Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Ciepła Belka Montażowa - nośność i wytrzymałość elementów systemu

Maj 2019 · MARBET

Wybór systemu montażu okien w warstwie ocieplenia przez inwestora, to często jeszcze decyzja przypadkowa, podejmowana ad hoc, bardziej na podstawie reklamy niż realnej oceny właściwości użytkowych i dostosowania systemu do wymagań obiektowych oraz potrzeb. Magiczne zaklęcie, które wpływa na takie decyzje zakupowe, to… „likwidacja mostków cieplnych”. Przenikalność ciepła, przepuszczalność powietrza i wszelkie inne aspekty energooszczędności rozwiązań montażu okien w warstwie ocieplenia są z pewnością ważne, ale wbrew pozorom to nie one powinny decydować o wyborze, a przynajmniej nie wyłącznie one.

Argumentem równie ważnym, a nawet ważniejszym dla prawidłowego montażu okien w warstwie ocieplenia jest nośność i wytrzymałość elementów systemu, szczególnie zastosowanych podpór, odniesiona do warunków wykonania robót instalacyjnych na placu budowy. Zdolność podpór do przenoszenia sił pochodzących od obciążeń powodowanych przez ciężar konstrukcji, ciężar urządzeń przeciwsłonecznych, oddziaływania wiatru oraz naturalne obciążenia eksploatacyjne powodowane przez użytkownika ma decydujący wpływ na trwałość i szczelność połączeń elementów systemu montażu z murem konstrukcyjnym oraz okien z elementami systemu.

reklama

Czynnikami, które mają decydujący wpływ na nośność i wytrzymałość elementów podporowych w systemach montażu okien w warstwie ocieplenia, są: podłoże, do którego elementy będą mocowane, sposób mocowania oraz liczba i rodzaj łączników mechanicznych, których użyjemy. Mimo rangi problemu, wśród opracowań dotyczących zagadnień montażu okien w warstwie ocieplenia, materiałów zawierających dane o nośności i wytrzymałości elementów, jak na lekarstwo, dlatego z największą przyjemnością prezentujemy nieomal w całości dokument pod tytułem: „Informacja dotycząca nośności pojedynczych belek CBM w zależności od typu podłoża”, przygotowany przez firmę Marbet Sp. z o.o. twórcę i producenta Ciepłej Belki Montażowej, pierwszego polskiego systemu montażu okien w warstwie ocieplenia posiadającego aż dwie Krajowe Oceny Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej.

"Informacja dotycząca nośności pojedynczych belek CBM w zależności od typu podłoża"

Element systetmu Marbet Bausystem CBM 10.25.W
Ciepła Belka Montażowa 10.25.W
Element systetmu Marbet Bausystem CBM 10.25.Z
Ciepła Belka Montażowa 10.25.Z

Niniejsza informacja opracowana została w oparciu o Krajowe Oceny Techniczne: ITB-KOT-2018_0199 wydanie 1 z 12.03.2018r „Zestaw wyrobów CBM MARBET do wykonywania montażowych ram termoizolacyjnych do okien i drzwi balkonowych”, oraz ITB-KOT-2018/0410 wydanie 1 z 26.03.2018r „Ciepłe Belki Montażowe (CBM) Marbet wraz z elementami uzupełniającymi”. Określone właściwości użytkowe zastały osiągnięte i potwierdzone badaniami w połączeniu z materiałami uzupełniającymi wskazanymi w Opisie Systemu: zał. nr 2 – Materiały uzupełniające system CBM Marbet, a więc z produktami Firmy Soudal i Wkręt-Met.

MARBET Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędny dobór wyrobów równoważnych i w przypadku podmiany materiałów bazowych nie odpowiada za efekt w zakresie osiągniętej nośności i szczelności połączeń.

Tabela nr 1 - Nośność belek CBM na kopycie stalowym, (eliminującym zjawisko wyrywania łączników z podłoży murowych)

Rodzaj belki CBM Przenoszone obciążenie w [kN]
przy przemieszczeniu (ugięciu) w [mm]
Zniszczenie wspornika
stalowego przy
1mm 2mm 3mm maksymalnej sile
F max [kN]
przemieszczeniu [mm]
A
Belki CBM.10…. z obciążeniem wysuniętym do 60 mm poza lico muru
1 CBM.10...W (wspornik wewnętrzny) 1,41 2,58 3,40 12,04 18,3
2 CBM.10…Z (wspornik zewnętrzny) 1,44 2,56 3,34 10,98 14,8
B
Belki CBM.20…. z obciążeniem w środku belki, wysunięcie do 100 mm poza lico muru
3 CBM.20…W (wspornik wewnętrzny) 0,94 2,02 3,23 11,98 21,5
4 CBM.20….Z (wspornik zewnętrzny) 1,02 2,24 3,19 4,04 9,7
C
Belki CBM.20…. z obciążeniem na końcu belki, wysunięcie do 160 mm poza lico muru
5 CBM.20…W (wspornik wewnętrzny) 0,42 0,78 1,27 6,44 20,0
6 CBM.20...Z (wspornik zewnętrzny) 0,37 0,70 1,12 3,02 9,9
 • Uśrednione wartości z przebadanych próbek.
 • Zestawienie opracowano w oparciu o wyniki z Raportu Badań nr LZE01-01204/16/Z00NZE z 06.06.2016r. [1] wykonany przez Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych ITB w Warszawie ul. Ksawerów 21. Osiągnięte wysokie wartości obciążeń przy odpowiadającym im przemieszczeniom uzyskano na kopycie stalowym eliminującym zjawisko wyrywania śrub z muru. Potwierdzając tym sprężystość i bezpieczeństwo pracy układu. Przyjęty w systemie CBM zakres zakładanych obciążeń (od 0,30 kN do 1,70 kN) przypadający na jedną sztukę belki mocowanej do muru uwzględnia realia budowy – standardowe nośności śrub kotwiących w konkretnym podłożu.
reklama

Tabela nr 2 - Nośności pojedynczych łączników. Zestawienie opracowane w oparciu o Europejską Ocenę Techniczną ETA-12/0272 z 29.06.2018r wystawioną przez ITB, należącą do firmy KLIMAS Sp. z o.o. - producenta łączników mechanicznych.

Typ podłoża Oznaczenie łącznika / podłoże Klasa gęstości objętościowej [kg/dm3] Klasa wytrzymałości na ściskanie [N/mm2] Metoda wiercenia FRk11) [kN] Wsp. bezpieczeństwa Fobl.12) [kN]
1 Beton C12/15     wiercenie z udarem 3,0 1,8 1,67
2 Beton ≥ C16/20     wiercenie z udarem 4,0 1,8 2,22
3 Cegły ceramiczne pełne, polskie1), 5) ≥ 1,70 ≥ 10 wiercenie z udarem 2,5 2,5 1,00
4 Cegły ceramiczne pełne, polskie1), 5) ≥ 1,70 ≥ 20 wiercenie z udarem 3,5 2,5 1,40
5 Cegły ceramiczne pełne, niemieckie1), 6) ≥ 2,00 ≥ 10 wiercenie z udarem 2,5 2,5 1,00
6 Cegły ceramiczne pełne, niemieckie1), 6) ≥ 2,00 ≥ 20 wiercenie z udarem 3,5 2,5 1,40
7 Cegły silikatowe pełne2), 7) ≥ 2,00 ≥ 20 wiercenie z udarem 3,5 2,5 1,40
8 Porotherm 25P + W1) ≥ 0,80 ≥ 15 wiercenie bez udaru 0,9 2,5 0,36
9 MAX 2501) ≥ 0,80 ≥ 15 wiercenie bez udaru 0,9 2,5 0,36
10 Cegły ceramiczne perforowane1), 8) ≥ 1,20 ≥ 12 wiercenie bez udaru 2,0 0,80  
11 Silikatowe bloki kanałowe2), 9) ≥ 1,60 ≥ 12 wiercenie bez udaru 2,5 2,5 1,00
12 Elementy otworowe z betonu na kruszywie lekkim3), 10) ≥ 0,80 ≥ 2 wiercenie bez udaru 1,5 2,5 0,60
13 Autoklawizowany beton komórkowy AAC 24) ≥ 0,35 ≥ 2 wiercenie bez udaru 0,6 2 0,30
14 Autoklawizowany beton komórkowy AAC 74) ≥ 0,65 ≥ 6,5 wiercenie bez udaru 1,5 2 0,75
 • 1) Zgodnie z normą EN 771-1
 • 2) Zgodnie z normą EN 771-2
 • 3) Zgodnie z normą EN 771-3
 • 4) Zgodnie z normą EN 771-4
 • 5) Polska cegła pełna
 • 6) Niemiecka cegła pełna MZ Rd 2.0/20
 • 7) Kalksandstein KS NF 20-2.0 Vollstein zgodnie z DIN106
 • 8) Na przykład HLZ Rd1 1.2/12 zgodnie z DIN 105
 • 9) Na przykład KSL-R(P)8DF Lochstein zgodnie z DIN 106
 • 10) Na przykład zgodnie z DINV18151-100
 • 11) Nośność charakterystyczna (łączna na wyrywanie ze ścinaniem)
 • 12) Nośność obliczeniowa

Schematy statyczne nr 1-6 montażu belek CBM w zależności od rodzaju belki i miejsca obciążenia kotwy stalowej.

Element systemu montażu w warstwie ocieplenia Marbet Bausystem CBM 10.25(70).W
Ciepła Belka Montażowa 10.25.W
Element systemu montażu w warstwie ocieplenia Marbet Bausystem CBM 10.25(70).Z
Ciepła Belka Montażowa 10.25.Z
Element systemu montażu w warstwie ocieplenia Marbet Bausystem CBM 20.25(70).W
Ciepła Belka Montażowa 20.25.W
Element systemu montażu w warstwie ocieplenia Marbet Bausystem CBM 20.25(70).Z
Ciepła Belka Montażowa 20.25.Z
Element systemu montażu w warstwie ocieplenia Marbet Bausystem CBM 20.25(70).W
Ciepła Belka Montażowa 20.25.W
Element systemu montażu w warstwie ocieplenia Marbet Bausystem CBM 2.25(70).Z
Ciepła Belka Montażowa 20.25.Z

Tabela nr 3 - Nośności Belek CBM w zależności od podłoża i ilości zastosowanych łączników mechanicznych

Typ Belki CBM Schemat statyczny montażu Rodzaj podłoża murowego Nośność obliczeniowa dla jednej sztuki belki CBM przyklejonej klejem PU do podłoża z zamocowaniem wspornika stalowego łącznikami mechanicznymi typ KPR-FAST 10 K Ø 10 mm firmy Wkręt-Met w ilości sztuk [kN]
1 szt 2 szt 3 szt
1 2 3 4 5 6
A
Belki CBM 10. .... z wspornikiem Wewnętrznym lub Zewnętrznym i wypadkową siłą obciążającą usytuowaną na wysięgu max 6 cm od lica ściany
CBM.10.25.W
CBM.10.70.W
schemat nr 1 Podłoże betonowe
typ 1,2
0,80 1,50 1,70
Podłoże z cegły pełnej
typ 3,4,5,6,7
0,80 1,50 1,70
Pustaki ceramiczne
typ 8,9
0,50 0,90 1,20
Pustaki ceramiczne perforowane
typ 10
0,60 1,20 1,40
Beton komórkowy
typ 13
0,50 0,90 1,20
Beton komórkowy
typ 14
0,60 1,20 1,40
CBM.10.25.Z
CBM.10.70.Z
schemat nr 2 Podłoże betonowe
typ 1,2
0,80 1,50 1,70
Podłoże z cegły pełnej
typ 3,4,5,6,7
0,80 1,50 1,70
Pustaki ceramiczne
typ 8,9
0,50 0,80 1,00
Pustaki ceramiczne perforowane
typ 10
0,60 1,00 1,30
Beton komórkowy
typ 13
0,50 0,80 1,00
Beton komórkowy
typ 14
0,60 1,10 1,30
B
Belki CBM 20. .... z wspornikiem Wewnętrznym lub Zewnętrznym i wypadkową siłą obciążającą usytuowaną na wysięgu max 10 cm od lica ściany (w środku belki)
CBM.20.25.W
CBM.20.70.W
schemat nr 3 Podłoże betonowe
typ 1,2
0,60 1,50 1,70
Podłoże z cegły pełnej
typ 3 ,4,5,6,7
0,60 1,50 1,70
Pustaki ceramiczne
typ 8,9
0,40 0,70 1,00
Pustaki ceramiczne perforowane
typ 10
0,50 1,00 1,20
Beton komórkowy
typ 13
0,40 0,70 1,00
Beton komórkowy
typ 14
0,50 0,90 1,20
CBM.20.25.Z
CBM.20.70.Z
schemat nr 4 Podłoże betonowe
typ 1,2
0,60 1,00 1,20
Podłoże z cegły pełnej
typ 3,4,5,6,7
0,60 1,00 1,20
Pustaki ceramiczne
typ 8,9
0,40 0,60 0,80
Pustaki ceramiczne perforowane
typ 10
0,50 0,80 1,00
Beton komórkowy
typ 13
0,40 0,60 0,80
Beton komórkowy
typ 14
0,50 0,80 1,00
C
Belki CBM 20. .... z wspornikiem Wewnętrznym lub Zewnętrznym i wypadkową siłą obciążającą usytuowaną na wysięgu max 16 cm od lica ściany (na końcu belki)
CBM.20.25.W
CBM.20.70.W
schemat nr 5 Podłoże betonowe
typ 1,2
0,60 1,50 1,70
Podłoże z cegły pełnej
typ 3,4,5,6,7
0,60 1,50 1,70
Pustaki ceramiczne
typ 8,9
0,40 0,70 0,90
Pustaki ceramiczne perforowane
typ 10
0,50 0,90 1,10
beton komórkowy
typ 13
0,40 0,70 0,90
Beton komórkowy
typ 14
0,50 0,90 1,10
CBM.20.25.Z
CBM.20.70.Z
schemat nr 6 Podłoże betonowe
typ 1,2
0,60 1,00 1,20
Podłoże z cegły pełnej
typ 3,4,5,6,7
0,60 1,00 1,20
Pustaki ceramiczne
typ 8,9
0,30 0,50 0,70
Pustaki ceramiczne perforowane
typ 10
0,50 0,70 0,90
Beton komórkowy
typ 13
0,30 0,50 0,70
Beton komórkowy
typ 14
0,50 0,70 0,90

Uwagi i zalecenia:

 1. W podprogowej linii ościeża zaleca się stosować belki CBM z wspornikami wewnętrznymi mocowanymi na 2 lub 3 łączniki mechaniczne (w tym jeden wkręt musi być zawsze zamontowany stabilnie w blachę z góry - optymalnie najdalej od lica ściany w płaszczyźnie ościeża).W przypadku ceramicznych pustaków otworowych dla położy typ 8,9,10 ( dla uzyskania dodatkowej pewności kotwienia łącznika) zaleca się otwór z wkrętem oraz otwory sąsiednie (dziury pionowe w pustakach) wypełnić zaprawą cementową np. Ceresit CX-15.
 2. W górnej i bocznych liniach ościeża zaleca się stosować belki CBM z wspornikami zewnętrznymi mocowanymi na 2 łączniki mechaniczne.
 3. Wartości nośności obliczeniowych CBM zostały ograniczone do wysokości dopuszczonych w KOT.
 4. Przed przyklejaniem (pianką PU) belek CBM należy sprawdzić stabilność podłoży i je odkurzyć a w razie potrzeby dodatkowo zagruntować, (betony komórkowe zawsze wymagają zagruntowania).
 5. W podłożach słabych (beton komórkowy i pustaki ceramiczne) zaleca się stosowanie minimum 3 łączników mechanicznych w linii podprogowej ościeża.
 6. Sposób wiercenia otworów w podłożach zgodnie z tabelą nr… (wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru).
 7. Montaż może być wykonywany w temperaturze od -5oC do +35oC (ograniczenia w stosowaniu muszą uwzględniać dopuszczenia w chemii budowlanej).
 8. Przy dużych obciążeniach okien lub skomplikowanych montażach dobór wsporników i łączników konsultować z projektantem lub producentem stolarki.
 9. Montaż należy wykonać zgodnie wytycznymi montażowymi Producenta montowanej stolarki oraz wymaganiami ITB-KOT-2018/0410 oraz ETAG 020

Wykaz raportów, sprawozdań z badań, ocen i klasyfikacji oraz wykaz jednostek badawczych i certyfikujących Wykaz raportów, klasyfikacji, ocen

 1. CBM-badanie wytrzymałości na ściskanie, elementy BP.HARD – raport z badań nr LZM00-02125/17/Z00NZF z 17.11.2017, [2]
 2. CBM-badanie wytrzymałości na ściskanie, elementy podstawowe CBM – raport z badań nr LZF00-2125/17/Z00NZF z 20.11.2017, [2]
 3. CBM-Konsole – określenie typów konsoli – świadectwo badań nr 01-01204/16/Z00NZE z 26.09.2016, [1]
 4. CBM-Konsole – badania szczegółowe nośności – raport z badań nr LZE01-01204/16/Z00NZE z 26.09.2016, [1]
 5. CBM-Konsole – badanie nośności wkrętów WHO – raport z badań nr LZK00-01863/16/R32NZK z 22.08.2016, [4]
 6. CBM-Konsole – zbiorczy raport nośności dla konsoli CBM – raport nr LZK00-2252/16/Z00NZK z 02.09.2016, [3]
 7. CBM-SOUDAL - badanie przyczepności hybrydy do elementów CBM – raport nr LZM00-01406/16/Z00NZM z 07.06.2016, [2]

Wykaz jednostek badawczych i certyfikujących

 • [1] – Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych ITB, Warszawa ul Ksawerów 21
 • [2] – Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych ITB, Warszawa ul Ksawerów 21
 • [3] – Jednostka notyfikowana nr 1488, Akredytowany Zespół Laboratoriów ITB, Warszawa, ul. Filtrowa 1
 • [4] – Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki ITB, Katowice ul Korfantego 191

Ciepła Belka Montażowa – ciepła, bezpieczna i wytrzymała

Ciepła Belka Montażowa, najmłodszy z dostępnych na rynku systemów montażu okien w warstwie ocieplenia nie może jeszcze pochwalić się udziałem w spektakularnych realizacjach, chociaż został już z powodzeniem zastosowany podczas wznoszenia ponad setki energooszczędnych i pasywnych budynków jednorodzinnych. Nie korzysta również z wszędobylskiej, nachalnej lecz pustej w treści reklamy. Jego niewątpliwą zaletą i przewagą konkurencyjną jest za to dostępność pełnej i sprawdzonej informacji technicznej. W tym względzie firma Marbet Sp. z o.o. jako jedna z niewielu postawiła na transparentność i chwała jej za to. Wybierając system montażu okien w warstwie ocieplenia CBM każdy z inwestorów z góry wie, czego może oczekiwać i wymagać, a może oczekiwać i wymagać wiele, bo chociaż system dopiero startuje, to bez najmniejszych wątpliwości jest wszechstronnym, jednym z najlepiej zbadanych w warunkach laboratoryjnych i jedynym, którego właściwości były już wielokrotnie badane przez jednostkę notyfikowaną bezpośrednio na placu budowy z wynikiem celującym.

reklama

Źródło: https://www.marbetbausystem.com

Opracowanie i redakcja: OKNOTEST.PL

Andrzej Błaszczyk 2019-05-13 00:00:00 aktualizacja: 2019-05-13 11:18:37


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024