Nowość 2021 od illbruck! Hybrydowa taśma wielofunkcyjna TP654 illmod TRIO 1050

01.03.2021
Udostępnij

Dekarbonizacja budownictwa, to cel, który zdominuje działania dostawców materiałów budowlanych w drugiej dekadzie XXI wieku. Powstające obiekty budowlane mają być nie tylko piękne pod względem architektury, lecz co ważniejsze, wysoce efektywne pod względem ograniczania emisji CO2 do atmosfery.

Marka illbruck, lider w produkcji materiałów uszczelniających dla okien i drzwi balkonowych oddaje do dyspozycji użytkowników nowy produkt o unikalnych właściwościach. Taśma rozprężna TP654 illmod TRIO 1050 chroni połączenia okien z ościeżami jednocześnie przed stratami ciepła przez przewodzenie, niekontrolowaną infiltracją powietrza i negatywnymi skutkami sorpcji wilgoci. Dzięki temu produktowi każdy dom, każdy montaż okien już dziś może wpisać się w mądry i konieczny cel dekarbonizacji budownictwa 2050.

Szczelny budynek wyłącznie ze szczelnymi oknami i prawidłowym, szczelnym montażem

Szczelna przegroda budynku stała się koniecznością w obliczu nowych wymagań. Warstwa „hermetyczna” powinna zachowywać ciągłość, a zatem szczelność połączeń okiennych będzie miała kluczowy wpływ na efekt końcowy - zwiększenie efektywności energetycznej budynku do wymaganego poziomu. W całej UE około 40% zużycia energii i 36% emisji CO2 pochodzi z eksploatacji budynków. Ponadto nieszczelności w przegrodach zewnętrznych budynków generują straty stanowiąc średnio ~8% wszystkich kosztów.

promocja
promocja

Dokumentowanie szczelności za pomocą testu Blower-Door

Unia Europejska już dawno zajęła się tym tematem, a w Polsce 9 marca 2015 roku mocy prawnej nabrała europejska ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, wynikająca z dyrektywy 2010/31/UE. W czerwcu 2016 roku, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wydało “Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków” (aktualizacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, styczeń 2019), który na przykładach pokazuje jak poprawić charakterystykę energetyczną budynków.

Od 1 stycznia 2021, wszystkie nowopowstałe budynki będą realizowane w nowym standardzie, który wymusza zmiany w podejściu projektowym i technologii użytych rozwiązań. Wymagania dotyczące uszczelniania złączy przegród zewnętrznych odgrywają ogromną rolę dla efektu końcowego - szczelności powietrznej budynku, którą można zweryfikować za pomocą testu Blower-Door.

Po bezpiecznej stronie z realizacją wymagań

Realizacja nowych Wymagań Technicznych WT2021 wymaga kompleksowego podejścia do tematu szczelności budynku. Odpowiedzią marki illbruck na realizację zaostrzonych wymagań jest hybrydowa taśma rozprężna illbruck TP654 illmod TRIO 1050.

Hybrydowa taśma wielofunkcyjna illbruck TP654 illmod TRIO 1050
Hybrydowa taśma wielofunkcyjna illbruck TP654 illmod TRIO 1050

Innowacyjna konstrukcja taśmy, zgłoszona do opatentowania jest częścią koncepcji marki illbruck - dostarczanie kompletnych rozwiązań. Taśma oferuje bowiem zaizolowanie termiczne spoiny, z jednoczesną jej ochroną na powietrze, wodę i właściwą dyfuzję pary wodnej dla osuszania złącza w czasie rzeczywistym (utrzymania izolacji termo-akustycznej złącza jako elementu przegrody, na najwyższym poziomie).

Wyprzedzenie obowiązujących wymagań wynikających z Rozporządzenia z taśmą w nowej technologii hybrydowej

Dzięki najnowszemu wynalazkowi marki illbruck - taśmie TP654 illmod TRIO 1050, z łatwością można sprostać obecnym wymaganiom, bo poprzeczkę dla nowego rozwiązania do izolacji złączy okiennych, drzwi zewnętrznych, balkonowych i tarasowych, illbruck zawiesił jeszcze wyżej!

Okna tak szczelne, jak ich montaż

Obecne wymogi dla nowego budownictwa, obligują projektantów i wykonawców do stosowania okien i drzwi balkonowych o współczynniku przenikania ciepła Uw 0,9 lub niższym. Oznacza to, że zaizolowanie złącza z użyciem wyłącznie pianki poliuretanowej jest niewystarczające - nie zapewni utrzymania parametrów izolacyjnych całej przegrody. To oznacza straty w wymiarze nie tylko funkcjonalnym, ale i finansowym (nakłady na ogrzewanie), a dla środowiska wyższy poziom zanieczyszczeń.

Konstrukcja i działanie wielofunkcyjnej taśmy hybrydowej illbruck TP654 illmod TRIO 1050

Unikalna geometria i połączenie trzech różnych materiałów, tworzą wyjątkowe rozwiązanie uszczelniające do złączy okien i drzwi. Umieszczona wewnątrz aktywna folia w kształcie fali, która łączy się z szarą, zamkniętokomórkową pianką, tworzy szczelną barierę na zacinający deszcz (1050Pa) i powietrze (a < 0,05) dla dwóch rozmiarów: 6-15mm i 10-25mm. Przy tym taśma jest zdolna do odprowadzania wilgoci z izolatora - skompresowanej czarnej pianki poliuretanowej.

Przekrój hybrydowej taśmy wielofunkcyjnej TP654 illmod TRIO 1050
Przekrój hybrydowej taśmy wielofunkcyjnej TP654 illmod TRIO 1050

Zalety produktu

  • Szczelność 100% lepsza niż wymagana rozporządzeniem - współczynnik infiltracji a < 0,05 dla rozmiarów 6-15mm i 10-25mm
  • Innowacyjna geometria z folią o zmiennej wartości współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd
  • Szczelnie przylegająca do ściany i ościeżnicy okiennej, dzięki gładkiej powierzchni szarej, zamkniętokomórkowej pianki, zgłoszonej do opatentowania
  • Szczelna na zacinający deszcz - do 1050 Pa dla rozmiarów 6-15mm i 10-25mm
  • Wysoka dźwiękoszczelność - do 60dB

Szczelna bariera powietrzna między bryłą budynku, a profilem okiennym

Szczelna bariera powietrzna między bryłą budynku, a profilem okiennym z zastosowaniem taśmy TP654 illmod TRIO 1050
Szczelna bariera powietrzna między bryłą budynku, a profilem okiennym z zastosowaniem taśmy TP654 illmod TRIO 1050

Połączenie aktywnej membrany między dwoma zamkniętokomórkowymi piankami (zaznaczonych na rysunku na zielono), zapewnia ciągłość między ścianą, a oknem. Połączenie okienne, zrealizowane z użyciem TP654 staje się efektywnym sposobem na utrzymanie parametrów energooszczędnego okna. Dowiedziona wartość współczynnika “a” szczelności powietrznej jest o 100% wyższa niż ujęta w aktualnych wymaganiach.

Odporna na zacinający deszcz, dźwiękoszczelna

Hybrydowa folia wielkofunkcyjna TP654 illmod TRIO 1050 jest wysoce odporna na zacinający deszcz
Hybrydowa folia wielofunkcyjna TP654 illmod TRIO 1050 jest wysoce odporna na zacinający deszcz

Wielowarstwowa konstrukcja taśmy, składająca się z impregnowanej pianki w środku, szarej pianki o zamkniętych komórkach na zewnątrz, sprawia, że spoina jest odporna na deszcz huraganowy o sile 1050 Pa - a zatem jest o 75% wyższa niż wymagania dla taśm MF1. Nie bez znaczenia jest też akustyka połączenia. Dzięki ekstremalnej szczelności, uzyskano potwierdzenie dźwiękoszczelności na poziomie 60 dB.

Permanentne osuszanie złącza w czasie rzeczywistym

Dzięki innowacyjnej technologii taśma TP654 illmod TRIO 1050 osusza złącza w czasie rzeczywistym
Dzięki innowacyjnej technologii taśma TP654 illmod TRIO 1050 osusza złącza w czasie rzeczywistym

Taśma TP654 jest otwarta na dyfuzję pary wodnej. Dzieje się tak za sprawą aktywnej folii o zmiennej wartości współczynnika Sd (zależnego od wilgoci przy folii), która pozwala odprowadzić wilgoć nagromadzoną w objętości taśmy. To jedno z wymagań wytycznych do montażu okien i drzwi zewnętrznych RAL jakie stawia się przed złączem okiennym, tak powszechnie przytaczanym w kontekście prawidłowego montażu. Pod względem izolacji termicznej, spoina pozostaje sucha i funkcjonalna.

Czytelny dobór i łatwy montaż

  • Tylko dwa rozmiary pokrywające zakres szerokości połączeń od 6 do 30 mm, co przekłada się na łatwiejsze składowanie w magazynie.
  • Dzięki zastosowaniu w konstrukcji produktu membrany o zmiennej wartości oporu dyfuzyjnego, TP654 można instalować po obu stronach - wykluczone są pomyłki popełniane czasem przy montażu standardowych taśmy rozprężnych.
  • Nowa, gładka powierzchnia taśmy, ułatwia wstawienie i pozycjonowanie okna w ościeży
  • Nawet o 90% dłuższe rolki TP654 zapewniają jeszcze większą wydajność pracy.

Hybrydowa taśma wielofunkcyjna illbruck TP654 illmod TRIO 1050 - montaż do ramy ościeżnicy

Opracowanie: Oknotest.pl
Materiały źródłowe: illbruck Polska

Zobacz także