FIX - montaż okien w warstwie ocieplenia systemu IZODOM 2000

21.08.2017
Udostępnij

Nie codziennie, ale zdarza się, że oczekiwania inwestorów związane ze sposobem montażu okien wykraczają poza ramy technologii albo systemów, w jakich wznoszone są ściany konstrukcyjne budynku. W takich przypadkach budujący oczekują od firm monterskich mądrej rady i pomocy w wyborze rozwiązań. Odszukanie właściwego partnera wcale nie jest łatwe. Przekonał się o tym inwestor z Nagłowic w województwie Świętokrzyskim, który zawędrował w tym celu aż na Dolny Śląsk do firmy FIX z Wrocławia.

promocja

IZODOM 2000

System budowy domów IZODOM 2000 funkcjonuje na rynku od ponad 20 lat. W dużym skrócie i uproszczeniu idea zasadza się na pomyśle wznoszenia budynków z kształtek styropianowych zestawianych ze sobą, jak klocki i zalewanych betonem. W ten sposób powstają od razu gotowe ściany wraz z dociepleniem.

Elementy ścian konstrukcyjnych systemu IZODOM 2000
Elementy ścian konstrukcyjnych systemu IZODOM 2000

Po wypełnieniu pustych przestrzeni kształtek styropianowych betonem i związaniu warstwy betonu, otrzymujemy gotowy element, w którym wyraźnie oznaczona jest pożądana linia konstrukcji okiennych. Producent systemu niejako z góry założył, że okna i drzwi balkonowe powinny być instalowane na styku z zewnętrzną warstwą ocieplenia w przebiegu betonowego rdzenia wypełnienia kształtki. Pozycja okna i rozwiązanie klasyczne, powszechnie stosowane w budynkach bez specjalnych energooszczędnych ambicji.

Element ściany konstrukcyjnej systemu IZODOM 2000 z rdzeniem betonowym
Element ściany konstrukcyjnej systemu IZODOM 2000 z rdzeniem betonowym
Element ściany konstrukcyjnej systemu IZODOM 2000 z rdzeniem betonowym
Element ściany konstrukcyjnej systemu IZODOM 2000 z rdzeniem betonowym

Inwestor umyślił sobie jednak, że okna w jego budynku powinny zostać wyniesione w warstwę ocieplenia. Z pozoru wydawać by się mogło, że w aktualnym stanie techniki nie nastręcza to żadnych trudności, bowiem istnieje, co najmniej kilka różnych możliwości wykonania takiego montażu. To prawda, z tym jednak zastrzeżeniem, że w każdym z istniejących rozwiązań instalacja elementów mocujących, a w szczególności dolnych elementów podporowych następuje z reguły przed wykonaniem warstwy ocieplenia budynku albo wymaga istotnego naruszenia tej warstwy, co w tym przypadku nie było pożądane ze względu na oczekiwania inwestora. Okoliczni wykonawcy połamali sobie zęby próbując rozgryźć problem i tak inwestor wędrując przez Polskę trafił do firmy FIX z Wrocławia, partnera handlowego firmy VETREX oraz uczestnika Programu Rekomendacji Oknotest.pl.

Montaż okien Vetrex V90+ w warstwie ocieplenia systemu IZODOM 2000

Firma FIX nie jeden już raz wykazała się sporą inwencją w poszukiwaniu oryginalnych rozwiązań montażowych odpowiadających z jednej strony oczekiwaniom inwestorów, z drugiej wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych. Hybrydowy montaż okien z wykorzystaniem elementów MOWO w Koźminie albo modyfikacja systemu KiK w Kobiórze, to tylko niektóre przykłady. Tym razem też było o czym myśleć, chociażby dlatego, że jednym z elementów do montażu był zestaw oszkleń stałych i drzwi balkonowych o łącznych wymiarach 4960 mm x 2440mm.

Ościeże budynku jednorodzinnego systemu IZODOM 2000
Ościeże budynku jednorodzinnego systemu IZODOM 2000
Ościeże budynku jednorodzinnego systemu IZODOM 2000
Ościeże budynku jednorodzinnego systemu IZODOM 2000

Do wykonania połączeń mechanicznych w obrębie stojaków oraz nadproży ościeżnic konstrukcji okiennych skorzystano ze sprawdzonych konsoli firmy KNELSEN.

Konsole systemu KNELSEN
Konsole systemu KNELSEN
Montaż konsoli bocznej systemu KNELSEN
Montaż konsoli bocznej systemu KNELSEN

Istota i nowatorstwo montażowego pomysłu firmy FIX polegało na opracowaniu sposobu mechanicznego połączenia progów konstrukcji okiennych z progami ościeży. We współpracy z wykonawcą ścian konstrukcyjnych wymyślono coś, co nazwaliśmy „ostrogą”. Gotowych „ostróg” niestety nie widać na żadnym ze zdjęć ze względu na stan zaawansowania budowy podczas montażu. Musicie uwierzyć nam na słowo, że rozwiązanie jest prawidłowe, wykonane bez szkody dla ocieplenia obiektu, a jednocześnie pozwala na mocowanie progów konstrukcji okiennych przy użyciu śrub ramowych. FIX upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu. Rozwiązał problem, a jednocześnie ułatwił sobie zadanie, zastępując konsole podporowe zwykłymi śrubami.

Mocowanie mechaniczne konstrukcji okiennej do ściany ościeża z użyciem konsoli bocznej systemu KNELSEN
Mocowanie mechaniczne konstrukcji okiennej do ściany ościeża z użyciem konsoli bocznej systemu KNELSEN
Mocowanie progu konstrukcji okiennej przy użyciu śrub ramowych
Mocowanie progu konstrukcji okiennej przy użyciu śrub ramowych

Na kolejnych zdjęciach widać, że konstruktorzy firmy Vetrex i monterzy FIX nie zapomnieli o bardzo istotnym zagadnieniu związanym z odpornością montowanego zestawu konstrukcji okiennych na obciążenia wiatrem. Całkowita powierzchnia zestawu wynosi nieco ponad 12m2. Z punktu widzenia statyki elementem najbardziej narażonym na oddziaływania wiatru będzie miejsce połączenia oszkleń stałych z ramą ościeżnicy drzwi balkonowych. Do wykonania połączenia użyto systemowego łącznika statycznego VEKA o wysokiej wartości momentu bezwładności.

Montaż kształtownika stalowego łącznika wzmocnienia statycznego
Montaż kształtownika stalowego łącznika wzmocnienia statycznego
Połączenie elementów konstrukcji okiennej z użyciem łącznika statycznego
Połączenie elementów konstrukcji okiennej z użyciem łącznika statycznego

Warstwa termoizolacji wokół całości konstrukcji wykonana została z pianki PU, która zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej została osłonięta od wpływów wilgoci odpowiednimi foliami uszczelniającymi.

Uszczelnienie warstwy termoizolacji od strony zewnętrznej przy użyciu folii paroprzepuszczalnych
Uszczelnienie warstwy termoizolacji od strony zewnętrznej przy użyciu folii paroprzepuszczalnych
Uszczelnienie warstwy termoizolacji od strony wewnętrznej przy użyciu folii paroizolacyjnej
Uszczelnienie warstwy termoizolacji od strony wewnętrznej przy użyciu folii paroizolacyjnej

Osłonę termoizolacji w progu konstrukcji wykonano przy użyciu powłoki uszczelniającej SP 925. Jak widać monterzy wykonali także dodatkowe uszczelnienia w obrębie styku folii uszczelniających ze stalowymi łącznikami mocowań mechanicznych. W tym przypadku to szczególnie ważne, bowiem ze względu na zdolność do przenoszenia dużych obciążeń działających prostopadle do płaszczyzny konstrukcji, łączniki wykonywane są z grubych blach stalowych o charakterystycznych kształtach, co niestety powoduje, że źle zabezpieczone mogą być w przyszłości źródłem niekontrolowanej infiltracji powietrza do wnętrza pomieszczeń.

Uszczelnienie termoizolacji progu konstrukcji okiennej powłoką uszczelniającą
Uszczelnienie termoizolacji progu konstrukcji okiennej powłoką uszczelniającą
Uszczelnienie progu konstrukcji powłoką uszczelniającą oraz konsoli bocznych folią paroizolacyjną
Uszczelnienie progu konstrukcji powłoką uszczelniającą oraz konsoli bocznych folią paroizolacyjną

W końcowym efekcie widać wieloelementową zabudowę ościeża o dużej powierzchni, będącą kombinacją konstrukcji okiennych V90+ charakteryzujących się niską wartością współczynnika przenikania ciepła i wysoką szczelnością w zakresie przepuszczalności powietrza. Tego typu rozwiązania wydają się być w budynkach energooszczędnych i pasywnych odpowiednią alternatywą dla niezwykle popularnych drzwi unoszono-przesuwnych HST.

Zestaw oszkleń stałych i drzwi balkonowych Vetrex V90+ o wymiarze całkowitym 4960 mm x 2440 mm
Zestaw oszkleń stałych i drzwi balkonowych Vetrex V90+ o wymiarze całkowitym 4960 mm x 2440 mm
Zestaw oszkleń stałych i drzwi balkonowych Vetrex V90+ o wymiarze całkowitym 4960 mm x 2440 mm
Zestaw oszkleń stałych i drzwi balkonowych Vetrex V90+ o wymiarze całkowitym 4960 mm x 2440 mm

Zastawialiśmy się, jak podsumować kolejny montaż okien zrealizowany przez monterów firmy FIX, bo chociaż innowacyjny i nietypowy, daleko mu do widowiskowej spektakularności. Z pomocą przyszedł nie kto inny, jak… Mikołaj Rej, który przez pewien czas żył i tworzył w Nagłowicach. Któż nie zna słynnej strofy: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”? Parafrazując poetę napiszemy: A niechaj inwestorzy wżdy postronni znają, iż monterzy FIX nie gęsi i robotę znają.

OKNOTEST.PL

Zobacz także