Szukaj w Oknotest.pl

reklama

FIX - szczelny montaż okien w Porothermie

Lipiec 2017 · FIXOKNA

Co to znaczy, że montaż okien jest szczelny? Wraz z laboratorium MLTB i firmami uczestniczącymi w  Programie Rekomendacji szukamy odpowiedzi na to pytanie na placach budowy podczas badań szczelności powietrznej i wodoszczelności połączeń okna z ościeżem. Firma FIX z Wrocławia poddała ocenie montaż okien Vetrex V82 w ścianie konstrukcyjnej z pustaków ceramicznych. Ten materiał ma swoje zalety, ale nawet dobrze zastosowany podczas robót murarskich monterom okien życia nie ułatwia.

Szczelność montażu okien

Rok w rok, tysiące firm, montują setki tysięcy okien w dziesiątkach tysięcy domów i mieszkań. Aż dziw bierze, że nikt do tej pory nie podjął próby określenia rezultatu, jaki powinien być osiągnięty w wyniku prawidłowo wykonanej instalacji. Enigmatyczne przepisy warunków technicznych podpowiadają, że montaż okien należy wykonywać pod kątem uzyskania pełnej szczelności połączenia okna z ościeżem na przenikanie powietrza oraz w sposób uniemożliwiający przedostawanie się wody opadowej do wnętrza budynku.

reklama

Tak przedstawione cele wydają się jasne, ale ze względu na brak wartości wyznaczających dopuszczalne poziomy nieszczelności i warunków w jakich mogą powstawać niełatwo wskazać, jaki sposób montażu okien i drzwi balkonowych oraz jaki poziom jakości wykonania robót gwarantuje, że cele można uznać za osiągnięte. Na razie „szczelny montaż okien” dla każdego może oznaczać zupełnie, co innego. To nie jest dobra i komfortowa sytuacja zarówno dla inwestorów, jak i wykonawców.

W ramach Programu Rekomendacji, vortal Oknotest.pl we współpracy z jednostką notyfikowaną Mobilnym Laboratorium Techniki Budowlanej z Wałbrzycha oraz gronem firm handlowo-montażowych podjął próbę określenia i wyznaczenia granicznych warunków wykonania prawidłowego, szczelnego montażu okien. Na potrzeby Programu ustalone zostały konkretne wymagania dotyczące szczelności i wodoszczelności połączeń okna z ościeżem, a uczestnicy próbują je spełnić stosując wybrane przez siebie rozwiązania techniczne i  materiałowe.

Po zakończeniu prac, rezultat działania zostaje poddany ocenie, a przede wszystkim badaniu szczelności na placu budowy. Aby zaliczyć ten wyjątkowy test z wynikiem pozytywnym, każda z ekip monterskich musi wykonać połączenie okna z ościeżem, które w stanie nieosłoniętym węgarkiem, podczas sekwencji badań spełni następujące wymagania:

Przepuszczalność powietrza 1 Wodoszczelność Odporność na obciążenie wiatrem powtarzalna próba ciśnieniowa Przepuszczalność powietrza 2
Ciśnienie próbne (Pa) Wymagana szczelność (m3/hm) Ciśnienie próbne (Pa) Wymagana szczelność (m3/hm)
10 0  Ciśnienie 0 Pazraszanie 15 min  Ciśnienie 600 Pazraszanie 15 min   50 cykli-300 Pa / 300 Pa 10 0
25 0 25 0
50 0 50 0
100 0 100 0
150 0 150 0
300 0,30 300 0,45
600 0,30 Brak przecieków 600 0,45

Przekładając wyżej wskazane wymagania montażowe na poziomy/klasy/wartości właściwości użytkowych okien okaże się, że żądamy od monterów wykonania usługi charakteryzującej się następującymi cechami:

  • Przepuszczalność powietrza – klasa 4.
  • Przepuszczalność odniesienia Q100L – 0 m3/hm.
  • Wodoszczelność – klasa 9A.
reklama

W ten sposób poziom szczelności montażu okien wymagany w Programie Rekomendacji wspina się na pułap nieosiągalny dla wielu konstrukcji okiennych dostępnych na rynku, co łatwo sprawdzić zaglądając do Rankingu Okien.

Badanie szczelności montażu okien w ścianie z pustaków ceramicznych

W połowie czerwca firma FIX z Wrocławia, partner handlowy firmy Vetrex, przystąpiła do Programu Rekomendacji i zgłosiła do oceny jakości wykonania i badań szczelności montaż okien w domu jednorodzinnym. Przedmiotem badania było połączenie jednoskrzydłowego okna Vetrex V82 z ościeżem wykonanym z pustaków ceramicznych Porotherm. Sumaryczna długość badanych połączeń wynosiła 7,22 mb.

Budynek, w którym odbyło się badanie
Budynek, w którym odbyło się badanie
Budynek, w którym odbyło się badanie
Budynek, w którym odbyło się badanie

W wielu regionach Polski, pustaki ceramiczne są jednym z najczęściej stosowanych materiałów przy wznoszeniu ścian konstrukcyjnych budynków jednorodzinnych. Wielokanałowa budowa pozytywnie wpływa na przenikalność cieplną pustaków, z kolei niewielka grubość ścian, kruchość i podatność ceramiki na uszkodzenia mechaniczne oraz specyficzny kształt pojedynczych wyrobów, powodują konieczność nadzwyczaj starannego przygotowania ościeży budynku do montażu okien, a także niezwykle uważnego prowadzenia prac związanych z mechanicznym mocowaniem konstrukcji.  Ze względu na złożoność zadania montażowego i jednoczesną konieczność wyeliminowania wszelkich nieszczelności w obrębie spoin pojedynczych elementów muru konstrukcyjnego, przygotowanie ościeży do montażu przyjęła na siebie firma FIX

Zamontowane okno gotowe do badań szczelności montażu
Zamontowane okno gotowe do badań szczelności montażu
Zamontowane okno gotowe do badań szczelności montażu
Zamontowane okno gotowe do badań szczelności montażu

Inwestor podjął decyzję o montażu okien w obrysie zewnętrznego lica muru konstrukcyjnego. Mocowanie mechaniczne konstrukcji okiennych do ościeża wykonano przy użyciu wkrętów ramowych dopuszczonych do stosowania w pustakach ceramicznych. Podparcie konstrukcji na całej szerokości stanowi „ciepły parapet” Penosil. Do mechanicznego mocowania progu okna wykorzystano wkręty ramowe oraz szynę V Knelsen.

Warstwa termoizolacji wokół okna została wykonana z pianki PU, a uszczelnienia zewnętrzne i wewnętrzne z folii paroizolacyjnych i paroszczelnych Penosil. Uszczelnienia fug, styków materiałów i powierzchni narażonych na intensywne oddziaływanie wody opadowej lub kondensacji pary wodnej po stronie wewnętrznej i zewnętrznej zaizolowano przy użyciu uszczelniacza SP 925 firmy Illbruck.

Zamontowane okno gotowe do badań szczelności montażu
Zamontowane okno gotowe do badań szczelności montażu
Zamontowane okno gotowe do badań szczelności montażu
Zamontowane okno gotowe do badań szczelności montażu

Po dokonaniu wizualnej oceny jakości wykonania montażu i sprawdzeniu formalnej zgodności z wymaganiami obiektowymi rozpoczyna się badanie szczelności powietrznej i wodoszczelności połączeń. Przedstawiciele Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej z Wałbrzycha podłączają do zaimprowizowanej na budowie komory ciśnieniowej wentylatory i urządzenia pomiarowe badające i mierzące objętość strumieni powietrza przepływającego przez połączenie w symulowanych warunkach parcia i ssania wiatru. Wszystkie możliwe miejsca przenikania powietrza przez konstrukcję okienną zostały zaizolowanie taśmami. Ograniczamy w ten sposób możliwość zaburzenia wyników badania przez naturalne i nieuniknione nieszczelności konstrukcji okiennej. 

Badanie szczelności montażu okna
Badanie szczelności montażu okna
Badanie szczelności montażu okna
Badanie szczelności montażu okna
reklama

Po stronie zewnętrznej instalowane są zraszacze niezbędne do przeprowadzenia badania wodoszczelności połączenia okna z ościeżem. Urządzenia podają w określonym czasie przewidzianą w wymaganiach badania ilość wody w symulowanych warunkach intensywnego opadu deszczu. 

Badanie wodoszczelności montażu okna
Badanie wodoszczelności montażu okna
Badanie wodoszczelności montażu okna
Badanie wodoszczelności montażu okna

Więcej o przygotowaniach i przebiegu samego badania można dowiedzieć się z naszej krótkiej relacji filmowej:

Pora na ogłoszenie wyników badania montażu okien wykonanego przez firmę FIX z Wrocławia:

Przepuszczalność powietrza = 0,05 m3/hm

Wodoszczelność = 100 % (brak zawilgoceń i przecieków)

Monterzy firmy FIX zrobili kawał dobrej roboty i udowodnili swoje kompetencje w dziedzinie montażu okien i drzwi balkonowych. Wymagania Programu Rekomendacji zostały spełnione całkowicie i to z dużym naddatkiem. Klasyczny montaż warstwowy w trudnym ze względu na materiał ścian konstrukcyjnych obiekcie wypadł doskonale pod względem jakości wykonania, co zostało stwierdzone w badaniu i potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej:

Certyfikat wystawiony przez laboratorium notyfikowane - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej
Certyfikat wystawiony przez laboratorium notyfikowane - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

W drodze do standardu

Kolejne badanie za nami. Firmy, które do tej pory zdecydowały się na uczestnictwo w Programie Rekomendacji w pełni potwierdziły najwyższy poziom umiejętności i kompetencji montażowych. Następna potyczka z jakością montażu już na początku sierpnia w okolicach Pruszkowa. Będzie ciekawie, bo ze zgłoszenia wynika, że zastosowane będą między innymi materiały budowlane dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. Nam tylko wypada cieszyć się, że istnieje i ciągle rośnie grupa firm handlowo-montażowych zainteresowana budową najwyższego standardu montażu okien i drzwi balkonowych opartego na badaniach i rozwiązaniach o potwierdzonej użyteczności. Do udziału w Programie zapraszamy wszystkich chętnych. Do montażowej elity dołączyć może każdy. Wystarczy tylko umieć montować okna tak, jak FIX albo WINDMAR i potrafić to udowodnić na placu budowy.  

OKNOTEST.PL

Oknotest.pl 2017-07-18 00:00:00 aktualizacja: 2023-05-29 20:01:03


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024