FIX uszczelnia okna powłoką SP 925 Tremco-illbruck

08.08.2016
Udostępnij

Podstawowa zasada poprawnego montażu okien nakazuje, by został on wykonany pod kątem uzyskania przez połączenie okna z ościeżem pełnej szczelności na przenikanie powietrza. Wskazany cel można osiągnąć na wiele sposobów. Jednym z powszechniej stosowanych jest kombinacja folii paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych z warstwą pianki PU pomiędzy foliami. Firma FIX z Wrocławia wprowadziła modyfikację do tego sposobu, zastępując jedną z folii powłoką uszczelniającą. To ma sens!

Świat jest… mały

Pan Łukasz zapragnął wybudować dom energooszczędny pod Kielcami. Wędrując po sieci, trafił na publikacje opisujące dom pasywny Pana Macieja z Koźmina Wlkp. Nie bacząc na dzielącą ich odległość panowie nawiązali bezpośredni, a nawet osobisty kontakt. Podczas odwiedzin i wymiany informacji musiało dojść także do rozmowy o oknach. W ten sposób Pan Łukasz trafił do firmy FIX z Wrocławia, która w sposób wielce oryginalny, ale i skuteczny, zamontowała okna w domu Pana Macieja.

Energooszczędny dom jednorodzinny - Kielce
Energooszczędny dom jednorodzinny - Kielce

Nie chcąc wyważać otwartych już drzwi, inwestor z Kielc nie bacząc na nieco wyższe koszty, złożył zamówienie na okna i montaż w firmie z Wrocławia. Wybrał V82 firmy Vetrex i instalację w licu muru z zachowaniem najwyższej szczelności połączeń. Przezorny Pan Łukasz nie zakończył swoich działań li tylko na złożeniu zamówienia w firmie FIX.

promocja
promocja

Korzystając z nadarzającej się okazji wypełnił również formularz weryfikacji poprawności montażu podczas czerwcowej akcji Oknotest.pl prowadzonej na placach budów i w ten sposób przypadkiem, a może i nie tak całkiem przypadkiem, vortal z Poznania wpadł na firmę z Wrocławia podczas montażu okien w domu energooszczędnym pod Kielcami.

FIX - klasyka montażu z błyskiem nowości

Powiedzieć, że sprawowaliśmy nadzór nad montażem okien w domu Pana Łukasza byłoby lekkim nadużyciem biorąc pod uwagę kompetencje montażowe wykonawców i wszystkie wcześniejsze projekty, które z nimi realizowaliśmy. To było raczej doglądanie. Miło było kolejny raz widzieć, jak sprawnie pracują monterzy firmy FIX. Jednak współpraca na budowie z Maćkiem Ośmiałowskim i jego ekipą, to nie tylko przyjemność oglądania, ale i wyzwania.

Z jednej strony luz, jaki daje im już pewność własnych umiejętności, a z drugiej ten ciągły pęd do doskonalenia technik montażu i chęć wprowadzania na budowy nowych materiałów. Trzeba nieźle się gimnastykować, by za nimi nadążyć. Tym razem podczas klasycznego i standardowego montażu okien w licu muru konstrukcyjnego zaskoczyli nas rezygnacją z zastosowania folii paroizolacyjnej po stronie wewnętrznej złącza.

Co w zamian? Powłoka uszczelniająca SP 925 Tremco-illbruck. Z takim rozwiązaniem uszczelnienia złącza spotkaliśmy się na budowie po raz pierwszy.

Drobne kroki do… szczelnej powłoki

Poprawny montaż zaczyna się na długo przedtem nim powstaną okna. Pierwszy krok powinni wykonać inwestorzy, bowiem kluczem do montażowego sukcesu jest odpowiednie przygotowanie ościeży. To zadanie ekipy murarskiej odpowiedzialnej za wznoszenie muru konstrukcyjnego. Pan Łukasz przygotował otwory okienne bardzo dobrze, nieomal wzorcowo. W murze konstrukcyjnym z pustaków ceramicznych zabrakło może jedynie podmurowania progów ościeży okiennych warstwą bardziej litego materiału, na przykład pełnej cegły.

Ościeże przygotowane do montażu okien
Ościeże przygotowane do montażu okien
Ościeże przygotowane do montażu okien
Ościeże przygotowane do montażu okien

Brak litego materiału w progu okien utrudnia wykonanie mocowań mechanicznych nie ma jednak wpływu na sposób ich podparcia. Podparcie konstrukcji okiennych, a zarazem uszczelnienie okien w częściach progowych załatwił FIX, instalując „ciepłe parapety”. Te styropianowe kształtki świetnie spełniają aż trzy zadania jednocześnie. Zastępują klocki podporowe, dzięki dużej odporności na ściskanie.

Ograniczają przewodność cieplną złącza i wartość liniowego mostka cieplnego, dzięki właściwościom termoizolacyjnym polistyrenu. Zapewniają złączu wysoką szczelność na przenikanie powietrza, dzięki kombinacji kształtu „stopy montażowej” i dodatkowych materiałów uszczelniających.

Ciepły parapet - aplikacja taśmy rozprężnej
Ciepły parapet - aplikacja taśmy rozprężnej
Ciepły parapet - aplikacja kleju hybrydowego
Ciepły parapet - aplikacja kleju hybrydowego

„Ciepły parapet” mocuje się do wyrównanego i wypoziomowanego podłoża progu ościeża przy użyciu klejów na bazie poliuretanu. Przy okazji uwaga, aby nie mylić pianki PU służącej do uszczelniania złącza okiennego z klejem poliuretanowym w piance. To materiały o różnych właściwościach i zastosowaniu. Okno osadzone na „ciepłym parapecie” należy mechanicznie zamocować do ścian ościeża.

Osadzenie ramy ościeżnicy okna na ciepłym parapecie
Osadzenie ramy ościeżnicy okna na ciepłym parapecie
Mocowanie mechaniczne okna do muru ościeża
Mocowanie mechaniczne okna do muru ościeża

Warto zwrócić uwagę na sposób mocowania progów okien w ścianach konstrukcyjnych wykonanych z pustaków ceramicznych albo innych materiałów, w których występują puste przestrzenie. Próba wkręcenia łącznika musi zakończyć się niepowodzeniem. Oczywiście bez trudu wkręcimy śrubę, problem w tym, że nie będzie ona „trzymała”, więc nie spełni swojego zadania. Aby zapewnić przenoszenie przez połączenie mechaniczne sił pochodzących od obciążeń zewnętrznych, miejsce połączenia należy odpowiednio wzmocnić. Jeżeli nie użyjemy do tego materiałów chemicznych, można to wykonać w sposób „mechaniczny”. Monterzy firmy FIX użyli szyny „V” Knelsena.

Szyna V Knelsen - wzmocnienie połączenia mechanicznego w pustaku ceramicznym
Szyna V Knelsen - wzmocnienie połączenia mechanicznego w pustaku ceramicznym
Mocowanie progu okna
Mocowanie progu okna

Kolejna czynność, to montażowa klasyka. Szczeliny dylatacyjne pomiędzy ramą ościeżnicy, a murem ościeża wypełniamy pianką PU. Jeżeli wypełnienie następuje na mocno nasłonecznionych elewacjach warto pamiętać, aby mocniej zwilżyć ściany, bo to je także nieco schładza. Podawanie piany w wysokiej temperaturze, na mocno rozgrzany mur może być przyczyną wad uszczelnienia złącza. 

Aplikacja pianki PU w połączenie okna z ościeżem
Aplikacja pianki PU w połączenie okna z ościeżem
Aplikacja pianki PU w połączenie okna z ościeżem
Aplikacja pianki PU w połączenie okna z ościeżem

Po utwardzeniu pianki jej nadmiary należy obciąć, a powstałą płaszczyznę lekko ugnieść, na przykład łopatką do szklenia, aby uzyskać na całej długości i szerokości przebiegu szczeliny dylatacyjnej wrąb o głębokości 2 do 5 mm. W ten wrąb aplikuje się powłokę uszczelniającą SP 925 Tremco-illbruck. Dla zainteresowanych zastosowaniem opisywanego sposobu montażu kolejna praktyczna uwaga.

Przed aplikacją powłoki uszczelniającej warto dodatkowo zabezpieczyć krawędzie ościeżnic okien zwykłą malarską taśmą ochronną, co powinno ochronić przed koniecznością dodatkowego czyszczenia ram okien z nadmiaru materiału powłoki uszczelniającej.

Usuwanie ze złącza okna z ościeżem nadmiaru utwardzonej pianki PU
Usuwanie ze złącza okna z ościeżem nadmiaru utwardzonej pianki PU
Aplikacja powłoki uszczelniającej SP 925 Tremco-illbruck
Aplikacja powłoki uszczelniającej SP 925 Tremco-illbruck

Materiał powłoki uszczelniającej rozprowadzamy zwykłym pędzlem na całej długości przebiegu wrębu. W przypadku rozprowadzenia pierwszej warstwy powłoki, gdy jest ona niewystarczająca, nakładamy kolejną powtarzając czynność rozprowadzania.

Rozprowadzanie powłoki SP 925 na powierzchni złącza okna z ościeżem
Rozprowadzanie powłoki SP 925 na powierzchni złącza okna z ościeżem
Uzupełnienie warstwy powłoki uszczelniającej SP 925
Uzupełnienie warstwy powłoki uszczelniającej SP 925

Nakładanie i rozprowadzanie warstw kontynuujemy do czasu uzyskania niewielkiego, równomiernego nadmiaru materiału powłoki na całej długości wrębu, co będzie sygnałem, że został wypełniony na całej głębokości. Nadmiar materiału należy wtedy rozprowadzić przy jednoczesnym ściąganiu nadkładu.

Do ściągania i wygładzania powierzchni powłoki warto użyć narzędzia o szerokości odpowiadającej mniej więcej szerokości wrębu. Po pierwsze, tak jest wygodniej, po drugie, zapobiega to nadmiernemu wprowadzaniu powłoki uszczelniającej na płaszczyznę ramy ościeżnicy. Przy takim działaniu powstające zabrudzenia mieszczą się w obrębie użytej wcześniej malarskiej taśmy ochronnej i znikną wraz z jej usunięciem. 

Wygładzanie powierzchni złącza i usuwanie nadmiaru powłoki uszczelniającej SP 925
Wygładzanie powierzchni złącza i usuwanie nadmiaru powłoki uszczelniającej SP 925
Wygładzanie powierzchni złącza i usuwanie nadmiaru powłoki uszczelniającej SP 925
Wygładzanie powierzchni złącza i usuwanie nadmiaru powłoki uszczelniającej SP 925

„Skóra” na powierzchni powłoki uszczelniającej powstaje w ciągu kilkudziesięciu minut. Nie oznacza to, że powłoka jest całkowicie utwardzona. Można przyjmować, tak jak w przypadku podobnych materiałów, że proces wiązania przebiega w tempie 2mm/24h.

W czasie, gdy wysycha wewnętrzna warstwa uszczelnienia można zająć się „wyklejaniem” folii zewnętrznych. Nie zdradzimy wielkiej tajemnicy, gdy napiszemy, że monterzy firmy FIX zazwyczaj korzystają z folii wyposażonych wyłącznie w pasek kleju akrylowego, który służy mocowaniu folii do ram ościeżnic. Rezygnując z paska butylowego mocowanie folii do muru odbywa się przy użyciu klejów hybrydowych. Dla ekip monterskich taki sposób mocowania folii do muru wydaje się być rozwiązaniem optymalnym ze względu większą uniwersalność.

Zewnętrzna folia paroprzepuszczalna - nakładanie warstwy kleju hybrydowego
Zewnętrzna folia paroprzepuszczalna - nakładanie warstwy kleju hybrydowego
Wyklejanie zewnętrznej folii paroprzeuszczalnej
Wyklejanie zewnętrznej folii paroprzeuszczalnej

Gdyby przyszło nam teraz oceniać co lepsze, folie wewnętrzne, czy powłoka uszczelniająca, to wskazalibyśmy na powłokę SP 925. Nie jest to co prawda sposób wykonania złącza, który gwarantuje mniejszą pracochłonność, ale właściwości złącza, a w szczególności jego odporność na infiltrację powietrza i dyfuzję gazów będzie na pewno większa niż w przypadku użycia standardowych folii paroizolacyjnych. Co oczywiste i jak zwykle pod jednym warunkiem, wszystko musi być dobrze wykonane. W Kielcach tak było na pewno.

Okno Vetrex V82 z uszczelnieniem połączenia powłoką SP 925
Okno Vetrex V82 z uszczelnieniem połączenia powłoką SP 925
Okno Vetrex V82 z uszczelnieniem połączenia powłoką SP 925
Okno Vetrex V82 z uszczelnieniem połączenia powłoką SP 925

Okno z uszczelnieniem wewnętrznym wykonanym przy użyciu powłoki uszczelniającej wygląda naprawdę dobrze. Elastyczność złącza, jego liniowość i płaszczyzna będą z pewnością ułatwieniem w pracach wykończeniowych w obrębie wnęk okiennych. Jeżeli zainteresował Was pomysł na wykonanie połączenia okna z ościeżem bez folii, zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu z montażu okien ze złączem uszczelnianym powłoką SP 925 Tremco-ilbruck.

Darujcie nam proszę nie najlepszą momentami jakość materiału filmowego, ale zawsze kręcimy na budowie w warunkach prawdziwie poligonowych bez dubli, reflektorów, statywów i ekip w wyprasowanych, czystych ubrankach po całym dniu pracy. Staramy się podglądać i pokazywać montażowe realia oraz pracę monterów taką, jaka ona jest na co dzień, a jednocześnie nie przeszkadzać, bo montaż w czterdziestostopniowym upale, to wystarczająco trudna robota, którą bez względu na warunki trzeba wykonać perfekcyjnie.  

OKNOTEST.PL

Zobacz także