamS wykonała montaż okien Passivline Plus w ociepleniu, w którym odnajdziecie wszystkie te elementy.

Klasycznie nie znaczy gorzej

Przy obecnej podaży rozwiązań technicznych, montaż okien w warstwie ocieplenia wydaje się być zadaniem prostym w realizacji. Wystarczy kupić jeden z dostępnych na rynku zestawów materiałów nazwanych „systemem montażu” i… po kłopocie. Tak może wydawać się tylko tym, którzy takich montaży nie wykonywali. Połączenie materiałów w „system” wcale nie przesądza jeszcze o możliwości zastosowania ich na każdej budowie i w każdym przypadku. Zanim zapadnie ostateczna decyzja o sposobie instalacji okien konieczne jest zapoznanie się z obiektem i oczekiwaniami inwestora. Czasami lepiej zrezygnować z „systemu” odwołując się do „klasyki”, czyli kombinacji konsoli nośnych, wsporników i wielu innych odpowiednio dobranych lecz różnych materiałów montażowych. Taką drogą poszła firma Aprel planując i wykonując instalację okien w warstwie ocieplenia budynku jednorodzinnego nieopodal Nieporętu (zdj. nr 1 i 2).

Plac budowy w Nieporęcie elewacja budynku
Zdj.1 Plac budowy w Nieporęcie elewacja budynku
Plac budowy w Nieporęcie elewacja budynku
Zdj.2 Plac budowy w Nieporęcie elewacja budynku

W naszej relacji chcemy czytelnikom pokazać, jak można wykonać montaż w ociepleniu „niesystemowo”, ale prawidłowo. Korzystając z okazji zatrzymamy wzrok na kilku detalach, o które czytelnicy często pytają w mailach lub na forach internetowych.

Połączenie okna z murem

Jak w każdym innym montażu, także w montażu okien w ociepleniu wyróżnić można dwa zasadnicze etapy. Pierwszy polega na właściwym względem ościeża umiejscowieniu konstrukcji okiennej oraz jej mechanicznym połączeniu z murem i podparciu w taki sposób, aby wszystkie obciążenia zostały przeniesione z okna na konstrukcję budynku. Drugi etap polega na wykonaniu uszczelnień termoizolacyjnych wokół okna oraz zabezpieczeniu warstwy termoizolacji przez wpływem zjawisk atmosferycznych i klimatycznych mogących powodować jej przyspieszoną degradację oraz wzrost niekontrolowanej infiltracji powietrza przez złącze.

Do mechanicznego połączenia okien z konstrukcją budynku firma Aprel wykorzystała jednocześnie konsole i wsporniki boczne firm SFS intec i Knelsen oraz klasyczne kotwy stalowe. Na zdjęciu nr 3 widać podstawową dolną konsolę nośną systemu Knelsen. Na zdjęciu nr 4 widoczny jest wspornik boczny SFS intec, który znajduje zastosowanie w połączniach stojaków ościeżnic oraz elementów nadprożyz murem. Zdjęcie nr 5, to wspornik boczny systemu Knelsen o takim samym zastosowaniu. Stosując jedno lub drugie rozwiązanie ze względu na sposób mocowania wspornika do muru uzyskujemy mniej lub bardziej sztywne połączenia elementów. Na zdjęciu nr 6 połączono z konstrukcją budynku progowy element drzwi balkonowych HS przy użyciu klasycznych kotew stalowych. Wszystko razem stanowi dobry przykład czegoś, co można nazwać synergią mechanicznych środków montażu. W zależności od potrzeb korzystamy z rozwiązań optymalnych chociaż nie koniecznie pochodzących z jednego „systemu”. Możemy tak czynić, bowiem w montażu okien istotny jest przede wszystkim efekt działań, a nie pochodzenie środków montażu. W pokazanym przypadku wszystko było przemyślane, a dobór materiałów podyktowany ich właściwościami i broń Panie Boże mylić komuś takie działanie z powszechnymi praktykami monterów mieszających różne materiały montażowe z powodu… braku na budowie tych właściwych!

Konsola dolna Knelsen
Zdj.3 Konsola dolna Knelsen
Wspornik boczny SFS JB-D
Zdj.4 Wspornik boczny SFS JB-D
Wspornik boczny firmy Knelsen
Zdj.5 Wspornik boczny firmy Knelsen
Połączenia okna HS z konstrukcją budynku za pomocą kotew stalowych
Zdj.6 Połączenia okna HS z konstrukcją budynku za pomocą kotew stalowych

Oprócz połączenia z murem, elementem mechanicznej części montażu jest odpowiednie podparcie mocowanej konstrukcji w celu przeniesienia na budynek sił pochodzących od jej ciężaru. Montując okna w „licu muru” wykorzystuje się do tego klocki podporowe. Montaż okien w warstwie ocieplenia wymaga zastosowania specjalnych konsoli dolnych (zdj. nr 3), a w przypadku konstrukcji o dużych gabarytach, na przykład balkonów HST, PSK, a nawet balkonów z ruchomymi słupkami można pokusić się o rozwiązania równie skuteczne, a niestandardowe.

Podparcie drzwi balkonowych

Jednym z problemów napotykanych przez monterów w domach jednorodzinnych podczas montażu wszelkiego rodzaju drzwi, w tym drzwi balkonowych jest brak posadzek. Utrudnia to w sposób znaczący wykonanie stabilnego podparcia mocowanej konstrukcji. Problem nabiera szczególnego znaczenia, gdy zadanie polega na montażu okna poza obrysem muru konstrukcyjnego. W takim przypadku ograniczone są także możliwości mocowania dolnych konsoli nośnych, które mogłyby stanowić takie podparcie. Najczęściej proponowane rozwiązanie problemu, to zastosować systemowe poszerzenia albo podmurować otwory, a czasem i jedno i drugie! Inwestorzy pytają wtedy ile tej podmurówki, a ile poszerzeń. Pokażemy jak wykonała to firma Aprel, bo wydaje się nam, że to przykład wart uwagi.

Sposób podparcia drzwi balkonowych HS widok od strony zewnętrznej
Zdj.7 Sposób podparcia drzwi balkonowych HS widok od strony zewnętrznej
Sposób podparcia drzwi balkonowych HS widok od strony wewnętrznej
Zdj.8 Sposób podparcia drzwi balkonowych HS widok od strony wewnętrznej
Sposób podparcia dwudzielnych drzwi balkonowych z ruchomym słupkiem widok od strony zewnętrznej
Zdj.9 Sposób podparcia dwudzielnych drzwi balkonowych z ruchomym słupkiem widok od strony zewnętrznej
Sposób podparcia dwudzielnych drzwi balkonowych z ruchomym słupkiem widok od strony zewnętrznej
Zdj.10 Sposób podparcia dwudzielnych drzwi balkonowych z ruchomym słupkiem widok od strony zewnętrznej

Na zdjęciach nr 7 i 8 widoczny jest sposób podparcia okna balkonowego HST od strony zewnętrznej i wewnętrznej. Zdjęcie nr 7 jest dobrą lustracją „układu warstw”, które w sumie stanowią element wspierający konstrukcję balkonu i przenoszą obciążenia. Patrząc od dołu widzimy docieplony fragment ławy fundamentowej, dwie warstwy bloczków isomur-stahlton oraz systemowe poszerzenia wpięte w próg drzwi balkonowych. Kto szukał odpowiedniego rozwiązania i pytał „co pod balkonem” znalazł właśnie odpowiedź. Przenikalność cieplna takiego układu, szczególnie po montażu przewidzianej projektem warstwy ocieplenia będzie bardzo dobra, a na dodatek łatwo wykonać ewentualne uszczelnienia przeciwwilgociowe pod tarasem. Standardowe uszczelnienia paroizolacyjne od strony wewnętrznej także nie będą żadnym montażowym problemem. Na zdjęciach nr 9 i 10 widoczne jest to samo rozwiązanie zastosowane pod drzwiami balkonowymi z ruchomym słupkiem, czyli konstrukcją, która znajduje się w prawie każdym domu jednorodzinnym.

Uszczelnienia połączeń okna z murem

Podczas montażu okna w licu muru konstrukcyjnego, po umocowaniu ramy ościeżnicy w otworze ościeży pomiędzy oknem, a murem tworzy się naturalna linia szczelin dylatacyjnych, w przestrzeń których aplikowana jest warstwa pianki PU stanowiącej materiał termoizolacyjny. Podczas montażu okna w warstwie nieistniejącego jeszcze faktycznie ocieplenia, po mechanicznym umocowaniu okna do muru konstrukcyjnego w praktyce jest ono zawieszone w pustej przestrzeni. Bez wykonania dodatkowych czynności nie sposób wykonać właściwych uszczelnień. Niestety zdarza się, że ekipy monterskie doprowadzają instalację do tego etapu i pozostawiają inwestora z… kłopotem. Trudno nazwać takie zachowanie wykonaniem prawidłowego i kompletnego montażu okna.

W poprzednim artykule pod tytułem „KiK, montaż okien w ociepleniu” przedstawiliśmy propozycję rozwiązania uszczelnień podczas montażu okien w nieistniejącej warstwie ocieplenia proponowaną przez firmy Knelsen i Klinar. Teraz pokażemy coś bardzo podobnego jednak łatwiejszego do wykonania dla wielu ekip monterskich, a nawet samych inwestorów. Metoda przygotowania otworów okiennych do wykonania uszczelnień zastosowana przez firmę Aprel jest nadzwyczaj prosta.

Ramy ze stryopianu grafitowego
Zdj.11 Ramy ze stryopianu grafitowego
Osadzonie okna w ramie ze styropianu, szczeliny wypełnione pianką PU
Zdj.12 Osadzonie okna w ramie ze styropianu, szczeliny wypełnione pianką PU
Wypełnianie pianką PU szczeliny dylatacyjnej powstałej pomiędzy ramą styropianową a ościeżnicą okna
Zdj.13 Wypełnianie pianką PU szczeliny dylatacyjnej powstałej pomiędzy ramą styropianową a ościeżnicą okna
Wypełnianie pianką PU szczeliny dylatacyjnej powstałej pomiędzy ramą styropianową a ościeżnicą okna
Zdj.14 Wypełnianie pianką PU szczeliny dylatacyjnej powstałej pomiędzy ramą styropianową a ościeżnicą okna
Gruntowanie zewnętrznej powierzchni belki styropianowej zaciągniętej warstwą kleju w celu zwiększenia spoistości podłoża
Zdj.15 Gruntowanie zewnętrznej powierzchni belki styropianowej zaciągniętej warstwą kleju w celu zwiększenia spoistości podłoża 
Klejenie zewnętrznych folii propzepłuszczalnych do zagruntowanej powierzchni belki styropianowej
Zdj.16 Klejenie zewnętrznych folii propzepłuszczalnych do zagruntowanej powierzchni belki styropianowej

Przed przystąpieniem do mechanicznej części robót instalacyjnych wokół wszystkich otworów okiennych wykonano ramki z „belek” ze styropianu grafitowego (zdj. nr 11). W związku z tym, że konsole i wsporniki mocujące okno przykręcane są do wewnętrznych ścian ościeży (zdj. 3 do 6) unika się konieczności specjalnego przygotowania belek styropianowych do montażu, jak to ma miejsce w systemie „KiK”. Po wyniesieniu okna w warstwę ocieplenia i zamocowaniu do muru, pomiędzy boczną płaszczyzną ramy ościeżnicy, a płaszczyzną styropianowej belki powstaje szczelina dylatacyjna, którą wypełnia się pianką PU (zdj. nr 12 i 13). Na wszystkich zdjęciach warto zwrócić uwagę, że powierzchnie belek styropianowych, do których będzie przyklejana folia paroprzepuszczalna, zaciągnięte są cienką warstwą zaprawy klejowej. W ten sposób firma Aprel wyeliminowała niekorzystne zjawisko potencjalnych reakcji chemicznych jakie mogą zachodzić pomiędzy polistyrenem, a foliami z paskami klejącymi na bazie butylu. Aby zapewnić lepsze przyleganie folii do płaszczyzny belki, warstwa zaprawy klejowej jest dodatkowo gruntowana (zdj. nr 15). Teraz pozostaje już tylko przykleić folię i złącze gotowe (zdj. nr 16). Docelowo po położeniu na ścianach budynku materiału ocieplającego całe złącze zostanie zakryte, a na zewnętrznej powierzchni profili okiennych powstanie klasyczny węgarek, ale to już zadanie dla ekip dociepleniowych.

Połączenia i statyka konstrukcji okiennych

Moda na duże powierzchnie przeszklone w domach mieszkalnych sprawia, że niejeden raz przychodzi ekipom monterskim łączyć konstrukcje okienne w zestawy. Często są to połączenia wykonane w sposób przypadkowy, nieodpowiadający wymaganiom statycznym wynikającym z obliczeniowej wartości charakterystycznych ciśnień parcia i ssania wiatru mogących w przyszłości oddziaływać na konstrukcje, a w szczególności na miejsca połączeń konstrukcji.

Połączenie nadświetla z konstrukcją drzwi balkonowych HS Passivline Premium przy użyciu łącznika statycznego
Zdj.17 Połączenie nadświetla z konstrukcją drzwi balkonowych HS Passivline Premium przy użyciu łącznika statycznego
Połączenie nadświetla z konstrukcją drzwi balkonowych HS Passivline Premium przy użyciu łącznika statycznego - detal połączenia
Zdj.18 Połączenie nadświetla z konstrukcją drzwi balkonowych HS Passivline Premium przy użyciu łącznika statycznego - detal połączenia

Na zdjęciach nr 17 i 18 widoczny jest sposób połączenia nadświetla z drzwiami balkonowymi unośno-przesuwnymi HS Passivline Premium. Wykorzystano do tego specjalny łącznik statyczny zbrojony wzmocnieniem stalowym o wysokim momencie bezwładności, co zapewnia całemu zestawowi odpowiednią odporność na obciążenie wiatrem.

Dwudzielne oszklenie stałe z podziałem poziomym
Zdj.19 Dwudzielne oszklenie stałe z podziałem poziomym
 Przygotowanie do montażu stalowego elementu lizeny do poprzeczki oszklenia stałego
Zdj.20 Przygotowanie do montażu stalowego elementu lizeny do poprzeczki oszklenia stałego 
Montaż maskownicy lizeny
Zdj.21 Montaż maskownicy lizeny
Dwudzielne oszklenie stałe z podziałem poziomym z zamocowaną lizeną stanowiącą element wzmocnienia statycznego konstrukcji
Zdj.22 Dwudzielne oszklenie stałe z podziałem poziomym z zamocowaną lizeną stanowiącą element wzmocnienia statycznego konstrukcji

Seria kolejnych zdjęć od nr 19 do 22 ilustruje praktyczne zastosowanie lizeny zwanej też z niemiecka zargą. To jeden ze sposobów statycznego wzmocnienia konstrukcji i zwiększenia jej odporności na obciążenie wiatrem. Wiele systemów okiennych przewiduje stosowanie takich elementów jako standardowych w konstrukcjach drzwi balkonowych, szczególnie drzwi uchylno-przesuwnych PSK. W przypadku omawianej budowy, lizena jest elementem podnoszącym sztywność oszklenia stałego w obrębie poprzeczki poziomej wykonanej z kształtownika słupka stałego.

Oba rozwiązania techniczne zastosowane w praktyce przez firmę Aprel są świadectwem dużej dojrzałości technicznej i staranności wykonania konstrukcji okiennych. Cieszymy się, że na rynku okien i montaży coraz częściej spotykamy bardzo pozytywne przykłady wysokiej jakości produktów i wykonania robót montażowych.

Akcje okienne

Okna nie tylko muszą być ciepłe i ładne, przede wszystkim powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania i należytą trwałość. Tego nie można osiągnąć, jeśli o ich konstrukcji decydować będzie wyłącznie ekonomia z pominięciem techniki okiennej. To taka nasza uwaga kierowana szczególnie do inwestorów. Warto pamiętać, że cena jest odzwierciedleniem wartości użytkowej produktu lub usługi, a z oknami i montażem jest trochę tak, jak z akcjami na giełdzie. Płacimy za nie wedle ich wartości, z tym że niektóre mają wartość „śmieciową”. Budując dom mało kogo stać na zakup akcji, ale okna kupić trzeba. Niech to będzie zakup przemyślany. Akcje firmy Aprel u nas poszły właśnie do góry.

OKNOTEST.PL

Zobacz także