illbruck ME010 - pierwsza folia uszczelniająca całkowicie odporna na promieniowanie UV

15.07.2020
Udostępnij

Uwaga premiera! Marka illbruck, wchodząca w skład grupy marek wyrobów budowlanych, działających pod nazwą CPG Europe, (Construction Products Group Europe), wprowadza na rynek nową folię do wykonywania uszczelnień w obrębie zewnętrznych połączeń okien z ościeżami. Membrana illbruck ME010, bo takie oznaczenie ma ten produkt, zdaje się być wyjątkowa, nie boi się powietrza, wody, ognia, a przede wszystkim promieniowania UV. To będzie hit!

Prawidłowy montaż z illbruck

Firma Tremco illbruck, to prekursor rozwiązań systemowych w zakresie uszczelnień połączeń okien z ościeżami, a jednocześnie wiodący producent wyrobów wykorzystywanych przy wykonywaniu robót instalacyjnych stolarki budowlanej. Taśmy rozprężne, kompletne systemy montażu: i3, MOWO oraz EPDM, płynna folia paroizolacyjna, iniekcyjne klinowanie okien, bezpieczne kleje i uszczelniacze na bazie autorskiej technologii polimerów hybrydowych SP, a nawet ciepły parapet, to wyroby powszechnie już stosowane w montażu okien, w tworzeniu których kreatywność i pomysły firmy są nie do przecenienia.

Każdy projektant, wykonawca i inwestor znajdzie w ofercie firmy materiały niezbędne do prawidłowego wykonania montażu okien i drzwi balkonowych. Jednakże nawet prawidłowo wykonany montaż okaże się być mało przydatny, jeśli nie zapewnimy trwałości w ekonomicznie uzasadnionym czasie. Bywa to jednak utrudnione, gdy etapy wykonania kolejnych robót w procesie budowy dzieli na tyle znaczący upływ czasu, że jakość nawet najlepszych materiałów ulega obniżeniu jeszcze przed zakryciem.

Zjawiskiem szczególnie niebezpiecznym i dolegliwym dla produktów stosowanych na elewacjach budynków, w tym materiałów stanowiących zewnętrzne uszczelnienie połączeń okien z ościeżami jest promieniowanie UV. Z niekorzystnym oddziaływaniem słońca radzono sobie do tej pory, lepiej lub gorzej, przy zastosowaniu często karkołomnych metod, takich jak pokrywanie folii farbami albo warstwami klejów bądź tynków. Od teraz, koniec z prowizorką. illbruck wprowadza na rynek folię uszczelniającą ME010, bezterminowo i w 100% odporną na promieniowanie UV i unikalnym współczynniku przenikania pary wodnej Sd=0,04!

Folia paroprzepuszczalna UV & fire - illbruck ME010
Folia paroprzepuszczalna UV & fire - illbruck ME010

ME010 folia, jakiej do tej pory nie było

Standardowe folie służące do wykonywania uszczelnień w obrębie zewnętrznego połączenia okna z ościeżem charakteryzują się odpornością na oddziaływanie wody opadowej, przenikanie powietrza oraz niską wartością równowagowego współczynnika dyfuzji Sd. Słabym punktem była do tej pory odporność membran na oddziaływanie promieniowania słonecznego. Standardowo określano ją na okres od 3 do maksymalnie 12 miesięcy od chwili aplikacji na elewacji.

Dość często zdarzało się, że postęp robót budowlanych był wolniejszy niż okres, w którym folie zachowywały pełnię właściwości użytkowych. Problem jest doskonale znany przede wszystkim inwestorom wznoszącym systemem gospodarczym jedno i wielomieszkaniowe budynki mieszkalne.

Najnowszy produkt marki illbruck, folia ME010 rozwiązuje ten problem raz na zawsze. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdzają, że nowy rodzaj zewnętrznej membrany oprócz wysokiej odporności na oddziaływanie wody i powietrza posiada dodatkowo następujące właściwości użytkowe:

 • Odporność na promieniowanie UV – bez ograniczeń czasowych.
 • Temperatura zastosowania – od - 40°C do +150°C
 • Równowagowy współczynnik dyfuzji Sd = 0,04 m
 • Odporność na oddziaływanie ognia - B/s1/d0 zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1
 • Skrajnie niska emisja substancji szkodliwych – certyfikat GEV-EMICODE w klasie EC1 PLUS

Wskazana wyżej odporność na oddziaływanie ognia  B/s1/d0 oznacza, że folię ME010 można klasyfikować jako produkt o ograniczonym udziale w pożarze, niezapalny, wytwarzający niewielkie ilości dymu, przy spalaniu którego nie występują płonące krople ani cząstki. To wielka zaleta dla każdego rodzaju budynku i ważna informacja dla inwestorów wznoszących budynki wysokie i wysokościowe, w których stosowanie materiałów o określonej odporności ogniowej jest wymogiem. Z kolei klasa EC1+ to element ważny z punktu widzenia ekologii i zrównoważonego budownictwa, oznacza tyle, że wyrób klasyfikowany jest jako bardzo niskoemisyjny.

W odróżnieniu od dotychczas stosowanych membran, (folii), uszczelniających, w przypadku ME010 powierzchnie zewnętrzna i wewnętrzna istotnie różnią się strukturą i wyglądem. Powierzchnia zewnętrzna, śliska i połyskująca posiada powłokę, gwarantującą bezterminową odporność pogodową i odporność oddziaływanie promieniowania UV. Powierzchnia z włókniny powinna zatem zawsze znajdować się po stronie wewnętrznej (fot.poniżej). Aby ułatwić właściwą aplikację materiału, pasek klejowy służący do mocowania membrany do powierzchni konstrukcji okiennej znajduje się wyłącznie na włókninie. W praktyce oznacza to, że nie ma możliwości przyklejania folii ME010 do bocznej płaszczyzny ramy ościeżnic okiennych i wyklejenia jej „pod piankę”. Folia ME010 może być klejona wyłącznie doczołowo! Do łączenia / przedłużenia membrany możemy użyć obustronnej taśmy klejącej FM315 (przykład poniżej), tradycyjnie – z użyciem kleju hybrydowego SP025 w przypadku wariantu „E” lub zastosować wariant samoprzylepny VV. W przypadku klejących filmów samoprzylepnych, pomocne może okazać przygotowanie powierzchni z użyciem środka gruntującego ME901 lub ME902 w aerozolu dla najwyższej skuteczności mocowania folii na podłożu.

ME010 Folia paroprzepuszczalna Premium B1 (UV & fire), przykład zastosowania
ME010 Folia paroprzepuszczalna Premium B1 (UV & fire), przykład zastosowania
Folia paroprzepuszczalna UV & fire - illbruck ME010 - przykład zastosowania
Folia paroprzepuszczalna UV & fire - illbruck ME010 - przykład zastosowania Folia paroprzepuszczalna UV & fire - illbruck ME010 - przykład zastosowania
 1. Folia okienna ME501 + klej do folii okiennych SP025
 2. Folia paroprzepuszczalna ME010 + taśma ME315 lub klej SP025
 3. Uszczelniacz SP525
 4. Sznur poliuretanowy PR102
 1. Folia okienna ME501 + klej do folii okiennych SP025
 2. Folia paroprzepuszczalna ME010 + taśma ME315 lub klej SP025

Prawidłowy montaż Premium

Cieszymy się, że to portalowi Oknotest.pl przypadł w udziale zaszczyt przedstawienia czytelnikom nowego, wyjątkowego materiału do wykonywania zewnętrznych uszczelnień połączeń okien z ościeżami folii/membrany illbruck ME010. Prawidłowy montaż okien od zawsze leży nam na sercu i kiedy tylko możemy, staramy się przedstawiać najlepsze materiały i sprawdzone rozwiązania. Dzięki unikalnym i wyjątkowym właściwościom użytkowym folia ME010 zdaje się wprowadzać montaż okien na wyższy poziom wykonawstwa. Producenci okien mają swój segment Premium. Dzięki innowacjom illbrucka chyba można powiedzieć, że powstaje również segment Premium w zakresie prawidłowego montażu okien.

OKNOTEST.PL

Zobacz także