Szczelny montaż z wykorzystaniem Ciepłej Belki Montażowej

02.04.2020
Udostępnij

„Połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza”, tak brzmi wymaganie zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Trudno je spełnić montując okna w licu muru konstrukcyjnego, a co dopiero, gdy przyjdzie nam zamontować okno w warstwie ocieplenia budynku. Jak poprawnie wykonać szczelny montaż okien z wykorzystaniem Ciepłej Belki Montażowej nowego, polskiego systemu montażu okien w warstwie ocieplenia prezentuje ekipa monterów firmy SZYMKO z Białegostoku. Rzecz warta obejrzenia tym bardziej, że po zakończonym montażu następuje badanie szczelności wykonane przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej – jednostkę notyfikowaną z Wałbrzycha.

promocja
promocja
Zobacz także