FIX Wrocław - najwyższa jakość montażu okien potwierdzona!

12.10.2017
Udostępnij

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej i Oknotest.pl, jako organizatorzy Programu Rekomendacji Montażu informują, że P.P.H.U. FIX z Wrocławia zakończyło z wynikiem pozytywnym cykl badań szczelności montażu okien na placu budowy uzyskując z dniem 01 października 2017, jako pierwsza firma w Polsce rekomendację montażu Oknotest.pl potwierdzoną przez jednostkę notyfikowaną. Udzielona rekomendacja, to potwierdzenie najwyższej jakości usług monterskich świadczonych przez firmę FIX. Gratulujemy!

Świadectwo Rekomendacji Montażu dla P.P.H.U. FIX

Zgodnie z punktem 30 Regulaminu Programu Rekomendacji Montażu najwyższy poziom jakości usług montażu okien świadczonych przez P.P.H.U. FIX z Wrocławia, zgodnych z wymaganiami Programu, zostaje potwierdzony niniejszym świadectwem:

FIX Wrocław - Świadectwo Rekomendacji Montażu
FIX Wrocław - Świadectwo Rekomendacji Montażu

FIX - badanie szczelności montażu okien w ścianie z betonu komórkowego

Każda z firm przystępujących do Programu Rekomendacji Montażu zobowiązuje się do wykonania i zbadania szczelności montażu okien w dwóch obiektach. Każdy z nich musi być wzniesiony w innej technologii ścian konstrukcyjnych, a uszczelnienie połączeń okna wykonane przy użyciu różniących się materiałów uszczelniających.

Relacja i wyniki pierwszego z badań szczelności montażu wykonanego przez firmę FIX znajdują się w artykule: „FIX – szczelny montaż w Porothermie”. W pierwszej dekadzie września kolejne badanie wykonano w budynku jednorodzinnym wznoszonym z bloczków betonu komórkowego.

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej urządzenie do badania szczelności i wodoszczelności połączeń na placu budowy Windoor Tester
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej urządzenie do badania szczelności i wodoszczelności połączeń na placu budowy Windoor Tester
Okno Vetrex V90+ przygotowane do badania szczelności montażu
Okno Vetrex V90+ przygotowane do badania szczelności montażu
promocja
promocja

Przedmiotem badania była szczelność połączenia okna Vetrex V90+ z podparciem na całej szerokości konstrukcji kształtką XPS, tak zwanym „ciepłym parapetem”. Warstwę termoizolacji wykonano z pianki PU osłaniając ją od strony zewnętrznej folią paroprzepuszczalną, a od strony wewnętrznej na całym obwodzie okna, jako uszczelnienie paroizolacyjne zastosowano powłokę SP 925.

Zewnętrzne uszczelnienie połączenia narożnego okna z ościeżem w części progowej
Zewnętrzne uszczelnienie połączenia narożnego okna z ościeżem w części progowej
Wewnętrzne uszczelnienie połączenia narożnego okna z ościeżem w części progowej
Wewnętrzne uszczelnienie połączenia narożnego okna z ościeżem w części progowej

Miejsca szczególnie narażone na oddziaływanie wody opadowej zabezpieczono dodatkowo warstwami powłoki SP 925 albo kleju hybrydowego. Podczas badania zrezygnowano z uszczelnienia linii stykowych kształtowników okna po stronie wewnętrznej. Mając do wyboru maksymalne ograniczenie naturalnego przepływu powietrza przez okno albo ograniczenie wypływu wody powodowanego podciśnieniem powstającym na skutek nieprzewidzianego konstrukcyjnie uszczelnienia konstrukcji okiennej, organizatorzy badania postanowili nie zmieniać w sposób sztuczny fabrycznej szczelności powietrznej okna po to, by woda przedostająca się do konstrukcji mogła z niej swobodnie wypływać przez system odwodnień. Zasadność decyzji została potwierdzona w badaniu.

Badanie wodoszczelności połączenia okna z ościeżem
Badanie wodoszczelności połączenia okna z ościeżem
Wnętrze konstrukcji okna Vetrex V90+ po badaniu wodoszczelności połączenia okna z ościeżem
Wnętrze konstrukcji okna Vetrex V90+ po badaniu wodoszczelności połączenia okna z ościeżem

Wnętrze okna Vetrex V90+ poddanego intensywnemu zraszaniu podczas oddziaływania ciśnień w zakresie od 0 Pa do 600 Pa pozostało suche, nie stwierdzono przedostawania się wody na wewnętrzne powierzchnie kształtowników, co całkowicie odpowiada deklarowanemu przez producenta poziomowi wodoszczelności produktu. Jakość wykonania i szczelność połączeń okna z ościeżem okazały się być nienaganne, a szczelność i wodoszczelność połączeń zachowana. FIX po raz drugi, wręcz koncertowo, zdał trudny egzamin monterski, wykonując montaż okien o parametrach szczelności zdecydowanie powyżej stawianych wymagań. Przebieg badania został zarejestrowany zapraszamy do obejrzenia filmu.

Pełne wyniki drugiego badania szczelności montażu wykonanego przez firmę FIX opisuje zamieszczony poniżej certyfikat jednostki notyfikowanej, Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej.

Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej
Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

Niespodziewany efekt uboczny

Jak to bywa podczas prób i badań na placu budowy zdarza się, że ni stąd ni zowąd jesteśmy zaskakiwani przez jakąś niespodziankę. Tym razem całkiem niespodziewanie odkryliśmy potencjalne źródło istotnych nieszczelności budynku, które na etapie eksploatacji budynku mogłoby być zinterpretowane, jako wada montażu okien.

Przecieki wody przez spoiny muru konstrukcyjnego podczas badania wodoszczelności połączenia okna z ościeżem
Przecieki wody przez spoiny muru konstrukcyjnego podczas badania wodoszczelności połączenia okna z ościeżem
Przecieki wody przez spoiny muru konstrukcyjnego podczas badania wodoszczelności połączenia okna z ościeżem
Przecieki wody przez spoiny muru konstrukcyjnego podczas badania wodoszczelności połączenia okna z ościeżem

Podczas badania przegrody zewnętrznej elementem o najmniejszej szczelności okazał się być… mur konstrukcyjny budynku. O ile w przestrzeni zaimprowizowanej komory ciśnieniowej nie zaobserwowano żadnych nieszczelności i przecieków o tyle przez mur konstrukcyjny woda przenikała nad wyraz swobodnie przedostając się do wnętrza pomieszczeń bez trudu i w sporej ilości. To ważny sygnał zarówno dla inwestorów, jak i monterów okien. Inwestorzy powinni baczniej przyglądać się jakości prac murarskich, a dążąc do uzyskania wysokiej szczelności przegród zewnętrznych, na przykład w budynkach pasywnych albo energooszczędnych powinni rozważyć także wykonanie dodatkowej, wodoszczelnej warstwy ochronnej od strony przyszłego ocieplenia obiektu. Monterzy, o ile przygotowanie ościeży do montażu leży w zakresie ich czynności wynikających z umowy powinni od strony zewnętrznej wykonywać o wiele szerszą opaskę stanowiącą podłoże do wyklejania folii. Standardowa obróbka o szerokości 15 cm do 20 cm, po zagruntowaniu, z pewnością będzie dobrą bazą do przyklejenia folii lecz w żaden sposób nie powstrzyma niekontrolowanej infiltracji powietrza przez spoiny w obrębie ościeża. Po wykonaniu ocieplenia przepływ powietrza przez spoiny może być źle zinterpretowany i stanie się, jak w znanym powiedzeniu, „Kowal zawinił, Cygana wieszają”.

Po okna i montaż do firmy FIX

Przez lata opisaliśmy wiele produktów i firm bardzo rzadko pozwalając sobie na publiczne pochwały. Tym razem będzie inaczej, bo firma FIX jest pierwszą firmą w Polsce, która posiada dwie rekomendacje vortalu Oknotest.pl, techniczną i montażową potwierdzoną przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej – jednostkę notyfikowaną. Nie łatwo było je zdobyć, bo nimi nie handlujemy, ani nie rozdajemy ich na lewo i prawo. Aby je otrzymać firma rzetelnie pracowała ponad 3 lata. Wspólne szkolenia, współpraca na budowach, realizacja mniej i bardziej zaawansowanych projektów przyniosły spodziewane efekty. W branży okiennej FIX, to firma… kompletna, jednym słowem mówiąc okna, montaż i kompetencje na najwyższym poziomie. Panu Norbertowi Frąckowiakowi i jego zgranej ekipie gratulujemy i prosimy, by dbali o nasze „ptaszki”, bo będziemy mieli je na oku.

OKNOTEST.PL

Zobacz także